Personeel - Personeelsbeheer

Recent toegevoegde tips & adviezen

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - LOONFICHE - 13.06.2021

Gezien COVID-19 de loonfiche digitaal bezorgen?

Op zich kan het... Door de COVID-19-maatregelen zijn u en uw werknemers minder vaak op het werk aanwezig. Het zou dus handig zijn om de maandelijkse loonbrieven digitaal te kunnen bezorgen en niet langer op papier. De volgende documenten kunnen via digitale weg aan uw werknemers bezorgd worden: de maandelijkse loonfiches, de individuele rekening, prestatiestaten (bv. voor deeltijders met een variabel arbeidsrooster), tewerkstellingsattesten en vakantieattesten die u moet afleveren aan het einde van een arbeidsovereenkomst, ... U kunt dit niet eenzijdig invoeren. U neemt dit akkoord op in (een bijlage bij) de arbeidsovereenkomst van uw werknemers. U moet ook het arbeidsreglement aanpassen, evenwel zonder de formele wijzigingsprocedure te hanteren. ...
Lees meer

ARBEIDSREGLEMENT - CLAUSULES - 03.05.2021

Welke clausules in uw arbeidsreglement komen van pas?

Iedere werkgever moet een arbeidsreglement hebben zodra hij één werknemer tewerkstelt. Zijn er manieren om die verplichting om te buigen in uw voordeel? Welke clausules in het arbeidsreglement kunnen zoal van pas komen?
Lees meer

PRIVACY - 06.04.2021

Recht op inzage in ‘alle persoonsgegevens’ of niet altijd?

Een werknemer vraagt inzage in alle documenten die over hem bewaard worden. Het gaat dan ook om persoonlijke aantekeningen in zijn personeelsdossier en om al de gegevens die in het computersysteem bewaard worden, zoals e-mails, IT-logs, enz. Hoe kunt u daar als werkgever op reageren? De GBA sprak zich onlangs uit...
Lees meer

PERSONEELSBELEID - VARIA - 05.03.2021

Een werknemer wil na zijn uren ook elders aan de slag...

Stel, een van uw medewerkers laat u weten dat hij na zijn uren nog ergens anders aan de slag gaat. Kan dat eigenlijk wel, want hij werkt tenslotte toch bij u? Zo ja, zijn er dan bepaalde zaken die u beter op papier zet?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - VARIA - 04.02.2021

Moet u voor de komende vier jaar een ‘45+-plan’ opmaken?

Hoeveel werknemers u begin 2021 in dienst had, bepaalt of u de komende vier jaar al dan niet een zgn. werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moet opstellen. Hoe zat die regeling nu weer precies in elkaar?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - VARIA - 10.12.2020

Persoonlijke spullen uit het kastje op het werk verdwenen

Uw collega maakte het volgende mee: een ex-medewerker wou nog een aantal (persoonlijke) spullen komen halen uit zijn kastje op het werk. Volgens die medewerker ontbraken er voorwerpen en hij beschuldigde uw collega van diefstal. Moet uw collega zich zorgen maken?
Lees meer
Personeel - Personeelsbeheer

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSREGLEMENT - CLAUSULES - 03.05.2021

Welke clausules in uw arbeidsreglement komen van pas?

Iedere werkgever moet een arbeidsreglement hebben zodra hij één werknemer tewerkstelt. Zijn er manieren om die verplichting om te buigen in uw voordeel? Welke clausules in het arbeidsreglement kunnen zoal van pas komen?
Lees meer

PRIVACY - 06.04.2021

Recht op inzage in ‘alle persoonsgegevens’ of niet altijd?

Een werknemer vraagt inzage in alle documenten die over hem bewaard worden. Het gaat dan ook om persoonlijke aantekeningen in zijn personeelsdossier en om al de gegevens die in het computersysteem bewaard worden, zoals e-mails, IT-logs, enz. Hoe kunt u daar als werkgever op reageren? De GBA sprak zich onlangs uit...
Lees meer

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - LOONFICHE - 13.06.2021

Gezien COVID-19 de loonfiche digitaal bezorgen?

Op zich kan het... Door de COVID-19-maatregelen zijn u en uw werknemers minder vaak op het werk aanwezig. Het zou dus handig zijn om de maandelijkse loonbrieven digitaal te kunnen bezorgen en niet langer op papier. De volgende documenten kunnen via digitale weg aan uw werknemers bezorgd worden: de maandelijkse loonfiches, de individuele rekening, prestatiestaten (bv. voor deeltijders met een variabel arbeidsrooster), tewerkstellingsattesten en vakantieattesten die u moet afleveren aan het einde van een arbeidsovereenkomst, ... U kunt dit niet eenzijdig invoeren. U neemt dit akkoord op in (een bijlage bij) de arbeidsovereenkomst van uw werknemers. U moet ook het arbeidsreglement aanpassen, evenwel zonder de formele wijzigingsprocedure te hanteren. ...
Lees meer