Gestart met een vennootschap - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.04.2021

Ook dit jaar extra tijd voor aangifte vennootschapsbelasting!

Via een bericht op zijn website heeft de fiscus de indienings- termijnen voor de aangiften vennootschapsbelasting (venn.b.), rechtspersonenbelasting (RPB) en belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI-ven) bekendgemaakt. Net zoals vorig jaar wordt de indieningstermijn in het kader van de coronacrisis verlengd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AANGIFTE - 01.04.2021

Extra tijd vennootschapsaangifte al bevestigd!

Nieuwe wettelijke regel: zeven maanden. Dat lieten wij u al weten in een vorig nummer ( T&A Zelfstandige, jg. 28, nr. 14, p. 1, 04.03.2021 ). De uiterste datum voor de indiening van de fiscale aangifte van vennootschappen is voortaan de laatste dag van de zevende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar (art. 19 wet van 26.01.2021, BS 10.02.2021) . ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 18.03.2021

Bedrag van de forfaitaire minimumwinst?

Forfaitaire minimumwinst? Dat is een wapen dat de fiscus kan gebruiken als u uw vennootschapsaangifte niet of te laat indient. Hij mag uw vennootschap dan van ambtswege belasten op een forfaitair bedrag dat o.a. afhankelijk is van de omzet en/of het aantal personeelsleden, met een minimum dat de laatste jaren verhoogd is van € 19.000 (aj. 2018) tot € 40.000 (aj. 2021). ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 18.03.2021

Soepelheid voor fiscale coronaschulden

Alhoewel de FOD Financiën tot 31 maart 2021 zgn. coronaschulden niet zal invorderen, is het beter om een afbetalingsplan aan te vragen indien u uw fiscale coronaschulden niet tijdig kunt betalen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 05.01.2021

Geen belasting te betalen op de regionale coronasteun!

Wellicht heeft uw eenmanszaak of uw vennootschap in 2020 ook bepaalde regionale compensatiepremies ontvangen van de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Die premies zijn vrijgesteld van belastingen. In een circulaire van 21.10.2020 laat de fiscus weten hoe dat zit. Eens kijken dus...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VERLAAGD TARIEF - 25.11.2020

Geen verlaagd kmo-tarief want ‘financiële vennootschap’?

U denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd kmo-tarief, maar uw controleur stelt dat uw kmo een zgn. financiële vennootschap is en dus de volle pot moet betalen. Hoe zit dat juist en wat kunt u doen om dit te vermijden?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AANGIFTE - 01.04.2021

Extra tijd vennootschapsaangifte al bevestigd!

Nieuwe wettelijke regel: zeven maanden. Dat lieten wij u al weten in een vorig nummer ( T&A Zelfstandige, jg. 28, nr. 14, p. 1, 04.03.2021 ). De uiterste datum voor de indiening van de fiscale aangifte van vennootschappen is voortaan de laatste dag van de zevende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar (art. 19 wet van 26.01.2021, BS 10.02.2021) . ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.04.2021

Ook dit jaar extra tijd voor aangifte vennootschapsbelasting!

Via een bericht op zijn website heeft de fiscus de indienings- termijnen voor de aangiften vennootschapsbelasting (venn.b.), rechtspersonenbelasting (RPB) en belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI-ven) bekendgemaakt. Net zoals vorig jaar wordt de indieningstermijn in het kader van de coronacrisis verlengd. Hoe zit dat precies?
Lees meer