Personeel - Arbeidsovereenkomst

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERVANGINGSOVEREENKOMST - 18.06.2020

Eerst X en dan Y vervangen kan niet met hetzelfde contract!

Een vervangster verving eerst werkneemster X en meteen daarna werkneemster Y, beiden wegens zwangerschapsrust. In het vervangingscontract stond duidelijk dat het automatisch, zonder opzeg, ten einde zou lopen wanneer de ‘zwangere werkneemster’ zou terugkomen... en toch liep het mis op dat vlak. Hoe kwam dat?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD - 20.05.2020

Opeenvolging contracten in cruciale sectoren

Opeenvolging contracten bepaalde tijd... Normaal gezien bevat de wet strikte voorwaarden om meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zonder onderbreking op elkaar te laten volgen (zonder gevaar van omzetting naar onbepaalde duur). Het moet gaan om max. vier opeenvolgende contracten die elk minstens drie maanden duren en waarbij de duur van alle contracten samen max. twee jaar mag bedragen (art. 10bis Wet op de arbeidsovereenkomsten) . ...
Lees meer

ARBEIDSVOORWAARDEN - 07.05.2020

Mag u n.a.v. corona functies aanpassen?

In principe mag u iemands functie (en het bijgaande takenpakket) niet eenzijdig wijzigen. In tijden van coronacrisis mag er echter iets meer. In welke zin?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTENARBEID - 05.05.2020

Kan een student ook bij ú meer werken in coronatijden?

In de media heeft u wellicht gelezen dat jobstudenten door de coronacrisis in het 2de kwartaal van 2020 zoveel kunnen werken als ze willen. Deze uren tellen niet mee voor hun jaarlijkse quotum van 475 uren die ‘RSZ-vrij’ zijn. Geldt dit ook voor u als zelfstandige (en ‘kleine’ werkgever uit een niet-essentiële sector)?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2020

Thuiswerk in coronatijden: wat met telewerkvergoedingen?

U werkt met personeel dat dezer dagen noodgedwongen van thuis uit moet werken. Kunt u hen dan daarvoor ook een (hogere) telewerkvergoeding geven en mag u uzelf als zaakvoerder ook die onkostenvergoeding toekennen?
Lees meer

NIET-CONCURRENTIEBEDING - 08.04.2020

Niet-concurrentiebeding en te laag loon, toch verzaken?

Stel, u merkt dat in het contract van een ‘niet-hogere’ bediende die vertrekt – wellicht per vergissing – een niet-concurrentiebeding staat. Zijn loon komt echter niet in de buurt van de grens vanaf dewelke zo’n beding geldig is. Dan is het toch niet nodig om te verzaken aan de toepassing van het beding, of wél?
Lees meer
Personeel - Arbeidsovereenkomst

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2020

Thuiswerk in coronatijden: wat met telewerkvergoedingen?

U werkt met personeel dat dezer dagen noodgedwongen van thuis uit moet werken. Kunt u hen dan daarvoor ook een (hogere) telewerkvergoeding geven en mag u uzelf als zaakvoerder ook die onkostenvergoeding toekennen?
Lees meer

ARBEIDSVOORWAARDEN - 07.05.2020

Mag u n.a.v. corona functies aanpassen?

In principe mag u iemands functie (en het bijgaande takenpakket) niet eenzijdig wijzigen. In tijden van coronacrisis mag er echter iets meer. In welke zin?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTENARBEID - 05.05.2020

Kan een student ook bij ú meer werken in coronatijden?

In de media heeft u wellicht gelezen dat jobstudenten door de coronacrisis in het 2de kwartaal van 2020 zoveel kunnen werken als ze willen. Deze uren tellen niet mee voor hun jaarlijkse quotum van 475 uren die ‘RSZ-vrij’ zijn. Geldt dit ook voor u als zelfstandige (en ‘kleine’ werkgever uit een niet-essentiële sector)?
Lees meer

Cookiebeleid