Personeel - Pensioen & einde loopbaan

Recent toegevoegde tips & adviezen

GROEPSVERZEKERING - BEDRIJFSVOORHEFFING - 27.02.2020

Wat is een ‘volledige loopbaan’ volgens de fiscus?

Een werknemer die nog geen 65 jaar is, maar met zgn. vervroegd pensioen kan gaan, kan zijn groepsverzekering ook soms tegen slechts 10,09% bedrijfsvoorheffing laten uitkeren. Hij moet dan een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. Wat houdt een ‘volledige loopbaan’ in volgens de fiscus?
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 03.02.2020

Grensbedragen 2020 bij arbeid gepensioneerde

Principe. Een gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug heeft, mag onbeperkt bijverdienen. Is er geen sprake van een van deze voorwaarden, dan is de gepensioneerde echter nog steeds aan zgn. grensbedragen onderworpen. Onlangs zijn die voor 2020 gepubliceerd (MB 18.12.2019, BS 30.12.2019) . ...
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 21.11.2019

Nog één jaar om studiejaren af te kopen tegen € 1.530?

Tijdens een overgangsperiode die duurt tot 30 november 2020, kan ook een werknemer die al meer dan tien jaar afgestudeerd is, (bepaalde) studiejaren afkopen tegen een forfait van € 1.530 per jaar. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Wat brengt zo’n forfaitaire afkoop netto op?
Lees meer

TOEGELATEN ARBEID GEPENSIONEERDEN - 27.09.2019

Bruto- en belastbaar loon 2019 stilaan checken?

Nog werken na pensioen. Iemand die al met pensioen is en toch nog wat wil werken: het komt steeds meer voor, zeker nu zo iemand, als hij/zij al minstens 65 jaar is of een loopbaan van minstens 45 jaar heeft, onbeperkt mag bijverdienen, tenzij de partner een gezinspensioen ontvangt. ...
Lees meer

PENSIOEN - 29.08.2019

Doorwerken na 65 jaar: wat met uw ‘sociale zekerheid’?

Ze komen niet veel voor, maar ze bestaan: werknemers die ondanks dat ze al 65 jaar zijn, nog geen pensioen opnemen, maar verder willen blijven werken. Welke redenen kunnen er daarvoor zijn en hoe kunnen recente wetswijzigingen daarbij helpen?
Lees meer

Cookiebeleid