Personeel - Aanwerving

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANWERVEN - SOLLICITATIE - 26.11.2020

Hoe voorkomt u problemen bij een sollicitatie?

In de media kwam een rechtszaak aan bod waarbij een bedrijf veroordeeld werd op basis van ‘drievoudige’ discriminatie nadat het een dove en zwangere vrouw geweigerd had bij een sollicitatie. Hoe voorkomt u dergelijke problemen?
Lees meer

AANWERVEN - JOBSTUDENT - 26.11.2020

Uren van jobstudenten tellen niet allemaal mee

Een jobstudent valt maar onder het ‘goedkope RSZ-tarief’ als hij niet meer dan 475 uur presteerde tijdens het kalenderjaar. Door een specifieke ‘coronaregeling’ telden bepaalde prestaties van jobstudenten dit jaar niet mee. Hoe weet u dan of een student nog goedkoop bij u kan werken?
Lees meer

AANWERVEN - VARIA - 16.10.2020

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Een kwartaal geen bedrijfsvoorheffing sinds 1 oktober. Voor sommige jongeren die u in de loop van oktober, november en december zal aanwerven, moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden (punt 2.22, bijlage III, KB 11.12.2019, BS 20.12.2019) . Het loon voor die drie maanden blijft immers toch onder het zgn. belastingvrije minimum (op jaarbasis). ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals bv. de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 30.09.2020

Eerste werknemer het best nog tegen 31.12.2020 aanwerven?

Mocht u twijfelen om al dan niet een eerste werknemer in dienst te nemen, dan hakt u het best nog dit jaar de knoop door. De zgn. doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer zou nl. wel eens afgelopen kunnen zijn op 31.12.2020. Hoezo en welke vermindering dreigt u dan te verliezen?
Lees meer
Personeel - Aanwerving

Meest gelezen tips & adviezen

AANWERVEN - SOLLICITATIE - 26.11.2020

Hoe voorkomt u problemen bij een sollicitatie?

In de media kwam een rechtszaak aan bod waarbij een bedrijf veroordeeld werd op basis van ‘drievoudige’ discriminatie nadat het een dove en zwangere vrouw geweigerd had bij een sollicitatie. Hoe voorkomt u dergelijke problemen?
Lees meer

AANWERVEN - JOBSTUDENT - 26.11.2020

Uren van jobstudenten tellen niet allemaal mee

Een jobstudent valt maar onder het ‘goedkope RSZ-tarief’ als hij niet meer dan 475 uur presteerde tijdens het kalenderjaar. Door een specifieke ‘coronaregeling’ telden bepaalde prestaties van jobstudenten dit jaar niet mee. Hoe weet u dan of een student nog goedkoop bij u kan werken?
Lees meer