Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - CLAUSULES - 16.10.2020

Wijziging tewerkstellingsplaats voor enkele maanden

Uw collega wilde tijdens de coronaperiode de plaats van tewerkstelling van een bepaalde werknemer aanpassen. Hij dacht dat hij dat wel kon doen, omdat in het arbeidscontract geen vaste plaats van tewerkstelling afgesproken was. Wat ging er fout en hoe kunt u problemen vermijden?
Lees meer

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN - 16.10.2020

Sociale verkiezingen verzoenbaar met onvoorspelbaar virus?

De sociale verkiezingen komen er bijna aan en het is van belang dat de voorziene procedure correct uitgevoerd wordt. Wat als corona roet in het eten gooit en indien een aantal werknemers, een hele afdeling of uw volledige bedrijf op dat moment in quarantaine zou zitten?
Lees meer

AANWERVEN - VARIA - 16.10.2020

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Een kwartaal geen bedrijfsvoorheffing sinds 1 oktober. Voor sommige jongeren die u in de loop van oktober, november en december zal aanwerven, moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden (punt 2.22, bijlage III, KB 11.12.2019, BS 20.12.2019) . Het loon voor die drie maanden blijft immers toch onder het zgn. belastingvrije minimum (op jaarbasis). ...
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - RVA - 16.10.2020

Tijdelijk werkloos omwille van een kind?

Een werknemer moet opvang voorzien voor een van zijn kinderen omdat het in quarantaine moet of omdat de school gesloten wordt. Kan zo’n werknemer dan tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 16.10.2020

Invloed van tijdelijke werkloosheid corona op de vakantie?

Door de coronasituatie was u misschien ook genoodzaakt om dit jaar een aantal werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona te zetten. Welke invloed heeft dat op hun vakantierechten van dit en van volgend jaar?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 01.10.2020

Een laadpaal bij uw werknemer thuis installeren

Alsmaar meer werknemers kiezen een elektrische bedrijfswagen. Hoe zit het dan als u zorgt voor de elektriciteit en een laadpaal bij de werknemer thuis: is dat voor een werknemer een extra voordeel waarop belasting betaald moet worden?
Lees meer

Cookiebeleid