Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 01.12.2022

Nieuwe spelregels voor een correct ontslag

Vanaf 1 januari 2023 geldt een zaterdag niet langer als een werkdag. Welke gevolgen heeft dat wanneer het bedrijf een arbeidsovereenkomst wil opzeggen? Met welke andere aandachtspunten moet u zoal rekening houden om op een correcte manier tot ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan?
Lees meer

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 23.11.2022

Hoe telt u de zaterdag bij een ontslag om dringende reden?

Een wijziging in het Burgerlijk Wetboek maakt dat vanaf 01.01.2023 een ‘zaterdag’ niet langer als een ‘werkdag’ beschouwd wordt. Mogelijk komt er echter toch nog een wet die dit weer terugdraait. Waarom is deze discussie van belang voor een ontslag om dringende reden dat u zou doorvoeren vanaf 01.01.2023?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGTERMIJN - 23.11.2022

Kunt u een gegeven ontslag terug intrekken?

Een werkgever moest een van zijn bedienden ontslaan wegens ‘te weinig werk’. Nog tijdens de opzeg komt er echter een nieuwe grote opdracht van een klant uit de lucht gevallen waardoor de bediende gelukkig toch aan boord kon blijven en hij het ontslag kon intrekken. Wat ging er mis?
Lees meer

ONTSLAG - COLLECTIEF ONTSLAG - 14.11.2022

Twee werknemers ontslaan is toch geen ‘collectief ontslag’?

Een werkgever was door de energiecrisis genoodzaakt om twee werknemers te ontslaan. Omdat het er maar twee waren, ging hij ervan uit dat hij geen specifieke procedures moest volgen, want twee dat is toch geen collectief ontslag?
Lees meer

ONTSLAG OM DRINGENDE REDENEN - 14.11.2022

Ontslag om dringende redenen: vooraf de werknemer horen?

Stel, u overweegt om een werknemer te ontslaan om een dringende reden. Moet u hem dan eerst zijn visie op de feiten laten geven of is dat niet verplicht? Wat zei het Grondwettelijk Hof hier recent over?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 27.10.2022

Wijzigingen aan het re-integratietraject sinds 1 oktober 2022

Uit onderzoek is gebleken dat hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans is dat hij ook effectief het werk nog zal hervatten. De gewijzigde bepalingen inzake het re-integratietraject (KB 11.09.2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 20.09.2022) zijn er dan ook hoofdzakelijk op gericht om de werknemer sneller tot werkhervatting in de onderneming te laten overgaan.
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 15.09.2022

Wat te beginnen tegen misbruik en fraude van de tankkaart?

Stel, u ontdekt fraude bij het gebruik van de tankkaart van een van uw werknemers. Hoe kunt u zo’n misbruik opsporen en kunt u het sanctioneren met een ontslag om dringende reden? Onlangs sprak een rechter zich uit...
Lees meer

ONTSLAG - IMPLICIET ONTSLAG - 28.09.2022

Als werkgever het telewerk wijzigen?

Wegens de energiecrisis willen sommige werkgevers iets wijzigen aan het afgesproken telewerk. Wat is er van belang als u impliciet ontslag wilt vermijden?
Lees meer

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 26.10.2022

Weigeren om info te geven aan collega’s = dringende reden?

Sommige werknemers hebben het zeer moeilijk om belangrijke informatie op het werk door te geven bv. als ze een periode afwezig zijn. Kunt u hen verplichten om zich collegiaal op te stellen? Wat zei de rechter onlangs?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app