Gestart met een vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - VARIA - 25.11.2021

Al gehoord van de mandatendatabank?

Digitalisering vennootschapsrecht. Sinds 01.08.2021 is er een wet van kracht die het mogelijk maakt om een vennootschap volledig digitaal op te richten, via het platform ‘StartMyBusiness’. Mandatendatabank. Dezelfde wet maakt het ook gemakkelijker om op te zoeken wie bevoegd is om een vennootschap te vertegenwoordigen. Momenteel moet u dat doen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, maar dat is redelijk omslachtig. Daarom is er nu de zgn. mandatendatabank, die u kunt raadplegen op https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search . ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 25.11.2021

Extra aandeelhouders of bestuurders in uw BV?

U bent zowel de enige aandeelhouder als bestuurder van uw BV, maar u overweegt om er een extra aandeelhouder of bestuurder bij te halen. Hoe moet dat, wie kan er aandeelhouder of bestuurder worden en welke gevolgen heeft dat?
Lees meer

BESTUURDER - FISCAAL - 27.10.2021

Welke fiscale gevolgen heeft uw ontslag als bestuurder?

U beslist om uw functie als bestuurder in uw BV neer te leggen, bv. omdat uw zoon dat mandaat gaat overnemen. Van uw aandelen gaat u wel nog geen afstand doen: die behoudt u. Welke fiscale gevolgen heeft dat dan voor u privé?
Lees meer