Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAGBESCHERMING - 18.06.2021

Pensioen werknemersafgevaardigde: opletten met ontslagbescherming

Het Hof van Cassatie heeft recent (Cass., 14.12.2020) nogmaals bevestigd dat de ontslagbescherming van een werknemersvertegenwoordiger van toepassing blijft tot die werknemer effectief de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Indien er vóór dat ogenblik een ontslaghandeling gesteld wordt door de werkgever, zal de bijzondere beschermingsvergoeding verschuldigd zijn. Welke praktische gevolgen heeft dat wanneer een werknemersvertegenwoordiger in uw bedrijf de pensioenleeftijd nadert?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 16.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Op 18 mei 2021 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Zo zou vanaf 1 juli 2023 de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagenpark? Met wat moet u rekening houden indien u uw toekomstige wagenpark (deels) fiscaal aftrekbaar wilt houden? En zijn er incentives voor de laadinfrastructuur?
Lees meer

PERSONEEL - 16.06.2021

Een werknemer zijn opleiding laten terugbetalen?

Interne en externe opleidingen voor werknemers kunnen het bedrijf handenvol geld kosten. Wat als een collega snel na de opleiding uit het bedrijf vertrekt en eventueel zelfs aan de slag gaat bij een concurrent? Kan de bedrijfsleider dan vragen dat de werknemer een gedeelte van de kosten van de opleiding terugbetaalt? Wat moet u dan expliciet vermelden in de arbeidsovereenkomst? Welke voorwaarden moet u daarbij naleven? Gelden er verschillende spelregels naargelang de job die de werknemer in het bedrijf uitoefent?
Lees meer

PERSONEEL - VAKANTIE - 14.06.2021

Extra vakantie voor wie ziek was tijdens het bouwverlof?

Een van uw werkmannen was een aantal dagen ziek tijdens het bouwverlof. Hij vraagt nu dat u hem voor die dagen ‘ziekteverlof’ geeft waarbij hij de vakantiedagen in kwestie later nog kan opnemen. Moet u daarop ingaan?
Lees meer

LOON - PREMIES - 13.06.2021

Uw werknemer in 2021 een coronapremie toekennen?

Als werkgever overweegt u om enkele werknemers die het afgelopen jaar hard gewerkt hebben, een premie te geven. Is dat dan nu een goed moment of wacht u het best nog even om dat te doen? Is de zgn. coronapremie dan een goede optie?
Lees meer

ONTSLAG - 01.06.2021

Verbrekingsvergoeding: telt bonus mee?

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of een bonus al dan niet meegerekend moet worden in het verhoogde brutojaarloon dat als basis dient voor de berekening van een verbrekingsvergoeding. Wat zijn de regels? Wat zei het hof van beroep onlangs hierover?
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 19.04.2021

Een hybride firmawagen en VAA

Kiest de werknemer een hybride firmawagen, dan zal zijn VAA in principe laag zijn en de fiscale aftrek groot. Dat geldt echter niet voor alle types...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 03.05.2021

Carpolicy wijzigen naar enkel elektrische bedrijfswagens?

De regering maakt volop plannen om de fiscale aftrek op termijn te beperken tot enkel elektrische wagens. Hoe gaat u daarmee om? Stel dat u hierop wilt anticiperen door de beperking tot elektrische wagens nu al in te voeren. Kunt u in zo’n geval dan eenzijdig uw carpolicy daarvoor aanpassen?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 28.05.2021

Wat wijzigt er voor bedrijfswagens?

De regering keurde op 18 mei 2021 het ‘groene plan’ voor bedrijfswagens goed. Welke wijzigingen zijn er op komst en is dat ook al op korte termijn het geval?
Lees meer