Personeel - Loonkosten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 01.12.2022

Nieuwe spelregels voor een correct ontslag

Vanaf 1 januari 2023 geldt een zaterdag niet langer als een werkdag. Welke gevolgen heeft dat wanneer het bedrijf een arbeidsovereenkomst wil opzeggen? Met welke andere aandachtspunten moet u zoal rekening houden om op een correcte manier tot ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 01.12.2022

Buitenlandse werknemers aanwerven: aandachtspunten

In België zijn er, mede door de schaarste op de nationale arbeidsmarkt voor bepaalde nichesectoren, heel wat buitenlandse werknemers actief. Er zijn echter heel wat verplichtingen die u als werkgever moet vervullen voordat u een onderdaan van een ander land kunt tewerkstellen in uw onderneming. Een overzicht...
Lees meer

PERSONEEL - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 01.12.2022!

Werknemers die regelmatig thuiswerken kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Hoeveel? En wat zijn de regels weer?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.11.2022

Weer meer binnenlandse dagvergoeding vanaf 01.12.2022!

Het maximale bedrag dat u zich als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren verhoogd weer vanaf 01.12.2022. Wanneer kunt u een dagvergoeding toekennen en wat zijn de aandachtspunten?
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 28.11.2022

Vanaf 01.12.2022 weer hogere thuiswerkvergoeding!

Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Hoeveel? Wat zijn de regels weer? En komt u ook in aanmerking voor zo’n vergoeding?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?
Lees meer
Personeel - Loonkosten

Meest gelezen tips & adviezen

LOON - INDEXATIES - 15.09.2022

Bij nieuwe aanwerving niet indexeren?

In veel paritaire comités – zoals ook in PC 200 – komt er in januari 2023 een ‘superindexering’ aan. Hoe voorkomt u dat u die ook moet toekennen aan een werknemer die u nu nog aanwerft?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 15.09.2022

Welke besteldatum van belang voor bestelling firmawagen?

Een werkgever heeft een bediende in dienst genomen die na één jaar anciënniteit (vanaf 1 september 2023) recht heeft op een hybridebedrijfswagen (plug-in). Hij is van plan om die wagen te bestellen vóór 30 juni 2023 om de voordelige fiscale regels m.b.t. de aftrekbaarheid te behouden. Is dat echter wel een goed plan?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 28.09.2022

Bedrijfswagen kan niet op tijd geleverd worden...

Bestelt u een nieuwe bedrijfswagen bv. voor een nieuw aangeworven werknemer, dan moet u momenteel soms rekening houden met lange leveringstermijnen. Wat als die wagen daardoor later bij de werknemer komt dan u bij de aanwerving beloofd had? Een werkgever kwam hierdoor onlangs in de problemen...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app