Recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 17.09.2020

Instaan voor de fouten van uw voorganger?

U nam een tijdje geleden een bouwbedrijf over. Enkele klanten van de voormalige eigenaar vragen dat u bij hen zaken onder garantie (lees: gratis) komt oplossen. Bent u daartoe verplicht en maakt het daarbij een verschil of u een handelszaak of een vennootschap overgenomen heeft?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 17.09.2020

Langer dan tien jaar garantie geven door de coronacrisis?

Een klant beroept zich op uw tienjarige aansprakelijkheid voor werken die u elf jaar geleden startte. Vanaf wanneer begint die termijn precies te lopen? Kan uw klant zich beroepen op de coronacrisis om langer garantie te krijgen?
Lees meer

RECHT - OFFERTES & CONTRACTEN - 17.09.2020

Geen aankoopbewijs, geen garantie?

Een klant vraagt u garantie op een product waarvan hij beweert dat hij dit in uw winkel kocht. Kunt u vragen dat hij eerst het aankoopbewijs voorlegt? Moet u ook garantie geven als de klant de originele verpakking niet meer heeft?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 15.09.2020

Wettelijke regels als u wilt verkopen via sociale media?

Om in deze coronacrisis toch zo veel mogelijk te kunnen verkopen, wilt u ook via sociale media uw producten of diensten aan de man brengen. Met welke spelregels moet u dan rekening houden en wat met een ‘like, share en win’-actie?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 15.09.2020

U indekken bij laattijdige betaling door een klant?

Door de coronacrisis zouden naar verluidt de helft van de facturen aan zelfstandigen te laat betaald worden. Als u zelf geconfronteerd wordt met dergelijke slechte betalers, hoe kunt u zich dan indekken? Op welke vergoedingen kunt u aanspraak maken en waarom kan het nuttig zijn hierover nog afspraken te maken?
Lees meer

HUUR - 10.09.2020

Heeft u een voorkooprecht op een gehuurd bedrijfspand?

Moet de eigenaar u altijd verwittigen als hij het bedrijfspand dat u van hem huurt, wil verkopen? Heeft u dan automatisch een voorkooprecht? Kunt u zo’n voorkooprecht contractueel overeenkomen en welke afspraken zijn er dan precies mogelijk? Wat zijn uw rechten als de eigenaar het overeengekomen voorkooprecht met de voeten treedt? Zijn er andere regels van toepassing als u winkelruimtes huurt met een handelshuurcontract? Kunt u dan ook een voorkeurrecht afspreken en welke spelregels gelden er dan?
Lees meer
Recht

Meest gelezen tips & adviezen

AANNEMING - 30.06.2020

‘Lichte gebreken’: aannemer aanspreken?

De tienjarige aansprakelijkheid van uw aannemer speelt enkel voor zware gebreken. Kunt u uw aannemer ook aansprakelijk stellen voor lichtere verborgen gebreken? Hoever gaat zijn garantieverplichting dan? Wat kunt u dan van de aannemer vragen? Binnen welke termijn moet u een dergelijk gebrek inroepen? Kan de aannemer in de overeenkomst andere afspraken maken?
Lees meer

PRIVÉ - KINDEREN - 08.09.2020

Een onderhoudsuitkering i.p.v. een kot: fiscaal de max?

Een kot of studio huren voor uw kind-student kost al gauw € 500 à 800 per maand. I.p.v. zelf de huur te betalen, kunt u beter een onderhoudsuitkering aan uw kind betalen, óók als u niet gescheiden bent. Die is nl. fiscaal aftrekbaar, zo hoort u zeggen. Is dat echter wel waar en zo ja, levert het ook echt profijt op?
Lees meer

BANK - BETALING - 03.09.2020

Nieuwe spelregels voor online betalingen!

Een nieuwe Europese richtlijn wordt sinds 25 augustus 2020 geleidelijk ingevoerd zodat tegen 1 januari 2021 consumenten beter beschermd zijn als ze online iets aankopen en betalen. Hoe zit dat en wat moet u als ondernemer doen?
Lees meer

Cookiebeleid