Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - 13.05.2024

Variabel loon in de berekening van de opzegvergoeding

In een recent arrest neemt het Grondwettelijk Hof (GwH, 09.11.2023, nr. 148/2023) een ander standpunt in dan de meerderheidsrechtspraak over hoe het variabel loon moet worden bepaald bij de berekening van een opzeggingsvergoeding, als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in de 12 maanden voor het ontslag geschorst was.
Lees meer

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 13.05.2024

Meerdere feiten vormen samen een dringende reden

Stel dat uw werknemer (geregeld) allerlei vormen van gedrag stelt waarbij de feiten elk afzonderlijk geen dringende reden vormen. Kunnen ze dan ook samen beoordeeld worden? Wanneer mag u dan precies deze dringende reden inroepen? Onlangs sprak een rechter zich uit.
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - 24.04.2024

Nieuwe werknemer evalueren na 2,5 maand

Opzeggingstermijn van één week tijdens eerste drie maanden. Sinds 1 mei 2018 bedraagt de opzeggingstermijn voor een arbeiders- of bediendencontract van onbepaalde duur in de eerste drie maanden van de tewerkstelling slechts één week. Na drie maanden stijgt de opzeggingstermijn dan meteen al tot drie weken, vanaf de vierde maand tot vier weken, enz. ...
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING - 24.04.2024

Ontslag van een werknemer die tijdelijk deeltijds werkt

Stel, een van uw voltijdse werknemers vraagt zelf om tijdelijk deeltijds te mogen werken. U beslist later om hem in deze periode te ontslaan. Moet u de opzeggingsvergoeding van die werknemer dan berekenen op basis van zijn voltijds of deeltijds loon? Daarover sprak de rechter zich onlangs uit.
Lees meer

PERSONEEL - 11.04.2024

Een niet-concurrentiebeding voor uw collega’s?

Kan de bedrijfsleider steeds een geldig niet-concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomsten van uw collega’s? Kunt u zo’n beding ook nog toevoegen in de loop van het contract? Aan welke voorwaarden moet een dergelijke clausule voldoen en heeft zo’n clausule steeds uitwerking? Waarom is het van belang om te overwegen afstand te doen van zo’n clausule bij het einde van de arbeidsovereenkomst? Gelden dezelfde regels voor een handelsvertegenwoordiger? Welke stappen kunt u ondernemen als een gewezen personeelslid een inbreuk begaat op zijn niet-concurrentiebeding?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING - 10.04.2024

Akkoord om te vertrekken met een lagere opzegvergoeding?

Stel, u krijgt een discussie met een bepaalde werknemer en eigenlijk wil hij zelf graag direct weg. Hij gaat daarom akkoord om te vertrekken tegen een lagere vergoeding dan wettelijk voorzien is bij een ontslag. Kunt u dat dan regelen als hij daar zelf akkoord mee gaat of is zo’n akkoord altijd ongeldig? Wat is er van belang?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF - 13.03.2024

Opname met smartphone om agressief gedrag te bewijzen

Een werknemer gedraagt zich agressief tegenover u als werkgever en er zijn op dat moment geen andere personen in de buurt die dat kunnen getuigen. Helpt het dan dat u daarvan een opname maakt met uw smartphone (geluid en/of beeld) zonder zijn toestemming? Geldt zo’n opname als een geldig bewijs voor een ontslag?
Lees meer

ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING - 10.04.2024

Akkoord om te vertrekken met een lagere opzegvergoeding?

Stel, u krijgt een discussie met een bepaalde werknemer en eigenlijk wil hij zelf graag direct weg. Hij gaat daarom akkoord om te vertrekken tegen een lagere vergoeding dan wettelijk voorzien is bij een ontslag. Kunt u dat dan regelen als hij daar zelf akkoord mee gaat of is zo’n akkoord altijd ongeldig? Wat is er van belang?
Lees meer

ONTSLAG - OUTPLACEMENT - 27.03.2024

Wanneer is outplacement verplicht?

Wilt u een werknemer ontslaan, dan moet u in sommige gevallen een extra kostprijs incalculeren voor het verplicht aanbieden van outplacement. Wanneer is dat precies nodig en wat wijzigt er?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app