Gestart met een vennootschap - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE - 23.11.2022

Hoeveel vennootschapsbijdrage in een verkort of verlengd boekjaar?

Het boekjaar van oprichting of ontbinding van een vennootschap is soms korter of langer dan twaalf maanden. Wordt de vennootschapsbijdrage voor zo’n boekjaar dan proportioneel verminderd of verhoogd?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.11.2022

Dubbel zoveel tijd om belasting te betalen!

Vier in plaats van twee maanden. Als u of uw vennootschap een aanslagbiljet ontvangt en u moet bijbetalen, moet u dat normaal gezien doen binnen twee maanden vanaf de verzendingsdatum (art. 413 WIB 92) . Wegens de energiecrisis heeft de federale regering evenwel beslist om extra uitstel toe te staan voor aanslagen met betrekking tot het aanslagjaar (aj) 2022, en dit voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31.10.2023. Dit uitstel wordt automatisch verleend! ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 07.11.2022

Wat bewijzen voor het recupereren van fiscaal overgedragen verliezen?

Als uw vennootschap fiscale verliezen uit het verleden recupereert, dan mag de fiscus tijdens een controle die verliezen controleren. Wat betekent dat concreet en wat moet u ter zake bijhouden en kunnen bewijzen?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TAXSHELTER - 25.10.2022

Taxshelter: nu ook fiscaal voordelig investeren in games!

Investeert uw BV in film- of theaterproducties, dan kan ze daarvoor een korting krijgen op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Vanaf uiterlijk 01.01.2023 geldt dit zgn. taxshelterregime ook voor investeringen in videospellen. Wat levert zo’n investering uw BV eigenlijk op en wanneer doet u dat beter niet?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 11.10.2022

Wat met de vennootschapsbijdrage voor 2022 of heeft uw vennootschap daar een vrijstelling voor?

De vennootschapsbijdrage van 2022 moet ‘ergens in het najaar’ betaald worden. Wanneer precies en hoeveel precies is echter nog niet geweten. Immers, niet alleen het balanstotaal, maar ook het bedrag van de bijdrage zelf zou dit jaar geïndexeerd worden. Hoe zit dat precies en wie kan er een vrijstelling genieten?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - NOTIONELE-INTERESTAFTREK - 11.10.2022

Hoeveel notionele-interestaftrek (NI) voor 2022?

Tarief voor inkomstenjaar 2022. Het ‘basistarief’ van de NI voor aanslagjaar 2023 is negatief, nl. -0,057%. Dat betekent dat grote vennootschappen geen NI kunnen toepassen. Een kmo-vennootschap (in de zin van art. 1:24, §1-6 WVV) heeft recht op 0,5% meer, zodat het tarief dat een kmo mag toepassen 0,443% bedraagt voor aanslagjaar 2023. Dat is onlangs zo gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 19.09.2022) . ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app