Personeel - Alternatief belonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 16.05.2024

De bedrijfsfiets als fiscaal gunstige beloning

De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving merkbaar naar alternatieve mobiliteit om het woon-werkverkeer af te leggen. Een van de populairste alternatieven is het gebruik van de fiets. Veel ondernemingen ondersteunen dit en stellen dan ook een fiets ter beschikking aan de bedrijfsleider of werknemer, al dan niet tegen een eigen bijdrage. Ook fiscaal is het gebruik van de fiets om de woon-werkverplaatsingen af te leggen een win-winsituatie.
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 13.05.2024

Een bestelwagen als bedrijfswagen kiezen: gevolgen?

Een werknemer zou graag als bedrijfswagen een bestelwagen kiezen. Hij kan die immers niet enkel voor het werk, maar ook in zijn vrije tijd goed gebruiken. Is een bestelwagen in dat geval voordeliger dan een gewone bedrijfswagen? Hoe zit het met de CO2 -taks en het voordeel alle aard (VAA)?
Lees meer

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 13.05.2024

Moet u vanaf 01.06.2024 meer tussenkomen in treinkaart van werknemer?

Niet als de treinkaart nu al gratis is. Past u zoals veel werkgevers de zgn. derdebetalersregeling van de NMBS toe, dan betaalt u 80% van het abonnement en draagt de overheid 20% bij. De werknemer moet niets van zijn abonnement zelf betalen. In dat geval wijzigt er niets vanaf 01.06.2024. In sommige sectoren is zo’n derdebetalersregeling zelfs verplicht. Zo is in PC 337 en in sommige andere paritaire comités al voorzien in een tussenkomst van 80% (bv. PC 200) of zelfs 100% (bv. PC 314). ...
Lees meer

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 13.05.2024

Moet u vanaf 01.06.2024 meer tussenkomen als werknemer met ander vervoermiddel komt?

Ook verhoging tussenkomst in tram, metro of bus. U betaalt door een recente cao van de NAR als werkgever meer in de prijs van een treinkaart. Ook bij tram, metro of bus verhoogt uw tussenkomst. Hier zijn er twee mogelijkheden: is de prijs in verhouding tot de afstand, dan is de bijdrage gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart (en verhoogt deze ook tot 71,8%), met als maximum 75% van de werkelijke vervoerprijs; betaalt de werknemer een prijs los van het aantal kilometers, dan is de bijdrage gelijk aan 71,8% van de prijs die de werknemer effectief betaalt, met als maximum de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een afstand van zeven kilometer (enkele afstand). (Voorlopig) niet voor privévervoer. Voor privévervoer, bv. als de werknemer met zijn eigen wagen naar het werk komt, wijzigt er voorlopig niets. Hierover zou er een aparte NAR-cao volgen. ...
Lees meer

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 10.04.2024

Fietsvergoeding: maximaal € 3.500 per jaar

Het besluit is intussen gepubliceerd. Zoals reeds eerder meegedeeld, mag u sinds 1 januari 2024 aan werknemers die regelmatig met de fiets naar het werk komen een hogere fietsvergoeding toekennen van € 0,35 per kilometer. Sinds 2024 is er ook een plafond op jaarbasis per werknemer en per werkgever van maximaal € 3.500 (inkomsten 2024). Het eerdere bedrag van € 2.500 werd dus nog verhoogd (KB 21.03.2024, BS 29.03.2024) . Krijgt de werknemer meer dan dat maximum, dan wordt het extra deel beschouwd als loon voor de RSZ. Houdt u zich aan de verplichtingen in uw paritair comité, dan zal de werknemer niet zo snel boven dat bedrag gaan. Kent u vrijwillig meer toe, dan beperkt u zich het best tot dat maximumbedrag. ...
Lees meer

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 09.04.2024

Hoe de fooien verdelen?

Kunt u afspraken maken over hoe de fooien in uw horecazaak moeten worden verdeeld onder uw personeel? Kunt u ook afspreken dat ze aan u als werkgever toekomen? Hoe gaat u daarbij precies te werk?
Lees meer
Personeel - Alternatief belonen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 21.02.2024

Vakantiegeld 2024, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 moet u/uw accountant een provisie voor het vakantiegeld van 2024 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app