Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

STEUNMAATREGELEN - 18.06.2020

Verlenging van coronamaatregelen na 30 juni

Verlenging tot 31 augustus.. . Op 6 juni 2020 heeft de regering-Wilmès bekendgemaakt dat twee populaire steunmaatregelen inzake personeel verlengd zullen worden tot 31 augustus 2020. ... voor coronawerkloosheid. Kunt u coronaredenen inroepen, dan wordt uw aanvraag om tijdelijke werkloosheid nog steeds automatisch als overmacht aanvaard en blijft de zgn. soepele procedure gelden. ...
Lees meer

GROEPSVERZEKERINGEN - 04.06.2020

Coronawerkloosheid en uw collectieve verzekeringen

Op 18 mei 2020 is een wet verschenen die de invloed van coronawerkloosheid op collectieve verzekeringen (inzake bv. pensioen en hospitalisatie) regelt. Normaal gezien heeft uw verzekeraar daarover een schrijven gestuurd, waarin staat dat u uitstel van betaling of zelfs opschorting kunt vragen. Wat doet u daarmee?
Lees meer

FEESTDAG - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 20.05.2020

Feestdag in periode van coronawerkloosheid: wie betaalt?

Vele bedrijven hebben door de coronacrisis al in maart of april tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevoerd. Wie moet er dan de feestdagen van mei en/of juni betalen, wanneer er óók in die maanden nog werknemers (gedeeltelijk) op werkloosheid blijven staan?
Lees meer

PERSONEEL - WERKLOOSHEID - 07.05.2020

Arbeidscontract bepaalde duur verlengen in coronatijden?

Sommige werknemers zijn in dienst met een contract voor bepaalde duur. Hoe zit dat voor hen in deze coronaperiode? Kunt u dit contract nog verlengen en kunt u voor hen ook tijdelijke werkloosheid toepassen?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 24.04.2020

Hoe berekent u de aanvulling op een corona-uitkering?

Wanneer een werknemer een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kunt u als werkgever een aanvulling op die uitkering betalen die RSZ-vrij is. In het kader van de coronacrisis heeft de RSZ tijdelijke instructies bekendgemaakt die aangeven hoe u die aanvulling kunt berekenen. Wat houden die in?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 24.04.2020

Invloed van ‘coronawerkloosheid’ op andere rechten?

Wanneer u ingevolge de coronacrisis werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet heeft, krijgt u ongetwijfeld ook vragen van die werknemers of dat invloed kan hebben op o.a. hun vakantiegeld en eindejaarspremie enerzijds en hun pensioen of ziekteverzekering anderzijds. Even kijken...
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

FEESTDAG - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 20.05.2020

Feestdag in periode van coronawerkloosheid: wie betaalt?

Vele bedrijven hebben door de coronacrisis al in maart of april tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevoerd. Wie moet er dan de feestdagen van mei en/of juni betalen, wanneer er óók in die maanden nog werknemers (gedeeltelijk) op werkloosheid blijven staan?
Lees meer

GROEPSVERZEKERINGEN - 04.06.2020

Coronawerkloosheid en uw collectieve verzekeringen

Op 18 mei 2020 is een wet verschenen die de invloed van coronawerkloosheid op collectieve verzekeringen (inzake bv. pensioen en hospitalisatie) regelt. Normaal gezien heeft uw verzekeraar daarover een schrijven gestuurd, waarin staat dat u uitstel van betaling of zelfs opschorting kunt vragen. Wat doet u daarmee?
Lees meer

STEUNMAATREGELEN - 18.06.2020

Verlenging van coronamaatregelen na 30 juni

Verlenging tot 31 augustus.. . Op 6 juni 2020 heeft de regering-Wilmès bekendgemaakt dat twee populaire steunmaatregelen inzake personeel verlengd zullen worden tot 31 augustus 2020. ... voor coronawerkloosheid. Kunt u coronaredenen inroepen, dan wordt uw aanvraag om tijdelijke werkloosheid nog steeds automatisch als overmacht aanvaard en blijft de zgn. soepele procedure gelden. ...
Lees meer

Cookiebeleid