Gestart met een vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

ALGEMENE VERGADERING - VERSLAGEN - 21.01.2021

Datum van een algemene vergadering: fiscaal betwistbaar?

U houdt een algemene vergadering (AV) waarop u een beslissing neemt waarvoor de datum van de vergadering fiscaal van belang is. Vormen de notulen van de AV dan een onweerlegbaar bewijs van die datum of kan de fiscus die nog betwisten?
Lees meer

UBO-REGISTER - 10.11.2020

Hoe en wanneer UBO-register aanvullen?

UBO-register aanvullen? We vertelden u onlangs dat er een nieuwe UBO-registerverplichting ingevoerd is. U moet nl. de informatie die u al aan dat register bezorgd heeft, aanvullen met documenten die de juistheid ervan aantonen. We schreven toen ook dat nog niet bekend was hoe en tegen wanneer u dit moest doen. Dat is nu wel het geval. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 16.06.2020

Ook uitstel neerlegging jaarrekening?

Als uw vennootschap omwille van de coronacrisis haar jaarvergadering over boekjaar 2019 uitgesteld heeft, tegen wanneer moet zij dan haar jaarrekening neergelegd hebben? Is er daar dan ook uitstel voor?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 19.05.2020

Hoe organiseert u uw algemene vergadering in coronatijden?

Zelfs in coronatijden moet elke vennootschap of vereniging een jaarvergadering organiseren. Kan dat ook vanop afstand, nu fysiek samenkomen nog altijd moeilijk ligt? Kunt u uw jaarvergadering eventueel uitstellen?
Lees meer

ALGEMENE VERGADERING - 22.04.2020

Uitstel jaarvergadering enkel voor BV(BA)?

Wat wij u vertelden. In een vorig advies (T&A U en uw vennootschap, jg. 12, nr. 11, p. 7, 10.04.2020) vertelden wij u dat wegens de coronamaatregelen de minister van Justitie een uitstel van maximaal 10 weken toestaat voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden. We vertelden u ook dat het KB voor die regeling er nog niet was en dat de datum van 19.04 nog kon veranderen... ...
Lees meer

PUBLICATIEKOSTEN - 26.02.2020

Kostprijs publicatie in het Staatsblad?

Publicatiekosten. Wanneer u een vennootschap opricht, de statuten van een vennootschap wijzigt of bestuurders benoemt of ontslaat, moet u dat openbaar maken door een neerlegging van de akten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Voor dat laatste moet een jaarlijks geïndexeerde vergoeding betaald worden. ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

UBO-REGISTER - 10.11.2020

Hoe en wanneer UBO-register aanvullen?

UBO-register aanvullen? We vertelden u onlangs dat er een nieuwe UBO-registerverplichting ingevoerd is. U moet nl. de informatie die u al aan dat register bezorgd heeft, aanvullen met documenten die de juistheid ervan aantonen. We schreven toen ook dat nog niet bekend was hoe en tegen wanneer u dit moest doen. Dat is nu wel het geval. ...
Lees meer

ALGEMENE VERGADERING - VERSLAGEN - 21.01.2021

Datum van een algemene vergadering: fiscaal betwistbaar?

U houdt een algemene vergadering (AV) waarop u een beslissing neemt waarvoor de datum van de vergadering fiscaal van belang is. Vormen de notulen van de AV dan een onweerlegbaar bewijs van die datum of kan de fiscus die nog betwisten?
Lees meer