Gestart met een vennootschap - Loon uit vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - TANTIÈMES - 16.04.2021

Kan de fiscus de aftrek van tantièmes weigeren?

Zoals u weet kunt u bij de goedkeuring van de jaarrekening van uw vennootschap beslissen om aan uzelf en eventuele andere bestuurders een tantième toe te kennen. Moet de fiscus de aftrek van het tantième dan sowieso aanvaarden of kan hij daar moeilijk over doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - TANTIÈME - 15.04.2021

Hoeveel tantième kunt u uitkeren uit de winst van 2020?

Wanneer u straks de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeurt, moet u een bestemming geven aan het resultaat en dat kan o.a. de uitkering van een tantième zijn. Kan dat altijd en zomaar? Hoe groot mag dat tantième zijn?
Lees meer

BTW - VOORSCHOT - 18.03.2021

Decembervoorschotten worden afgeschaft

Decembervoorschotten. Als uw vennootschap btw verschuldigd is voor het laatste kwartaal of de laatste maand van een jaar, dan moet die betaald worden tegen 20.01 van het volgende jaar, maar ze moet wel uiterlijk 24.12 een voorschot betalen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing voor het laatste kwartaal van een jaar of voor de eerste veertien dagen van december (maandaangevers). ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - LOON - 18.03.2021

Ook geen voorschot bedrijfsvoorheffing meer?

Decembervoorschot voor de bedrijfsvoorheffing op uw loon? Ja, ook inzake de bedrijfsvoorheffing op uw loon als bestuurder of dat van uw werknemers wordt er in de maand december met voorschotten gewerkt. Ervan uitgaand dat uw vennootschap kwartaalaangiftes indient (wat kan als het bedrag van de bedrijfsvoorheffing (dus niet uw loon zelf) op de inkomsten van het vorige jaar minder dan € 41.700 bedroeg), moet zij in principe uiterlijk op 15.12.2021 een voorschot betalen op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Het saldo voor dat vierde kwartaal moet dan uiterlijk op 15.01.2022 betaald worden. ...
Lees meer

TANTIÈME - 05.03.2021

Beter geen tantième uit winst van 2020?

Wanneer u straks de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeurt, mag u geen dividenden uitkeren als u vrijgestelde ‘coronareserves’ aangelegd heeft of zal aanleggen. Geldt dit ook voor tantièmes?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Loon uit vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - VOORSCHOT - 18.03.2021

Decembervoorschotten worden afgeschaft

Decembervoorschotten. Als uw vennootschap btw verschuldigd is voor het laatste kwartaal of de laatste maand van een jaar, dan moet die betaald worden tegen 20.01 van het volgende jaar, maar ze moet wel uiterlijk 24.12 een voorschot betalen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing voor het laatste kwartaal van een jaar of voor de eerste veertien dagen van december (maandaangevers). ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 26.01.2021

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2021 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer