Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 27.02.2020

Ontslagmotivering: zowel de vorm als de inhoud zijn belangrijk!

Sinds 1 april 2014 moet u een ontslag motiveren als de werknemer minstens zes maanden in dienst was. Welke vormvereisten moet u daarbij naleven? Welke sancties riskeert u? Als de werknemer vindt dat het ontslag onredelijk is, dan kan hij naar de rechtbank stappen en een vergoeding vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Hoeveel bedraagt die vergoeding? Wat leert de recente rechtspraak ons over die motiveringsplicht?
Lees meer

LOONOPTIMALISATIE - 27.02.2020

Einde van de mobiliteitsvergoeding: wat nu?

Het Belgische fileleed wordt al sinds jaren (deels) toegeschreven aan het gunstige fiscale stelsel voor bedrijfswagens. In die context werden twee kaders uitgewerkt om werknemers met een dergelijke bedrijfswagen aan te moedigen over te stappen op andere vervoersalternatieven voor hun woon-werkverkeer: de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Het Grondwettelijk Hof (GwH, 23.01.2020) heeft ondertussen de regeling inzake de mobiliteitsvergoeding evenwel nietig verklaard. Wat zijn de praktische implicaties hiervan? En wat met het mobiliteitsbudget?
Lees meer

LOON - CAFETARIAPLAN - 27.02.2020

Is € 4.495 bruto meer dan voldoende?

Als u moet onderhandelen over iemands brutoloon, is het bedrag van € 58.446,94 per jaar (gedeeld door 13 = € 4.495 per maand), het grensbedrag voor de pensioenen in 2020, een interessante ‘grens’. Waarom is dat zo?
Lees meer

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

OUTPLACEMENT - 03.02.2020

Outplacement ten laste van Sociaal Fonds PC 200: volg de correcte procedure!

Welke werknemers hebben recht op outplacement? Wanneer mag u in ruil voor dat outplacement 4 weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? Wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden wanneer u de kosten van het outplacement ten laste kunt leggen van het Sociaal Fonds van PC 200?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 20.01.2020

Heeft u al een plan voor als het ‘thuiswerkalarm’ afgaat?

Omdat de winterse weersomstandigheden enorme verkeersellende kunnen veroorzaken, heeft de overheid sinds maart 2018 het ‘thuiswerkalarm’ geïnstalleerd. Het gaat in zodra het KMI code oranje of rood uitvaardigt. Thuiswerken is dan aangewezen. Móet u dat dan toestaan? En heeft u al aan een plan gedacht?
Lees meer
Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - 23.12.2019

Verbrekingsvergoeding: met welke bonus rekening houden?

Als het bedrijf een collega ontslaat met onmiddellijke ingang, zonder prestatie van een opzegtermijn, moet u een verbrekingsvergoeding uitbetalen. Voor de berekening van een dergelijke verbrekingsvergoeding moet er rekening gehouden worden met het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. Vaak ontstaat er dan discussie over het variabele gedeelte van het loon. Moet een bonus die in de loop van het jaar uitbetaald werd, nu al dan niet in rekening genomen worden in het verhoogde brutojaarloon van de werknemer? Wat zei het Hof van Cassatie daar recentelijk over?
Lees meer

PERSONEEL - ARBEIDSVOORWAARDEN - 23.12.2019

Roken op de werf: toegelaten of niet?

Vier op de tien arbeiders in de bouw zouden wel eens roken op de werf. Is dat eigenlijk wettelijk wel toegelaten? Kan uw werknemer ook roken in uw bedrijfscamionette onderweg naar een werf? Hoe moet u optreden?
Lees meer

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

Cookiebeleid