Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 18.06.2020

Hoe op kosten van een opzeg besparen?

Stel, u kunt niet anders dan iemand te laten afvloeien en de relatie laat nog toe om in beider belang financieel te optimaliseren. Hoe kunt u tot 30% besparen?
Lees meer

OPZEGTERMIJN - 18.06.2020

Coronawerkloosheid zal opzeg schorsen

Wetsvoorstel aangenomen. Zoals u weet, werd er een wetsvoorstel ingediend waarbij gevraagd werd dat ook tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht de opzegtermijn zou schorsen (net zoals economische werkloosheid dat al doet) en dit zelfs retroactief. Op 11 juni jl. werd een aangepaste tekst goedgekeurd door het parlement die rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State over die retroactiviteit. Op 22 juni 2020 is deze teskt gepubliceerd (wet 15.06.2020, BS 22/06/2020) . ...
Lees meer

OPZEGTERMIJN - 18.06.2020

Kan een berekeningsfout bij de verlenging geen kwaad?

Als een opzegtermijn vaak geschorst werd (door verschillende oorzaken), is het niet altijd eenvoudig om te berekenen tot wanneer die precies verlengd moet worden. Leidt een fout daarin, u verlengt bv. te veel, altijd tot zware gevolgen, bv. het ontstaan van een nieuw contract? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PERSONEEL - ONTSLAG - 16.06.2020

Hoe kiest u tussen opzeggen en verbreken in crisistijden?

Stel, door de coronacrisis is er niet genoeg werk meer en kunt u niet anders dan een werknemer te ontslaan. De betrokkene opzeggen met een opzegtermijn heeft geen zin (wat gaat die al die tijd doen?), maar al dat geld in één keer ophoesten (als zgn. opzegvergoeding) kunt u niet. Is er een oplossing?
Lees meer

PERSONEEL - ONTSLAG - 16.06.2020

Hoe kiest u tussen opzeggen en verbreken in crisistijden?

Stel, door de coronacrisis is er niet genoeg werk meer en kunt u niet anders dan een werknemer te ontslaan. De betrokkene opzeggen met een opzegtermijn heeft geen zin (wat gaat die al die tijd doen?) maar al dat geld in één keer ophoesten (als zgn. opzegvergoeding) kunt u niet. Is er een oplossing?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING - 04.06.2020

Uitstel van verkiezingen, dus ook langer beschermd?

Doordat de sociale verkiezingen uitgesteld werden van mei naar het najaar van 2020 (in principe naar 16 à 29 november), blijven de huidige werknemersorganen nog tot dan actief. Dit betekent dat óók de ontslagbescherming van de huidige afgevaardigden langer duurt. Wanneer loopt die dan precies af?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

OPZEGGINGSTERMIJN - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 07.05.2020

Coronawerkloosheid schorst opzegtermijn (nog) niet!

Stel, al (lang) vóór de coronacrisis uitbrak, had u een bediende opgezegd, maar die werd vervolgens net als de andere werknemers op werkloosheid wegens overmacht geplaatst. Moet die bediende na de hervatting van uw activiteiten nog x-aantal weken verlenging door werkloosheid ‘komen presteren’?
Lees meer

AANWERVEN - 24.04.2020

Aangeworven vóór ‘coronatime’, nu niet meer nodig...

Een werkgever had lang vóór de coronacrisis begon, een nieuwe werknemer aangeworven (én zijn contract getekend), die nu echter niet meer nodig was. Dat mailde hij ook aan de werknemer: “Vermits iedereen al op ‘technische werkloosheid’ staat, gaat de aanwerving niet door.” Was dat echter wel verstandig?
Lees meer

PERSONEEL - ONTSLAG - 20.05.2020

Is het nu echt goedkoper om ‘nog snel’ iemand te ontslaan?

Onlangs was er heel wat commotie toen een schoenenketen een aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid moest ontslaan. Hoe zit dat precies en is het dan inderdaad voordeliger om iemand ‘nog snel’ te ontslaan nu hij tijdelijk werkloos is?
Lees meer

Cookiebeleid