Personeel - Aanwerving

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANWERVEN - VARIA - 16.10.2020

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Een kwartaal geen bedrijfsvoorheffing sinds 1 oktober. Voor sommige jongeren die u in de loop van oktober, november en december zal aanwerven, moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden (punt 2.22, bijlage III, KB 11.12.2019, BS 20.12.2019) . Het loon voor die drie maanden blijft immers toch onder het zgn. belastingvrije minimum (op jaarbasis). ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals bv. de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 30.09.2020

Eerste werknemer het best nog tegen 31.12.2020 aanwerven?

Mocht u twijfelen om al dan niet een eerste werknemer in dienst te nemen, dan hakt u het best nog dit jaar de knoop door. De zgn. doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer zou nl. wel eens afgelopen kunnen zijn op 31.12.2020. Hoezo en welke vermindering dreigt u dan te verliezen?
Lees meer

VRIJWILLIGERS - ONKOSTENVERGOEDING - 17.09.2020

Hogere onkostenvergoeding vrijwilligers in 2020

Een hoger jaarplafond voor de onkostenvergoeding. Deed u als ziekenhuis, woonzorgcentrum, gehandicaptenvoorziening, enz. meer een beroep op vrijwilligerswerk in 2020, dan kunt u die inzet extra belonen. Het jaarplafond van de onkostenvergoeding wordt immers uitzonderlijk opgetrokken (van het normale € 1.388,40) tot € 2.549,90 (KB 28.08.2020, BS 08.09.2020) . Dat is het plafond dat al geldt voor vrijwilligers in de sportsector, de nacht- en oppasdiensten en het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het dagbedrag blijft € 34,71. ...
Lees meer

AANWERVEN - 24.04.2020

Aangeworven vóór ‘coronatime’, nu niet meer nodig...

Een werkgever had lang vóór de coronacrisis begon, een nieuwe werknemer aangeworven (én zijn contract getekend), die nu echter niet meer nodig was. Dat mailde hij ook aan de werknemer: “Vermits iedereen al op ‘technische werkloosheid’ staat, gaat de aanwerving niet door.” Was dat echter wel verstandig?
Lees meer
Personeel - Aanwerving

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - AANWERVEN - 30.09.2020

Eerste werknemer het best nog tegen 31.12.2020 aanwerven?

Mocht u twijfelen om al dan niet een eerste werknemer in dienst te nemen, dan hakt u het best nog dit jaar de knoop door. De zgn. doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer zou nl. wel eens afgelopen kunnen zijn op 31.12.2020. Hoezo en welke vermindering dreigt u dan te verliezen?
Lees meer

VRIJWILLIGERS - ONKOSTENVERGOEDING - 17.09.2020

Hogere onkostenvergoeding vrijwilligers in 2020

Een hoger jaarplafond voor de onkostenvergoeding. Deed u als ziekenhuis, woonzorgcentrum, gehandicaptenvoorziening, enz. meer een beroep op vrijwilligerswerk in 2020, dan kunt u die inzet extra belonen. Het jaarplafond van de onkostenvergoeding wordt immers uitzonderlijk opgetrokken (van het normale € 1.388,40) tot € 2.549,90 (KB 28.08.2020, BS 08.09.2020) . Dat is het plafond dat al geldt voor vrijwilligers in de sportsector, de nacht- en oppasdiensten en het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het dagbedrag blijft € 34,71. ...
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals bv. de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

Cookiebeleid