Personeel - Ontslag

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAG - VARIA - 14.09.2023

Zonder opzeg afscheid van een zelfstandige medewerker?

U heeft naast uw werknemers ook enkele medewerkers ‘op zelfstandige basis’. Hoe beëindigt u zo’n samenwerking als ze voor onbepaalde duur loopt en er geen opzeg afgesproken is? Onlangs moest een rechter zich daarover uitspreken...
Lees meer

ONTSLAG - 12.09.2023

Communicatie rond ontslag werknemer: wat mag en wat doet u beter niet?

Er zijn al vaker discussies ontstaan tussen werkgever en ex-werknemers omtrent de inhoud van een mededeling over het ontslag van de werknemer. Kunt u zomaar informatie over het ontslag van een collega delen met uw andere werknemers? Wat kan en wat kan niet? De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft hieromtrent recent opnieuw een beslissing genomen.
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGBESCHERMING - 31.08.2023

Was uw ontslagen werknemer al dan niet beschermd?

Uw werknemer vraagt na zijn ontslag een beschermingsvergoeding, bv. als preventieadviseur. U vindt eigenlijk niet dat de werknemer volledig aan de voorwaarden voor de bescherming voldeed, maar wilt voorkomen dat het een rechtszaak wordt door alvast een deel van de vergoeding te betalen. Is dat een goed idee? Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

PERSONEEL - 10.08.2023

Wanneer en hoe moet u het ontslag van een werknemer motiveren?

Moet u als de bedrijfsleider een werknemer ontslaat dat ontslag steeds spontaan motiveren? Gelden er andere regels als de werknemer om een motivering van zijn ontslag vraagt? Hoe en binnen welke termijn moet u op zo’n vraag tot motivering antwoorden? Welke sancties riskeert u als u zich niet aan de motiveringsplicht houdt? Kan de werknemer een schadevergoeding vragen van het bedrijf als hij meent dat er een onvoldoende reden was voor het ontslag? Op wie rust dan de bewijsplicht?
Lees meer

PERSONEEL - 29.06.2023

Werknemers sinds 1 juni 2023 beter beschermd tegen discriminatie

België was reeds op de vingers getikt door de Europese Commissie, omdat het tekortschoot in maatregelen inzake discriminatie en inzake de bescherming tegen nadelige maatregelen die werkgevers zouden nemen ten opzichte van werknemers die zich op de Antidiscriminatiewetten en de Welzijnswet beroepen. Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie en een inbreukprocedure ingesteld door de Europese Commissie heeft België nu een aanpassing moeten doorvoeren aan de Antidiscriminatiewetten en de welzijnswetgeving. Die wijzigingen zijn ingegaan op 1 juni 2023. Wat houden ze precies in?
Lees meer

PERSONEEL - 29.06.2023

Arbeidsduur leidinggevenden en personen met vertrouwensfunctie: wat zegt Cassatie?

De Arbeidswet (Wet van 16.03.1971) regelt in België hoelang een werknemer mag werken, binnen welke uren, wanneer er een verplichte pauze genomen moet worden, of en onder welke voorwaarden er nachtwerk gedaan kan worden, hoeveel rusttijd er moet zijn tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties, … en vanaf wanneer een werknemer recht heeft op loon voor overuren. Een werknemer die een leidinggevende of een vertrouwensfunctie uitoefent, is niet onderworpen aan de regels en de beperkingen inzake overuren. Wie zijn de werknemers met een dergelijke functie?
Lees meer
Personeel - Ontslag

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 29.06.2023

Arbeidsduur leidinggevenden en personen met vertrouwensfunctie: wat zegt Cassatie?

De Arbeidswet (Wet van 16.03.1971) regelt in België hoelang een werknemer mag werken, binnen welke uren, wanneer er een verplichte pauze genomen moet worden, of en onder welke voorwaarden er nachtwerk gedaan kan worden, hoeveel rusttijd er moet zijn tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties, … en vanaf wanneer een werknemer recht heeft op loon voor overuren. Een werknemer die een leidinggevende of een vertrouwensfunctie uitoefent, is niet onderworpen aan de regels en de beperkingen inzake overuren. Wie zijn de werknemers met een dergelijke functie?
Lees meer

PERSONEEL - 29.06.2023

Werknemers sinds 1 juni 2023 beter beschermd tegen discriminatie

België was reeds op de vingers getikt door de Europese Commissie, omdat het tekortschoot in maatregelen inzake discriminatie en inzake de bescherming tegen nadelige maatregelen die werkgevers zouden nemen ten opzichte van werknemers die zich op de Antidiscriminatiewetten en de Welzijnswet beroepen. Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie en een inbreukprocedure ingesteld door de Europese Commissie heeft België nu een aanpassing moeten doorvoeren aan de Antidiscriminatiewetten en de welzijnswetgeving. Die wijzigingen zijn ingegaan op 1 juni 2023. Wat houden ze precies in?
Lees meer

ONTSLAG - ONTSLAGBESCHERMING - 31.08.2023

Was uw ontslagen werknemer al dan niet beschermd?

Uw werknemer vraagt na zijn ontslag een beschermingsvergoeding, bv. als preventieadviseur. U vindt eigenlijk niet dat de werknemer volledig aan de voorwaarden voor de bescherming voldeed, maar wilt voorkomen dat het een rechtszaak wordt door alvast een deel van de vergoeding te betalen. Is dat een goed idee? Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app