Personeel - Personeelsbeheer

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKORGANISATIE - 27.03.2020

Coronatelewerk: hoe zit dat juridisch?

Sinds 18 maart 2020 moet u uw werknemers in het kader van de coronacrisis thuiswerk opleggen. Dat is toen wellicht halsoverkop gegaan. Waarom en hoe kunt u dat nu nog op juridisch vlak een basis geven?
Lees meer

DISCRIMINATIE - PERSONEELSBELEID - 27.03.2020

Genderwet uitgebreid met o.a. adoptie en ivf

Op 9 maart 2020 werd de zgn. Genderwet uitgebreid met nieuwe criteria, zoals vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, ivf en adoptie. Een (direct) onderscheid op basis van deze criteria wordt daardoor gelijkgesteld met een (direct) onderscheid op basis van geslacht. Welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

FISCALE FICHE - LENINGEN - 12.03.2020

VAA leningen uit 2019: percentages voor fiches

Principe. Stel, u leent aan een werknemer bv. € 5.000 en hij betaalt u die som in maandelijkse schijven terug via een afhouding van het loon, zonder dat hij interesten verschuldigd is. Dat wordt dan beschouwd als een ‘voordeel’ waarop bedrijfsvoorheffing en RSZ verschuldigd is. Idem (voor het verschil) als u lagere interesten dan hieronder zou aanrekenen. ...
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 27.02.2020

Handige hulp om drugs- en alcoholbeleid te concretiseren

Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever over een zgn. preventief drugs- en alcoholbeleid beschikken. Dit document moet immers deel uitmaken van het arbeidsreglement. De Nationale Arbeidsraad heeft een geüpdatete leidraad opgesteld die u kunt gebruiken om een concreet beleid uit te werken. Wat kunt u hiermee?
Lees meer

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - ONTSLAG - 05.12.2019

‘Big Mac’s’ love affair: kunt u ook in België ontslaan?

Stel, een leidinggevende gaat een relatie aan met een ondergeschikte en dat begint de andere werknemers (van de afdeling) te irriteren. Kunt u daartegen optreden, eventueel zelfs met ontslag? Zo’n voorval deed zich onlangs voor bij een bekende buitenlandse hamburgerketen, maar hoe zit dat in België?
Lees meer
Personeel - Personeelsbeheer

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

WERKORGANISATIE - 27.03.2020

Coronatelewerk: hoe zit dat juridisch?

Sinds 18 maart 2020 moet u uw werknemers in het kader van de coronacrisis thuiswerk opleggen. Dat is toen wellicht halsoverkop gegaan. Waarom en hoe kunt u dat nu nog op juridisch vlak een basis geven?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 27.02.2020

Handige hulp om drugs- en alcoholbeleid te concretiseren

Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever over een zgn. preventief drugs- en alcoholbeleid beschikken. Dit document moet immers deel uitmaken van het arbeidsreglement. De Nationale Arbeidsraad heeft een geüpdatete leidraad opgesteld die u kunt gebruiken om een concreet beleid uit te werken. Wat kunt u hiermee?
Lees meer

Cookiebeleid