Personeel - Personeelsbeheer

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - PRIVACY - 24.04.2020

Mag u vragen of een werknemer COVID-19 heeft?

Een paar weken terug meldde een werknemer van een abonnee zich ziek en deze laatste dacht meteen aan COVID-19. Hij wou omwille van de veiligheid van de collega’s vragen of het effectief zo was. Of kan zoiets niet wegens het recht op privacy, en als het toch kan, wat kunt u dan (niet) meedelen?
Lees meer

ONTSLAGBESCHERMING - DISCRIMINATIE - 24.04.2020

Opgepast met ontslag tijdens parttime na burn-out!

Als u iemand zou ontslaan tijdens een burn-out, is er een groot risico op discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Dat risico wordt er echter niet minder op, zo blijkt uit een recent vonnis, wanneer die werknemer het werk ‘in afwachting van’ alvast deeltijds gaat hervatten. Wat was er aan de hand?
Lees meer

WERKORGANISATIE - 27.03.2020

Coronatelewerk: hoe zit dat juridisch?

Sinds 18 maart 2020 moet u uw werknemers in het kader van de coronacrisis thuiswerk opleggen. Dat is toen wellicht halsoverkop gegaan. Waarom en hoe kunt u dat nu nog op juridisch vlak een basis geven?
Lees meer

DISCRIMINATIE - PERSONEELSBELEID - 27.03.2020

Genderwet uitgebreid met o.a. adoptie en ivf

Op 9 maart 2020 werd de zgn. Genderwet uitgebreid met nieuwe criteria, zoals vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, ivf en adoptie. Een (direct) onderscheid op basis van deze criteria wordt daardoor gelijkgesteld met een (direct) onderscheid op basis van geslacht. Welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

FISCALE FICHE - LENINGEN - 12.03.2020

VAA leningen uit 2019: percentages voor fiches

Principe. Stel, u leent aan een werknemer bv. € 5.000 en hij betaalt u die som in maandelijkse schijven terug via een afhouding van het loon, zonder dat hij interesten verschuldigd is. Dat wordt dan beschouwd als een ‘voordeel’ waarop bedrijfsvoorheffing en RSZ verschuldigd is. Idem (voor het verschil) als u lagere interesten dan hieronder zou aanrekenen. ...
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 27.02.2020

Handige hulp om drugs- en alcoholbeleid te concretiseren

Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever over een zgn. preventief drugs- en alcoholbeleid beschikken. Dit document moet immers deel uitmaken van het arbeidsreglement. De Nationale Arbeidsraad heeft een geüpdatete leidraad opgesteld die u kunt gebruiken om een concreet beleid uit te werken. Wat kunt u hiermee?
Lees meer

Cookiebeleid