Personeel - Alternatief belonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

KOSTENVERGOEDING - 08.04.2020

Kunt u (kosten voor) coronatelewerk RSZ-vrij vergoeden?

Door de coronamaatregelen van de overheid zijn er nu plots heel wat werknemers die tijdelijk (moeten) telewerken, terwijl ze dat anders niet doen. Zij moeten daarvoor een werkplaats inrichten, wat kosten met zich kan meebrengen. De fiscus en de RSZ hebben meegedeeld dat u die forfaitair mag vergoeden. Hoe werkt dit?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 08.04.2020

Nieuw fiscaal dagforfait sinds 1 april 2020

Voor wie en wanneer? Een werknemer die een ‘baanjob’ heeft, zoals een vertegenwoordiger of technieker, maakt kleine kosten onderweg, bv. om een koffie te drinken, een plasje te doen, enz. Het gaat om kosten die iemand die ‘op de zetel’ werkt, niet hoeft te maken. Die mag u vergoeden en om de administratie te beperken, mag u dat ook forfaitair doen. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.04.2020

Belastingvrije onkostenvergoedingen voor corona-telewerkers

Aan werknemers die van thuis uit werken, zgn. telewerkers, kunt u forfaitaire onkostenvergoedingen betalen. Wegens de COVID-19-epidemie hebben de fiscus en de RSZ de regels voor de toekenning van die vergoedingen versoepeld. Hoe zit dat precies?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 27.03.2020

Zit u nu ook met een tekort in uw groepsverzekering?

U las het wellicht ook in de krant: volgens een studie van de FSMA kijken heel wat bedrijfspensioenplannen tegen een financieringstekort aan. Hoe groot is dat probleem eigenlijk echt? Hoe kunt u het risico voor uw bedrijf beperken? Welke types groepsverzekeringen bestaan er en wat is het belang van dat onderscheid? Doet u er goed aan om om te schakelen naar een ander type groepsverzekering, als uw bedrijf nog een ‘defined benefits’-plan heeft? Kan de bedrijfsleider zelf autonoom over die omschakeling beslissen?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 27.03.2020

Geen sociale verkiezingen in mei 2020?

Op 17 maart 2020 werd er binnen de Groep van Tien een informele consensus bereikt om de sociale verkiezingen uit te stellen. Dit werd ondertussen ook bevestigd door het VBO en door de FOD WASO. De praktische en de juridische regeling hieromtrent zullen in de komende dagen verder uitgewerkt worden. Wat onderneemt u het best in de tussentijd? Welke impact heeft dit voor u? Wat met de occulte beschermingsperiode?
Lees meer

ZIEKTEVERZUIM - 27.03.2020

Coronavirus: hoe als werkgever het best aanpakken?

Hoe pakt u de corona-epidemie het best aan op de werkvloer? Is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen? Wat kunt u ondernemen als een collega die ziek is, toch op het werk verschijnt of niet uit vakantie kan terugkeren naar België? Kan de werkgever eisen dat een collega die naar besmet gebied gereisd is, toch thuisblijft of bewijst dat hij niet ziek is?
Lees meer
Personeel - Alternatief belonen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 12.03.2020

In welke groepsverzekeringen dreigen er tekorten?

Begin 2020 heeft de FSMA (de autoriteit inzake o.a. verzekeringen) een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat 2/3 van de bedrijfspensioenplannen niet in staat zou zijn om alle werknemers uit te betalen wanneer ze met pensioen (zullen) gaan. Valt uw plan daar ook onder of kunt u uw personeel geruststellen?
Lees meer

Cookiebeleid