Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Recent toegevoegde tips & adviezen

VAKBOND - COMITÉ VOOR VEILIGHEID & GEZONDHEID - 15.03.2023

50 werknemers of meer, maar toch geen CPBW of OR?

Een lezer stelde ons de vraag wat er moet gebeuren indien er onvoldoende werknemersvertegenwoordigers zijn. Een van zijn twee werknemersvertegenwoordigers in het CPBW gaat met pensioen en er zijn geen plaatsvervangers. Moeten er dan tussentijdse verkiezingen georganiseerd worden of moet u bv. een vrijwilliger aanduiden?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - DREMPEL - 02.03.2023

Welke interims zullen meetellen om de drempel te bepalen?

Omdat er sociale verkiezingen zijn in 2024, loopt er momenteel een referentieperiode om te bepalen of u al dan niet voldoet aan de drempel van 50 of 100 werknemers. Daarom werkt men soms beter niet met interims tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK - 16.02.2023

Wie moet iets doen voor de ‘klokkenluiders’?

Wat is een ‘klokkenluider’? Stel, een werknemer merkt op dat iemand in het bedrijf de wet overtreedt en brengt dat naar buiten. De overtreding kan van eender welke aard zijn: veiligheid, volksgezondheid, gegevensbescherming, maar ook witwaspraktijken, sociale of fiscale fraude. ...
Lees meer

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN - 15.09.2022

Nu al rekening houden met sociale verkiezingen van 2024?

De volgende sociale verkiezingen vinden wellicht plaats in mei 2024. En hoewel dit nog veraf lijkt, is het van belang om hier toch al even bij stil te staan, zeker als u een personeelsbestand van rond de 50 of 100 werknemers heeft.
Lees meer

VAKBOND - VAKBONDSAFVAARDIGING - 17.08.2022

Gegevens van uw werknemers meedelen aan de vakbond?

Vakbondsafgevaardigden vragen dikwijls gegevens op over de werknemers of willen bv. de e-mailadressen gebruiken om informatie te versturen over hun syndicale activiteiten. Hoe zit het daarbij dan met de regels van de GDPR en wanneer gaat het te ver? Hierover sprak de GBA zich onlangs uit.
Lees meer

VAKBOND - STAKEN - 22.06.2022

Staking: moeten uw interim-werknemers dan thuisblijven?

Een abonnee stelt op regelmatige basis interim-arbeiders te werk in zijn onderneming. Naar aanleiding van een stakingsaanzegging van een vakbondsorganisatie in zijn sector krijgt hij nu te horen dat ze niet mogen werken op de dag van de staking. Klopt dat inderdaad?
Lees meer
Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Meest gelezen tips & adviezen

VAKBOND - COMITÉ VOOR VEILIGHEID & GEZONDHEID - 15.03.2023

50 werknemers of meer, maar toch geen CPBW of OR?

Een lezer stelde ons de vraag wat er moet gebeuren indien er onvoldoende werknemersvertegenwoordigers zijn. Een van zijn twee werknemersvertegenwoordigers in het CPBW gaat met pensioen en er zijn geen plaatsvervangers. Moeten er dan tussentijdse verkiezingen georganiseerd worden of moet u bv. een vrijwilliger aanduiden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app