Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - 19.04.2021

Onderbroken anciënniteit en ontslagtermijn

Stel, een werknemer gaf een tijd geleden zijn ontslag bij u, maar merkt na verloop van tijd dat ‘het gras elders toch niet groener is’ en komt opnieuw bij u in dienst. Wilt u zo’n werknemer ontslaan, dan rijst soms de vraag of u zijn anciënniteit van vroeger moet meetellen om de opzeggingstermijn te berekenen. Hoe zit dat?
Lees meer

LOON - VOORSCHOT - 19.04.2021

Een werknemer een voorschot op zijn loon toekennen

Uw collega had een werkneemster die een voorschot op haar loon vroeg. Hij ging daar graag op in, omdat hij wist dat ze door de coronacrisis enkel tijdelijk geldproblemen had. Dat geld nadien recupereren bleek echter toch niet zo eenvoudig. Wat ging er mis?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 19.04.2021

Nieuwe ‘beschermingspremie’ voor tijdelijk werklozen

Sinds eind maart is er een nieuwe premie voorzien boven op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. ‘Alwéér een premie’, zal u misschien zeggen. Werd er al niet een supplement toegekend? Of was het een andere premie? Wij zetten alles nog eens op een rijtje voor het geval u daarover vragen zou krijgen.
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 19.04.2021

Kunt u werknemer met burn-out extra in de watten leggen?

Een abonnee had een gemotiveerde werknemer die getroffen werd door een burn-out en langdurig ‘buiten strijd’ was. Hij zou deze werknemer graag iets extra’s willen toekennen en overweegt om hem bv. een bijpassing bij zijn ziekte-uitkering te geven of zijn medische kosten terug te betalen. Is dat een goede optie?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 19.04.2021

Nieuwe bediende: wijziging in de berekening vakantiegeld

Binnenkort betaalt u het vakantiegeld van uw bedienden uit. Nu vraagt een bediende die pas in dienst kwam of hij zich die maand dan aan een nulsaldo moet verwachten. Hoe zat dat tot voor kort en hoe zit het sinds maart 2021?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 19.04.2021

Een hybride firmawagen en VAA

Kiest de werknemer een hybride firmawagen, dan zal zijn VAA in principe laag zijn en de fiscale aftrek groot. Dat geldt echter niet voor alle types...
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER - 05.03.2021

Een bureaustoel kopen voor telewerk?

Sommige werknemers hebben thuis geen goede infrastructuur om te telewerken. Ze vragen of u als werkgever daarom voor hen bv. een bureaustoel of een bureautafel wilt betalen. Kan dat dan belastingvrij?
Lees meer

CORONACRISIS - TELEWERK - 04.02.2021

Nieuwe cao telewerk, wat is er van belang?

Op 26 januari 2021 werd er in de NAR een nieuwe cao nr. 149 gesloten over telewerk tijdens de coronacrisis. Het gaat om een tijdelijke cao die enkel geldt tot eind 2021. Wat zijn de belangrijkste punten?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VARIA - 05.03.2021

Moeten alle verlofdagen opgenomen zijn voor het pensioen?

Een van uw werknemers gaat vanaf april 2021 met pensioen. Hij vraagt wat er moet gebeuren met zijn vakantiedagen die hij nog heeft openstaan. Mag of moet de werknemer zijn vakantiedagen van 2021 nog voor zijn pensioen opnemen?
Lees meer