Recht - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - VERZOENING - 29.11.2023

Via Verzoeningscommissie Bouw een bouwgeschil oplossen

Als u een discussie heeft met een particuliere klant, kunt u dit geschil soms voorleggen aan de Verzoeningscommissie Bouw. Waarvoor is deze commissie bevoegd en hoe start u een procedure?
Lees meer

CONTRACTEN - 08.11.2023

Onderhandelingen voeren en stopzetten: hoe risico’s vermijden?

Ondernemingen voeren voortdurend onderhandelingen. Over samenwerking, afname van goederen of diensten, overname van een concullega, enz. Waarop moet u letten wanneer u dergelijke onderhandelingen voert? Mag u zomaar onderhandelingen afbreken? Welke mogelijke aansprakelijkheden kunt u oplopen en wat is de precieze draagwijdte van voorakkoorden, letters of intent, principeovereenkomsten?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - DESKUNDIGE - 02.11.2023

Wie betaalt aangestelde deskundige in bouwgeschil?

Bij een discussie met een klant over de slechte uitvoering van werken of gebreken wordt weleens een deskundige aangesteld door de rechtbank. Wie betaalt diens kosten? En kunt u op kosten van uw klant een deskundige aanstellen?
Lees meer

RECHT - 30.10.2023

Uw aannemer of architect aansprakelijk stellen?

Wanneer is uw aannemer of architect aansprakelijk voor gebreken aan een nieuwbouw of verbouwing? Geldt de tienjarige aansprakelijkheid voor elk gebrek? Waarom is het belangrijk om bij de oplevering alle gebreken te vermelden die u dan opmerkt? Kan uw aannemer of architect zijn aansprakelijkheid contractueel beperken? Kunt u bij een probleem steeds aankloppen bij hun verzekeraar?
Lees meer

RECHT - 30.10.2023

Op welke garantie heeft u recht bij de aankoop van een tweedehandswagen?

Heeft u bij de aankoop van een tweedehandswagen dezelfde garantie als bij een nieuwe wagen? Maakt het een verschil of u de wagen koopt van een garagist dan wel van een particulier? Kunt u als koper ook een beroep doen op de fabrieksgarantie die de verkoper kreeg? Kan de verkoper zijn garantieverplichtingen contractueel beperken? Gelden er andere regels als u de wagen koopt met uw vennootschap dan wel voor uw bedrijf?
Lees meer

RECHT - 13.10.2023

Uw aansprakelijkheid tegenover uw klanten contractueel beperken?

Kan het bedrijf zijn aansprakelijkheid voor contractuele fouten en wanprestaties beperken via een bevrijdingsbeding? Wat houdt een dergelijke clausule precies in? Moeten zulke afspraken omtrent de beperking van uw aansprakelijkheid op papier gezet worden? Hoe gaat u daarbij dan te werk? Stelt de wet grenzen aan de geldigheid van de afspraken die u op dat vlak met de klant kunt maken? Zijn er verschillende regels van toepassing naargelang u zakendoet met andere ondernemers, dan wel met consumenten? Wat zegt het nieuwe Wetboek Verbintenissen daar precies over?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - DESKUNDIGE - 02.11.2023

Wie betaalt aangestelde deskundige in bouwgeschil?

Bij een discussie met een klant over de slechte uitvoering van werken of gebreken wordt weleens een deskundige aangesteld door de rechtbank. Wie betaalt diens kosten? En kunt u op kosten van uw klant een deskundige aanstellen?
Lees meer

RECHT - 30.10.2023

Uw aannemer of architect aansprakelijk stellen?

Wanneer is uw aannemer of architect aansprakelijk voor gebreken aan een nieuwbouw of verbouwing? Geldt de tienjarige aansprakelijkheid voor elk gebrek? Waarom is het belangrijk om bij de oplevering alle gebreken te vermelden die u dan opmerkt? Kan uw aannemer of architect zijn aansprakelijkheid contractueel beperken? Kunt u bij een probleem steeds aankloppen bij hun verzekeraar?
Lees meer

VASTGOEDMAKELAAR - AANSPRAKELIJKHEID - 09.10.2023

Berging die op het perceel van de buur staat mee verkocht?

Stel, de verkoper van een pand heeft ook een tuinberging die eigenlijk op het perceel van zijn buur staat. Hij heeft daarvoor een ‘gebruiksrecht’ van zijn buur. Kan die berging dan ook mee verkocht worden en wat is er in zo’n geval van belang?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app