Personeel - Arbeidsduur

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ARBEIDSDUUR - 07.11.2019

Uw obers betalen met een percentage op de omzet

In de horeca kunt u ervoor kiezen om uw obers, in plaats van hun een vast loon te geven, te betalen met een percentage op hun omzet, het zgn. bus- of troncsysteem. Hoe kunt u als werkgever zo ook besparen?
Lees meer

OVERUREN - 11.09.2019

Geen overloon voor management assistant(s)?

Werknemers met een zgn. leidinggevende of vertrouwensfunctie worden uitgesloten van de regels inzake de arbeidsduur (overloon e.d.). Valt ook een management assistant (directiesecretaris/-secretaresse) hieronder? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

DEELTIJDSE ARBEID - 19.06.2019

‘Eigen deeltijdsen eerst’, of boete?

Heeft u deeltijdsen die een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen, dan moet u die sinds 01.04.2019 op straffe van boetes voorrang geven in geval van extra uren of een vacature in hun functie. Wat houdt dit in?
Lees meer

ARBEIDSDUUR - EUROPEES ARREST - 05.06.2019

Moet iedereen een prikklok installeren?

Ingevolge een Europees arrest zou het verplicht zijn om de gepresteerde arbeidstijd formeel te registreren, bv. via een prikklok, m.b.t. de toegestane maxima. Betekent dit dat u (al) sancties riskeert als u dat (nog) niet doet?
Lees meer

OVERUREN - 13.05.2019

Meer vrijwillige én meer fiscaal interessante overuren

Sinds kalenderjaar 2019 kunt u een werknemer meer vrijwillige overuren (120 i.p.v. 100 per jaar) laten doen en zijn er ook meer overuren (180 i.p.v. 130 per jaar) fiscaal interessant. Wat betekent dit allemaal en hoe gebruikt u dit?
Lees meer

Cookiebeleid