Personeel - Vakantie & verlof

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFWEZIGHEIDSDAGEN - VADERSCHAPSVERLOF - 08.01.2021

Vaders en meeouders langer geboorteverlof vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 hebben uw werknemers recht op langer vaderschaps- of meeouderschapsverlof. Wat verandert er precies en wie betaalt er voor die extra dagen?
Lees meer

VADERSCHAPSVERLOF - 21.12.2020

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021

Op de ministerraad van 20.11.2020 werd het voorontwerp van programmawet in tweede lezing goedgekeurd. Eén van de punten in het voorontwerp is de uitbreiding van het geboorteverlof voor 2021 van 10 naar 15 dagen en zelfs naar 20 dagen vanaf 2023. De programmawet moet door de Kamer nog goedgekeurd worden, maar we staan alvast even stil bij de nieuwe regels.
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 10.12.2020

Provisie vakantiegeld 2020 nog niet bekend

Provisie vakantiegeld 2020 zou normaal gezien bekend moeten zijn... Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020 een provisie aanleggen. Die wordt bepaald op basis van de toegekende lonen in 2020. De vorige drie jaar ging het telkens om dezelfde percentages, nl. 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen (excl. vakantiegeld en eindejaarspremie) van de bedienden, verminderd met het in 2019 toegekende aanvullende vakantiegeld, en 10,27% van 108/100 van in 2019 toegekende lonen aan de arbeiders die recht hebben op vakantiegeld én voor wie u bijdragen betaalt aan de vakantiekas. ...
Lees meer

CORONACRISIS - 27.11.2020

Quarantaineverlof voor ouders die geen opvangmogelijkheden hebben

We zitten ondertussen alweer in semilockdown en hoewel de scholen terug opgestart zijn na twee weken herfstvakantie, hangt de opvangmogelijkheid voor ouders met kinderen aan een zijden draadje. Wat als een collega geen opvang voor zijn kinderen heeft omdat het kind in quarantaine moet of niet naar school mag omdat een klasgenootje of leerkracht besmet is? Ondertussen is bij wet geregeld dat een werknemer retroactief sinds 1 oktober tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag aanvragen in geval van sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap (Wet van 23.10.2020, BS 30.10.2020) .
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 26.11.2020

Feestdagen 2021 vervangen vóór 15.12.2020

Feestdagen vervangen. In 2021 zullen drie feestdagen in het weekend vallen en dus vervangen moeten worden (in de vijfdagenweek): zaterdag 01.05, zondag 15.08 en zaterdag 25.12. Wenst u niet dat de eerstvolgende maandagen de vervangingsdagen worden, dan kunt u zelf andere data kiezen (tenzij dit op sectorniveau gebeurt). Als er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is, heeft u in/met deze organen wellicht al gesproken over de keuze van die data. ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - VARIA - 26.11.2020

Dossiers educatief verlof 2019-2020: 31.12 nadert...

Dossiers van schooljaar 2019-2020. Sinds vorig jaar vallen in Vlaanderen nieuw gestarte opleidingen (dus ten vroegste vanaf 01.09.2019) onder het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Hiervoor is de aanvraag voor de terugbetaling verplicht binnen de drie maanden na de aanvang van de opleiding via het WSE-loket. De terugbetaling gebeurt per kwartaal. ...
Lees meer
Personeel - Vakantie & verlof

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 10.12.2020

Provisie vakantiegeld 2020 nog niet bekend

Provisie vakantiegeld 2020 zou normaal gezien bekend moeten zijn... Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020 een provisie aanleggen. Die wordt bepaald op basis van de toegekende lonen in 2020. De vorige drie jaar ging het telkens om dezelfde percentages, nl. 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen (excl. vakantiegeld en eindejaarspremie) van de bedienden, verminderd met het in 2019 toegekende aanvullende vakantiegeld, en 10,27% van 108/100 van in 2019 toegekende lonen aan de arbeiders die recht hebben op vakantiegeld én voor wie u bijdragen betaalt aan de vakantiekas. ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FAMILIAAL VERLOF - 12.11.2020

Thuisblijven voor kind/familie in coronatijden: welke opties?

Door de coronacrisis zijn de kinderen van uw werknemers meer thuis dan anders. Ze zijn bv. ziek, in quarantaine of de school is gesloten. Soms kunnen uw werknemers dan in tijdelijke werkloosheid, maar niet altijd. Hoe zit dat precies en wat wijzigt er?
Lees meer

OPLEIDINGSVERLOF - 30.10.2020

Een aanvraag voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) ontvangen?

Nu het schooljaar weer van start gegaan is, wordt ook u misschien geconfronteerd met een aanvraag om opleidingsverlof, het vroegere ‘educatief verlof’, op te nemen. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het VOV? Op hoeveel uren opleidingsverlof hebben uw collega’s dan recht? Welk loon moet u hun voor die uren uitbetalen? Welke specifieke spelregels gelden er voor schooljaar 2020-2021 naar aanleiding van COVID-19?
Lees meer