Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

BELASTINGEN - REKENING-COURANT - 11.12.2020

Hoeveel interesten toekennen op het rekening-couranttegoed van uw baas?

Misschien heeft uw baas omwille van de coronacrisis wat extra geld aan zijn vennootschap toegestopt om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar bijna ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw baas mag toekennen op zijn rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u hem te veel interesten toekent?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN - 30.09.2020

Uw vennootschap privé bijspringen...

Door de coronacrisis zit uw vennootschap krap bij kas en dus betaalt u privé een aantal kosten in haar plaats. Mag u die kosten dan via uw privéaangifte aftrekken, zoals een collega u zei, of lost u dat beter anders op?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Uw vennootschap zelf financieren of via de bank?

Misschien zit ook uw vennootschap wegens de coronacrisis wat krap bij kas. Om de liquiditeitsproblemen op te lossen, vraagt u zich af of u dat het best via een lening bij de bank doet of privé? U heeft namelijk nog een goedgevuld spaarboekje dat nauwelijks iets opbrengt. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? En waarop moet u dan letten?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Interesten of aflossingen uitstellen of kwijtschelden?

Uw vennootschap heeft een (lening)schuld aan u. Wegens de coronacrisis zou u de betaling van interesten en/of een aflossing van de lening willen uitstellen of eventueel zelfs definitief kwijtschelden. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 19.05.2020

Een lening van u privé aan uw vennootschap geven?

Uw vennootschap zit wegens de coronacrisis krap bij kas. U overweegt daarom om haar te ‘sponsoren’ door bv. € 10.000 van uw privégeld uit te lenen. Welke juridische, financiële en fiscale aandachtspunten zijn er daarbij?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

BELASTINGEN - REKENING-COURANT - 11.12.2020

Hoeveel interesten toekennen op het rekening-couranttegoed van uw baas?

Misschien heeft uw baas omwille van de coronacrisis wat extra geld aan zijn vennootschap toegestopt om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar bijna ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw baas mag toekennen op zijn rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u hem te veel interesten toekent?
Lees meer