Personeel - Aanwerving

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - AANWERVEN - 20.11.2023

Minder RSZ-korting eerste werknemers is wet!

Wetsontwerp aanpassing zgn. doelgroepvermindering. In een vorig nummer (T&A Zelfstandige, jg. 31, nr. 3, p. 5, 11.09.2023) maakten we melding van een wetsontwerp waarbij de huidige RSZ-korting voor de aanwerving van een eerste tot en met een zesde werknemer ingeperkt of soms zelfs afgeschaft zou worden. Samengevat komen de aanpassingen neer op het volgende: ...
Lees meer

AANWERVEN - BUITENLANDSE WERKNEMERS - 09.11.2023

Aanwerving van derdelanders: loongrenzen vanaf 01.01.2024

Stel, als werkgever wilt u een werknemer in dienst nemen die niet de nationaliteit heeft van een lidstaat van de EER of Zwitserland. In de meeste gevallen moet u dan een toelating tot arbeid aanvragen. Een van de voorwaarden is dan dikwijls dat u hem minimaal een bepaald loon betaalt. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 02.11.2023

Een sollicitant een muurtje laten metsen als test

U twijfelt of een sollicitant voldoende technisch geschoold is om bij u te komen werken. Mag u hem dan een praktische proef laten doen? Kunt u hem dan gewoon gratis werk laten verrichten? Even kijken.
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 25.10.2023

Hoe interessant is een flexijob nog vanaf 2024?

Steeds meer werkgevers werven werknemers aan met een flexicontract. Waarom is dat systeem als werkgever voordelig en wat zou er vanaf 2024 wijzigen door het begrotingsakkoord van de federale regering?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 25.10.2023

In welke sector kan een flexijob en wat wijzigt er in 2024?

Of u een werknemer met een flexijob kunt aanwerven, hangt af van uw paritair comité. In welke sectoren zijn flexijobs momenteel mogelijk en welke wijziging komt eraan in 2024?
Lees meer

AANWERVEN - LANGDURIGE WERKZOEKENDE - 12.10.2023

Langdurig werkzoekende aanwerven Vlaanderen

De zgn. aanwervingsincentive is verdwenen sinds 1 oktober 2023... Het ging om een eenmalige premie tot € 4.250 bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende. ... en vervangen door een doelgroepvermindering. Als in Vlaanderen gevestigde werkgever kunt u sinds 1 oktober 2023 wél een RSZ-vermindering van € 1.000 per kwartaal (gedurende vier kwartalen) verkrijgen als de werknemer 80% of meer werkt. De werknemer zelf mag ook in een ander gewest wonen en het mag ook een tijdelijke tewerkstelling zijn. De nieuwe benaming is ‘ doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring ’. ...
Lees meer
Personeel - Aanwerving

Meest gelezen tips & adviezen

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 25.10.2023

Hoe interessant is een flexijob nog vanaf 2024?

Steeds meer werkgevers werven werknemers aan met een flexicontract. Waarom is dat systeem als werkgever voordelig en wat zou er vanaf 2024 wijzigen door het begrotingsakkoord van de federale regering?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 25.10.2023

In welke sector kan een flexijob en wat wijzigt er in 2024?

Of u een werknemer met een flexijob kunt aanwerven, hangt af van uw paritair comité. In welke sectoren zijn flexijobs momenteel mogelijk en welke wijziging komt eraan in 2024?
Lees meer

AANWERVEN - SOLLICITANTEN - 14.09.2023

Eerste aanwervingen voor 1 januari 2024?

Aanwerving van eerste werknemer minder voordelig vanaf 2024. De federale regeling is van plan om vanaf 1 januari 2024 het voordeel voor een eerste werknemer te verlagen tot maximaal € 3.100 per kwartaal (tot eind 2023 bedraagt dat maximum € 4.000 per kwartaal). ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app