Recht - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 08.05.2024

Uw leverancier of uw onderaannemer betrekken in een discussie met uw klant?

Bent u aansprakelijk tegenover uw klant voor gebreken aan de werken die een onderaannemer voor u uitvoerde of aan de goederen die uw leverancier leverde? Kunt u uw onderaannemer of leverancier op zijn beurt daarvoor aansprakelijk stellen? Moet u die dan dadelijk in de discussie betrekken? Hoe gaat u daarbij te werk? Welke stappen kunt u ondernemen als u uiteindelijk in een procedure betrokken geraakt met de klant? Waarom is het dan van belang om ervoor te zorgen dat uw onderaannemer of leverancier mee betrokken wordt in een eventueel deskundigenonderzoek?
Lees meer

RECHT - 08.05.2024

Hoever mag u gaan voordat uw reclame misleidend wordt?

Vanaf wanneer wordt misleidende reclame verboden en hoe wordt dat beoordeeld? Mag u in uw reclame overdrijven? Mag u aangeven dat u ‘de beste of de goedkoopste bent in de regio’? In welke mate bent u verplicht om een voorraad te hebben wanneer u in uw reclame uitpakt met lage prijzen? Kan ook het verzwijgen van bepaalde kenmerken van uw producten of diensten als misleidende reclame beschouwd worden? Wat riskeert een concurrent als hij zich niet houdt aan die regels?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 07.05.2024

Weg met de planten op het terras van uw horecazaak?

Een collega-horeca-uitbater werd verplicht een olijfboom op zijn terras te verwijderen. Betekent dit nu dat u ook alle planten op uw terras moet wegdoen? Waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHADEVERGOEDING - 06.05.2024

Verzekaars moeten vanaf 1 oktober 2024 uw schadevergoeding sneller uitkeren

Een nieuwe wet van 17 maart 2024 verplicht verzekeraars om voor alle soorten verzekeringen de schaderegeling niet nodeloos te rekken. Wat houdt die wet in voor u en vanaf wanneer is ze van toepassing?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 06.05.2024

Uw aansprakelijkheid tegenover klanten contractueel beperken via een zgn. bevrijdingsbeding

Uw aansprakelijkheid voor de diensten die u levert, kunt u beperken via een zgn. bevrijdingsbeding. Wat houdt dat beding in en welke spelregels moet u in acht nemen? Gelden er andere regels naargelang u zakendoet met andere ondernemers (b2b), dan wel met consumenten (b2c)?
Lees meer

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 02.05.2024

Als aannemer kunt u werken in regie of tegen vaste prijzen

U moet als aannemer werken uitvoeren voor een opdrachtgever. Met het oog daarop stelt u een offerte op. Welke mogelijke prijsbepalingen heeft u? Hoe bepaalt u het best uw prijs en wat zijn de gevolgen en risico’s als u voor de ene of de andere prijsbepaling kiest?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 27.03.2024

U bent als aannemer niet eeuwig aansprakelijk voor fouten

U komt bij een klant en stelt vast dat een collega-aannemer een leiding verkeerd heeft gelegd, waardoor uw klant nu hogere kosten moet maken. Kan uw collega daarvoor nog aansprakelijk worden gesteld? En kunnen daarover contractuele afspraken worden gemaakt?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 12.03.2024

Nieuw digitaal platform voor consumenten op komst

Een nieuwe wet die op 1 februari 2024 van kracht ging, richt een digitaal platform voor consumenten op. Wat houdt dat platform precies in? Kunt u daar als winkelier ook mee te maken krijgen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHADEVERGOEDING - 06.05.2024

Verzekaars moeten vanaf 1 oktober 2024 uw schadevergoeding sneller uitkeren

Een nieuwe wet van 17 maart 2024 verplicht verzekeraars om voor alle soorten verzekeringen de schaderegeling niet nodeloos te rekken. Wat houdt die wet in voor u en vanaf wanneer is ze van toepassing?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app