Personeel - Werknemersstatuut

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - STUDENTEN - 11.02.2020

Gerust met het Student@work-attest?

Ook nu al van belang! Zoals u wellicht weet, mogen jobstudenten 475 uur per jaar goedkoop bij u en andere werkgevers werken. Het is echter niet omdat het jaar pas begonnen is dat zo’n jobstudent altijd goedkoop is. Het is immers best mogelijk dat een student nog lang geen 475 uur gewerkt heeft, en toch in de krokusvakantie of met Pasen niet meer voor lage bijdragen in aanmerking komt. Dat komt dan omdat (een) andere werkgever(s) hem al (via het Dimona-systeem van de RSZ) ‘geboekt’ heeft/hebben. Wilt u dat nakijken, dan kunt u aan hen het best hun Student@work-attest vragen. ...
Lees meer

OUTPLACEMENT - 03.02.2020

Outplacement ten laste van Sociaal Fonds PC 200: volg de correcte procedure!

Welke werknemers hebben recht op outplacement? Wanneer mag u in ruil voor dat outplacement 4 weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? Wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden wanneer u de kosten van het outplacement ten laste kunt leggen van het Sociaal Fonds van PC 200?
Lees meer

AANWERVEN - 20.12.2019

Nu tellen of u startbanen moet zoeken in 2020?

Een verplichting die nog steeds bestaat, is dat bedrijven van minstens 50 werknemers voldoende min 26-jarigen in dienst moeten hebben, nl. ten belope van 3% van hun personeelsbestand. Heeft u al nagekeken of u daaraan zal komen voor 2020?
Lees meer

IBO - ARBEIDSONGEVAL - 20.12.2019

IBO’ers vanaf 2020 ‘wettelijk’ verzekerd voor ongevallen

Sinds 1 januari 2020 moeten IBO’ers ‘wettelijk gezien’ verzekerd worden in uw arbeidsongevallenverzekering. Vroeger legde de VDAB echter ook al op om hen voor ongevallen op het werk te verzekeren. Wat is er dan concreet veranderd?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTEN - 04.12.2019

Uw jobstudent werkt meer dan 475 uur

Uw jobstudent bereikt de grens van 475 uur voor dit jaar, maar u zou hem tijdens de drukke eindejaarsperiode graag toch extra laten werken. Kan dat en zijn die extra uren voor u dan veel duurder?
Lees meer

PERSONEEL - STUDENTEN - 04.12.2019

Jobstudent met meer dan 475 uur verliest kinderbijslag?

Een jobstudent werkte dit jaar reeds 475 uur bij u en u zou hem nog meer willen laten werken. Hij vraagt zich af of hij dan minder zal verdienen voor die uren en of dit voor zijn ouders dan gevolgen heeft voor de kinderbijslag of fiscale aftrek.
Lees meer
Personeel - Werknemersstatuut

Meest gelezen tips & adviezen

IBO - ARBEIDSONGEVAL - 20.12.2019

IBO’ers vanaf 2020 ‘wettelijk’ verzekerd voor ongevallen

Sinds 1 januari 2020 moeten IBO’ers ‘wettelijk gezien’ verzekerd worden in uw arbeidsongevallenverzekering. Vroeger legde de VDAB echter ook al op om hen voor ongevallen op het werk te verzekeren. Wat is er dan concreet veranderd?
Lees meer

NIET-CONCURRENTIE - 02.12.2019

Niet-concurrentiebeding: wanneer zinvol en hoe aanpakken?

U las het onlangs ook in de media. Hoewel het mandaat van de CEO van bpost afloopt, kan hij toch aanspraak maken op een niet-concurrentiebeding met een vergoeding van € 500.000. Welke spelregels moet u zoal naleven als de bedrijfsleider met bepaalde collega’s een niet-concurrentiebeding wil afspreken? Hoe kunt u vermijden dat u de voorziene vergoeding moet betalen, als u uiteindelijk op het beding toch geen beroep wilt doen?
Lees meer

OUTPLACEMENT - 03.02.2020

Outplacement ten laste van Sociaal Fonds PC 200: volg de correcte procedure!

Welke werknemers hebben recht op outplacement? Wanneer mag u in ruil voor dat outplacement 4 weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? Wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden wanneer u de kosten van het outplacement ten laste kunt leggen van het Sociaal Fonds van PC 200?
Lees meer

Cookiebeleid