Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

GROEPSVERZEKERING - 26.06.2020

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor uw groepsverzekering?

Wat gebeurt er met uw groepsverzekering als u en uw collega’s tengevolge van de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn? Wat zijn de nadelige gevolgen als u de premiebetaling schorst? Mag het bedrijf de persoonlijke bijdrage zelf dragen, als u de polis toch ongewijzigd verderzet? Welke mogelijkheden zijn er om die persoonlijk bijdrage toch te verrekenen met het loon van de werknemers?
Lees meer

STUDENTENARBEID - 26.06.2020

Regels studentenarbeid nu versoepeld?

Met welke regels moet u rekening houden wanneer u in de onderneming een student wilt tewerkstellen? Wat zijn de voordelen van een studentenovereenkomst op fiscaal en sociaal vlak? Wie mag als student werken? Welke beperkingen gelden er qua duur van de studentenarbeid? In welke mate zijn die regels nu naar aanleiding van de coronacrisis versoepeld?
Lees meer

WOON-WERKVERGOEDING - PC 200 - 18.06.2020

Nieuw in PC 200: fietsvergoeding van € 0,10 per km

Vanaf 1 juli 2020 treedt in PC 200 een fietsvergoeding van € 0,10 per km in voege. Welke gevolgen heeft dat voor bedienden die met de fiets naar het werk komen? Stel dat u vroeger meer, lees: het fiscale maximum, of integendeel minder, lees: hetzelfde bedrag als voor de auto, betaalde...
Lees meer

VAKANTIE OPNEMEN - 04.06.2020

Een eenmalig strikter vakantiebeleid in 2020, kan dat?

Stel, door de coronacrisis hebben werknemers u zelf gevraagd om vakantiedagen die met Pasen of in mei gepland waren, naar later op het jaar te verschuiven. Zo dreigt het najaar ‘overladen’ te worden. Is het mogelijk om ‘eenmalige’ (beperkende) richtlijnen uit te vaardigen (enkel voor dit jaar), en zo ja, hoe doet u dat?
Lees meer

PC 200 - JAARPREMIE - 04.06.2020

Jaarpremie PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Jaarpremie te betalen in juni. In PC 200 moet u in juni van elk jaar een zgn. jaarpremie betalen (cao van 09.07.2015) . Het niet-geïndexeerde basisbedrag bedraagt € 250 bruto voor een voltijdse bediende die gedurende de volledige referentieperiode van 12 maanden in dienst is. Voor de premie van 2020 loopt deze periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. ...
Lees meer

PC 200 - ECOCHEQUES - 04.06.2020

Ecocheques PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Ecocheques toe te kennen in juni. In PC 200 bent u nog steeds verplicht om ecocheques toe te kennen. Het gaat om cheques ten bedrage van in totaal € 250; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. De referentieperiode om na te kijken of een bediende in 2020 op het volledige bedrag recht heeft, loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Deeltijdse bedienden hebben recht op een forfaitaire pro rata: € 100 indien minder dan halftijds, € 150 vanaf halftijds, € 200 vanaf 3/5 en € 250 vanaf 4/5. ...
Lees meer
Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

PC 200 - JAARPREMIE - 04.06.2020

Jaarpremie PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Jaarpremie te betalen in juni. In PC 200 moet u in juni van elk jaar een zgn. jaarpremie betalen (cao van 09.07.2015) . Het niet-geïndexeerde basisbedrag bedraagt € 250 bruto voor een voltijdse bediende die gedurende de volledige referentieperiode van 12 maanden in dienst is. Voor de premie van 2020 loopt deze periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. ...
Lees meer

VAKANTIE OPNEMEN - 04.06.2020

Een eenmalig strikter vakantiebeleid in 2020, kan dat?

Stel, door de coronacrisis hebben werknemers u zelf gevraagd om vakantiedagen die met Pasen of in mei gepland waren, naar later op het jaar te verschuiven. Zo dreigt het najaar ‘overladen’ te worden. Is het mogelijk om ‘eenmalige’ (beperkende) richtlijnen uit te vaardigen (enkel voor dit jaar), en zo ja, hoe doet u dat?
Lees meer

WOON-WERKVERGOEDING - PC 200 - 18.06.2020

Nieuw in PC 200: fietsvergoeding van € 0,10 per km

Vanaf 1 juli 2020 treedt in PC 200 een fietsvergoeding van € 0,10 per km in voege. Welke gevolgen heeft dat voor bedienden die met de fiets naar het werk komen? Stel dat u vroeger meer, lees: het fiscale maximum, of integendeel minder, lees: hetzelfde bedrag als voor de auto, betaalde...
Lees meer

Cookiebeleid