Personeel - Vakantie & verlof

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 26.10.2022

Welke feestdagen moet u vervangen in 2023?

Vervangingsdagen bepalen. In 2023 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen: Nieuwjaar (1 januari) en Wapenstilstand (11 november). Als er in uw bedrijf van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, moet u dus voor deze twee feestdagen een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

ARBEIDSDEAL - 29.09.2022

Arbeidsdeal: binnenkort vierdagenweek?

Het akkoord dat de federale regering in juni bereikte over de arbeidsdeal kreeg heel wat aandacht in de media. Waar staan we nu met de concrete implementatie van die plannen? Moet het bedrijf binnenkort effectief een vierdagenwerkweek invoeren? Welke andere vormen van flexibiliteit voorziet de arbeidsdeal voor u en uw collega’s?
Lees meer

KLEIN VERLET - VACCINATIE - 28.09.2022

Momenteel geen klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet voor vaccinatie. Naar aanleiding van de eerste vaccinatieronde in het voorjaar van 2021, werd er tijdelijk een nieuwe vorm van klein verlet ingevoerd voor werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht werden voor hun coronaprik. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021 en werd eenmalig verlengd tot 30 juni 2022. ...
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 28.09.2022

Langer dan één jaar ziek: vakantiedagen bij terugkomst?

Een werknemer die meer dan een jaar afwezig is wegens ziekte, bouwt geen jaarlijkse vakantie meer op en daardoor heeft hij soms geen volledig recht op vakantiedagen als hij terugkeert. De Belgische wetgeving is op dat punt echter blijkbaar niet in lijn met de Europese regels. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 22.06.2022

Mag uw werknemer vakantie opsplitsen in halve dagen?

De meeste werknemers kijken in de zomer uit naar een langere vakantieperiode om de batterijen eens helemaal te kunnen opladen. Eén van uw werknemers vraagt echter zijn verlof in veel halve dagen op. Wat zijn de regels hierover en bent u verplicht om dit toe te staan?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - KLEIN VERLET - 25.05.2022

Welke rechten heeft een deeltijdse op geboorteverlof?

De vader of de meeouder heeft sinds 2021 recht op 15 dagen geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof). Hoe zit dat dan voor een deeltijdse werknemer? Heeft die dan pro rata recht op deze dagen?
Lees meer
Personeel - Vakantie & verlof

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 28.09.2022

Langer dan één jaar ziek: vakantiedagen bij terugkomst?

Een werknemer die meer dan een jaar afwezig is wegens ziekte, bouwt geen jaarlijkse vakantie meer op en daardoor heeft hij soms geen volledig recht op vakantiedagen als hij terugkeert. De Belgische wetgeving is op dat punt echter blijkbaar niet in lijn met de Europese regels. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer

KLEIN VERLET - VACCINATIE - 28.09.2022

Momenteel geen klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet voor vaccinatie. Naar aanleiding van de eerste vaccinatieronde in het voorjaar van 2021, werd er tijdelijk een nieuwe vorm van klein verlet ingevoerd voor werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht werden voor hun coronaprik. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021 en werd eenmalig verlengd tot 30 juni 2022. ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 26.10.2022

Welke feestdagen moet u vervangen in 2023?

Vervangingsdagen bepalen. In 2023 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen: Nieuwjaar (1 januari) en Wapenstilstand (11 november). Als er in uw bedrijf van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, moet u dus voor deze twee feestdagen een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app