Personeel - Arbeidsovereenkomst

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 31.03.2020

Tijdelijke werkloosheid door corona: hoe ‘de pijn verzachten’?

Wanneer u (op dringende gevallen na) geen behandelingen of ingrepen meer doet en de praktijk gesloten heeft, heeft u uw werknemer(s) wellicht op tijdelijke werkloosheid gezet. Die lijden daardoor natuurlijk ook loonverlies. Wist u al dat u daar op een relatief goedkope manier een mouw aan kunt passen?
Lees meer

VERVANGINGSOVEREENKOMST - 27.03.2020

Automatisch einde bij terugkeer, dus geen bepaalde duur?

Een werkgever wou een vervangingscontract sluiten dat automatisch ten einde zou lopen als de schorsing van de vervangen werknemer zou eindigen. Doordat het contract niet goed opgesteld was, liep dat plan echter in het honderd. De vervanger meende nl. dat die clausule niet speelde. Hoe kwam dat?
Lees meer

PERSONEEL - ARBEIDSVOORWAARDEN - 27.03.2020

Aansprakelijk voor de privéspullen van uw personeel?

De portefeuille of smartphone van uw werknemer wordt gestolen op de werf. Of er wordt ingebroken in zijn wagen terwijl hij bij u aan de slag is. Kan hij u hiervoor dan aansprakelijk stellen en vragen dat u zijn schade vergoedt?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTEN - 12.03.2020

Is uw jobstudent wel echt ‘student’?

Een jongere wil bij u komen werken als jobstudent. Hoe weet u zeker of die inderdaad in aanmerking komt voor het goedkope RSZ-tarief en wat wijzigde er hier?
Lees meer

PERSONEEL - JOBSTUDENTEN - 11.03.2020

Sinds 2020 nieuwe formaliteit voor studentenarbeid

Een jobstudent kan 475 uur per jaar aan speciale, lage RSZ-tarieven werken. Nu weet u al langer dan vandaag dat u vóór u iemand als student in dienst neemt, altijd eerst om een attest moet vragen dat aantoont dat zijn 475 uur nog niet opgebruikt zijn, maar wat is daar sinds begin 2020 nog bijgekomen?
Lees meer

REKRUTERING - 20.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten...

Goede medewerkers zijn vandaag schaars. Misschien werd ook u al geconfronteerd met een kandidaat die een arbeidsovereenkomst ondertekent en dan toch een ander aanbod aanvaardt. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de afgesproken datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering of andere schade op de kandidaat verhalen?
Lees meer
Personeel - Arbeidsovereenkomst

Meest gelezen tips & adviezen

REKRUTERING - 20.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten...

Goede medewerkers zijn vandaag schaars. Misschien werd ook u al geconfronteerd met een kandidaat die een arbeidsovereenkomst ondertekent en dan toch een ander aanbod aanvaardt. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de afgesproken datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering of andere schade op de kandidaat verhalen?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTEN - 11.02.2020

Gerust met het Student@work-attest?

Ook nu al van belang! Zoals u wellicht weet, mogen jobstudenten 475 uur per jaar goedkoop bij u en andere werkgevers werken. Het is echter niet omdat het jaar pas begonnen is dat zo’n jobstudent altijd goedkoop is. Het is immers best mogelijk dat een student nog lang geen 475 uur gewerkt heeft, en toch in de krokusvakantie of met Pasen niet meer voor lage bijdragen in aanmerking komt. Dat komt dan omdat (een) andere werkgever(s) hem al (via het Dimona-systeem van de RSZ) ‘geboekt’ heeft/hebben. Wilt u dat nakijken, dan kunt u aan hen het best hun Student@work-attest vragen. ...
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTEN - 12.03.2020

Is uw jobstudent wel echt ‘student’?

Een jongere wil bij u komen werken als jobstudent. Hoe weet u zeker of die inderdaad in aanmerking komt voor het goedkope RSZ-tarief en wat wijzigde er hier?
Lees meer

Cookiebeleid