Recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - 13.02.2020

Een factuur betalen... met een factuur?

Kunt u door producten of diensten bij een klant af te nemen uw factuur ‘compenseren’? Mag u een vordering altijd zomaar compenseren met de bedragen die u de klant nog verschuldigd bent? Wat zijn daartoe de voorwaarden? Moet u dan bepaalde formaliteiten naleven? Is compensatie ook nog mogelijk als de klant intussen failliet is? Kunt u in uw algemene voorwaarden of contracten andere afspraken over compensatie maken?
Lees meer

RECHT - BESTELLING - 10.02.2020

Wat met bestaand contract bij overdracht van handelsfonds?

U neemt een handelsfonds over van een collega. Wat betekent dat dan voor de lopende contracten die de collega nog heeft, zoals bv. een bestelling van een klant die nog niet geleverd is? Onlangs sprak een rechter zich hierover uit.
Lees meer

VASTGOEDMAKELAAR - AANSPRAKELIJKHEID - 10.02.2020

Een ongeval bij het huisbezoek...

U als vastgoedmakelaar of een personeelslid bezoekt met een kandidaat-huurder of -koper een pand. Wat als er iets gebeurt, bv. iemand die door de vloer zakt?
Lees meer

CONTRACT - 03.02.2020

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen?Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is?
Lees meer

RECHT - VEILIGHEID - 03.02.2020

Dieven over de vloer op de werf?

Op een van uw werven gebeurt er een diefstal waarbij bouwmaterialen en/of machines gestolen worden. Kunt u de bouwheer daarvoor aansprakelijk stellen? Kunt u de bouwheer verplichten om er een verzekering voor te nemen?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 03.02.2020

Altijd een bedenktijd bij een bestelling op Batibouw?

Vanaf 29 februari eerstkomende is het weer Batibouw. Heeft u, als u als professional daar een bestelling plaatst, een bedenktijd of kunt u daaromtrent iets overeenkomen? Wat als u zich niet aan de afspraak houdt?
Lees meer
Recht

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND - 10.12.2019

Rechtsbijstand met fiscaal voordeel!

Sinds 01.09.2019 kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u privé recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Hoe zit dat precies?
Lees meer

RECHT - SAMENWERKINGSVORMEN - 17.12.2019

Samenwerken met een freelancer, hoe zit dat precies?

U wilt met een freelancer werken om die persoon bv. een aantal vertalingen te laten doen of een website te laten bouwen. Hoe zit zo’n samenwerking in elkaar en welke bepalingen neemt u maar beter op in uw samenwerkingsovereenkomst?
Lees meer

INCASSO FACTUREN - 23.12.2019

Uw facturen voortaan sneller betaald?

Een nieuwe wet zorgt ervoor dat grote klanten kmo’s niet langer een overdreven betalingstermijn kunnen opdringen. Welke afspraken kunt u wel nog maken? Binnen welke termijn moet de klant betalen als u geen andere afspraken maakte? Op welke schadevergoeding heeft u recht?
Lees meer

Cookiebeleid