Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 17.08.2023

Elektronische C3.2A tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 laat de RVA een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart toe voor alle werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden. Onder welke voorwaarden is dat mogelijk en wat zijn voor u en de werknemer daarvan de voordelen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 09.06.2023

Welke leeftijd en loopbaan zijn er nodig voor brugpensioen (SWT)?

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners drie cao’s gesloten, waardoor werknemers in sommige gevallen ook onder de 62 jaar met brugpensioen (SWT-stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kunnen. Vanaf welke leeftijd en loopbaan is een SWT dan momenteel mogelijk in de verschillende stelsels?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 27.04.2023

Werknemer klust bij als flexi, wat bij tijdelijke werkloosheid?

Meer en meer werknemers klussen occasioneel ‘s avonds of in het weekend bij als ‘flexi’ of als ‘extra’ in de horeca. Hoe zit dat dan als u zo’n werknemer in tijdelijke werkloosheid zou plaatsen? Is de uitkering cumuleerbaar met hun loon als flexi?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - BIJBEROEP - 27.04.2023

Bijberoep combineren met uitkering tijdelijke werkloosheid?

Stel, uw werknemer heeft een bijberoep dat hij regelmatig ‘s avonds in de week of in het weekend uitoefent als zelfstandige of als werknemer. In sommige gevallen kan hij zo’n activiteit combineren met uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Er gelden daarvoor dan wel heel erg strikte voorwaarden...
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 07.12.2022

Tijdelijke werkloosheid, wat wijzigt er op 1 januari 2023?

De soepelere regels rond tijdelijke werkloosheid voor werkgevers die te lijden hebben onder de energiecrisis, werden verlengd tot eind maart 2023. Nochtans zijn er wel een aantal ‘vereenvoudigingsmaatregelen’ die op 31 december 2022 definitief aflopen. Wat moeten u en uw werknemers daarover weten?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 26.10.2022

Moet tijdelijk werkloze zich inschrijven als werkzoekende?

Om ervoor te zorgen dat tijdelijk werklozen zoveel mogelijk actief blijven op de arbeidsmarkt, is de verplichte inschrijving als werkzoekende van belang. Daarover is nu recent een nieuwe regeling tot stand gekomen. Hoe zit die in elkaar en waartoe is uw werknemer verplicht?
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 17.08.2023

Elektronische C3.2A tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 laat de RVA een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart toe voor alle werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden. Onder welke voorwaarden is dat mogelijk en wat zijn voor u en de werknemer daarvan de voordelen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app