Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGEVAL - 08.01.2021

Kan COVID-19 een arbeidsongeval zijn?

Ook een ziekte als COVID-19 kan soms erkend worden als ‘arbeidsongeval’. Wanneer is dat het geval en hoe gaat u daar als werkgever dan mee om?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 08.01.2021

Een akkoord met uw werknemer over een kortere opzegging?

De werknemer van uw collega vroeg om zijn lopende opzeggingstermijn in te korten in onderling akkoord. Zo meende hij vroeger in het zgn. SWT (het vroegere brugpensioen) te kunnen omdat hij toch al aan de voorwaarden voldeed. Dat bleek evenwel geen goed idee...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 08.01.2021

‘Cash for car’ afgelopen vanaf 2021, wat dan?

De regeling waarbij de werknemer zijn bedrijfswagen kon inruilen voor een cashvergoeding, de zgn. cash for car, werd in 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Wat is precies het gevolg vanaf 2021 en wat kunt u wel nog ondernemen?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 08.01.2021

Slechte relatie met werknemer is geldige reden voor ontslag

Stel, u ligt overhoop met een van uw werknemers en die verzuurde relatie belemmert de goede werking. Kunt u hem om die reden ontslaan, ook al heeft hij niet echt een fout begaan? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING - 08.01.2021

Een contract van bepaalde duur vroegtijdig beëindigen

Stel, u heeft een werknemer in dienst voor bepaalde duur, maar u wilt dat contract vroegtijdig beëindigen. U kunt dan, zoals u wellicht weet, tijdens de ‘eerste periode’ een opzegging geven. Wat echter indien het einde van die opzegging na de eerste periode valt?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - VADERSCHAPSVERLOF - 08.01.2021

Vaders en meeouders langer geboorteverlof vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 hebben uw werknemers recht op langer vaderschaps- of meeouderschapsverlof. Wat verandert er precies en wie betaalt er voor die extra dagen?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 12.11.2020

Elektrische bedrijfsauto: ruimer kijken dan het leasebudget

Werkt u met een ‘klassiek’ leasebudget, dan vallen elektrische wagens er vaak buiten door de duurdere aankoopprijs. Nochtans zijn zulke wagens op veel vlakken voordeliger dan een gewone wagen. Wilt u ook daarmee rekening houden, dan kunt u als bedrijf werken met de zgn. total cost of ownership. Hoe zit dat precies?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 12.11.2020

Geen feest, maar wel een kerstpakket?

Het kerstfeest voor uw personeel moest geannuleerd worden. Kunt u in de plaats daarvan dan een geschenk of aperitiefmand bij uw werknemers aan huis laten afleveren? Is dat dan ook sociaal en fiscaal voordelig?
Lees meer