Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 23.04.2024

Werkelijk VAA gratis lening kleiner dan het forfaitaire VAA

Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA) waarbij de fiscus uitgaat van een forfaitaire interestvoet die jaarlijks bij KB vastgesteld wordt. Een rechter oordeelde echter op 20 februari 2024 dat dit niet correct is als die forfaitaire waarde niet overeenkomt met het werkelijke VAA. Hoe zit dat?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 28.03.2024

Uw vennootschap opgericht met weinig kapitaal? Let dan op met kosten voorschieten!

U heeft uw vennootschap met weinig kapitaal opgericht en u moet nu via een lening aan uw vennootschap extra middelen ter beschikking stellen. De interesten daarop kunnen echter als dividenden geherkwalificeerd worden. Loopt u daarop een groter risico vanwege het beperkte kapitaal in uw vennootschap? Hoe vermijdt u de herkwalificatie?
Lees meer

REKENING-COURANT - 26.03.2024

Interest toegekend in 2024, dus 8,02%?

Aftrek interest op rc-tegoed beperkt. Zoals u weet, is interest die uw vennootschap aan u toekent op uw rekening-couranttegoed maar aftrekbaar in de mate dat de interestvoet niet hoger is dan een jaarlijks wettelijk vastgelegd tarief. In de mate dat de interestvoet hoger is, wordt de interest ‘geherkwalificeerd’ in niet-aftrekbare dividenden. Voor 2023 was dat tarief 5,70%, voor 2024 is het 8,02%. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 14.02.2024

Welk VAA aangeven voor gratis lening in 2023?

In het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2024 werd het KB van 12 januari 2024 gepubliceerd met de interestvoeten om het voordeel alle aard (VAA) te berekenen van een gratis lening in 2023. Welk bedrag moet u aangeven voor een lening via uw rekening-courant (rc) of voor een lening met een vaste looptijd?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

REKENING-COURANT - 16.01.2024

Hoeveel aftrekbare interesten vragen op uw rc-tegoed in 2024?

Heeft u een rekening-couranttegoed op uw vennootschap, dan kunt u daarop interesten vragen. Die zijn voor uw vennootschap wel maar fiscaal aftrekbaar in de mate dat een jaarlijks bepaalde interestvoet niet overschreden wordt. Hoeveel is dat voor 2024?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

REKENING-COURANT - 26.03.2024

Interest toegekend in 2024, dus 8,02%?

Aftrek interest op rc-tegoed beperkt. Zoals u weet, is interest die uw vennootschap aan u toekent op uw rekening-couranttegoed maar aftrekbaar in de mate dat de interestvoet niet hoger is dan een jaarlijks wettelijk vastgelegd tarief. In de mate dat de interestvoet hoger is, wordt de interest ‘geherkwalificeerd’ in niet-aftrekbare dividenden. Voor 2023 was dat tarief 5,70%, voor 2024 is het 8,02%. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 14.02.2024

Welk VAA aangeven voor gratis lening in 2023?

In het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2024 werd het KB van 12 januari 2024 gepubliceerd met de interestvoeten om het voordeel alle aard (VAA) te berekenen van een gratis lening in 2023. Welk bedrag moet u aangeven voor een lening via uw rekening-courant (rc) of voor een lening met een vaste looptijd?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app