Personeel - Aanwerving

Recent toegevoegde tips & adviezen

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 28.01.2020

Wat wijzigt er als er een IBO’er bij u aan de slag is?

U heeft wellicht ook al gehoord van een zgn. IBO of ‘individuele beroepsopleiding’. Hoe voordelig is het om iemand via dat statuut aan te werven? Wat is er sinds 1 januari 2020 gewijzigd i.v.m. de verzekering voor arbeidsongevallen?
Lees meer

AANWERVEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - 20.01.2020

Kan men ontsnappen aan een opschortende voorwaarde?

Een werkgever sloot met een jonge ingenieur een arbeidsovereenkomst, terwijl die nog in zijn laatste jaar zat. Dat gebeurde onder de opschortende voorwaarde dat die effectief zijn diploma zou halen, maar zo was de werkgever tenminste de concurrentie voor... Of toch niet?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 14.01.2020

Twee weken extra na contract van drie maanden: kan dat?

Omdat er gedurende een drietal maanden extra werk was, heeft u voor die periode iemand in dienst genomen met een zgn. contract voor bepaalde duur. Kunt u daar na afloop van die drie maanden nog vlug twee weken ‘aanplakken’?
Lees meer

AANWERVEN - 20.12.2019

Nu tellen of u startbanen moet zoeken in 2020?

Een verplichting die nog steeds bestaat, is dat bedrijven van minstens 50 werknemers voldoende min 26-jarigen in dienst moeten hebben, nl. ten belope van 3% van hun personeelsbestand. Heeft u al nagekeken of u daaraan zal komen voor 2020?
Lees meer

PERSONEEL - GOEDKOOP BELONEN - 17.12.2019

Via een loonbonusplan twee vliegen in één klap slaan

Wilt u 2020 ook t.a.v. uw werknemers met goede voornemens beginnen, dan kunt u dat doen door een loonbonusplan op te stellen. Daarin stelt u een bepaald doel voorop en als ze dat bereiken, krijgen ze een bonus. Waarom is dit interessant?
Lees meer
Personeel - Aanwerving

Meest gelezen tips & adviezen

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

PERSONEEL - GOEDKOOP BELONEN - 17.12.2019

Via een loonbonusplan twee vliegen in één klap slaan

Wilt u 2020 ook t.a.v. uw werknemers met goede voornemens beginnen, dan kunt u dat doen door een loonbonusplan op te stellen. Daarin stelt u een bepaald doel voorop en als ze dat bereiken, krijgen ze een bonus. Waarom is dit interessant?
Lees meer

RSZ-VERMINDERINGEN - AANWERVEN - 05.12.2019

Aanpassingen Vlaamse kortingen vanaf 2020, dus snel zijn?

De nieuwe Vlaamse regering wil snoeien in de RSZ-doelgroepvermindering voor oudere werknemers (van 55 naar 58 jaar vanaf 2020) én in die voor jongeren (niet meer voor middengeschoolden vanaf 2020). Volgens de overgangsmaatregelen volgt een aanwerving van eind 2019 echter nog het oude regime. Dus?
Lees meer

Cookiebeleid