Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 01.06.2021

Verbrekingsvergoeding: telt bonus mee?

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of een bonus al dan niet meegerekend moet worden in het verhoogde brutojaarloon dat als basis dient voor de berekening van een verbrekingsvergoeding. Wat zijn de regels? Wat zei het hof van beroep onlangs hierover?
Lees meer

DISCRIMINATIE - 01.06.2021

Een neutraliteitsbeleid voeren: discriminatie?

Mag het bedrijf voor het personeel een neutraliteitsbeleid voeren? Brengt zo’n neutraliteitsbeleid directe of indirecte discriminatie met zich mee? Wat zegt de recente rechtspraak hierover?
Lees meer

LOONKOSTEN - 01.06.2021

Vakantiegeld voor bedienden: berekening

Veel bedrijven betalen in juni het vakantiegeld voor de bedienden. Waarop moet u vakantiegeld berekenen en waarop niet? Wat gebeurt er met het vakantiegeld bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst, bij langdurige ziekte en bij tijdskrediet of bij thematisch verlof?
Lees meer

RECHT - PRIVACY - 19.05.2021

GDPR: mogen online meetings zomaar opgenomen worden?

Nooit eerder waren platformen om online vergaderingen te houden zo populair. Denk maar aan Zoom, Teams, Google Meet of een van de vele andere tools. Toen we tijdens de coronacrisis noodgedwongen heel vaak ‘in ons kot’ moesten blijven, gebruikten we ze om ons contact met de buitenwereld te onderhouden, zowel professioneel als om te ‘skyperitieven’. Veel aandacht voor de privacybezorgdheden die deze tools met zich meebrengen, is er niet. Mag u bv. een online meeting opnemen om deze achteraf te herbekijken of te delen? Handelt u wel ‘GDPR-proof’?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.05.2021

Wat kan werknemer kopen met zijn ecocheques?

De lijst werd een beetje aangepast sinds 1 maart 2021. Recent boog de Nationale Arbeidsraad zich opnieuw over de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Tip. Er werden vooral bepaalde producten toegevoegd, zoals een abonnement op volkstuintjes, cosmetica met het Ecogarantie-label, textielproducten met het GOTS-label, enz., en andere werden verwijderd. Ook het huren van bepaalde producten, zoals een partytent, komt nu in aanmerking. ...
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.05.2021

Fietsleasing toekennen zonder dat het u meer kost?

Bedrijfsfietsen zijn populair en worden heel ‘vriendelijk’ behandeld door de RSZ en de fiscus. Willen uw werknemers voor een bedrijfsfiets een deel van hun eindejaarspremie inleveren, dan kan dat daarom voor hen een voordeel opleveren zonder dat het u iets kost. Hoe zit dat dan in elkaar?
Lees meer
Personeel - Arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 03.05.2021

Langdurig ziek, dus leasefiets zelf verder betalen?

Een abonnee wou in zijn policy voor leasefietsen graag voorzien dat zijn werknemers in periodes van ziekte zelf verder de kostprijs van de leasefirma betalen. Hij vroeg zich af of zo’n bepaling wettelijk is?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.05.2021

Fietsleasing toekennen zonder dat het u meer kost?

Bedrijfsfietsen zijn populair en worden heel ‘vriendelijk’ behandeld door de RSZ en de fiscus. Willen uw werknemers voor een bedrijfsfiets een deel van hun eindejaarspremie inleveren, dan kan dat daarom voor hen een voordeel opleveren zonder dat het u iets kost. Hoe zit dat dan in elkaar?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 30.03.2021

Thuiswerkvergoedingen: nieuwe circulaire

Werknemers die van thuis uit werken, maken daarbij normaal gezien kosten die eigenlijk ten laste van hun werkgever zijn. In een nieuwe circulaire (circ. 2021/C/20 van 26.02.2021) zet de fiscus uiteen onder welke voorwaarden de al dan niet forfaitaire terugbetalingen van deze kosten door de werkgever geen belastbaar loon zijn voor de werknemer, zonder dat daarover nog een akkoord gevraagd moet worden aan het lokale belastingkantoor of de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze circulaire is op 01.03.2021 in werking getreden, maar de fiscus zal met de principes ervan rekening houden voor situaties van thuiswerk sinds 01.01.2020.
Lees meer