Recht - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDEELHOUDERS - AANSPRAKELIJKHEID - 11.06.2021

Privé aansprakelijk voor belastingen ex-vennootschap?

Een vennoot van een VOF draagt zijn aandelen over, maar wordt een tijd later door de fiscus aangesproken om een belastingschuld van die VOF te betalen. Kan dat wel? Wat zei Cassatie hierover op 30.04.2021, en hoe zit dat voor een BV(BA)?
Lees meer

VASTGOED - 07.06.2021

Als verkoper pand gebreken verzweeg...

De verkoper van een onroerend goed sluit zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken meestal uit. Is zo’n clausule in een verkoopovereenkomst ook geldig? Kan de verkoper zich ook op die clausule beroepen als hij het gebrek wel kende, maar dat voor u als koper verzweeg? Welke stappen kunt u dan ondernemen? Hoe bewijst u dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek? Waarom wacht u in zo’n situatie het best niet te lang, vooraleer u actie onderneemt?
Lees meer

CONTRACT - 04.05.2021

Concurrentieverbod: de hakbijl begraven?

Als u een bedrijf overneemt, dan wilt u wellicht vermijden dat de vorige aandeelhouder(s) en/of bestuurders u onmiddellijk concurrentie aandoen. Waarop moet u dan letten bij het formuleren van een verbod? Wat zijn de gevolgen indien een niet-concurrentiebeding niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet? Is de situatie anders bij een gedwongen verkoop in het kader van een geschillenregeling?
Lees meer

INCASSO FACTUREN - 04.05.2021

Uw klant verkoopt zijn handelszaak?

Kunt u na de overname uw openstaande facturen nog laten betalen door de klant zelf of moet u vragen dat de overnemer ze betaalt? Wat gebeurt er dan met lopende contracten? Kunt u de openstaande facturen innen als u zelf een handelszaak overneemt en hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 19.04.2021

U heeft opmerkingen bij de gevraagde werken, wat dan?

Een klant vraagt u om werken uit te voeren waarbij u uw twijfels heeft en waarvan u meent dat ze op termijn tot problemen kunnen leiden. Wat zijn uw verplichtingen op dat vlak en hoe pakt u dat het best aan?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 06.04.2021

De werken ‘stilzwijgend’ opleveren?

Als u (grotere) werken doet bij een klant, moeten die gevolgd worden door een oplevering. Is het noodzakelijk om die ook op papier te zetten? Hoe gaat u daarbij eigenlijk het best te werk?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 06.04.2021

De werken ‘stilzwijgend’ opleveren?

Als u (grotere) werken doet bij een klant, moeten die gevolgd worden door een oplevering. Is het noodzakelijk om die ook op papier te zetten? Hoe gaat u daarbij eigenlijk het best te werk?
Lees meer

CONTRACTEN - 30.03.2021

Hoe zorgt u ervoor dat u zich ook effectief op uw algemene voorwaarden kunt beroepen?

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat u zich bij een discussie tegenover uw contractspartij op uw algemene voorwaarden kunt beroepen. Moet u bij elke transactie aan uw klant vragen om zijn akkoord met uw algemene voorwaarden te bevestigen? Volstaat het om uw algemene voorwaarden alleen maar op uw website te plaatsen? Is het voldoende dat uw klant uw factuur niet protesteert om te kunnen zeggen dat hij ook akkoord ging met uw algemene voorwaarden? Wat gebeurt er als een anderstalige klant beweert dat hij uw algemene voorwaarden niet begrijpt?
Lees meer

CONTRACT - 04.05.2021

Concurrentieverbod: de hakbijl begraven?

Als u een bedrijf overneemt, dan wilt u wellicht vermijden dat de vorige aandeelhouder(s) en/of bestuurders u onmiddellijk concurrentie aandoen. Waarop moet u dan letten bij het formuleren van een verbod? Wat zijn de gevolgen indien een niet-concurrentiebeding niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet? Is de situatie anders bij een gedwongen verkoop in het kader van een geschillenregeling?
Lees meer