Personeel - Onderbreking loopbaan

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONACRISIS - 13.10.2020

Coronatijdskrediet en coronalandingsbanen: wanneer mogelijk?

De regering nam opnieuw een reeks maatregelen om de impact van de coronacrisis op de ondernemingen en vooral op het aantal ontslagen in te perken. Twee van die maatregelen zijn het coronatijdskrediet en de coronalandingsbaan, ingevoerd bij het KB nr. 46 van 26 juni 2020 en in werking getreden op 1 juli 2020. Wat houden deze mogelijkheden precies in? Wie kan zich erop beroepen?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 17.09.2020

Sinds 01.09.2020 kan werknemer mantelzorgverlof nemen

Sinds 01.09.2020 kan uw werknemer naast de bestaande mogelijkheden voor tijdskrediet en thematische verloven, in sommige gevallen ook mantelzorgverlof vragen (met uitkeringen van de RVA). Wanneer komt hij daarvoor in aanmerking?
Lees meer

ONTSLAG - 31.08.2020

Tijdskrediet: vergoeding toch berekend op voltijds loon?

Het Hof van Cassatie (Cass., 22.06.2020) heeft onlangs beslist dat de ontslagvergoeding voor een werkneemster met deeltijds tijdskrediet voor de zorg van een kind tot acht jaar berekend moet worden op het voltijdse loon.
Lees meer

STEUNMAATREGELEN - 18.06.2020

Verlenging van coronamaatregelen na 30 juni

Verlenging tot 31 augustus.. . Op 6 juni 2020 heeft de regering-Wilmès bekendgemaakt dat twee populaire steunmaatregelen inzake personeel verlengd zullen worden tot 31 augustus 2020. ... voor coronawerkloosheid. Kunt u coronaredenen inroepen, dan wordt uw aanvraag om tijdelijke werkloosheid nog steeds automatisch als overmacht aanvaard en blijft de zgn. soepele procedure gelden. ...
Lees meer

CORONACRISIS - 02.06.2020

Nu ook corona-ouderschapsverlof mogelijk

Met het corona-ouderschapsverlof (KB 13.05.2020, BS 14.05.2020) heeft de regering voor de maanden mei en juni 2020 soelaas willen bieden aan werkende ouders, met mogelijk nog een uitbreiding voor de zomermaanden. Op deze manier kunnen werknemers met kinderen hun werk beter trachten te verzoenen met het opvangen van hun kinderen.
Lees meer

OUDERSCHAPSVERLOF - 07.05.2020

Corona-ouderschapsverlof tussen 01.05 en 30.06.2020

In welke periode? Door de (nog gedeeltelijke) sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis werd aan de minister van Werk gevraagd om in een tijdelijke, bijzondere vorm van ouderschapsverlof te voorzien. Daar werd ook op korte termijn gevolg aan gegeven: werknemers kunnen tussen 01.05.2020 en 30.06.2020 van dit verlof gebruikmaken. ...
Lees meer
Personeel - Onderbreking loopbaan

Meest gelezen tips & adviezen

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 17.09.2020

Sinds 01.09.2020 kan werknemer mantelzorgverlof nemen

Sinds 01.09.2020 kan uw werknemer naast de bestaande mogelijkheden voor tijdskrediet en thematische verloven, in sommige gevallen ook mantelzorgverlof vragen (met uitkeringen van de RVA). Wanneer komt hij daarvoor in aanmerking?
Lees meer

ONTSLAG - 31.08.2020

Tijdskrediet: vergoeding toch berekend op voltijds loon?

Het Hof van Cassatie (Cass., 22.06.2020) heeft onlangs beslist dat de ontslagvergoeding voor een werkneemster met deeltijds tijdskrediet voor de zorg van een kind tot acht jaar berekend moet worden op het voltijdse loon.
Lees meer

CORONACRISIS - 13.10.2020

Coronatijdskrediet en coronalandingsbanen: wanneer mogelijk?

De regering nam opnieuw een reeks maatregelen om de impact van de coronacrisis op de ondernemingen en vooral op het aantal ontslagen in te perken. Twee van die maatregelen zijn het coronatijdskrediet en de coronalandingsbaan, ingevoerd bij het KB nr. 46 van 26 juni 2020 en in werking getreden op 1 juli 2020. Wat houden deze mogelijkheden precies in? Wie kan zich erop beroepen?
Lees meer

Cookiebeleid