Recht - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 18.01.2021

Uw advocaat of gerechtsdeurwaarder is in de fout gegaan, wat nu?

U doet een beroep op een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Wat kunt u nog ondernemen als die volgens u een fout begaat bij de uitvoering van zijn opdracht. Wanneer is er dan effectief sprake van een fout? Kunt u een eventuele fout nog rechtzetten? Kunt u van uw advocaat of gerechtsdeurwaarder dan een schadevergoeding vragen? Hoe wordt uw schade berekend? Zijn er los van de rechtbank ook nog andere instanties waar u met uw klacht terechtkunt?
Lees meer

RECHT - 18.01.2021

Algemene voorwaarden: hoever kunt u gaan in het beperken van uw verantwoordelijkheid?

In veel algemene voorwaarden staan clausules die de aanspraken van klanten beperken in de tijd. Zijn zulke clausules geldig? Hoever kunt u daarin gaan? Kunt u voorzien dat klachten van klanten u binnen een bepaalde termijn moeten bereiken of uw garantietermijn beperken in de tijd? Kunt u afwijken van de wettelijke regels omtrent verjaring? Is er een verschil naargelang u zakendoet met een andere ondernemer dan wel met een consument?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

CONTRACT - 17.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden, die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - 11.12.2020

Wanneer is het bedrijf aansprakelijk voor gebrekkige producten?

Een consument vraagt een schadevergoeding van het bedrijf op basis van de ‘Wet inzake productaansprakelijkheid’. Wat houdt die wet precies in? Onder welke voorwaarden riskeert u aansprakelijk gesteld te worden? Wie kan het bedrijf aansprakelijk stellen en voor welke producten? Hoever kan die aansprakelijkheid precies gaan en welke vergoedingen riskeert u te moeten betalen? Kunt u ook andere afspraken maken in de overeenkomsten die u met uw klanten sluit?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 10.12.2020

Een ‘vertrouwelijk’ voorstel doen bij een discussie?

U heeft een discussie met een klant of leverancier. Om er ‘onderling uit te raken’, zou u een voorstel op mail willen zetten naar de ander toe. Hoe vermijdt u dat die dat dan later tegen u gebruikt? Hoe kunt u dit het best formuleren?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 10.12.2020

Een ‘vertrouwelijk’ voorstel doen bij een discussie?

U heeft een discussie met een klant of leverancier. Om er ‘onderling uit te raken’, zou u een voorstel op mail willen zetten naar de ander toe. Hoe vermijdt u dat die dat dan later tegen u gebruikt? Hoe kunt u dit het best formuleren?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 27.10.2020

Weet de fiscus eerstdaags echt alles over uw rekeningen?

Als het van de nieuwe regering afhangt, moeten de banken in de toekomst nog meer gegevens bezorgen aan het zgn. Centraal Aanspreekpunt of het CAP. Wat zou er dan veranderen en heeft dit ook gevolgen bij een fiscale controle?
Lees meer

NALATENSCHAP - 26.11.2020

Een schenking laten inkorten?

Als een overledene meer dan het voorbehouden deel van zijn nalatenschap wegschonk of via testament legateerde, dan kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Wat houdt dat precies in? Wie kan inkorting vragen en hoe moet dat precies gebeuren? Op welke manier moet het te veel ontvangene dan teruggegeven worden? Waarom is diegene die de oudste schenking ontving dan uiteindelijk meestal het beste af?
Lees meer