Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSVOORHEFFING - 26.01.2023

Vrijstelling doorstorting bv voor nacht- en ploegenarbeid, onderzoek en opleiding

Normaal gezien moet een werkgever de bedrijfsvoorheffing (bv) die hij inhoudt op de lonen van zijn werknemers integraal doorstorten aan de fiscus, maar onder bepaalde voorwaarden kan hij een vrijstelling van doorstorting (van een deel) van de bv genieten. Sommige van die vrijstellingen gelden enkel voor specifieke sectoren, bv. de bouw of de horeca. Op andere vrijstellingen kunnen in principe alle werkgevers een beroep doen, en van die algemene vrijstellingen komen in dit advies die voor nacht- en ploegenarbeid, voor onderzoek en voor opleiding aan bod.
Lees meer

KLOKKENLUIDERS - 26.01.2023

Klokkenluiderswetgeving van kracht vanaf 15 februari 2023

De Europese richtlijn omtrent de bescherming van klokkenluiders is eindelijk in Belgische wetgeving omgezet. De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector is op 15 december 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Wat betekent dat nu voor de werkgevers?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

PERSONEEL - SUBSIDIES - 24.01.2023

Welke voorwaarden vanaf 2023 voor de Vlaamse Impulseo?

Op 01.01.2023 is het besluit over de nieuwe Vlaamse Impulseo in voege getreden. Dat is in principe pas van toepassing vanaf loonkosten 2023/aanvraag 2024, maar wat moet u daar buiten het feit dat het ook voor verpleegkundigen geldt, toch nu al over weten? Wat zijn de belangrijkste verschillen met de oude regeling?
Lees meer

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 20.01.2023

Aandelenoptie als sleutel in de ‘war for talent’?

Gelet op de hoge loonlasten in België gaan werkgevers vaak op zoek naar een methode om hun werknemers op een alternatieve manier te verlonen, gedreven door de zoektocht naar een betere bruto-nettoverhouding. Afhankelijk van het gekozen alternatief resulteert dit ook in een alineëring van de doelstellingen van de werkgever en werknemer. Dit is zeker het geval bij aandelenopties.
Lees meer

STUDENTENARBEID - 19.01.2023

Jobstudent voor 600 uur ‘boeken’?

In 2023 en 2024 kan een jobstudent 600 uur per jaar goedkoop werken. Wilt u zeker zijn dat hij goedkoop zal zijn, dan kunt u de uren nu al ‘reserveren’ door een Dimona ‘STU’. Is het een goed idee om dat al vroeg te doen?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 06.01.2023

Verplichte vermeldingen in arbeidscontract en -reglement?

Werft u een werknemer aan sinds 10 november 2022, dan moet u die door een nieuwe wet extra informatie geven. Ook werknemers die al in dienst zijn, kunnen bepaalde informatie opvragen en er zijn ook extra vermeldingen die in het arbeidsreglement moeten staan. Hoe gaat u daar praktisch mee om?
Lees meer

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 19.12.2022

Hoger voordeel alle aard auto voor inkomstenjaar 2023?

De zgn. referentie-CO2 -uitstoot die mee bepalend is voor de hoogte van uw voordeel alle aard auto is bekend voor inkomstenjaar 2023. Stijgt uw voordeel alle aard (VAA) auto dan weer en wat met de aftrek van autokosten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app