Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 08.01.2021

Een akkoord met uw werknemer over een kortere opzegging?

De werknemer van uw collega vroeg om zijn lopende opzeggingstermijn in te korten in onderling akkoord. Zo meende hij vroeger in het zgn. SWT (het vroegere brugpensioen) te kunnen omdat hij toch al aan de voorwaarden voldeed. Dat bleek evenwel geen goed idee...
Lees meer

WERKLOOSHEID - STEMPELGELD - 08.01.2021

Bijkomende premie voor tijdelijk werklozen

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie betalen aan werknemers die in 2020 een langere periode tijdelijk werkloos geweest zijn. Welke werknemers zullen hoeveel ontvangen en moeten zij daarvoor iets doen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 12.11.2020

Tijdelijke werkloosheid en de zgn. responsabiliseringsbijdrage

Indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn, kunt u sinds oktober opnieuw de overstap maken naar de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Zo kunt u mogelijk ook voorkomen dat u de zgn. responsabiliseringsbijdrage moet betalen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 30.10.2020

Ziek tijdens de verplichte quarantaine

Een werknemer moet in verplichte quarantaine na een ‘hoogrisicocontact’ of na terugkeer uit een rode zone. Wat indien hij zich tijdens die quarantaine ziek meldt?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - RVA - 30.10.2020

Kan tijdelijk werkloze bij u aan de slag?

Stel, u kent iemand die tijdelijk werkloos is en u zou die tijdelijk bij u willen laten werken. Die persoon wil dat wel doen voor de periode dat hij werkloos is en zonder zijn job te verliezen. Zijn er daarvoor specifieke spelregels en kunt u dan een arbeidscontract voor een bepaalde periode met hem sluiten?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - FISCALE GEVOLGEN - 30.10.2020

Tijdelijke werkloosheid: wat is het gevolg voor belastingen?

Werknemers die dit jaar tijdelijk werkloos waren, zullen dat volgend jaar mogelijk voelen in hun belastingafrekening, zo kwam in de media. Hoe zit dat en voor welke werknemers zal dit probleem zich dan stellen?
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - FISCALE GEVOLGEN - 30.10.2020

Tijdelijke werkloosheid: wat is het gevolg voor belastingen?

Werknemers die dit jaar tijdelijk werkloos waren, zullen dat volgend jaar mogelijk voelen in hun belastingafrekening, zo kwam in de media. Hoe zit dat en voor welke werknemers zal dit probleem zich dan stellen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 30.10.2020

Ziek tijdens de verplichte quarantaine

Een werknemer moet in verplichte quarantaine na een ‘hoogrisicocontact’ of na terugkeer uit een rode zone. Wat indien hij zich tijdens die quarantaine ziek meldt?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 08.01.2021

Een akkoord met uw werknemer over een kortere opzegging?

De werknemer van uw collega vroeg om zijn lopende opzeggingstermijn in te korten in onderling akkoord. Zo meende hij vroeger in het zgn. SWT (het vroegere brugpensioen) te kunnen omdat hij toch al aan de voorwaarden voldeed. Dat bleek evenwel geen goed idee...
Lees meer