Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - VARIA - 22.01.2021

Gebroken boekjaar: hoeveel provisie vakantiegeld?

Boekjaar = kalenderjaar Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31.12.2020 kunnen voor bedienden 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen (waaronder commissielonen, premies, lonen voor gepresteerde overuren maar exclusief de eindejaarspremie, 13de maand en dubbel vakantiegeld) die in 2020 toegekend zijn als fiscaal aftrekbare provisie vakantiegeld aanleggen. Voor arbeiders is dat 10,27% van 108/100 van de lonen. In tegenstelling tot wat de bedienden betreft, mag men bij arbeiders voor het bepalen van de berekeningsbasis wel rekening houden met de eindejaarspremie, 13de maand en het vakantiegeld....
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 18.01.2021

Hoeveel voordeel alle aard auto voor uw collega’s in 2021?

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens daalde het afgelopen jaar met ± 8%. Dat is goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg stijgt hierdoor in principe het voordeel alle aard (VAA) auto voor u en uw collega’s. Hoe komt dat? Volgens bepaalde media is die stijging van het VAA fors. Is dat altijd zo of zijn er die de dans ontspringen?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 08.01.2021

‘Cash for car’ afgelopen vanaf 2021, wat dan?

De regeling waarbij de werknemer zijn bedrijfswagen kon inruilen voor een cashvergoeding, de zgn. cash for car, werd in 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Wat is precies het gevolg vanaf 2021 en wat kunt u wel nog ondernemen?
Lees meer

LOON - BEDRIJFSVOORHEFFING - 08.01.2021

Een kleine loonstijging in 2021

Een hoger nettoloon in 2021? In 2019 en de voorgaande jaren was er steeds een fors hoger loon door de taxshift. Dat is sinds vorig jaar verleden tijd, maar toch is er net zoals vorig jaar een kleine loonstijging. Kleine stijging door minder bedrijfsvoorheffing (bv). Sinds 1 januari 2021 (KB van 16.12.2020 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 22.12.2020) is de bedrijfsvoorheffing aangepast door de doorrekening van de jaarlijkse indexering van de belastingschalen. Uw werknemers zullen hierdoor iets meer nettoloon overhouden in vergelijking met de vorige maanden. In de tabel hieronder vindt u het effect voor een alleenstaande bediende zonder personen ten laste. Het gaat dus wel maar om een kleine stijging van enkele euro’s. ...
Lees meer

CORONACRISIS - 21.12.2020

Bijzondere coronaregels inzake vrijwillige overuren en aanvullende pensioenen

Wegens de coronacrisis werden in sommige economische sectoren meer overuren gepresteerd, terwijl in andere er net werknemers tijdelijk werkloos geweest zijn. Beide fenomenen kunnen ongewenste fiscale gevolgen hebben en om die te vermijden, heeft de wetgever bijzondere regelingen getroffen voor vrijwillige overuren en voor de aanvullende pensioenen van tijdelijk werkloze werknemers. De fiscus heeft die intussen becommentarieerd in enkele circulaires.
Lees meer

BUITENLAND - 21.12.2020

Mag de Belgische fiscus buitenlandse bedrijfsleidersbezoldigingen belasten?

De toenemende internationalisering van ondernemingen en van hun bedrijfsleiders leidt steeds meer tot de vraag waar de bezoldiging die de bedrijfsleider van de buitenlandse onderneming krijgt, belastbaar is. Er zomaar van uitgaan dat die bezoldiging of fee enkel in het buitenland belastbaar is, is helaas soms te kort door de bocht. Als met het bewuste land een dubbelbelastingverdrag gesloten werd, wordt het pleit doorgaans snel beslecht door de specifieke bepalingen van het geldende verdrag. Maar soms is zelfs dat geen garantie. Zeker wanneer de Belgische bedrijfsleider het gewoon is om zijn prestaties te factureren vanuit zijn Belgische managementvennootschap.
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 12.11.2020

Elektrische bedrijfsauto: ruimer kijken dan het leasebudget

Werkt u met een ‘klassiek’ leasebudget, dan vallen elektrische wagens er vaak buiten door de duurdere aankoopprijs. Nochtans zijn zulke wagens op veel vlakken voordeliger dan een gewone wagen. Wilt u ook daarmee rekening houden, dan kunt u als bedrijf werken met de zgn. total cost of ownership. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 12.11.2020

Geen feest, maar wel een kerstpakket?

Het kerstfeest voor uw personeel moest geannuleerd worden. Kunt u in de plaats daarvan dan een geschenk of aperitiefmand bij uw werknemers aan huis laten afleveren? Is dat dan ook sociaal en fiscaal voordelig?
Lees meer