Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 16.10.2020

De keuze tussen vakantie, loon of extralegale kinderbijslag?

Een aanvulling op de wettelijke kinderbijslag is voordelig, want die is in principe vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Sinds 01.10.2020 is de toekenning in sommige gevallen niet meer toegelaten door de RSZ. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 08.10.2020

Een nanny op kosten van uw vennootschap?

Een vennootschap wilde de kosten betalen van een nanny voor de kinderen van haar zaakvoerster en vroeg een ruling aan over de aftrekbaarheid van de kosten en de waardering van het voordeel alle aard (VAA). Wat besliste de Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB)?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

GEHEIME COMMISSIELONEN - 02.10.2020

De aanslag geheime commissielonen anno 2020

De aanslag geheime commissielonen (AGC) is, zoals u weet, een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting die toegepast kan worden op niet-verantwoorde kosten en voordelen en op verdoken meerwinsten. Sinds 01.01.2020 is aan de regels ter zake het een en ander gewijzigd, en op 05.06.2020 heeft de fiscus een circulaire uitgebracht waarin hij de gevolgen bespreekt van een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2019. We zetten voor u even alles op een rijtje...
Lees meer

RSZ - RSZ-VERMINDERINGEN - 01.10.2020

Sollicitant met ‘herstructureringskaart’?

U krijgt een sollicitant uit een failliet gegaan bedrijf... Die werknemer kan een zgn. herstructureringskaart bekomen. In het verleden was het voor u als werkgever extra voordelig om zo iemand aan te werven, omdat u dan een forse RSZ-vermindering kreeg. Nu is dat als werkgever niet extra voordelig meer. Het heeft nu geen zin meer om zo iemand voorrang te geven op andere sollicitanten. In alle gewesten is de “doelgroepvermindering herstructurering werkgever” immers intussen afgelopen. Enkel de vermindering op de werknemersbijdragen bestaat nog. Deze vermindering houdt echter alleen een voordeel voor de werknemer in en niet voor de werkgever. De werknemer kan deze vermindering (max. € 133,33) op zijn persoonlijke bijdragen (13,07%) genieten als zijn loon niet te hoog is (€ 3.071,90 als de werknemer bij indiensttreding jonger is dan 30 jaar en € 4.504,93 als de werknemer bij indiensttreding minstens 30 jaar is). ...
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 01.10.2020

Een laadpaal bij uw werknemer thuis installeren

Alsmaar meer werknemers kiezen een elektrische bedrijfswagen. Hoe zit het dan als u zorgt voor de elektriciteit en een laadpaal bij de werknemer thuis: is dat voor een werknemer een extra voordeel waarop belasting betaald moet worden?
Lees meer

Cookiebeleid