Personeel - Vakantie & verlof

Recent toegevoegde tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 09.11.2023

Vanaf 1 januari 2024: andere verrekeningswijze vakantiegeld

Als een nieuwe bediende bij u start, bent u het wellicht gewoon om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen in de maand dat hij zijn hoofdvakantie neemt (in de prakrijk: mei/juni), dus in één keer. Dat wijzigt vanaf 1 januari 2024.
Lees meer

VAKANTIE - 08.11.2023

Niet-opgenomen vakantiedagen overdragen?

Het einde van het jaar komt er weer aan. Wie nog wettelijke vakantiedagen overheeft, plant die het best in tot uiterlijk 31 december 2023. Wat echter met vakantiedagen die na 31 december nog niet opgenomen zijn? Kunnen die vakantiedagen overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 14.09.2023

Welke feestdag valt in 2024 in een weekend?

Vervangingsdag bepalen. In 2024 zal er slechts één feestdag (uit de lijst van tien die feestdagen ‘in arbeidsrechtelijke zin’ zijn) in het weekend vallen, nl. de nationale feestdag op zondag 21 juli. Daarvoor moet u dus een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 14.09.2023

Vakantiedagen overdragen naar 2024?

Uw werknemers hebben nog veel van hun vakantiedagen voor 2023 niet opgenomen. Hoe gaat u daar mee om tegen het einde van het jaar? Kunnen ze die overdragen naar 2024, bv. als ze ziek zijn in december?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VARIA - 22.06.2023

Tijdelijk werkloos in 2022 en vakantierechten

Tijdelijke werkloosheid overmacht ‘crisis’ officieel gelijkgesteld. Waren uw werknemers in tijdelijke werkloosheid overmacht ‘crisis’ in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022, dan wordt die periode gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie in 2023 (KB 24.05.2023, BS 09.06.2023) . De omschrijving ‘crisis’ omvat de tijdelijke werkloosheid ingevolge: de COVID-19-pandemie; de overstromingen in de zomer 2021; en het conflict in Oekraïne. Dat geldt voor het aantal vakantiedagen en de berekening van het vakantiegeld in 2023 (enkel én dubbel vakantiegeld). ...
Lees meer

PERSONEEL - 27.04.2023

Vakantie en ziekte vanaf 2024: Europese richtlijn eindelijk geïmplementeerd

Welke regels inzake vakantierechten gelden er momenteel voor wie in de loop van het jaar ziek wordt en tot het einde van het jaar ziek blijft? Wat gebeurt er met de vakantierechten van een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt? Welke wijzigingen brengt de implementatie van een EU-richtlijn (richtlijn 2003/88/EG, 04.11.2003) vanaf 2024 met zich mee? Wijzigt er ook iets voor de vakantierechten die u en uw collega’s in het vakantiedienstjaar 2023 opbouwen voor vakantiejaar 2024?
Lees meer
Personeel - Vakantie & verlof

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 14.09.2023

Vakantiedagen overdragen naar 2024?

Uw werknemers hebben nog veel van hun vakantiedagen voor 2023 niet opgenomen. Hoe gaat u daar mee om tegen het einde van het jaar? Kunnen ze die overdragen naar 2024, bv. als ze ziek zijn in december?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 09.11.2023

Vanaf 1 januari 2024: andere verrekeningswijze vakantiegeld

Als een nieuwe bediende bij u start, bent u het wellicht gewoon om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen in de maand dat hij zijn hoofdvakantie neemt (in de prakrijk: mei/juni), dus in één keer. Dat wijzigt vanaf 1 januari 2024.
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 14.09.2023

Welke feestdag valt in 2024 in een weekend?

Vervangingsdag bepalen. In 2024 zal er slechts één feestdag (uit de lijst van tien die feestdagen ‘in arbeidsrechtelijke zin’ zijn) in het weekend vallen, nl. de nationale feestdag op zondag 21 juli. Daarvoor moet u dus een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app