Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

PESTKLACHT - ONTSLAG - 08.04.2020

Ontslagbescherming na pestklacht is niet absoluut!

Een werknemer die een klacht wegens pesten op het werk ingediend heeft, wordt beschermd tegen ontslag. Wilt u hem toch ontslaan, dan moet u een motief hebben dat niets met de klacht te maken heeft. Mag dat motief dan ook niet met de onderliggende feiten in verband staan? Een recent cassatiearrest licht toe...
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 27.03.2020

Geen sociale verkiezingen in mei 2020?

Op 17 maart 2020 werd er binnen de Groep van Tien een informele consensus bereikt om de sociale verkiezingen uit te stellen. Dit werd ondertussen ook bevestigd door het VBO en door de FOD WASO. De praktische en de juridische regeling hieromtrent zullen in de komende dagen verder uitgewerkt worden. Wat onderneemt u het best in de tussentijd? Welke impact heeft dit voor u? Wat met de occulte beschermingsperiode?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 27.03.2020

Tijdelijk werkloos door corona: wat brengt dat op?

Als u ook (een deel van) uw werknemers in werkloosheid heeft moeten zetten ingevolge een sluiting (van een afdeling) wegens de coronacrisis, is de kans reëel dat u vragen krijgt als “Hoeveel ga ik nu ‘verdienen’?”. Even kijken hoe dit werkt...
Lees meer

DISCRIMINATIE - PERSONEELSBELEID - 27.03.2020

Genderwet uitgebreid met o.a. adoptie en ivf

Op 9 maart 2020 werd de zgn. Genderwet uitgebreid met nieuwe criteria, zoals vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, ivf en adoptie. Een (direct) onderscheid op basis van deze criteria wordt daardoor gelijkgesteld met een (direct) onderscheid op basis van geslacht. Welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

ONTSLAG - 17.03.2020

Ontslagmotivering: zowel de vorm als de inhoud zijn belangrijk!

Als de ontslagen werknemer minstens 6 maanden in dienst was, dan moet u het ontslag motiveren. Welke vormvereisten moet u dan naleven? Welke sancties riskeert u? Wanneer kan de werknemer een vergoeding vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Wat leert de recente rechtspraak ons over die motiveringsplicht?
Lees meer

AANWERVEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - 12.03.2020

Nieuwe eisen, maar toch nog een contract?

Daags na de ondertekening van zijn contract stelde een nieuwe werknemer via e-mail nog extra eisen i.v.m. de firmawagen. De werkgever reageerde niet op de e-mail, maar toen de datum van indiensttreding eraan kwam, liet hij weten dat hij nota nam van de contractbreuk door de werknemer. Wat was het gevolg?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

REKRUTERING - 03.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten... 

Aangezien het voor bepaalde functies soms erg moeilijk is om kandidaten te vinden, komt het al wel eens voor dat een kandidaat toch nog een ander aanbod aanvaardt, zelfs nadat hij al een contract getekend heeft. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de voorziene datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering op de kandidaat verhalen?
Lees meer

REKRUTERING - 20.02.2020

De kandidaat heeft zijn contract getekend, maar wil uiteindelijk toch niet starten...

Goede medewerkers zijn vandaag schaars. Misschien werd ook u al geconfronteerd met een kandidaat die een arbeidsovereenkomst ondertekent en dan toch een ander aanbod aanvaardt. In het beste geval neemt de kandidaat dan contact op om u te laten weten dat hij uiteindelijk toch niet bij het bedrijf in dienst wenst te treden. Soms komt hij echter zelfs gewoon niet opdagen op de afgesproken datum van indiensttreding. Wat kunt u hiertegen ondernemen? Kunt u dan ook de kosten voor de rekrutering of andere schade op de kandidaat verhalen?
Lees meer

OUTPLACEMENT - 03.02.2020

Outplacement ten laste van Sociaal Fonds PC 200: volg de correcte procedure!

Welke werknemers hebben recht op outplacement? Wanneer mag u in ruil voor dat outplacement 4 weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? Wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden wanneer u de kosten van het outplacement ten laste kunt leggen van het Sociaal Fonds van PC 200?
Lees meer

Cookiebeleid