Personeel - Personeelsbeheer

Recent toegevoegde tips & adviezen

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT - 13.05.2024

Schorsing met verlies van loon als sanctie toekennen

Stel, een van uw werknemers gedraagt zich ongepast en u wilt hem daarvoor niet ontslaan, maar het ook niet zomaar laten passeren. U kunt overwegen om de rust te laten terugkeren door hem even te schorsen zonder loon. Wanneer mag u die sanctie opleggen en hoelang? Daarover sprak de rechter zich recent uit.
Lees meer

KINDERBIJSLAG - 13.05.2024

Loonopslag, maar verlies aan kinderbijslag/Groeipakket?

In de media kwam aan bod dat wanneer u het brutoloon van een werknemer verhoogt, hij in werkelijkheid soms minder overhoudt dan voorheen, omdat hij hierdoor een deel van de kinderbijslag of het Groeipakket verliest. Wanneer speelt dat precies in de drie gewesten?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - VARIA - 27.03.2024

Drempel van 50 werknemers voor klokkenluiders

Hoe precies de drempel berekenen? In de regeling rond de klokkenluiders is – zoals we eerder al schreven – de drempel van 50 werknemers van belang. Periode werd onlangs bepaald in de wet. Het was al duidelijk dat u voor die berekening dezelfde regeling als in het kader van de sociale verkiezingen moet toepassen. Welke periode u daarvoor moet bekijken, was niet zo duidelijk, maar werd nu bepaald in een nieuwe wet. Dat wordt bekeken over de periode van vier trimesters van het voorafgaande kalenderjaar. Die berekening gebeurt telkens opnieuw op 1 januari. Deze aanpassingen treden in werking op 31 maart 2024 (wet 09.02.2024) . ...
Lees meer

NIEUWE VERPLICHTING - KLOKKENLUIDERS - 09.11.2023

Klokkenluiderspolicy al klaar? 17 december 2023 nadert…

Vanaf 17 december 2023 geldt de regeling rond de meldingsprocedure voor klokkenluiders indien u minstens 50 werknemers tewerkstelt. Wat moet u tegen die datum dan precies in orde brengen?
Lees meer

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT - 25.10.2023

Termijn om in beroep te gaan tegen ontslag op te nemen in arbeidsreglement

Verplichte vermelding arbeidsreglement. U moet ‘de termijn waarbinnen tegen ontslag in beroep gegaan kan worden of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen’ opnemen in het arbeidsreglement. Een abonnee vroeg zich af om welke termijn het gaat en wat hij moet opnemen. ...
Lees meer

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - VARIA - 14.09.2023

Een ex-werknemer vraagt een kopie van personeelsregister...

Een werknemer wordt ontslagen en vraagt – wellicht om bewijzen te vinden om zijn ontslag aan te vechten – zijn personeelsdossier op. Bent u verplicht om dat te bezorgen en zo ja, moet dat dan integraal?
Lees meer
Personeel - Personeelsbeheer

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEELSBELEID - VARIA - 27.03.2024

Drempel van 50 werknemers voor klokkenluiders

Hoe precies de drempel berekenen? In de regeling rond de klokkenluiders is – zoals we eerder al schreven – de drempel van 50 werknemers van belang. Periode werd onlangs bepaald in de wet. Het was al duidelijk dat u voor die berekening dezelfde regeling als in het kader van de sociale verkiezingen moet toepassen. Welke periode u daarvoor moet bekijken, was niet zo duidelijk, maar werd nu bepaald in een nieuwe wet. Dat wordt bekeken over de periode van vier trimesters van het voorafgaande kalenderjaar. Die berekening gebeurt telkens opnieuw op 1 januari. Deze aanpassingen treden in werking op 31 maart 2024 (wet 09.02.2024) . ...
Lees meer

DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT - 13.05.2024

Schorsing met verlies van loon als sanctie toekennen

Stel, een van uw werknemers gedraagt zich ongepast en u wilt hem daarvoor niet ontslaan, maar het ook niet zomaar laten passeren. U kunt overwegen om de rust te laten terugkeren door hem even te schorsen zonder loon. Wanneer mag u die sanctie opleggen en hoelang? Daarover sprak de rechter zich recent uit.
Lees meer

KINDERBIJSLAG - 13.05.2024

Loonopslag, maar verlies aan kinderbijslag/Groeipakket?

In de media kwam aan bod dat wanneer u het brutoloon van een werknemer verhoogt, hij in werkelijkheid soms minder overhoudt dan voorheen, omdat hij hierdoor een deel van de kinderbijslag of het Groeipakket verliest. Wanneer speelt dat precies in de drie gewesten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app