Personeel - Arbeidsovereenkomst

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ARBEIDSVOORWAARDEN - 02.11.2022

Let voortaan op als uw praktijkassistente meer uren vraagt!

Sinds 1 oktober 2022 beschikken werknemers over het zgn. recht om ‘zekerder en voorspelbaarder’ werk te vragen aan hun werkgever. Zo zou uw praktijkassistente bijvoorbeeld een verzoek om een contract met meer uren kunnen indienen. Bent u dan ook verplicht om dat verzoek in te willigen of kunt u dat negeren?
Lees meer

PERSONEEL - VERZEKERINGEN - 04.10.2022

Uw bediende valt met de fiets op weg naar de praktijk...

Stel, uw praktijkassisstent(e) of verpleegkundige die met de fiets naar de praktijk komt, wordt op de weg van of naar huis aangereden door een auto. Aan welke verzekeraars moet dat ongeval aangegeven worden, en door wie?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - CLAUSULES - 15.09.2022

Nieuwe spelregels voor een overdracht van auteursrecht

Stel, tijdens de werkuren ontwikkelt uw werknemer een nieuwe machine of ontwerpt hij een originele tekst. Wie is eigenaar van dit origineel werk? Een nieuwe wet versoepelt de voorwaarden voor een overdrachtsclausule waarmee uw werknemer auteursrechten aan u als werkgever overdraagt.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 31.05.2022

Impulseodossiers over 2021: deadline 30.06.2022

Impulseo II en III. Huisartsen en groeperingen van huisartsen die in 2021 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen ten belope van 50% van de loonkosten, beperkt tot een plafond van € 6.818,24 in Vlaanderen of € 6.914,49 in Brussel (maxima voor loonkosten van 2021, tegemoetkoming 2022). Voor het beroep doen op een telesecretariaat gaat het om € 3.474 in Vlaanderen en € 3.972 in Brussel. ...
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - VARIA - 12.05.2022

Wijziging loonkost van een flexi in de horeca en kleinhandel

Heeft u extra hulp nodig in de zomermaanden, dan kunt u als werkgever uit de horeca en de kleinhandel naast jobstudenten ook zgn. flexi’s goedkoop aanwerven. Hoe voordelig is zo’n flexi precies en wat wijzigt er hier?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - CLAUSULES - 12.05.2022

Werknemer die ontslag geeft, betaalt dure opleiding terug

Een werkgever betaalde voor een werknemer een dure opleiding. Om te vermijden dat de werknemer nadien bij een concurrent zou gaan werken en het dus ‘weggegooid geld’ zou zijn, sprak hij af dat de werknemer in dat geval een deel van de kost zou terugbetalen. Is zo’n afspraak geldig?
Lees meer
Personeel - Arbeidsovereenkomst

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - VERZEKERINGEN - 04.10.2022

Uw bediende valt met de fiets op weg naar de praktijk...

Stel, uw praktijkassisstent(e) of verpleegkundige die met de fiets naar de praktijk komt, wordt op de weg van of naar huis aangereden door een auto. Aan welke verzekeraars moet dat ongeval aangegeven worden, en door wie?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - CLAUSULES - 15.09.2022

Nieuwe spelregels voor een overdracht van auteursrecht

Stel, tijdens de werkuren ontwikkelt uw werknemer een nieuwe machine of ontwerpt hij een originele tekst. Wie is eigenaar van dit origineel werk? Een nieuwe wet versoepelt de voorwaarden voor een overdrachtsclausule waarmee uw werknemer auteursrechten aan u als werkgever overdraagt.
Lees meer

PERSONEEL - ARBEIDSVOORWAARDEN - 02.11.2022

Let voortaan op als uw praktijkassistente meer uren vraagt!

Sinds 1 oktober 2022 beschikken werknemers over het zgn. recht om ‘zekerder en voorspelbaarder’ werk te vragen aan hun werkgever. Zo zou uw praktijkassistente bijvoorbeeld een verzoek om een contract met meer uren kunnen indienen. Bent u dan ook verplicht om dat verzoek in te willigen of kunt u dat negeren?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app