Recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACTEN - 27.11.2020

Uw klant annuleert het contract: heeft u recht op een schadevergoeding?

Als uw klant een contract annuleert of een wanprestatie begaat, dan kunt u vaak een schadevergoeding vragen. Kunt u in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden meteen afspreken welke schadevergoeding de klant u dan verschuldigd is? Kan de rechtbank die vergoeding verminderen als ze overdreven is? Geldt dat ook als er geen sprake is van een schadebeding, maar van een opzegbeding? Wat moet u weten over het verschil daartussen?
Lees meer

NALATENSCHAP - 26.11.2020

Een schenking laten inkorten?

Als een overledene meer dan het voorbehouden deel van zijn nalatenschap wegschonk of via testament legateerde, dan kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Wat houdt dat precies in? Wie kan inkorting vragen en hoe moet dat precies gebeuren? Op welke manier moet het te veel ontvangene dan teruggegeven worden? Waarom is diegene die de oudste schenking ontving dan uiteindelijk meestal het beste af?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 26.11.2020

Uw klant een werkbon laten aftekenen?

Heel wat van uw collega’s laten bij het einde van een herstelling die ze bij een klant gaan doen een ‘werkbon’ aftekenen. U overweegt om daarmee dan ook aan de slag te gaan, maar u wilt dit zo kort mogelijk houden. Wat moet er op zo’n werkbon dan zeker vermeld worden?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 26.11.2020

Uw woning beschermen tegen een faillissement

Nu een aantal collega’s in slechte financiële papieren zitten, wilt u zichzelf gaan beschermen. Wist u dat u uw woning kunt veiligstellen bij een faillissement? Hoe gaat u daarbij precies te werk en wat kost u dat?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 26.11.2020

Garantie krijgen van uw leverancier?

Als u als aannemer bij een klant bepaalde zaken installeert, moet u weleens twee jaar garantie geven op die zaken. Kunt u dan eigenlijk niet vragen dat uw leverancier u op zijn beurt dezelfde garantie geeft? Kunnen er andere afspraken gemaakt worden?
Lees meer

RECHT - LEVERING - 26.11.2020

Als uw klant zijn bestelling niet afhaalt...

Een klant vraagt u om een product dat u niet in stock heeft, voor hem te bestellen. Alleen haalt hij dat uiteindelijk niet af. Welke stappen kunt u ondernemen? Mag u het betaalde voorschot als schadevergoeding behouden?
Lees meer
Recht

Meest gelezen tips & adviezen

AANDEELHOUDERS - 13.10.2020

Nieuwe UBO-verplichting

UBO-register. Zoals u weet moest u/uw boekhouder normaal gezien uiterlijk op 31.12.2019 de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap meegedeeld hebben aan het UBO-register. Vennootschappen die nog niet in orde zijn, hebben normaal gezien onlangs een herinneringsbrief van de FOD Financiën ontvangen. ...
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer

PRIVÉ - KINDEREN - 08.09.2020

Een onderhoudsuitkering i.p.v. een kot: fiscaal de max?

Een kot of studio huren voor uw kind-student kost al gauw € 500 à 800 per maand. I.p.v. zelf de huur te betalen, kunt u beter een onderhoudsuitkering aan uw kind betalen, óók als u niet gescheiden bent. Die is nl. fiscaal aftrekbaar, zo hoort u zeggen. Is dat echter wel waar en zo ja, levert het ook echt profijt op?
Lees meer