Gestart met een vennootschap - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Uitstel aangifte vennootschapsbelasting tot en met 16 november 2020!

Op vraag van de boekhoudkantoren heeft de minister van Financiën beslist om uitstel te verlenen voor het indienen van de belastingaangiften. Is dat uitstel ook voor uw vennootschap van toepassing?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 08.10.2020

Wanneer belast op een forfaitaire minimumwinst?

Een vennootschap wordt belast op een forfaitaire winst van € 19.000 omdat ze geen belastingaangifte ingediend heeft. Volgens de vennootschap heeft ze voor het jaar in kwestie geen belastbare winst gehad, maar de fiscus acht dit niet bewezen. Hoe oordeelde de rechter hierover?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies?
Lees meer

FISCALE ADMINISTRATIE - 30.09.2020

Fiscus waarschuwt voor frauduleuze mails

Alweer? Ja, de fiscus heeft op 02.09.2020 laten weten dat er weer mails circuleren die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën, maar in werkelijkheid door oplichters verstuurd worden. In die mails wordt gevraagd om een belastingschuld te vereffenen en er is een MyMinfin-knop aan toegevoegd waarop u uitgenodigd wordt te klikken. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - CARRY-BACK - 29.09.2020

Carry-back in de VenB: Circulaire geeft extra toelichting!

De FOD Financiën geeft in een circulaire van 24 september 2020 extra toelichting omtrent de ‘carry-back’ in de vennootschapsbelasting.
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Lees meer

Cookiebeleid