Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 16.04.2021

10,20% interesten op uw rc-schuld: hoog tijd voor actie?

Heeft u een zgn. rekening-courant-schuld bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Hoe kunt u dit in de toekomst vermijden en waarop moet u dan zeker letten?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Schuld in vennootschap, tegoed in andere, geen VAA?

Een bedrijfsleider heeft in twee vennootschappen een schuld in rekening-courant (rc) waarop hij geen interest betaalt. Wanneer de fiscus hem wil belasten op een voordeel van alle aard (VAA) gratis lening, werpt de man tegen dat hij in zijn twee andere vennootschappen een rc-tegoed heeft. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

REKENING-COURANT - 18.03.2021

Hoeveel VAA voor gratis lening in 2020?

De tarieven van het voordeel alle aard (VAA) voor een gratis lening in 2020 zijn bekendgemaakt. Tegen welke interestvoet wordt dit voordeel berekend en hoe kunt u de belasting van een VAA vermijden?
Lees meer

REKENING-COURANT - 18.03.2021

Voordeel gratis lening 2020 verkleinen?

Uw privé belastbaar voordeel gratis lening voor 2020 bedraagt maar liefst 10,20%. U vraagt zich dan ook af of u nog iets kunt doen om het bedrag waarop u belast wordt te verkleinen? Eens kijken...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 15.03.2021

Wat kostte gratis lenen in 2020?

Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel gratis lening. Het interestpercentage waartegen u dit voordeel voor 2020 moet berekenen, werd onlangs bij KB bekendgemaakt.
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 16.04.2021

10,20% interesten op uw rc-schuld: hoog tijd voor actie?

Heeft u een zgn. rekening-courant-schuld bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Hoe kunt u dit in de toekomst vermijden en waarop moet u dan zeker letten?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Schuld in vennootschap, tegoed in andere, geen VAA?

Een bedrijfsleider heeft in twee vennootschappen een schuld in rekening-courant (rc) waarop hij geen interest betaalt. Wanneer de fiscus hem wil belasten op een voordeel van alle aard (VAA) gratis lening, werpt de man tegen dat hij in zijn twee andere vennootschappen een rc-tegoed heeft. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer