Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Recent toegevoegde tips & adviezen

GEZONDHEID OP HET WERK - 27.03.2020

Naar de arbeidsarts wegens corona?

Als de arbeidsarts oordeelt dat “de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt” , kan hij die werknemer verplichten om zich te laten onderzoeken (art. I.4-4. Codex Welzijn) . Dat geldt met name voor risico’s die verbonden zijn aan de werkpost. Het is natuurlijk denkbaar dat een mogelijke besmetting met corona zo’n ‘onmiskenbaar verhoogd risico’ inhoudt, maar toch zal de arbeidsarts de werknemer niet onderzoeken. De instructies van de overheid inzake corona leggen immers uitdrukkelijk op dat een zgn. verdacht geval zich moet wenden tot zijn huisarts en zo nodig daarna nog doorverwezen wordt (naar een triagepost of ziekenhuis). ...
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 27.03.2020

Hoe zal er bij u gestemd worden?

De sociale verkiezingen worden dan wel uitgesteld, het gaat hier niet om ‘afstel’, ook niet van de juridische vragen. Tenzij u op dag X voor elektronisch stemmen gekozen heeft, is het stemmen in een stembureau bv. nog altijd de regel. Wat dan met de werknemers die op de verkiezingsdag niet aanwezig (kunnen) zijn?
Lees meer

VAKBOND - 12.03.2020

Belemmeren van het verkeer tijdens staking = misdrijf?

Zeker wanneer er grote nationale stakingen of manifestaties zijn, komt het meer en meer voor dat de vakbonden belangrijke (invals)wegen blokkeren. Is zoiets toegelaten onder het mom van het recht om te staken of zijn er toch ook limieten aan dit zgn. grondrecht? Het Hof van Cassatie licht toe in een recent arrest...
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 12.03.2020

Hoeveel kiescolleges en stembureaus en wie zit erin?

Op dag X+40 (die valt tussen 22 maart en 4 april 2020) moet er beslist zijn wie de voorzitters van de stembureaus zullen zijn. Hoeveel stembureaus moet u eigenlijk hebben en hoe worden ze verder nog samengesteld?
Lees meer

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK - 12.03.2020

Wat kunt en moet u doen bij coronavermoedens?

Stel, ook een van uw werknemers zou symptomen vertonen die op COVID-19 zouden kunnen wijzen (hoesten, kortademig en koortsig). Moet en/of kunt u hem dan onmiddellijk naar huis sturen of gaat dat te ver? Hoe houdt u het evenwicht tussen wat wettelijk gezien kan en maatschappelijk gezien moet?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 27.02.2020

Handige hulp om drugs- en alcoholbeleid te concretiseren

Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever over een zgn. preventief drugs- en alcoholbeleid beschikken. Dit document moet immers deel uitmaken van het arbeidsreglement. De Nationale Arbeidsraad heeft een geüpdatete leidraad opgesteld die u kunt gebruiken om een concreet beleid uit te werken. Wat kunt u hiermee?
Lees meer
Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Meest gelezen tips & adviezen

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK - 12.03.2020

Wat kunt en moet u doen bij coronavermoedens?

Stel, ook een van uw werknemers zou symptomen vertonen die op COVID-19 zouden kunnen wijzen (hoesten, kortademig en koortsig). Moet en/of kunt u hem dan onmiddellijk naar huis sturen of gaat dat te ver? Hoe houdt u het evenwicht tussen wat wettelijk gezien kan en maatschappelijk gezien moet?
Lees meer

VAKBOND - 13.02.2020

Meer dan 50% kaderleden: kan dat niet?

Eind januari 2020 kwam in de media dat de vakbonden een groot (geneesmiddelen-)bedrijf voor de rechter gedaagd hebben, omdat het meer dan 50% van zijn werknemers (onterecht?) kaderlid gemaakt zou hebben. Wat is hier aan de hand?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 20.01.2020

De ‘echte’ start van de verkiezingen nadert...

De voorprocedure van de sociale verkiezingen loopt op zijn einde. Op dag X (die valt tussen 11 en 24 februari 2020) moet nl. het bericht aangeplakt worden dat de datum van de sociale verkiezingen aankondigt. Wat is hierbij vooral van belang?
Lees meer

Cookiebeleid