Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

WELZIJN - 15.04.2024

Alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer

Het is uitermate belangrijk om in uw bedrijf een preventief beleid inzake alcohol- en druggebruik te voeren. Overmatig gebruik van alcohol of drugs kan immers ernstige gevolgen hebben binnen uw bedrijf. De aanpak van alcohol- en druggebruik binnen de werksituatie is een belangrijk onderdeel van een goed welzijnsbeleid in uw onderneming.
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 15.04.2024

Bekendmaking kandidatenlijst sociale verkiezingen: wat kunt u nog ondernemen?

Uiterlijk op dag X+35 (tussen 19 maart en 1 april 2024) moeten de vakbonden hun kandidatenlijsten bekendmaken. De verkiezingsdag begint nu dichterbij te komen. Welke stappen kunt u nog zetten tegen bepaalde kandidaturen?
Lees meer

PERSONEEL - 11.04.2024

De sociale inspectie over de vloer: wat zijn uw rechten?

Mag u aan sociaal inspecteurs de toegang tot uw bedrijf of tot de aanpalende privéruimtes weigeren? Mag u vragen dat de inspecteurs zich voorafgaandelijk legitimeren? Welke inlichtingen mag de inspecteur precies inwinnen? Mag de inspecteur u of de werknemers binnen het bedrijf verhoren? Kunt u weigeren om op de vragen van de inspectie te antwoorden? Mag de inspecteur vragen dat u hem allerlei documenten voorlegt? Mag hij ook zelf naar bepaalde documenten op zoek gaan? Kunnen de inspecteurs u ook al dadelijk bepaalde maatregelen opleggen?
Lees meer

PERSONEEL - 11.04.2024

Een niet-concurrentiebeding voor uw collega’s?

Kan de bedrijfsleider steeds een geldig niet-concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomsten van uw collega’s? Kunt u zo’n beding ook nog toevoegen in de loop van het contract? Aan welke voorwaarden moet een dergelijke clausule voldoen en heeft zo’n clausule steeds uitwerking? Waarom is het van belang om te overwegen afstand te doen van zo’n clausule bij het einde van de arbeidsovereenkomst? Gelden dezelfde regels voor een handelsvertegenwoordiger? Welke stappen kunt u ondernemen als een gewezen personeelslid een inbreuk begaat op zijn niet-concurrentiebeding?
Lees meer

PERSONEEL - MAALTIJDCHEQUES - 11.04.2024

Maaltijdcheques: werknemers versus bedrijfsleiders

Maaltijdcheques zijn ongetwijfeld het meest voorkomende extralegale voordeel in België, zeker onder de bediendepopulaties. Hoewel de ins en outs goed gekend zijn, moeten we toch nog stilstaan bij de notie van gewerkte dagen en de impact daarvan op werknemers met leidinggevende of vertrouwensfuncties die frequent buiten en boven op het normale uurrooster werken. We staan ook stil bij de situatie van de zelfstandige bedrijfsleider.
Lees meer

LOONKOSTEN - 11.04.2024

Sociale voordelen voor de inkomstenbelastingen en de btw

In tegenstelling tot voordelen alle aard zijn sociale voordelen die werknemers en bedrijfsleiders ontvangen van hun onderneming niet belastbaar. Wanneer is er sprake van sociale voordelen, hoe zit het met de aftrek van de kosten om die voordelen te verstrekken en met welke btw-regels moet u rekening houden?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 14.02.2024

Wie heeft recht op een pensioenbonus vanaf 1 juli 2024?

Binnenkort zal wellicht de pensioenbonus opnieuw ingevoerd worden in het kader van een bredere pensioenhervorming. Hoewel de wet nog goedgekeurd moet worden, heeft de minister van Pensioenen Lalieux de belangrijkste lijnen al toegelicht. Welk bedrag mag u als bonus verwachten bij uw pensionering?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app