Recht - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - RECHT - 18.10.2023

Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt?

Sinds 01.09.2023 zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van een particuliere klant gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling voortaan voldoen? Welke schadevergoeding kunt u vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? En hoeveel interesten kunt u vorderen?
Lees meer

RECHT - 20.06.2023

Proefperiode jobstudent moet in contract!

Eerste dagen al problemen... U neemt deze zomer een jobstudent in dienst, maar helaas blijkt die de eerste dagen al niet geschikt te zijn, zodat het geen zin heeft om hem of haar een hele maand te betalen. U wilt dus het contract zo snel mogelijk beëindigen. Proefperiode van drie dagen. Voor gewone werknemers is de proefperiode afgeschaft sinds 01.01.2014, maar voor jobstudenten niet. Een studentenovereenkomst kunt u tijdens de eerste drie effectieve werkdagen beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding of -formaliteiten. U zorgt er het best wel voor dat u het ontslag kunt bewijzen, bv. via een e-mail of een papier dat u door de student laat tekenen. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 23.05.2023

Wat als statuten van uw eenpersoons-BV op 01.01.2024 nog niet gewijzigd zijn?

Zoals u weet moeten vennootschappen vóór 01.01.2024 hun statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u dat voor uw eenpersoons-BV niet doet?
Lees meer

RECHT - 17.01.2023

Klokkenluidersregeling nodig in uw bedrijf?

Waarover gaat het? Een EU-richtlijn uit 2019 verplicht de lidstaten om een regeling in te voeren voor de bescherming van zgn. klokkenluiders, zowel in de publieke als de private sector. Een wet van 28.11.2022 (BS 15.12.2022) heeft nu deze richtlijn omgezet in Belgisch recht. ...
Lees meer
Recht - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - RECHT - 18.10.2023

Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt?

Sinds 01.09.2023 zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van een particuliere klant gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling voortaan voldoen? Welke schadevergoeding kunt u vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? En hoeveel interesten kunt u vorderen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app