Personeel - Werknemersstatuut

Recent toegevoegde tips & adviezen

WERKNEMERSSTATUUT - SCHIJNZELFSTANDIGHEID - 03.09.2020

Kan uw boekhouder op zelfstandige basis voor u werken?

COVID-19 leidt ook tot wijzigende samenwerkingsvormen. Uw werknemer werkte thuis tijdens corona en hij deed de boekhouding/administratie daar. Die vrijheid bevalt hem en hij zou wel als zelfstandige voor u willen werken en er ook nog andere klanten bij nemen. Kan dat? Wat zei de commissie daarover?
Lees meer

STUDENTENARBEID - 18.06.2020

Alle studenten tegen laag RSZ-tarief in de zomer van 2020?

Omdat de uren van het tweede kwartaal van 2020 uitzonderlijk, als een van de coronamaatregelen, niet meetellen voor het quotum van 475 uur, zullen de meeste kandidaat-studenten in principe nog wel genoeg uren overhebben voor een maand zomerarbeid. Toch checkt u dit het best nog eens. Waarom en hoe?
Lees meer

STUDENTENARBEID - 04.06.2020

Werken in coronatijden kan geen kwaad voor een student

Studentenuren van het tweede kwartaal van 2020 hoeven ingevolge de coronacrisis niet meegeteld te worden voor het quotum van 475 uur per jaar. Hetzelfde geldt nu om na te gaan hoeveel een student mag verdienen om fiscaal ten laste te blijven en hoeveel hij mag werken m.b.t. de kinderbijslag. Wat betekent dit?
Lees meer

OPZEGGINGSTERMIJN - EX-INTERIM - 07.05.2020

Eerst interim geweest bij u? Schrijf het op voor later!

Een werkgever nam iemand vast in dienst die eerst als interim proefgedraaid had. Jaren later werd die persoon ontslagen... met een te korte opzegtermijn, waardoor nog een opzegvergoeding verschuldigd was. Niemand had er nl. nog aan gedacht dat die eerst als interim ‘in dienst gekomen was’. Hoe vermijdt u zoiets?
Lees meer

STUDENTENARBEID - 07.05.2020

Studentenuren ‘à volonté’ door corona?

Normaal gezien kan een jobstudent, zoals u weet, slechts 475 uur per jaar tegen een laag RSZ-tarief werken. Ingevolge de coronacrisis heeft de overheid echter beslist dat de uren die een student in het tweede kwartaal van 2020 (dus tussen 1 april en 30 juni) werkt, niet meetellen voor dat quotum. Wat houdt dit precies in?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTENARBEID - 05.05.2020

Kan een student ook bij ú meer werken in coronatijden?

In de media heeft u wellicht gelezen dat jobstudenten door de coronacrisis in het 2de kwartaal van 2020 zoveel kunnen werken als ze willen. Deze uren tellen niet mee voor hun jaarlijkse quotum van 475 uren die ‘RSZ-vrij’ zijn. Geldt dit ook voor u als zelfstandige (en ‘kleine’ werkgever uit een niet-essentiële sector)?
Lees meer