Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 16.05.2024

De bedrijfsfiets als fiscaal gunstige beloning

De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving merkbaar naar alternatieve mobiliteit om het woon-werkverkeer af te leggen. Een van de populairste alternatieven is het gebruik van de fiets. Veel ondernemingen ondersteunen dit en stellen dan ook een fiets ter beschikking aan de bedrijfsleider of werknemer, al dan niet tegen een eigen bijdrage. Ook fiscaal is het gebruik van de fiets om de woon-werkverplaatsingen af te leggen een win-winsituatie.
Lees meer

ONTSLAG - 13.05.2024

Variabel loon in de berekening van de opzegvergoeding

In een recent arrest neemt het Grondwettelijk Hof (GwH, 09.11.2023, nr. 148/2023) een ander standpunt in dan de meerderheidsrechtspraak over hoe het variabel loon moet worden bepaald bij de berekening van een opzeggingsvergoeding, als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in de 12 maanden voor het ontslag geschorst was.
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 13.05.2024

Een bestelwagen als bedrijfswagen kiezen: gevolgen?

Een werknemer zou graag als bedrijfswagen een bestelwagen kiezen. Hij kan die immers niet enkel voor het werk, maar ook in zijn vrije tijd goed gebruiken. Is een bestelwagen in dat geval voordeliger dan een gewone bedrijfswagen? Hoe zit het met de CO2 -taks en het voordeel alle aard (VAA)?
Lees meer

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 13.05.2024

Moet u vanaf 01.06.2024 meer tussenkomen in treinkaart van werknemer?

Niet als de treinkaart nu al gratis is. Past u zoals veel werkgevers de zgn. derdebetalersregeling van de NMBS toe, dan betaalt u 80% van het abonnement en draagt de overheid 20% bij. De werknemer moet niets van zijn abonnement zelf betalen. In dat geval wijzigt er niets vanaf 01.06.2024. In sommige sectoren is zo’n derdebetalersregeling zelfs verplicht. Zo is in PC 337 en in sommige andere paritaire comités al voorzien in een tussenkomst van 80% (bv. PC 200) of zelfs 100% (bv. PC 314). ...
Lees meer

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 13.05.2024

Moet u vanaf 01.06.2024 meer tussenkomen als werknemer met ander vervoermiddel komt?

Ook verhoging tussenkomst in tram, metro of bus. U betaalt door een recente cao van de NAR als werkgever meer in de prijs van een treinkaart. Ook bij tram, metro of bus verhoogt uw tussenkomst. Hier zijn er twee mogelijkheden: is de prijs in verhouding tot de afstand, dan is de bijdrage gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart (en verhoogt deze ook tot 71,8%), met als maximum 75% van de werkelijke vervoerprijs; betaalt de werknemer een prijs los van het aantal kilometers, dan is de bijdrage gelijk aan 71,8% van de prijs die de werknemer effectief betaalt, met als maximum de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een afstand van zeven kilometer (enkele afstand). (Voorlopig) niet voor privévervoer. Voor privévervoer, bv. als de werknemer met zijn eigen wagen naar het werk komt, wijzigt er voorlopig niets. Hierover zou er een aparte NAR-cao volgen. ...
Lees meer

PERSONEEL - MAALTIJDCHEQUES - 08.05.2024

Kunt u in uw loonbeleid nog een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden?

Over het zgn. eenheidsstatuut heerst er nogal eens het misverstand dat het statuut van arbeiders en bedienden daardoor daadwerkelijk en volledig gelijkgeschakeld is. In dit advies gaan we in op de reikwijdte van het eenheidsstatuut en in welke mate u nog een verschil in behandeling op het vlak van het loonbeleid zou kunnen verantwoorden – althans vanuit juridisch oogpunt – met de toekenning van maaltijdcheques als ‘ use case ’ .
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 21.02.2024

Vakantiegeld 2024, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 moet u/uw accountant een provisie voor het vakantiegeld van 2024 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - MOBILITEITSBUDGET - 28.02.2024

Met het mobiliteitsbudget de lening voor woning afbetalen

Hoe langer hoe meer werknemers ruilen hun bedrijfswagen in voor het mobiliteitsbudget om daarmee hun huur of lening te betalen. Is dat alleen mogelijk voor een werknemer die dicht bij het werk woont of speelt ook telewerk een rol?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app