Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN - 30.09.2020

Uw vennootschap privé bijspringen...

Door de coronacrisis zit uw vennootschap krap bij kas en dus betaalt u privé een aantal kosten in haar plaats. Mag u die kosten dan via uw privéaangifte aftrekken, zoals een collega u zei, of lost u dat beter anders op?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Uw vennootschap zelf financieren of via de bank?

Misschien zit ook uw vennootschap wegens de coronacrisis wat krap bij kas. Om de liquiditeitsproblemen op te lossen, vraagt u zich af of u dat het best via een lening bij de bank doet of privé? U heeft namelijk nog een goedgevuld spaarboekje dat nauwelijks iets opbrengt. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? En waarop moet u dan letten?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Interesten of aflossingen uitstellen of kwijtschelden?

Uw vennootschap heeft een (lening)schuld aan u. Wegens de coronacrisis zou u de betaling van interesten en/of een aflossing van de lening willen uitstellen of eventueel zelfs definitief kwijtschelden. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 19.05.2020

Een lening van u privé aan uw vennootschap geven?

Uw vennootschap zit wegens de coronacrisis krap bij kas. U overweegt daarom om haar te ‘sponsoren’ door bv. € 10.000 van uw privégeld uit te lenen. Welke juridische, financiële en fiscale aandachtspunten zijn er daarbij?
Lees meer

REKENING-COURANT - 10.04.2020

Drie manieren om in 2020 uw rc-schuld aan te zuiveren

Uit het ontwerp van de jaarrekening voor 2019 dat uw boekhouder u bezorgd heeft, blijkt dat uw schuld via rekening-courant (rc) erg hoog is, zodat u op een fors bedrag aan voordeel gratis lening belast zal worden. Om daar in de toekomst komaf mee te maken, wilt u nog in 2020 die schuld grotendeels aanzuiveren. Doet u dat het best met een loon, een dividend of via een kapitaalvermindering?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 11.03.2020

De beste interestberekening voor uw rekening-courant?

Heeft u als bestuurder in 2019 gratis geld geleend van uw vennootschap via rekening-courant, dan wordt u privé belast op een voordeel alle aard. Hoeveel kost u dat voor 2019 en kunt u dat voordeel zelf nog wat bijsturen?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN - 30.09.2020

Uw vennootschap privé bijspringen...

Door de coronacrisis zit uw vennootschap krap bij kas en dus betaalt u privé een aantal kosten in haar plaats. Mag u die kosten dan via uw privéaangifte aftrekken, zoals een collega u zei, of lost u dat beter anders op?
Lees meer

Cookiebeleid