Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAGBESCHERMING - 18.06.2021

Pensioen werknemersafgevaardigde: opletten met ontslagbescherming

Het Hof van Cassatie heeft recent (Cass., 14.12.2020) nogmaals bevestigd dat de ontslagbescherming van een werknemersvertegenwoordiger van toepassing blijft tot die werknemer effectief de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Indien er vóór dat ogenblik een ontslaghandeling gesteld wordt door de werkgever, zal de bijzondere beschermingsvergoeding verschuldigd zijn. Welke praktische gevolgen heeft dat wanneer een werknemersvertegenwoordiger in uw bedrijf de pensioenleeftijd nadert?
Lees meer

PERSONEEL - 16.06.2021

Een werknemer zijn opleiding laten terugbetalen?

Interne en externe opleidingen voor werknemers kunnen het bedrijf handenvol geld kosten. Wat als een collega snel na de opleiding uit het bedrijf vertrekt en eventueel zelfs aan de slag gaat bij een concurrent? Kan de bedrijfsleider dan vragen dat de werknemer een gedeelte van de kosten van de opleiding terugbetaalt? Wat moet u dan expliciet vermelden in de arbeidsovereenkomst? Welke voorwaarden moet u daarbij naleven? Gelden er verschillende spelregels naargelang de job die de werknemer in het bedrijf uitoefent?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGBESCHERMING - 13.06.2021

Een preventieadviseur die zwaar in de fout gaat ontslaan...

Een preventieadviseur (PA) is beschermd tegen ontslag. Wilt u hem toch ontslaan, dan moet u een specifieke procedure volgen. Hoe zit dat bij een ontslag om een dringende reden? Een recent arrest van het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 13.06.2021

Een grof bericht op de sociale media als reden voor ontslag?

In de media werd gemeld dat Fluvius een werknemer ontslagen had om dringende reden omdat die op Facebook bepaalde extreem racistische uitlatingen gedaan had. Kan zoiets dan aanvaard worden als een dringende reden en waar hangt dat dan van af?
Lees meer

ONTSLAG - DADINGEN EN SCHIKKINGEN - 13.06.2021

Timing is echt wel van belang bij het sluiten van een dading

Naar aanleiding van een ontslag worden tussen de werkgever en de werknemer vaak afspraken gemaakt die in een zgn. dading gegoten worden. Door zo’n dading weet u dan zeker dat de werknemer niet meer naar de rechtbank zal stappen. Het loopt echter nogal eens mis bij de timing. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONTSLAG - 01.06.2021

Verbrekingsvergoeding: telt bonus mee?

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of een bonus al dan niet meegerekend moet worden in het verhoogde brutojaarloon dat als basis dient voor de berekening van een verbrekingsvergoeding. Wat zijn de regels? Wat zei het hof van beroep onlangs hierover?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - DADINGEN EN SCHIKKINGEN - 03.05.2021

Beëindigen in onderling akkoord of anders haal ik de politie!

Uw collega stelt vast dat een werknemer geld van klanten in zijn eigen zak steekt. Hij confronteert de werknemer daarmee en spreekt met hem af om de politie er niet bij te roepen, maar om het contract in onderling akkoord te beëindigen. Nadien beweert de werknemer dat hij onder druk gezet werd. Wat is er van belang?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - 19.04.2021

Onderbroken anciënniteit en ontslagtermijn

Stel, een werknemer gaf een tijd geleden zijn ontslag bij u, maar merkt na verloop van tijd dat ‘het gras elders toch niet groener is’ en komt opnieuw bij u in dienst. Wilt u zo’n werknemer ontslaan, dan rijst soms de vraag of u zijn anciënniteit van vroeger moet meetellen om de opzeggingstermijn te berekenen. Hoe zit dat?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 22.03.2021

Uw werknemer opgepakt en in voorlopige hechtenis?

De werknemer van een abonnee daagde niet meer op en hij kwam te weten dat die werknemer blijkbaar iets mispeuterd heeft en in voorlopige hechtenis zit. De abonnee vroeg zich af wat precies het gevolg is en of hij die kan ontslaan...
Lees meer