Personeel - Werkloosheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKLOOSHEID - RVA - 07.12.2022

Tijdelijke werkloosheid, wat wijzigt er op 1 januari 2023?

De soepelere regels rond tijdelijke werkloosheid voor werkgevers die te lijden hebben onder de energiecrisis, werden verlengd tot eind maart 2023. Nochtans zijn er wel een aantal ‘vereenvoudigingsmaatregelen’ die op 31 december 2022 definitief aflopen. Wat moeten u en uw werknemers daarover weten?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 26.10.2022

Moet tijdelijk werkloze zich inschrijven als werkzoekende?

Om ervoor te zorgen dat tijdelijk werklozen zoveel mogelijk actief blijven op de arbeidsmarkt, is de verplichte inschrijving als werkzoekende van belang. Daarover is nu recent een nieuwe regeling tot stand gekomen. Hoe zit die in elkaar en waartoe is uw werknemer verplicht?
Lees meer

WERKLOOSHEID - RVA - 12.10.2022

Tijdelijke werkloosheid mogelijk wegens energiecrisis?

In de media werd al heel wat verkondigd over de nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis. Ondertussen heeft de RVA ook zijn instructies gepubliceerd. De maatregel is ingegaan op 1 oktober 2022 en is voorlopig geldig tot 31 december 2022. Wat moet u hiervan weten?
Lees meer

WERKLOOSHEID - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 12.10.2022

Tijdelijk werkloos maar niet alle voorwaarden zijn vervuld...

Aan de regeling van tijdelijke werkloosheid zijn strikte voorwaarden gekoppeld. Blijkt bij een controle van de RVA nadien dat u er onterecht een beroep op deed, dan riskeert u al zeker tot eind 2022 een strengere sanctie. Hoe zit dat precies en hoe voorkomt u problemen?
Lees meer

ECONOMISCHE WERKLOOSHEID - 17.08.2022

Weinig gewerkt, dus niet economisch werkloos?

Werknemer die onvoldoende had gewerkt in referteperiode... Sinds 01.10.2016 kon een werknemer pas toegelaten worden tot het recht op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens economische redenen als hij voldoende gewerkt had. Hij moet meer bepaald voldoende arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen hebben in een bepaalde referteperiode (volgens zijn leeftijd). Voor een werknemer van minder dan 36 jaar ging het bijvoorbeeld om een vereiste van 312 arbeids- of gelijkgestelde dagen (bv. ziektedagen) in een periode van 21 maanden gelegen voor de uitkeringsaanvraag. ...
Lees meer

WERKLOOSHEID - ECONOMISCHE WERKLOOSHEID - 17.08.2022

Iedereen (tijdelijke) werkloosheidsuitkering?

Iedereen altijd toegelaten? Het feit dat deze ‘toelaatbaarheidsvoorwaarde’ voor economische werkloosheid niet meer bestaat sinds 30.06.2022, betekent niet dat alle werknemers ook altijd effectief uitkeringen zullen kunnen ontvangen. De werknemer moet namelijk ook nog voldoen aan ‘vergoedbaarheidsvoorwaarden’. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app