Recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 27.03.2020

MAC-clausules in de M&A-praktijk: de zoektocht naar het evenwicht

Gezien de recente gebeurtenissen inzake het coronavirus wint de ‘Material Adverse Change’-clausule (MAC) opnieuw aan belang. Een MAC-clausule is een vaak gebruikte clausule in een overnameovereenkomst die (één van) de partijen het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen wanneer er zich tussen ‘signing’ en ‘closing’ wezenlijk ongunstige wijzigingen voordoen. Wat is de juridische kwalificatie van zo’n MAC-clausule? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen ervan?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.03.2020

Als uw klant een deel zelf wil doen...

Nadat u een aannemingsovereenkomst gesloten heeft, beslist uw klant om een deel van de werken uiteindelijk toch niet te laten doorgaan of ze zelf uit te voeren. Moet u dat dan zomaar aanvaarden? Hoe gaat u praktisch te werk?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - VERTRAGINGSBEDING - 27.03.2020

Is de deadline verschoven door de coronacrisis?

Door het coronavirus moet u als aannemer misschien tijdelijk bepaalde werven stilleggen. U had nochtans misschien een strikte deadline afgesproken en er waren eventueel ook vertragingsboetes afgesproken. Hoe zit dat dan juist?
Lees meer

FAILLISSEMENT - 17.03.2020

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken.Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 17.03.2020

Uw klant of leverancier is failliet of in ‘WCO’: wat nu?

Elke ondernemer komt er vroeg of laat mee in aanraking: uw klant of leverancier gaat failliet of vraagt een gerechtelijke reorganisatie (het vroegere WCO), terwijl u nog een tegoed heeft of nog goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft. Welke stappen kunt of moet u dan ondernemen? Kunt u op dat moment nog beslag leggen? Wanneer is uw vordering bevoorrecht?
Lees meer

RECHT - 16.03.2020

Als de levering op zich laat wachten... 

Het bedrijf bestelt een aantal producten, maar de levering blijft uit. Vanaf wanneer kunt u zeggen dat de levering te laat is? Kan het bedrijf het contract met de leverancier dan eenzijdig beëindigen en de producten elders bestellen? Kunt u een schadevergoeding vragen of een korting op de aankoopprijs? Hoe vermijdt het bedrijf dat het bij een laattijdige levering door een leverancier zelf problemen krijgt met zijn klanten?
Lees meer
Recht

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - AANMANING - 28.01.2020

Wanneer loont het de moeite om naar de rechter te stappen?

Veel kmo’s stappen nooit naar de rechter voor het invorderen van hun facturen, zo kwam in de media. Vanaf wanneer loont het de moeite om dat toch te doen en wanneer is inderdaad het sop de kool niet waard?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 28.01.2020

Zorgvolmacht en levensverzekering

Als u een of meer personen wilt aanduiden die uw vermogen kunnen beheren wanneer u onbekwaam wordt, dan is de zorgvolmacht het antwoord. Al meer dan 126.000 Belgen lieten een zorgvolmacht opmaken. Van het regelen van eenvoudige bankzaken tot het verkopen of schenken van uw bezittingen: u bepaalt zelf hoe ver de lasthebber mag gaan. Mag uw lasthebber echter ook de begunstiging van een levensverzekering wijzigen? En wat met uw andere rechten als verzekeringnemer, zoals het recht om de levensverzekering te beëindigen (afkoop)?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 20.01.2020

Klant betaalt niet omdat nog niet alles 100% klaar is?

Uw klant laat weten dat hij u pas iets zal betalen als u de werken volledig afgewerkt heeft. Hij baseert zich op een zgn. ‘exceptie’. Hoe zit dat en kunt u dat niet omdraaien waardoor u alles pas afwerkt als hij u eerst betaalt?
Lees meer

Cookiebeleid