Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 01.12.2022

Nieuwe spelregels voor een correct ontslag

Vanaf 1 januari 2023 geldt een zaterdag niet langer als een werkdag. Welke gevolgen heeft dat wanneer het bedrijf een arbeidsovereenkomst wil opzeggen? Met welke andere aandachtspunten moet u zoal rekening houden om op een correcte manier tot ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 01.12.2022

Buitenlandse werknemers aanwerven: aandachtspunten

In België zijn er, mede door de schaarste op de nationale arbeidsmarkt voor bepaalde nichesectoren, heel wat buitenlandse werknemers actief. Er zijn echter heel wat verplichtingen die u als werkgever moet vervullen voordat u een onderdaan van een ander land kunt tewerkstellen in uw onderneming. Een overzicht...
Lees meer

ARBEIDSDUUR - UURROOSTER - 23.11.2022

Geen werkmails buiten de uren door de arbeidsdeal?

De wet die de arbeidsdeal uitvoert, bevat onder meer het ‘recht op deconnectie’. Hierdoor zullen werknemers het recht krijgen om niet bereikbaar te zijn buiten hun werkuren. Wat houdt het precies in en wie is verplicht om het toe te passen?
Lees meer

PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT - 15.11.2022

De verwarming in uw winkel enkele graden lager zetten?

Met de dure energieprijzen overweegt u om de verwarming in uw winkel enkele graden lager te zetten. Kan uw personeel daar dan moeilijk over doen? Zijn er grenzen waarmee u rekening moet houden?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.11.2022

Een voordelig eindejaarsgeschenk: spelregels

De eindejaarperiode komt eraan. Dat is voor veel werkgevers het signaal om hun werknemers een eindejaarsgeschenk te geven. Ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kunt u uw personeel een geschenk geven dat vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, én fiscaal aftrekbaar is. Het geschenk mag per jaar en per werknemer het totaalbedrag van € 40 (inclusief btw) niet overschrijden. Het grensbedrag van € 40 mag vermeerderd worden met € 40 per jaar voor elk kind ten laste van de werknemer bv. voor een sinterklaascadeau. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 27.10.2022

Wijzigingen aan het re-integratietraject sinds 1 oktober 2022

Uit onderzoek is gebleken dat hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans is dat hij ook effectief het werk nog zal hervatten. De gewijzigde bepalingen inzake het re-integratietraject (KB 11.09.2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 20.09.2022) zijn er dan ook hoofdzakelijk op gericht om de werknemer sneller tot werkhervatting in de onderneming te laten overgaan.
Lees meer
Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSDUUR - UURROOSTER - 26.10.2022

Door de arbeidsdeal binnenkort de vierdagenweek toepassen?

De Wet over de arbeidsdeal werd intussen goedgekeurd. Eens ze gepubliceerd is, wordt het mogelijk om een vierdagenweek te voorzien voor een voltijdse werknemer. Wat is er voor u van belang?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 28.09.2022

Brutoloon inleveren in ruil voor een bedrijfsfiets

In de media kwam dat steeds meer werkgevers aan hun werknemers een bedrijfsfiets aanbieden. Dit gebeurt dikwijls in het kader van een zgn. brutoloonruil waardoor dit u als werkgever niets extra kost. Hoe gaat dat precies in zijn werk en wanneer kan dat toegepast worden?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.11.2022

Een voordelig eindejaarsgeschenk: spelregels

De eindejaarperiode komt eraan. Dat is voor veel werkgevers het signaal om hun werknemers een eindejaarsgeschenk te geven. Ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kunt u uw personeel een geschenk geven dat vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, én fiscaal aftrekbaar is. Het geschenk mag per jaar en per werknemer het totaalbedrag van € 40 (inclusief btw) niet overschrijden. Het grensbedrag van € 40 mag vermeerderd worden met € 40 per jaar voor elk kind ten laste van de werknemer bv. voor een sinterklaascadeau. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app