Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

KOSTENVERGOEDING - 08.04.2020

Kunt u (kosten voor) coronatelewerk RSZ-vrij vergoeden?

Door de coronamaatregelen van de overheid zijn er nu plots heel wat werknemers die tijdelijk (moeten) telewerken, terwijl ze dat anders niet doen. Zij moeten daarvoor een werkplaats inrichten, wat kosten met zich kan meebrengen. De fiscus en de RSZ hebben meegedeeld dat u die forfaitair mag vergoeden. Hoe werkt dit?
Lees meer

LOON - NIET BETALEN - 08.04.2020

Afstand laten doen van loon: kan dat wel?

In deze ‘economisch moeilijke’ coronatijden heeft u ongetwijfeld ook gelezen/gehoord dat voetbalclubs aan hun spelers vragen om (een maand)loon in te leveren. Los van het feit dat dit voor een voetballersjaarloon een stuk draaglijker is dan voor een doorsnee werknemer, is dat ‘juridisch gezien’ wel zo eenvoudig?
Lees meer

PESTKLACHT - ONTSLAG - 08.04.2020

Ontslagbescherming na pestklacht is niet absoluut!

Een werknemer die een klacht wegens pesten op het werk ingediend heeft, wordt beschermd tegen ontslag. Wilt u hem toch ontslaan, dan moet u een motief hebben dat niets met de klacht te maken heeft. Mag dat motief dan ook niet met de onderliggende feiten in verband staan? Een recent cassatiearrest licht toe...
Lees meer

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN - 08.04.2020

Uitstel van RSZ en bedrijfsvoorheffing door corona

Zowel de fiscus voor de bedrijfsvoorheffing (bv) als de RSZ (voor de bijdragen) kennen een ‘automatisch’ en ‘gratis’ uitstel van betaling toe in de eerste kwartalen van 2020 wegens de coronacrisis. Voor wie geldt dit precies?
Lees meer

NIET-CONCURRENTIEBEDING - 08.04.2020

Niet-concurrentiebeding en te laag loon, toch verzaken?

Stel, u merkt dat in het contract van een ‘niet-hogere’ bediende die vertrekt – wellicht per vergissing – een niet-concurrentiebeding staat. Zijn loon komt echter niet in de buurt van de grens vanaf dewelke zo’n beding geldig is. Dan is het toch niet nodig om te verzaken aan de toepassing van het beding, of wél?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - VAKANTIE - 08.04.2020

Vakantieweek geannuleerd, dus werkloosheidsweek nu?

Stel, een werknemer had eerst vakantie gepland tijdens de paasvakantie, maar heeft die geannuleerd, omdat hij nu toch niet op reis kan wegens het coronavirus en later op het jaar hopelijk wel. Krijgt hij dan ook uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor die geannuleerde vakantieweek (zoals voor de andere weken)?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

PERSONEEL - LOONKOSTEN - 24.03.2020

Wat wanneer betalen bij telewerk of werkloosheid?

In deze tijden van coronacrisis is de kans groot dat uw personeel sinds 18 maart 2020 (of zelfs nog vroeger) ofwel op werkloosheid gezet is, ofwel ‘in opdracht’ van de overheid van thuis uit werkt. Welke gevolgen hebben deze twee ‘pistes’ op uw financiële verplichtingen m.b.t. loon en dergelijke?
Lees meer

Cookiebeleid