Personeel - Onderbreking loopbaan

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOONKOSTEN - 01.06.2021

Vakantiegeld voor bedienden: berekening

Veel bedrijven betalen in juni het vakantiegeld voor de bedienden. Waarop moet u vakantiegeld berekenen en waarop niet? Wat gebeurt er met het vakantiegeld bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst, bij langdurige ziekte en bij tijdskrediet of bij thematisch verlof?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 14.05.2021

Tijdskrediet of ouderschapsverlof vroeger stopzetten?

Een werknemer is nog niet zo lang geleden in ouderschapsverlof of tijdskrediet gegaan en spreekt u nu aan met de vraag om weer voltijds te kunnen komen werken. De periode waarvoor hij dat ouderschapsverlof of tijdskrediet aanvroeg, is echter nog niet afgelopen. Kan dat dan wel?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 03.05.2021

Even het tijdskrediet onderbreken: het kan nu!

Door een nieuwe wet kan dit van april tot eind juni 2021. Werknemer en werkgever kunnen een akkoord bereiken om tijdelijk het tijdskrediet van de werknemer op te schorten, tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 (wet van 02.04.2021, BS van 13.04.2021) . De werknemer krijgt dan tijdelijk geen uitkeringen meer. Na de schorsing herneemt de werknemer zijn tijdskrediet voor de resterende periode. Sinds oktober 2020 kon dit al in sommige sectoren, nu kan het in alle sectoren. ...
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 25.01.2021

Landingsbaan onder 60 jaar sinds 01.01.2021?

Principe = vanaf 60 jaar. Voor werknemers in de privésector is het mogelijk om in het kader van tijdskrediet een landingsbaan te krijgen met uitkeringen van de RVA vanaf 60 jaar tot het pensioen. Tot eind 2020 kon het in sommige gevallen ook vroeger. Sommige werknemers kwamen toch nog in aanmerking vanaf 55 jaar op basis van een afwijkende voorwaarde (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, uitoefening van een zwaar beroep, ...), als in die mogelijkheid voorzien was in een sectorale cao of een ondernemings-cao, gesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 137. Deze cao, die dit regelde, eindigde op 31 december 2020. ...
Lees meer

VADERSCHAPSVERLOF - 21.12.2020

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021

Op de ministerraad van 20.11.2020 werd het voorontwerp van programmawet in tweede lezing goedgekeurd. Eén van de punten in het voorontwerp is de uitbreiding van het geboorteverlof voor 2021 van 10 naar 15 dagen en zelfs naar 20 dagen vanaf 2023. De programmawet moet door de Kamer nog goedgekeurd worden, maar we staan alvast even stil bij de nieuwe regels.
Lees meer

CORONACRISIS - 27.11.2020

Quarantaineverlof voor ouders die geen opvangmogelijkheden hebben

We zitten ondertussen alweer in semilockdown en hoewel de scholen terug opgestart zijn na twee weken herfstvakantie, hangt de opvangmogelijkheid voor ouders met kinderen aan een zijden draadje. Wat als een collega geen opvang voor zijn kinderen heeft omdat het kind in quarantaine moet of niet naar school mag omdat een klasgenootje of leerkracht besmet is? Ondertussen is bij wet geregeld dat een werknemer retroactief sinds 1 oktober tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag aanvragen in geval van sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap (Wet van 23.10.2020, BS 30.10.2020) .
Lees meer
Personeel - Onderbreking loopbaan

Meest gelezen tips & adviezen

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 14.05.2021

Tijdskrediet of ouderschapsverlof vroeger stopzetten?

Een werknemer is nog niet zo lang geleden in ouderschapsverlof of tijdskrediet gegaan en spreekt u nu aan met de vraag om weer voltijds te kunnen komen werken. De periode waarvoor hij dat ouderschapsverlof of tijdskrediet aanvroeg, is echter nog niet afgelopen. Kan dat dan wel?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 03.05.2021

Even het tijdskrediet onderbreken: het kan nu!

Door een nieuwe wet kan dit van april tot eind juni 2021. Werknemer en werkgever kunnen een akkoord bereiken om tijdelijk het tijdskrediet van de werknemer op te schorten, tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 (wet van 02.04.2021, BS van 13.04.2021) . De werknemer krijgt dan tijdelijk geen uitkeringen meer. Na de schorsing herneemt de werknemer zijn tijdskrediet voor de resterende periode. Sinds oktober 2020 kon dit al in sommige sectoren, nu kan het in alle sectoren. ...
Lees meer

LOONKOSTEN - 01.06.2021

Vakantiegeld voor bedienden: berekening

Veel bedrijven betalen in juni het vakantiegeld voor de bedienden. Waarop moet u vakantiegeld berekenen en waarop niet? Wat gebeurt er met het vakantiegeld bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst, bij langdurige ziekte en bij tijdskrediet of bij thematisch verlof?
Lees meer