Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERTREK WERKNEMER - 13.02.2020

Weg zonder opzeg, dus ook geen ‘laatste loon’?

Een werknemer bleef onmiddellijk weg zonder een opzeg te respecteren. De werkgever maakte er geen woorden of (aangetekende) brieven aan vuil en hield gewoon diens ‘laatste loon’ in. Was hij zo echter wel ‘effen’ met de werknemer?
Lees meer

PERSONEEL - ONTSLAG - 10.02.2020

Bij dringende reden mag u noch te snel, noch te traag zijn...

Stel, op vrijdag(avond) wordt u geconfronteerd met feiten of vaststellingen i.v.m. een werknemer waarvan u denkt: “Is dat nu geen motief voor ontslag om dringende reden?” Waarom mag u de zaak dan niet laten aanmodderen en hoe kunt u op korte termijn tot een beslissing komen?
Lees meer

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

OUTPLACEMENT - 03.02.2020

Outplacement ten laste van Sociaal Fonds PC 200: volg de correcte procedure!

Welke werknemers hebben recht op outplacement? Wanneer mag u in ruil voor dat outplacement 4 weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? Wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden wanneer u de kosten van het outplacement ten laste kunt leggen van het Sociaal Fonds van PC 200?
Lees meer

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 03.02.2020

Terug aan het werk tijdens de opzegvergoeding en de RVA

Stel, iemand werd elders ontslagen met betaling van een opzegvergoeding en komt, terwijl die nog loopt, bij u werken. Al snel blijkt het echter niet te vlotten en wilt u beiden in wederzijds akkoord stoppen. Als de periode van de opzegvergoeding nog steeds niet voorbij is, is er dan een risico m.b.t. RVA-uitkeringen?
Lees meer

PERSONEEL - 20.01.2020

Als een collega bij een concurrent aan de slag wil gaan... 

Kunt u vermijden dat een collega bij een concurrent aan de slag gaat door in zijn arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding op te nemen? Hoe zorgt u ervoor dat zo’n clausule ook geldig is en wat kunt u ondernemen als uw collega het niet-concurrentiebeding overtreedt? Kan een werknemer het bedrijf onbeperkt concurrentie aandoen als er geen niet-concurrentiebeding overeengekomen werd?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - 23.12.2019

Verbrekingsvergoeding: met welke bonus rekening houden?

Als het bedrijf een collega ontslaat met onmiddellijke ingang, zonder prestatie van een opzegtermijn, moet u een verbrekingsvergoeding uitbetalen. Voor de berekening van een dergelijke verbrekingsvergoeding moet er rekening gehouden worden met het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. Vaak ontstaat er dan discussie over het variabele gedeelte van het loon. Moet een bonus die in de loop van het jaar uitbetaald werd, nu al dan niet in rekening genomen worden in het verhoogde brutojaarloon van de werknemer? Wat zei het Hof van Cassatie daar recentelijk over?
Lees meer

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - 20.12.2019

De dringende reden zelf staat niet in de eerste brief!

In de kennisgeving van een ontslag om dringende reden zette een werkgever: “Wij hebben vandaag beslist u wegens bedrog onmiddellijk te ontslaan om dringende reden. De verdere motivering zal u nog toegezonden worden.” Waarom had hij het stukje “wegens bedrog” beter weggelaten?
Lees meer

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

Cookiebeleid