Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 30.03.2023

RSZ-vrije forfaits anno 2023 voor werkkledij

De RSZ werkt sinds een aantal jaren met een tabel met kosten die volgens haar forfaitair vergoed kunnen worden. De bedragen uit die tabel worden doorgaans ook door de fiscus aanvaard. Ze worden af en toe geïndexeerd. Dat is op 1 januari 2023 gebeurd voor de forfaits inzake kledij (RSZ-instructies eerste kwartaal 2023)....
Lees meer

OPLEIDINGSVERLOF - 30.03.2023

Vlaams opleidingsverlof: nieuw loonplafond sinds 1 januari 2023

Sinds september 2019 is het Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor werknemers in de privésector die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams gewest in de plaats gekomen van het educatief verlof. Wie kan het VOV genieten? Met welke spelregels en beperkingen moet u rekening houden?
Lees meer

ONTSLAG - 30.03.2023

Impliciet ontslag: risico van een boemerangeffect

Impliciet ontslag is reeds het onderwerp geweest van heel wat rechtspraak. Wanneer kan een werknemer inroepen dat een werkgever door eenzijdig een essentieel bestanddeel van zijn arbeidsovereenkomst te wijzigen daardoor overgegaan is tot ontslag? Wat heeft Cassatie daar onlangs nog over gezegd?
Lees meer

BEDRIJFSVOORHEFFING - 30.03.2023

Onvoldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden: wat is voordeel alle aard?

De fiscus zette onlangs heel wat controleacties op touw m.b.t. situaties waarin onvoldoende bedrijfsvoorheffing (bv) ingehouden was. Vaak ging het om de bestuurder van een managementvennootschap waarvan de betrokken bestuurder dus vaak ook (enige) aandeelhouder was. De fiscus ziet daarin een voordeel alle aard (VAA) en vindt dat de belastbare basis van dat VAA het bedrag van onvoldoende ingehouden bv is. Is dat terecht?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 17.03.2023

Nieuwe lijst buitenlandse dagvergoedingen!

Als u voor zaken naar het buitenland gaat, kunt u de kleine kosten forfaitair door uw vennootschap laten terugbetalen. Sinds 15 februari 2023 is dat soms wat meer...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 17.03.2023

Referentievoeten voor leningen toegestaan in 2022 zijn bekend!

Als een vennootschap een lening toekent aan zijn bedrijfsleider of aan een werknemer, dan is er sprake van een belastbaar voordeel wanneer de verschuldigde rente lager ligt dan de referentievoet. Hoeveel bedragen die referentievoeten voor inkomstenjaar 2022?
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 02.03.2023

Met fiets zodat echtgeno(o)t(e) bedrijfswagen kan gebruiken?

Een abonnee stelde vast dat een werknemer een fietsvergoeding vroeg voor zijn woon-werkverkeer, terwijl hij zijn bedrijfswagen de hele dag liet gebruiken door zijn partner. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, vroeg onze abonnee zich af. Is daar iets aan te doen?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE EN SOCIALE BEHANDELING - 02.03.2023

Impact van bestelling bedrijfswagen voor of na 01.07.2023?

Stilaan komt de deadline van 01.07.2023 dichterbij. Even kijken wat precies de fiscale en sociale gevolgen zijn van een bestelling voor of na die datum...
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app