Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - RVA - 16.10.2020

Tijdelijk werkloos omwille van een kind?

Een werknemer moet opvang voorzien voor een van zijn kinderen omdat het in quarantaine moet of omdat de school gesloten wordt. Kan zo’n werknemer dan tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 16.10.2020

Tijdelijk werkloos bij terugkeer uit rode zone?

Een zgn. quarantaineattest, dus tijdelijk werkloos? Een werknemer die een quarantaineattest van zijn geneesheer kan voorleggen, kan – indien telewerk voor hem niet mogelijk is – tijdens de quarantaine een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Geen uitkering na terugkeer uit rood gebied. Dat ligt anders indien hij terugkeert uit een gebied in de Europese Unie (of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Groot-Brittannië of Zwitserland) dat bij zijn vertrek al roodgekleurd was. Dan heeft hij immers geen recht op uitkeringen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bv. een begrafenis van een familielid, maakt de RVA daarop een uitzondering. Hetzelfde geldt als hij naar een niet-EU-land ging. De RVA gaat er dan immers van uit dat het géén situatie van overmacht is. De werknemer moet dan (onbetaald) verlof nemen. ...
Lees meer

WERKLOOSHEID - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 01.10.2020

Tijdelijke werkloosheid en inschrijving als werkzoekende

Zijn uw werknemers een langere periode tijdelijk werkloos, dan moeten ze zich inschrijven als werkzoekende. Ze moeten dan ook ingaan op ‘passende’ vacatures. Is dat ook zo voor wie tijdelijk werkloos is wegens corona-overmacht?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - UITKERING - 03.09.2020

De getroffen sectoren en ondernemingen en ‘de andere’

Ook na 01.09.2020 blijft er een ‘coronaregeling’ bestaan voor tijdelijke werkloosheid. Anders dan voorheen is er nu echter een onderscheid tussen de ‘uitzonderlijk hard’ getroffen sectoren en bedrijven en de andere. Speelt dat onderscheid alleen een rol voor de procedure of heeft dat ook financiële gevolgen?
Lees meer

PERSONEEL - WERKLOOSHEID - 27.08.2020

Tijdelijke werkloosheid verlengd voor zwaar getroffen sectoren!

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot en met 31.12.2020 gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona.
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 21.08.2020

Ik kom uit vakantie en breng mee... een quarantaine-attest

Stel, een werknemer moet 14 dagen in quarantaine, bv. na zijn vakantie, en overhandigt u hiervoor een attest van zijn arts. Wat is precies het gevolg indien u die werknemer geen telewerk kunt laten verrichten?
Lees meer
Personeel - Werkloosheid

Meest gelezen tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 21.08.2020

Ik kom uit vakantie en breng mee... een quarantaine-attest

Stel, een werknemer moet 14 dagen in quarantaine, bv. na zijn vakantie, en overhandigt u hiervoor een attest van zijn arts. Wat is precies het gevolg indien u die werknemer geen telewerk kunt laten verrichten?
Lees meer

WERKLOOSHEID - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 01.10.2020

Tijdelijke werkloosheid en inschrijving als werkzoekende

Zijn uw werknemers een langere periode tijdelijk werkloos, dan moeten ze zich inschrijven als werkzoekende. Ze moeten dan ook ingaan op ‘passende’ vacatures. Is dat ook zo voor wie tijdelijk werkloos is wegens corona-overmacht?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 21.08.2020

Kan werknemer op reis tijdens de tijdelijke werkloosheid?

Ook in de vakantiemaanden zijn veel werknemers nog altijd tijdelijk werkloos. Mogen ze in die periode dan op reis gaan of moeten ze daar vakantiedagen voor opnemen? Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer

Cookiebeleid