Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOONKOSTEN - 29.09.2022

Mobiliteitsbudget anno 2022: flexibeler?

Het mobiliteitsbudget werd reeds ingevoerd in 2018, maar kende sindsdien vrij weinig succes. Daarom heeft de regering eind 2021 een aantal aanpassingen aan de regeling voorgesteld. Ondertussen zijn de wijzigingen (wet 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 03.12.2021) in voege en is de toepassing van het mobiliteitsbudget flexibeler en gemakkelijker.
Lees meer

ARBEIDSDEAL - 29.09.2022

Arbeidsdeal: binnenkort vierdagenweek?

Het akkoord dat de federale regering in juni bereikte over de arbeidsdeal kreeg heel wat aandacht in de media. Waar staan we nu met de concrete implementatie van die plannen? Moet het bedrijf binnenkort effectief een vierdagenwerkweek invoeren? Welke andere vormen van flexibiliteit voorziet de arbeidsdeal voor u en uw collega’s?
Lees meer

ONTSLAG - IMPLICIET ONTSLAG - 28.09.2022

Als werkgever het telewerk wijzigen?

Wegens de energiecrisis willen sommige werkgevers iets wijzigen aan het afgesproken telewerk. Wat is er van belang als u impliciet ontslag wilt vermijden?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 28.09.2022

Brutoloon inleveren in ruil voor een bedrijfsfiets

In de media kwam dat steeds meer werkgevers aan hun werknemers een bedrijfsfiets aanbieden. Dit gebeurt dikwijls in het kader van een zgn. brutoloonruil waardoor dit u als werkgever niets extra kost. Hoe gaat dat precies in zijn werk en wanneer kan dat toegepast worden?
Lees meer

PENSIOEN - BRUGPENSIOEN - 28.09.2022

Hoe berekent werknemer de vereiste loopbaan voor SWT?

Een werknemer die met brugpensioen (SWT, of ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’) wil gaan, moet een bepaalde loopbaan achter de rug hebben. Hoe weet hij of hij daaraan voldoet? Kan dat via de website mypension.be?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 28.09.2022

Langer dan één jaar ziek: vakantiedagen bij terugkomst?

Een werknemer die meer dan een jaar afwezig is wegens ziekte, bouwt geen jaarlijkse vakantie meer op en daardoor heeft hij soms geen volledig recht op vakantiedagen als hij terugkeert. De Belgische wetgeving is op dat punt echter blijkbaar niet in lijn met de Europese regels. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 30.08.2022

Een hybrideauto kopen? Hoe zit dat in 2022 en de volgende jaren op fiscaal vlak?

De aankoop van (plug-in)hybrideauto’s door zelfstandigen en bedrijven zit in de lift, zo blijkt uit recente cijfers van Febiac. Wat als u ook overweegt om een hybrideauto te kopen? Hoe zit dat dan op fiscaal vlak nu en de volgende jaren?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 17.08.2022

Premie om werknemer aan te brengen = fiscaal vriendelijk?

De zoektocht naar nieuwe collega’s is tegenwoordig een hele calvarietocht en brengt heel wat kosten met zich mee. Dus waarom niet uw werknemers stimuleren om kandidaten aan te brengen? Hoe gaan de fiscus en de RSZ om met dit idee? De fiscale Rulingcommissie liet hier onlangs haar licht op schijnen.
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - PRIVÉGEBRUIK - 17.08.2022

Minder loon, maar dan wel een bedrijfswagen?

Een kandidaat-werknemer wil alleen maar komen als hij een bedrijfswagen krijgt. “De kosten voor de wagen trek je maar af van mijn maandloon”, stelde hij aan zijn toekomstige werkgever voor. De werkgever ging akkoord want het leek hem een goed voorstel. In welke omstandigheden is dat echter niet het geval?
Lees meer