Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - VRIJSTELLING VAN PRESTATIES - 16.10.2020

Vrijstelling van prestaties: wat met het variabele loon?

Ontslaat u een werknemer met een opzegtermijn, dan kunt u overeenkomen dat hij vrijgesteld wordt van prestaties en thuisblijft, maar dat u wel maandelijks zijn loon verder betaalt. Welk loon moet u hem dan nog betalen? Enkel het vaste loon of ook het variabele? Wat met maaltijdcheques en een onkostenvergoeding?
Lees meer

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 01.10.2020

Uw werknemer ontslaan op basis van zgn. track and trace?

Als werkgever kunt u heel wat te weten komen door de gegevens te bekijken van het geolokalisatiesysteem (track and trace) dat geïnstalleerd is in de (bedrijfs)wagen of via een app. De vraag rijst of deze gegevens gebruikt kunnen worden als bewijs voor een sanctie of een ontslag.
Lees meer

ONTSLAG - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 17.09.2020

Een chronisch zieke ontslaan omdat hij vaak afwezig is?

Een chronisch zieke werknemer meldt zich regelmatig ziek. Omdat al die afwezigheden de organisatie toch wel verstoren, wilt u hem ontslaan. In sommige gevallen wordt zo’n ontslag dan echter als ‘discriminatie’ beschouwd. Hoe zit dat en wat is er van belang volgens recente rechtspraak?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 17.09.2020

Pensioenleeftijd voorbij en dus te oud om nog te werken?

Een werkgever moest iemand ontslaan door de COVID-19-crisis. Hij dacht aan een werknemer die de laatste tijd moeilijker meekon en die de pensioenleeftijd gepasseerd was. Hij kwam daarmee echter in de problemen. Hoe beter aanpakken?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGTERMIJN - 17.09.2020

Tijdelijke werkloosheid en opzegtermijn

Stel, een deel van uw werknemers is in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Wat als u een van hen een opzeg geeft, loopt die dan ook tijdens periodes waarin ze tijdelijk werkloos zijn?
Lees meer

PERSONEEL - 10.09.2020

Een zieke collega ontslaan?

Een van uw collega’s is geregeld ziek. Kan de bedrijfsleider hem tijdens zo’n periode van ziekte ontslaan met een opzegtermijn of mits betaling van een verbrekingsvergoeding? Riskeert u daarnaast ook nog een bijkomende vergoeding te moeten betalen? Wordt de opzegtermijn verlengd met het aantal dagen dat de werknemer tijdens die opzegtermijn ziek is? Kan de ziekte van een werknemer ook een reden vormen om de arbeidsovereenkomst op basis van overmacht stop te zetten?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 17.09.2020

Een chronisch zieke ontslaan omdat hij vaak afwezig is?

Een chronisch zieke werknemer meldt zich regelmatig ziek. Omdat al die afwezigheden de organisatie toch wel verstoren, wilt u hem ontslaan. In sommige gevallen wordt zo’n ontslag dan echter als ‘discriminatie’ beschouwd. Hoe zit dat en wat is er van belang volgens recente rechtspraak?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 17.09.2020

Pensioenleeftijd voorbij en dus te oud om nog te werken?

Een werkgever moest iemand ontslaan door de COVID-19-crisis. Hij dacht aan een werknemer die de laatste tijd moeilijker meekon en die de pensioenleeftijd gepasseerd was. Hij kwam daarmee echter in de problemen. Hoe beter aanpakken?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - 03.09.2020

Overname van anciënniteit en de berekening van de opzeg

Sinds 2014 wijzigde de opzeggingsregeling. Voor arbeidsovereenkomsten van daarvoor geldt er een overgangsregeling waarbij u een deel van de opzeg berekent volgens de ‘oude regels’, het zgn. rugzakje. Hoe past u dat toe bij een indiensttreding na 2014 waarbij eerdere anciënniteit overgenomen werd?
Lees meer

Cookiebeleid