Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - LOONKOSTEN - 14.09.2023

Auteursrechten en RSZ: wat is loonconversie?

Het Koninklijk Besluit van 7 april 2023 dat de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten (AR) tot een bepaald plafond vrijstelt van RSZ-bijdragen bevat tal van onduidelijkheden en is daarom al uitvoerig becommentarieerd. De onduidelijkheden in het KB zijn vooralsnog niet opgehelderd, ook al vindt men in de administratieve instructies van de RSZ vanaf Q3/2023 onder het loonbegrip wel een nieuwe sectie omtrent de vergoeding voor de overdracht van AR. Hoe moet u het begrip loonconversie interpreteren? En wat is het belang om de vergoeding voor de overdracht van AR wel of niet als een geconverteerd brutoloon te kwalificeren?
Lees meer

PERSONEEL - BONUS - 14.09.2023

Stelsel van fiscaal gunstige innovatiepremies voor uw creatieve personeelsleden is nu mogelijk tot eind 2024!

Wilt u de betrokkenheid van uw werknemers bij uw vennootschap verhogen, dan kunt u ze extra motiveren met een fiscaal gezien voordelige zgn. innovatiepremie. Wanneer kunt u zo’n premie toekennen? Wie komt er (niet) in aanmerking voor de premie? Hoeveel kunt u toekennen? Wat is de te volgen procedure? Vallen die premies binnen of buiten de loonnorm? En wat zijn de aandachtspunten?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 14.09.2023

Eerste aanwervingen voor 1 januari 2024?

Aanwerving van eerste werknemer minder voordelig vanaf 2024. De federale regeling is van plan om vanaf 1 januari 2024 het voordeel voor een eerste werknemer te verlagen tot maximaal € 3.100 per kwartaal (tot eind 2023 bedraagt dat maximum € 4.000 per kwartaal). ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 14.09.2023

Welke feestdag valt in 2024 in een weekend?

Vervangingsdag bepalen. In 2024 zal er slechts één feestdag (uit de lijst van tien die feestdagen ‘in arbeidsrechtelijke zin’ zijn) in het weekend vallen, nl. de nationale feestdag op zondag 21 juli. Daarvoor moet u dus een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

PERSONEELSKOSTEN - KLEDING - 14.09.2023

Een vergoeding omdat werknemers zelf hun kleding wassen?

Een werkgever liet zijn werknemers hun eigen kleding dragen tijdens het werk. Bij een controle door de sociale inspectie krijgt hij een opmerking, omdat hij die kleding niet zelf wast, en moet hij daarvoor een serieuze vergoeding betalen. Is dat dan verplicht? Hoe zit dat precies in elkaar en wat is er onlangs gewijzigd?
Lees meer

LOON - EINDEJAARSPREMIE - 14.09.2023

Moet u eindejaarspremie betalen bij uit dienst in PC 200? 

Stel, een werknemer gaat uit dienst. Is er dan in elk geval nog recht op een eindejaarspremie en maakt het dan uit wie het ontslag gegeven heeft: hijzelf of u als werkgever? Hoe zit dat in het paritair comité 200 en wat is er onlangs gewijzigd?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

SECTORALE REGLEMENTERING - CAO’S - 17.08.2023

Is de koopkrachtpremie verplicht in het paritair comité 200?

Het sectoraal akkoord 2023-2024 werd op 6 juli 2023 gesloten binnen het aanvullend paritair comité van de bedienden (PC 200). Een belangrijk onderdeel van dat akkoord gaat om de koopkrachtpremie. Welke mogelijkheden zijn er als werkgever?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 31.08.2023

Hoe duur wordt bedrijfswagen in 2027?

Indien u na 30 juni 2023 nog een bedrijfswagen bestelt op benzine of diesel of een hybride, gelden de nieuwe ‘groene regels’. Wat is er dan van belang indien u de totale kostprijs wilt berekenen?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app