Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - OPZEG DOOR DE WERKNEMER - 25.01.2021

Niet-concurrentiebeding voor ‘vergeetachtige’ werkgevers

Voorziet u een niet-concurrentiebeding in het contract van een werknemer, dan kunt u na zijn ontslag binnen de 15 dagen beslissen om het niet toe te passen door een zgn. verzaking. De toepassing is immers gekoppeld aan een hoge kostprijs. Wat indien u dat als werkgever vergeet en is daar iets aan te doen?
Lees meer

ONTSLAG - IMPLICIET ONTSLAG - 25.01.2021

Uw werknemer laat niets horen, dus automatisch uit dienst?

Uw collega had een werknemer die afwezig was en eerst medische attesten inleverde, maar dan plots niets meer liet horen, ook niet na een verwittiging. Hij ging er dan maar van uit dat die werknemer ‘uit dienst’ was. Nadien eiste die werknemer nochtans een opzeggingsvergoeding. Wat ging er mis?
Lees meer

ONTSLAG - LOONGRENZEN - 08.01.2021

Arbeidsrechtelijke loongrenzen 2021 bekend

De geïndexeerde jaarloongrenzen voor 2021 zijn bekend en gepubliceerd (bericht BS 09.12.2020) . Het gaat om twee bedragen. Arbeidsrechtelijke loongrenzen voor 2021 Officiële jaarbedragen Benaderende maandbedragen Grens 1: € 36.201 bruto € 2.601 bruto (jaarbedrag: 13,92) Grens 2: € 72.402 bruto € 5.201 bruto (jaarbedrag: 13,92) ...
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 08.01.2021

Slechte relatie met werknemer is geldige reden voor ontslag

Stel, u ligt overhoop met een van uw werknemers en die verzuurde relatie belemmert de goede werking. Kunt u hem om die reden ontslaan, ook al heeft hij niet echt een fout begaan? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

WERKLOOSHEID - STEMPELGELD - 08.01.2021

Bijkomende premie voor tijdelijk werklozen

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie betalen aan werknemers die in 2020 een langere periode tijdelijk werkloos geweest zijn. Welke werknemers zullen hoeveel ontvangen en moeten zij daarvoor iets doen?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING - 08.01.2021

Een contract van bepaalde duur vroegtijdig beëindigen

Stel, u heeft een werknemer in dienst voor bepaalde duur, maar u wilt dat contract vroegtijdig beëindigen. U kunt dan, zoals u wellicht weet, tijdens de ‘eerste periode’ een opzegging geven. Wat echter indien het einde van die opzegging na de eerste periode valt?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 30.10.2020

Alle collega’s hebben de woedebuien gezien, volstaat dat?

Stel, een van uw werknemers stelt zich onmogelijk op of heeft geregeld woedebuien, waardoor u hem moet ontslaan. Het is dan van belang dat u de feiten kunt bewijzen. Men zegt weleens dat getuigenverklaringen van collega-werknemers te partijdig en dus onbruikbaar zijn. Klopt dat eigenlijk wel?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 30.10.2020

Weigering om mondmasker te dragen een reden voor ontslag?

Een werknemer draagt zijn mondmasker herhaaldelijk niet of weigert dat, ook al is dat in zijn functie van belang. Kan zoiets dan een ontslag om dringende reden verantwoorden? Onlangs sprak een rechter zich hierover uit...
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - FISCALE GEVOLGEN - 30.10.2020

Tijdelijke werkloosheid: wat is het gevolg voor belastingen?

Werknemers die dit jaar tijdelijk werkloos waren, zullen dat volgend jaar mogelijk voelen in hun belastingafrekening, zo kwam in de media. Hoe zit dat en voor welke werknemers zal dit probleem zich dan stellen?
Lees meer