Gestart met een vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 16.06.2020

Ook uitstel neerlegging jaarrekening?

Als uw vennootschap omwille van de coronacrisis haar jaarvergadering over boekjaar 2019 uitgesteld heeft, tegen wanneer moet zij dan haar jaarrekening neergelegd hebben? Is er daar dan ook uitstel voor?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 19.05.2020

Hoe organiseert u uw algemene vergadering in coronatijden?

Zelfs in coronatijden moet elke vennootschap of vereniging een jaarvergadering organiseren. Kan dat ook vanop afstand, nu fysiek samenkomen nog altijd moeilijk ligt? Kunt u uw jaarvergadering eventueel uitstellen?
Lees meer

ALGEMENE VERGADERING - 22.04.2020

Uitstel jaarvergadering enkel voor BV(BA)?

Wat wij u vertelden. In een vorig advies (T&A U en uw vennootschap, jg. 12, nr. 11, p. 7, 10.04.2020) vertelden wij u dat wegens de coronamaatregelen de minister van Justitie een uitstel van maximaal 10 weken toestaat voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden. We vertelden u ook dat het KB voor die regeling er nog niet was en dat de datum van 19.04 nog kon veranderen... ...
Lees meer

PUBLICATIEKOSTEN - 26.02.2020

Kostprijs publicatie in het Staatsblad?

Publicatiekosten. Wanneer u een vennootschap opricht, de statuten van een vennootschap wijzigt of bestuurders benoemt of ontslaat, moet u dat openbaar maken door een neerlegging van de akten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Voor dat laatste moet een jaarlijks geïndexeerde vergoeding betaald worden. ...
Lees meer

STATUTENWIJZIGING - 13.02.2020

Adreswijziging, dus statutenwijziging?

Hoe is het tot nu toe? Volgens het oude vennootschapsrecht moest u in de statuten van uw vennootschap het adres van de maatschappelijke zetel vermelden. Verplaatste u die zetel, dan moest u de statuten wijzigen, dus in principe een buitengewone algemene vergadering (BAV) voor een notaris houden. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 10.02.2020

Is uw BVBA sinds 01.01.2020 sowieso een BV?

Door het nieuwe vennootschapsrecht? Ja, inderdaad... Dat nieuwe vennootschapsrecht voert uiteraard een hele hoop andere en belangrijkere wijzigingen in, maar de wijziging van een aantal vennootschapsbenamingen en afkortingen is er een van. Uw statuten zijn toch nog niet aangepast? Dat kan perfect, want daarvoor heeft u in principe tijd tot 31.12.2023, maar voor het feit dat uw vennootschap voortaan officieel als een BV door het leven gaat, maakt dat niets uit. Die aanpassing is immers een zgn. dwingende bepaling die sinds 01.01.2020 sowieso van toepassing is. Uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) is dus voortaan een besloten vennootschap (BV) en u privé bent geen zaakvoerder meer, maar bestuurder en de vennoten heten nu aandeelhouders. ...
Lees meer

Cookiebeleid