Personeel - Alternatief belonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOONKOSTEN - 01.06.2021

Vakantiegeld voor bedienden: berekening

Veel bedrijven betalen in juni het vakantiegeld voor de bedienden. Waarop moet u vakantiegeld berekenen en waarop niet? Wat gebeurt er met het vakantiegeld bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst, bij langdurige ziekte en bij tijdskrediet of bij thematisch verlof?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 28.05.2021

Wat wijzigt er voor bedrijfswagens?

De regering keurde op 18 mei 2021 het ‘groene plan’ voor bedrijfswagens goed. Welke wijzigingen zijn er op komst en is dat ook al op korte termijn het geval?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 28.05.2021

Vergoeding van oplaadkosten bij elektrische firmawagens

Aan werknemers met een firmawagen wordt vaak een tankkaart toegekend. Meer en meer werknemers beschikken over een elektrische of hybride firmawagen. Hoe kunt u dan precies tussenkomen in de kosten voor het opladen van deze elektrische wagens en wat is het gevolg voor het voordeel alle aard (VAA)?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - BEDRIJFSWAGEN - 24.05.2021

Welke CO2 -uitstoot is van belang voor de autofiscaliteit?

NEDC of WLTP? Welke CO2 -waarde is van belang voor de fiscus? En welke belastingen houden eigenlijk rekening met de CO2 -uitstoot van de wagen? In deze bijdrage vindt u een goed overzicht en wordt duidelijk waarom er verschillende uitstoot-acroniemen in omloop zijn.
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 20.05.2021

Thuiswerkvergoedingen: nieuwe circulaire

Werknemers die thuiswerken, maken daarbij normaal gezien kosten die eigenlijk ten laste van hun werkgever zijn. In een nieuwe circulaire (circ. 2021/C/20, 26.02.2021) zet de fiscus uiteen onder welke voorwaarden de al dan niet forfaitaire terugbetalingen van deze kosten door de werkgever geen belastbaar loon zijn voor de werknemer, zonder dat daarover nog een akkoord gevraagd moet worden aan het lokale belastingkantoor of de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze circulaire is op 1 maart 2021 in werking getreden, maar de fiscus zal met de principes ervan rekening houden voor situaties van thuiswerk sinds 1 januari 2020.
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.05.2021

Wat kan werknemer kopen met zijn ecocheques?

De lijst werd een beetje aangepast sinds 1 maart 2021. Recent boog de Nationale Arbeidsraad zich opnieuw over de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Tip. Er werden vooral bepaalde producten toegevoegd, zoals een abonnement op volkstuintjes, cosmetica met het Ecogarantie-label, textielproducten met het GOTS-label, enz., en andere werden verwijderd. Ook het huren van bepaalde producten, zoals een partytent, komt nu in aanmerking. ...
Lees meer
Personeel - Alternatief belonen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 19.04.2021

Een hybride firmawagen en VAA

Kiest de werknemer een hybride firmawagen, dan zal zijn VAA in principe laag zijn en de fiscale aftrek groot. Dat geldt echter niet voor alle types...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 03.05.2021

Carpolicy wijzigen naar enkel elektrische bedrijfswagens?

De regering maakt volop plannen om de fiscale aftrek op termijn te beperken tot enkel elektrische wagens. Hoe gaat u daarmee om? Stel dat u hierop wilt anticiperen door de beperking tot elektrische wagens nu al in te voeren. Kunt u in zo’n geval dan eenzijdig uw carpolicy daarvoor aanpassen?
Lees meer