Personeel - Arbeidsovereenkomst

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSOVEREENKOMST - CLAUSULES - 16.10.2020

Wijziging tewerkstellingsplaats voor enkele maanden

Uw collega wilde tijdens de coronaperiode de plaats van tewerkstelling van een bepaalde werknemer aanpassen. Hij dacht dat hij dat wel kon doen, omdat in het arbeidscontract geen vaste plaats van tewerkstelling afgesproken was. Wat ging er fout en hoe kunt u problemen vermijden?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals bv. de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEPAALDE DUUR - 01.10.2020

Flexibel met contract van bepaalde duur?

Stel, u wilt iemand aanwerven, maar tegelijk ervoor zorgen dat u die aanwerving eenvoudig kunt stopzetten indien dat nodig zou zijn. Is een contract van bepaalde duur dan een goede optie?
Lees meer

PERSONEEL - VERLONING - 01.10.2020

Wat kunnen uw werkmannen en klanten doen met een consumptiecheque?

Met de nieuwe consumptiecheques wil de regering (door corona getroffen) middenstanders een zetje in de rug geven. Mag of moet u zulke cheques eigenlijk geven aan uw werkmannen? Mag een klant die gebruiken in uw zaak?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 30.09.2020

Eerste werknemer het best nog tegen 31.12.2020 aanwerven?

Mocht u twijfelen om al dan niet een eerste werknemer in dienst te nemen, dan hakt u het best nog dit jaar de knoop door. De zgn. doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer zou nl. wel eens afgelopen kunnen zijn op 31.12.2020. Hoezo en welke vermindering dreigt u dan te verliezen?
Lees meer

VERVANGINGSOVEREENKOMST - 18.06.2020

Eerst X en dan Y vervangen kan niet met hetzelfde contract!

Een vervangster verving eerst werkneemster X en meteen daarna werkneemster Y, beiden wegens zwangerschapsrust. In het vervangingscontract stond duidelijk dat het automatisch, zonder opzeg, ten einde zou lopen wanneer de ‘zwangere werkneemster’ zou terugkomen... en toch liep het mis op dat vlak. Hoe kwam dat?
Lees meer
Personeel - Arbeidsovereenkomst

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - AANWERVEN - 30.09.2020

Eerste werknemer het best nog tegen 31.12.2020 aanwerven?

Mocht u twijfelen om al dan niet een eerste werknemer in dienst te nemen, dan hakt u het best nog dit jaar de knoop door. De zgn. doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer zou nl. wel eens afgelopen kunnen zijn op 31.12.2020. Hoezo en welke vermindering dreigt u dan te verliezen?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEPAALDE DUUR - 01.10.2020

Flexibel met contract van bepaalde duur?

Stel, u wilt iemand aanwerven, maar tegelijk ervoor zorgen dat u die aanwerving eenvoudig kunt stopzetten indien dat nodig zou zijn. Is een contract van bepaalde duur dan een goede optie?
Lees meer

PERSONEEL - VERLONING - 01.10.2020

Wat kunnen uw werkmannen en klanten doen met een consumptiecheque?

Met de nieuwe consumptiecheques wil de regering (door corona getroffen) middenstanders een zetje in de rug geven. Mag of moet u zulke cheques eigenlijk geven aan uw werkmannen? Mag een klant die gebruiken in uw zaak?
Lees meer

Cookiebeleid