Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 28.02.2024

Wat als uw werknemer niet kan werken door een actie?

Een werkgever kon door de boerenprotesten zijn werknemers sommige dagen niet normaal tewerkstellen, omdat er geen leveringen meer waren. Hij vroeg daarom tijdelijke werkloosheid aan voor die dagen. Wat ging er mis?
Lees meer

WERKLOOSHEID - ECONOMISCHE WERKLOOSHEID - 06.12.2023

Tijdelijke werkloosheid duurder vanaf 2024

Bijkomende toeslag van € 5 per dag. Als u werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben ze vanaf 2024 recht op een bijkomende vergoeding van € 5 per dag van u als werkgever. Dit ter compensatie van het feit dat de uitkering daalt van 65% naar 60% van het loon (begrensd tot € 3.299,11 per maand). Eventueel kan die bijkomende vergoeding betaald worden door een sectoraal fonds. De toeslag is niet verschuldigd indien er een extra bedrag betaald wordt dat minstens gelijkwaardig is en er hierover een algemeen verbindend verklaarde cao gesloten wordt. ...
Lees meer

WERKLOOSHEID RVA - 06.12.2023

Het formulier C4: wanneer verplicht en wat wijzigt er?

Het formulier C4 is voor uw werknemer van belang na het einde van zijn tewerkstelling indien hij werkloosheidsuitkeringen wil bekomen van de RVA. Sinds 1 december moet u als werkgever een nieuwe versie gebruiken. Hoe zit dat juist?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 22.11.2023

Provisies voor vakantiegeld in 2024

Provisie voor vakantiegeld 2024. Voor het vakantiegeld dat u in 2024 moet betalen voor de prestaties van 2023, mag uw boekhouder een provisie aanleggen. Officieuze percentages bekend. Onder het voorbehoud van het feit dat dat nog officieel bevestigd moet worden door de fiscus in een circulaire, gaat het voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2023 om dezelfde percentages als in 2023. Het gaat dus meer bepaald om: ...
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 17.08.2023

Elektronische C3.2A tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 laat de RVA een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart toe voor alle werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden. Onder welke voorwaarden is dat mogelijk en wat zijn voor u en de werknemer daarvan de voordelen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 09.06.2023

Welke leeftijd en loopbaan zijn er nodig voor brugpensioen (SWT)?

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners drie cao’s gesloten, waardoor werknemers in sommige gevallen ook onder de 62 jaar met brugpensioen (SWT-stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kunnen. Vanaf welke leeftijd en loopbaan is een SWT dan momenteel mogelijk in de verschillende stelsels?
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 28.02.2024

Wat als uw werknemer niet kan werken door een actie?

Een werkgever kon door de boerenprotesten zijn werknemers sommige dagen niet normaal tewerkstellen, omdat er geen leveringen meer waren. Hij vroeg daarom tijdelijke werkloosheid aan voor die dagen. Wat ging er mis?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app