Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Recent toegevoegde tips & adviezen

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN - 15.09.2022

Nu al rekening houden met sociale verkiezingen van 2024?

De volgende sociale verkiezingen vinden wellicht plaats in mei 2024. En hoewel dit nog veraf lijkt, is het van belang om hier toch al even bij stil te staan, zeker als u een personeelsbestand van rond de 50 of 100 werknemers heeft.
Lees meer

VAKBOND - VAKBONDSAFVAARDIGING - 17.08.2022

Gegevens van uw werknemers meedelen aan de vakbond?

Vakbondsafgevaardigden vragen dikwijls gegevens op over de werknemers of willen bv. de e-mailadressen gebruiken om informatie te versturen over hun syndicale activiteiten. Hoe zit het daarbij dan met de regels van de GDPR en wanneer gaat het te ver? Hierover sprak de GBA zich onlangs uit.
Lees meer

VAKBOND - STAKEN - 22.06.2022

Staking: moeten uw interim-werknemers dan thuisblijven?

Een abonnee stelt op regelmatige basis interim-arbeiders te werk in zijn onderneming. Naar aanleiding van een stakingsaanzegging van een vakbondsorganisatie in zijn sector krijgt hij nu te horen dat ze niet mogen werken op de dag van de staking. Klopt dat inderdaad?
Lees meer

VEILIGHEID & GEZONDHEID OP HET WERK - VEILIGHEID - 22.06.2022

Moet u iets doen voor de ‘klokkenluiders’?

Wat is precies een ‘klokkenluider’? Stel, een werknemer merkt op dat iemand in het bedrijf de wet overtreedt en brengt dit naar buiten. De overtreding kan van eender welke aard zijn: veiligheid, volksgezondheid, gegevensbescherming, maar ook witwaspraktijken, het ontduiken van belastingen of sociale fraude. ...
Lees meer

ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG - 30.03.2022

#MeToo op de werkvloer, wat dan?

Stel, een werkneemster (of werknemer) komt bij u klagen over ongewenst seksueel gedrag op het werk. Wat moet u als werkgever dan doen?
Lees meer

PESTEN OP HET WERK - 21.01.2022

Kan één feit of beslissing pestgedrag zijn?

U neemt een bepaalde beslissing over een werknemer en die neemt dat heel persoonlijk op als ‘pesten’ en eist een schadevergoeding. Wanneer kan zoiets dan inderdaad beschouwd worden als ‘pesten’ en hoe kunt u zich daar dan eventueel tegen verweren? Onlangs sprak een rechter zich uit...
Lees meer
Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Meest gelezen tips & adviezen

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN - 15.09.2022

Nu al rekening houden met sociale verkiezingen van 2024?

De volgende sociale verkiezingen vinden wellicht plaats in mei 2024. En hoewel dit nog veraf lijkt, is het van belang om hier toch al even bij stil te staan, zeker als u een personeelsbestand van rond de 50 of 100 werknemers heeft.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app