Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Recent toegevoegde tips & adviezen

SOCIALE VERKIEZINGEN - 18.06.2020

Kiezerslijsten nog bruikbaar na opschorting?

De kiezerslijsten voor de sociale verkiezingen van 2020 moest u al opstellen in februari (dag X). Door de opschorting tot wellicht november ligt er nu een lange periode tot (de nieuwe) dag Y. Wat met wie intussen in en uit dienst getreden is?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING - 04.06.2020

Uitstel van verkiezingen, dus ook langer beschermd?

Doordat de sociale verkiezingen uitgesteld werden van mei naar het najaar van 2020 (in principe naar 16 à 29 november), blijven de huidige werknemersorganen nog tot dan actief. Dit betekent dat óók de ontslagbescherming van de huidige afgevaardigden langer duurt. Wanneer loopt die dan precies af?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 20.05.2020

Zijn kandidaten en eventuele vervangers al beschermd?

Op dag X+35 werden de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2020 nog neergelegd, waarna de procedure opgeschort werd. In welke mate zijn deze kandidaten al beschermd tegen ontslag en wat houdt die bescherming in? Moet u ook nog opletten voor een zgn. occulte bescherming (zonder dat u het weet)?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 07.05.2020

Wanneer valt uw nieuwe verkiezingsdag (dag Y)?

Volgens het voorstel van de Nationale Arbeidsraad (NAR) worden de sociale verkiezingen van 2020 uitgesteld van mei naar november, meer bepaald tussen 16 en 29 november. Hoe zal dan echter uw nieuwe dag Y (verkiezingsdag) bepaald worden? In welke mate zal u die zelf nog kunnen kiezen?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 24.04.2020

Kunt u nu al de volledige stopzetting vaststellen?

Ingevolge de coronacrisis werd de procedure van de sociale verkiezingen opgeschort vanaf dag X+35. Als er in uw bedrijf op die dag geen enkele kandidatenlijst ingediend werd door de vakbonden, mag echter toch al de zgn. volledige stopzetting vastgesteld worden. Wat houdt dit in en wat moet u in zo’n geval doen?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 08.04.2020

Verkiezingen van mei naar november

Door de coronacrisis vinden de sociale verkiezingen van 2020 niet in mei plaats. De NAR stelt voor om ze in november te houden. Welke gevolgen heeft dit (onder voorbehoud van bevestiging door wetgeving)?
Lees meer
Personeel - Vakbond & ondernemingsraad &CPBW

Meest gelezen tips & adviezen

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING - 04.06.2020

Uitstel van verkiezingen, dus ook langer beschermd?

Doordat de sociale verkiezingen uitgesteld werden van mei naar het najaar van 2020 (in principe naar 16 à 29 november), blijven de huidige werknemersorganen nog tot dan actief. Dit betekent dat óók de ontslagbescherming van de huidige afgevaardigden langer duurt. Wanneer loopt die dan precies af?
Lees meer

PESTKLACHT - ONTSLAG - 08.04.2020

Ontslagbescherming na pestklacht is niet absoluut!

Een werknemer die een klacht wegens pesten op het werk ingediend heeft, wordt beschermd tegen ontslag. Wilt u hem toch ontslaan, dan moet u een motief hebben dat niets met de klacht te maken heeft. Mag dat motief dan ook niet met de onderliggende feiten in verband staan? Een recent cassatiearrest licht toe...
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 08.04.2020

Verkiezingen van mei naar november

Door de coronacrisis vinden de sociale verkiezingen van 2020 niet in mei plaats. De NAR stelt voor om ze in november te houden. Welke gevolgen heeft dit (onder voorbehoud van bevestiging door wetgeving)?
Lees meer

Cookiebeleid