Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

KLEIN VERLET - 07.12.2023

Uw werknemer moet zetelen in een assisenjury: wie betaalt het loon?

Elk van uw werknemers kan als jurylid in een assisenproces opgeroepen worden. Kunt u dit als werkgever weigeren? Bent u verplicht om het loon van uw werknemer te betalen als hij effectief tijdens het volledige proces moet zetelen? Behoort deze situatie tot het zogenaamde klein verlet? Wat is het verschil tussen klein verlet en verlof om dwingende redenen?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 07.12.2023

Sociale verkiezingen: opletten bij ontslag tijdens occulte beschermingsperiode

Tussen 13 en 26 mei 2024 zullen weer heel wat ondernemingen in België sociale verkiezingen moeten organiseren voor de oprichting van een comité voor de preventie en bescherming op het werk en eventueel ook voor een ondernemingsraad. Vóór de effectieve dag van de verkiezingen moeten de ondernemingen een strikte preprocedure volgen, die 150 dagen beslaat. Tijdens die voorprocedure loopt er ook een occulte beschermingsperiode.
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 06.12.2023

Loon omgezet in auteursrecht: regularisatie voor 31.12.2023?

De toekenning van de auteursrechten werd, zoals u wellicht weet, sinds begin 2023 grondig hervormd. Het is daarbij niet mogelijk om het loon van een werknemer om te zetten in auteursrecht met vrijstelling van RSZ-bijdragen. Deed u dat in het verleden wel, dan kunt u nog tot uiterlijk 31 december 2023 een regularisatie vragen...
Lees meer

LOON - ONKOSTENVERGOEDING - 06.12.2023

Fiscaal dagforfait binnenland weer aangepast

Binnenlandse dagvergoeding. Een werknemer die een baanjob heeft, maakt kleine kosten onderweg, bv. om koffie te drinken, toiletbezoek, ... Die kleine onkosten mag u forfaitair vergoeden. De fiscus hanteert hier een dagforfait. Sinds 1 december 2023 gaat het om € 20,39 per dag. ...
Lees meer

PERSONEEL - SOCIAAL VOORDEEL - 29.11.2023

Is uw personeelsetentje fiscaal aftrekbaar?

U wilt graag uw personeel uitnodigen om eens samen te gaan eten. Zijn die kosten van dat etentje dan fiscaal aftrekbaar? En hoe zit dat met de btw-aftrek?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 22.11.2023

Plug-inhybridebedrijfswagen: lagere fiscale aftrek bij bestelling sinds 1 juli 2023?

Bestelt u sinds 1 juli 2023 een nieuwe bedrijfswagen, dan gelden de nieuwe ‘groene regels’. Net als voor elektrische wagens zal de CO2 -bijdrage die u betaalt voor een plug-inhybridebedrijfswagen voor uw werknemer ook nog niet veel wijzigen. Hoe zit dat echter voor de fiscale aftrek?
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

LOON - EINDEJAARSPREMIE - 14.09.2023

Moet u eindejaarspremie betalen bij uit dienst in PC 200? 

Stel, een werknemer gaat uit dienst. Is er dan in elk geval nog recht op een eindejaarspremie en maakt het dan uit wie het ontslag gegeven heeft: hijzelf of u als werkgever? Hoe zit dat in het paritair comité 200 en wat is er onlangs gewijzigd?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 28.09.2023

Wat betekent het VAA bedrijfswagen nu precies voor loon?

Indien de werknemer zijn bedrijfswagen ook privé gebruikt, wordt er een voordeel alle aard (VAA) gerekend. Dat VAA is voor nieuwe wagens de laatste maanden gestegen en veel werknemers hebben daar vragen bij. Hoeveel betalen ze er nu precies voor en hoe zien ze dat op de loonbrief?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 28.09.2023

Nagaan of koopkrachtpremie verplicht is in concreet geval

Een werkgever had berekend dat hij aan zijn bedienden die vallen onder paritair comité 200 geen koopkrachtpremie moest toekennen. Aan zijn arbeiders die in een ander paritair comité zitten, moest hij echter € 750 toekennen. Kan dat dan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app