Personeel - Aanwerving

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 01.06.2023

Sinds 8 mei 2023 nieuwe regels opeenvolgende overeenkomsten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Sinds 8 mei 2023 zijn er strengere regels van toepassing voor de opeenvolging van een of meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een welomschreven werk en een of meerdere vervangingsovereenkomsten. De totale duur van dit type van opeenvolgende overeenkomsten zal voortaan maximaal twee jaar bedragen (wet van 20.03.2023 tot wijziging van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten, BS 28.04.2023) .
Lees meer

AANWERVEN - VARIA - 10.05.2023

Werknemer beschermd voor ‘gezinsverantwoordelijkheid’?

De Genderwet beschermt zoals u weet al vele jaren werkneemsters tijdens hun zwangerschap tegen discriminatie. Die Genderwet werd echter grondig aangepast en geldt nu veel ruimer. Sinds 19 januari 2023 werd ze uitgebreid naar ‘gezinsverantwoordelijkheid’. Wat houdt dat begrip precies in?
Lees meer

AANWERVEN - FLEXI - 10.05.2023

Waar zijn flexijobs mogelijk?

Of het kan, hangt af van uw paritair comité... Initieel waren de flexijobs enkel mogelijk in de horecasector. Sinds 2018 werden heel wat sectoren toegevoegd: de paritaire comités 118.03 (bakkers), 119 (handel in voedingswaren), 201 (zelfstandige kleinhandel), 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven), 311 (grote kleinhandelszaken), 312 (warenhuizen), 314 (kappers en schoonheidszorgen) en 322 (uitzendsector, als de gebruiker valt onder een van deze paritaire comités). ...
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 10.05.2023

Langdurig werkzoekenden goedkoop aanwerven per gewest?

Werft u iemand aan die al lang op zoek is naar werk, dan kunt u in de drie gewesten daarvoor soms bepaalde voordelen aanvragen. Hoe zit dat precies en wat wijzigt er in het Vlaams en Waals gewest in 2023?
Lees meer

AANWERVEN - PREMIE - 27.04.2023

55-plusser aanwerven in Wallonië: wat wijzigt er?

Doelgroepvermindering 55+’ers in Wallonië. Impuls +55 jaar. Werkgevers met een vestiging in Wallonië (niet-Duitstalige gemeenschap) krijgen een korting op de RSZ-bijdragen als ze oudere werknemers aanwerven van minstens 55 jaar. Dat geldt niet voor de ‘sociale Maribel-sectoren’ (social profit) of de beschutte werkplaatsen. Het bedrag van de korting wijzigt vanaf 1 juli 2023 (decreet 21.12.2022, BS 08.03.2023) . ...
Lees meer

AANWERVEN - SCHOOLVERLATER - 27.04.2023

Wordt uw jobstudent/schoolverlater toch een dure vogel?

Een werkgever wilde een schoolverlater vast in dienst nemen vanaf juli. Die vroeg om vooraf in de zomermaanden te kunnen werken als jobstudent. Dat zou dan immers zowel voor hem als voor zijn werkgever voordeliger zijn. Wat ging er mis?
Lees meer
Personeel - Aanwerving

Meest gelezen tips & adviezen

AANWERVEN - SCHOOLVERLATER - 27.04.2023

Wordt uw jobstudent/schoolverlater toch een dure vogel?

Een werkgever wilde een schoolverlater vast in dienst nemen vanaf juli. Die vroeg om vooraf in de zomermaanden te kunnen werken als jobstudent. Dat zou dan immers zowel voor hem als voor zijn werkgever voordeliger zijn. Wat ging er mis?
Lees meer

AANWERVING - BUITENLANDSE WERKNEMER - 15.03.2023

Buitenlandse werknemer werkt bij u via detachering?

Stel, een buitenlandse werknemer is bij u aan de slag via een buitenlandse onderaannemer, de zgn. detachering. Dat dat niet zonder risico is, bleek uit een recent cassatiearrest. Welke aandachtspunten gelden er?
Lees meer

AANWERVEN - VARIA - 10.05.2023

Werknemer beschermd voor ‘gezinsverantwoordelijkheid’?

De Genderwet beschermt zoals u weet al vele jaren werkneemsters tijdens hun zwangerschap tegen discriminatie. Die Genderwet werd echter grondig aangepast en geldt nu veel ruimer. Sinds 19 januari 2023 werd ze uitgebreid naar ‘gezinsverantwoordelijkheid’. Wat houdt dat begrip precies in?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app