Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 28.05.2021

Een halve dag tijdelijk werkloos, kan dat?

Normaal gezien kan dat niet. De werkloosheidsreglementering zegt immers uitdrukkelijk dat een werknemer enkel uitkeringen als tijdelijk werkloze kan ontvangen in geval van verlies van het aantal uren voor de volledige dag waarop hij volgens zijn werkrooster tewerkgesteld zou zijn. Als hij als deeltijdse normaal gezien maar een halve dag zou werken, kan hij dus ook een halve dag tijdelijk werkloos zijn, maar niet als hij normaal gezien een volledige dag zou werken. ...
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 19.04.2021

Nieuwe ‘beschermingspremie’ voor tijdelijk werklozen

Sinds eind maart is er een nieuwe premie voorzien boven op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. ‘Alwéér een premie’, zal u misschien zeggen. Werd er al niet een supplement toegekend? Of was het een andere premie? Wij zetten alles nog eens op een rijtje voor het geval u daarover vragen zou krijgen.
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 08.01.2021

Een akkoord met uw werknemer over een kortere opzegging?

De werknemer van uw collega vroeg om zijn lopende opzeggingstermijn in te korten in onderling akkoord. Zo meende hij vroeger in het zgn. SWT (het vroegere brugpensioen) te kunnen omdat hij toch al aan de voorwaarden voldeed. Dat bleek evenwel geen goed idee...
Lees meer

WERKLOOSHEID - STEMPELGELD - 08.01.2021

Bijkomende premie voor tijdelijk werklozen

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie betalen aan werknemers die in 2020 een langere periode tijdelijk werkloos geweest zijn. Welke werknemers zullen hoeveel ontvangen en moeten zij daarvoor iets doen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 12.11.2020

Tijdelijke werkloosheid en de zgn. responsabiliseringsbijdrage

Indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn, kunt u sinds oktober opnieuw de overstap maken naar de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Zo kunt u mogelijk ook voorkomen dat u de zgn. responsabiliseringsbijdrage moet betalen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 30.10.2020

Ziek tijdens de verplichte quarantaine

Een werknemer moet in verplichte quarantaine na een ‘hoogrisicocontact’ of na terugkeer uit een rode zone. Wat indien hij zich tijdens die quarantaine ziek meldt?
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 19.04.2021

Nieuwe ‘beschermingspremie’ voor tijdelijk werklozen

Sinds eind maart is er een nieuwe premie voorzien boven op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. ‘Alwéér een premie’, zal u misschien zeggen. Werd er al niet een supplement toegekend? Of was het een andere premie? Wij zetten alles nog eens op een rijtje voor het geval u daarover vragen zou krijgen.
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 28.05.2021

Een halve dag tijdelijk werkloos, kan dat?

Normaal gezien kan dat niet. De werkloosheidsreglementering zegt immers uitdrukkelijk dat een werknemer enkel uitkeringen als tijdelijk werkloze kan ontvangen in geval van verlies van het aantal uren voor de volledige dag waarop hij volgens zijn werkrooster tewerkgesteld zou zijn. Als hij als deeltijdse normaal gezien maar een halve dag zou werken, kan hij dus ook een halve dag tijdelijk werkloos zijn, maar niet als hij normaal gezien een volledige dag zou werken. ...
Lees meer