Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 31.08.2023

Stelsel innovatiepremies verlengd tot eind 2024

Verlenging. Een werknemer belonen met een extra premie die niet te veel kost, ligt niet voor de hand en dus is het goed nieuws dat het stelsel van de innovatiepremies (die vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en belastingen) nog blijft bestaan tot en met 31 december 2024 (wet goedgekeurd op 20.07.2023, nog niet gepubliceerd) . ...
Lees meer

ARBEIDSDUUR - DEELTIJDSE ARBEID - 17.08.2023

Onmogelijk om variabele uurroosters tijdig te bezorgen?

Een werkgever had deeltijdse werknemers in dienst met een ‘variabel uurrooster’. Tijdens een controle van de sociale inspectie blijkt dat hij die uurroosters niet tijdig bezorgd had aan zijn werknemers, zodat ze niet op voorhand wisten hoelang ze moesten werken. Wat is het gevolg en wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

SECTORALE REGLEMENTERING - CAO’S - 17.08.2023

Is de koopkrachtpremie verplicht in het paritair comité 200?

Het sectoraal akkoord 2023-2024 werd op 6 juli 2023 gesloten binnen het aanvullend paritair comité van de bedienden (PC 200). Een belangrijk onderdeel van dat akkoord gaat om de koopkrachtpremie. Welke mogelijkheden zijn er als werkgever?
Lees meer

ARBEIDSDUUR - DEELTIJDSE ARBEID - 17.08.2023

Vrijwillige of relance-overuren voor deeltijdse werknemers?

Vrijwillige overuren en relance-overuren zijn interessante overuren voor zowel werkgever als werknemer. De werknemer houdt er vaak meer van over, terwijl het voor de werkgever minder kost. Daarom vraagt u zich mogelijk af of u dat systeem ook kunt toepassen op uw deeltijdse werknemers.
Lees meer

SECTORALE REGLEMENTERING - CAO’S - 17.08.2023

Verplichte opleidingsdagen in PC 200: versoepeling

Vijf verplichte opleidingsdagen in de arbeidsdeal. Even opfrissen... De arbeidsdeal voorzag in een individueel opleidingsrecht in bedrijven met minstens 20 werknemers van vijf individuele opleidingsdagen vanaf 2024. Elke sector kan echter afwijken en zelf een ‘groeipad’ vastleggen. ...
Lees meer

PERSONEEL - 29.06.2023

Werknemers sinds 1 juni 2023 beter beschermd tegen discriminatie

België was reeds op de vingers getikt door de Europese Commissie, omdat het tekortschoot in maatregelen inzake discriminatie en inzake de bescherming tegen nadelige maatregelen die werkgevers zouden nemen ten opzichte van werknemers die zich op de Antidiscriminatiewetten en de Welzijnswet beroepen. Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie en een inbreukprocedure ingesteld door de Europese Commissie heeft België nu een aanpassing moeten doorvoeren aan de Antidiscriminatiewetten en de welzijnswetgeving. Die wijzigingen zijn ingegaan op 1 juni 2023. Wat houden ze precies in?
Lees meer
Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

SECTORALE REGLEMENTERING - CAO’S - 17.08.2023

Is de koopkrachtpremie verplicht in het paritair comité 200?

Het sectoraal akkoord 2023-2024 werd op 6 juli 2023 gesloten binnen het aanvullend paritair comité van de bedienden (PC 200). Een belangrijk onderdeel van dat akkoord gaat om de koopkrachtpremie. Welke mogelijkheden zijn er als werkgever?
Lees meer

SECTORALE REGLEMENTERING - CAO’S - 17.08.2023

Verplichte opleidingsdagen in PC 200: versoepeling

Vijf verplichte opleidingsdagen in de arbeidsdeal. Even opfrissen... De arbeidsdeal voorzag in een individueel opleidingsrecht in bedrijven met minstens 20 werknemers van vijf individuele opleidingsdagen vanaf 2024. Elke sector kan echter afwijken en zelf een ‘groeipad’ vastleggen. ...
Lees meer

PERSONEEL - 29.06.2023

Arbeidsduur leidinggevenden en personen met vertrouwensfunctie: wat zegt Cassatie?

De Arbeidswet (Wet van 16.03.1971) regelt in België hoelang een werknemer mag werken, binnen welke uren, wanneer er een verplichte pauze genomen moet worden, of en onder welke voorwaarden er nachtwerk gedaan kan worden, hoeveel rusttijd er moet zijn tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties, … en vanaf wanneer een werknemer recht heeft op loon voor overuren. Een werknemer die een leidinggevende of een vertrouwensfunctie uitoefent, is niet onderworpen aan de regels en de beperkingen inzake overuren. Wie zijn de werknemers met een dergelijke functie?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app