Recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - 01.06.2023

Hoe raakt u aan uw geld nadat u tegen uw slechte betalers een vonnis verkregen heeft?

Hoe pakt u de zaken het best aan nadat u tegen een slechte betaler een vonnis verkregen heeft? Kan de gerechtsdeurwaarder bij het betekenen van een bevel tot betaling een afbetalingsplan goedkeuren? Op welke goederen van de klant kunt u beslag laten leggen? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Is het van belang of uw klant al dan niet beroep aantekent tegen het vonnis in eerste aanleg? Kunt u meer druk zetten door uw klant te dagvaarden in faling? Waarom is zo’n dagvaarding in faling voor u niet altijd zonder risico?
Lees meer

RECHT - 30.05.2023

Een beroep doen op de verzekering tienjarige aansprakelijkheid van uw aannemer?

Moet een aannemer die voor u bouw- of verbouwingswerken uitvoert zijn tienjarige aansprakelijkheid verzekeren? Zijn er grenzen aan die verzekeringsplicht? Welke gebreken worden erdoor gedekt? Wie moet de kosten van zo’n verzekering dragen? Kunt u vragen dat de aannemer een bewijs levert van het feit dat hij verzekerd is? Kunt u deze verzekering ook nog aanspreken als de aannemer failliet ging?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - VARIA - 31.05.2023

Na overname aansprakelijk voor de fouten van de verkoper?

U heeft de zaak van een concurrent overgenomen. Bent u dan aansprakelijk voor de fouten die deze concurrent gemaakt heeft en moet u daarvoor garantie geven? Welke afspraken kunt u met uw voorganger daarover maken?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - VARIA - 31.05.2023

Hoofdaannemer is aansprakelijk voor onderaannemer

De bouwheer beklaagt zich over werken die uw onderaannemer bij hem uitvoerde en weigert uw factuur te betalen of vraagt u om garantie. Kunt u hem ‘doorverwijzen’ naar uw onderaannemer? Wat moet u in zo’n geval doen?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - VARIA - 31.05.2023

Is uw hoofdaannemer solvabel?

U gaat werken doen in onderaanneming. Waarom kan het daarvoor nuttig zijn om de solvabiliteit van uw hoofdaannemer na te gaan? Hoe gaat u te werk?
Lees meer

REIZEN - 30.05.2023

De reisorganisator wijzigt uw reis: wat zijn uw rechten?

Kan de reisorganisator de prijs van uw pakketreis na de boeking nog verhogen of u een brandstof- of andere toeslag aanrekenen? Kan de touroperator u zomaar laten weten dat de reis om welke reden ook niet doorgaat en wat zijn dan uw rechten? Kan de reisorganisator u in een ander hotel onderbrengen of het programma van de reis eenzijdig aanpassen? Kunt u zelf een geboekte reis nog annuleren en wat kost u dat dan?
Lees meer
Recht

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 12.04.2023

Statutenwijziging: wat doen met het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV(BA)?

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht zijn het kapitaal en de wettelijke reserve van uw BV(BA) omgevormd tot het zgn. onbeschikbaar eigen vermogen. Wist u dat u bij de aanpassing van uw statuten aan dat hervormde vennootschapsrecht die onbeschikbaarheid kunt opheffen? Waarom is dat nuttig?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - VARIA - 29.03.2023

Kunt u een verstuurde e-mail als bewijs gebruiken?

Correspondentie die u doet met de bouwheer, een hoofd- of onderaannemer of leverancier gebeurt vaak via e-mail. Maar wat als later de ontvangst van de e-mail betwist wordt? Kunt u er zich dan nog op beroepen?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 13.03.2023

Contract sluiten met een nog op te richten vennootschap?

Een klant is van plan om een vennootschap op te richten en vraagt u om het contract alvast op te maken op naam van die vennootschap. Is dat wel mogelijk en hoe gaat u dan te werk? Welke voorzorgen neemt u maar beter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app