Recht - Bedrijfsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - SLECHTE BETALERS - 01.03.2024

Slechte betalers: hoeveel interesten aanrekenen vanaf 2024?

Welke interesten kunt u wettelijk vragen als uw klant niet op tijd betaalt? Vanaf wanneer zijn die precies verschuldigd? En maakt het een verschil uit of het een professionele of particuliere klant is?
Lees meer

RECHT - 27.02.2024

Nieuwe regels buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf 2025

Welke belangrijke wijzigingen brengt het nieuwe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek met zich mee voor het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht? Waarom riskeert u als ouder voortaan sneller aansprakelijk te worden gesteld als uw minderjarig kind iets mispeutert? Wat zegt de nieuwe wet over wie de bewaarder is van een dier of een zaak? Kunt u voortaan ook preventieve maatregelen van de rechter vragen? Wat houdt de afschaffing van het samenloopverbod in?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 26.02.2024

Cashgeld ook verplicht aanvaarden vanaf 2024!

Elektronisch betalen is dermate ingeburgerd dat nog maar weinig mensen cash betalen. Mag u dan zonder meer weigeren om cashgeld te aanvaarden en zijn er ter zake verschillende regels voor consumenten, dan wel voor andere ondernemers? Wat zegt een nieuwe wet die op 8 februari 2024 daarover gestemd werd?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - INTERESTEN - 26.02.2024

Hoeveel interesten mag u de eerste zes maanden van 2024 vragen aan slechte betalers?

Een klant betaalt uw factuur niet op tijd. Vanaf wanneer en hoeveel interesten kunt u die klant dan aanrekenen sinds 1 januari 2024? Maakt het daarbij een verschil of uw klant een andere ondernemer, dan wel een particulier is?
Lees meer

RECHT - 15.02.2024

Uw klant of leverancier gaat in gerechtelijke reorganisatie: hoe aanpakken?

Wat houdt het precies in als een leverancier een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt? Riskeert u in dat geval dat uw leverancier de door u bestelde goederen niet meer zal leveren? Waarop let u maar beter als u een nieuwe bestelling bij uw leverancier wilt plaatsen? Riskeert u dat een klant die een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt uw facturen niet meer betaalt? Waarom kijkt u het best na of uw vordering correct vermeld is en heeft u verdere zeggenschap in het lot van uw klant? Wat is er sinds 1 september 2023 veranderd aan de wetgeving ter zake?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - VARIA - 13.02.2024

Een wedstrijd op sociale media organiseren?

U denkt eraan om via een wedstrijd op sociale media, zoals Facebook of Instagram, reclame te maken voor uw zaak. Is een dergelijke actie wel toegelaten? Aan welke spelregels moet u zich daarbij houden?
Lees meer
Recht - Bedrijfsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - 18.12.2023

Vanaf 2026 verplichte e-facturatie tussen ondernemingen

Op 8 december 2023 werd een voorontwerp van wet, al aangepast na het advies van de Raad van State, goedgekeurd. Daarin staat te lezen dat de facturatie tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026 volledig elektronisch moet verlopen. Wat wil dat precies zeggen en hoe moet die e-invoicing dan gebeuren?
Lees meer

FACTUUR - 18.12.2023

Spelregels bij het einde van het jaar voor te ontvangen en op te maken facturen

In december 2023 heeft uw vennootschap nog kosten gemaakt waarvoor ze de factuur pas in 2024 verwacht. Mag ze die kosten dan al in 2023 aftrekken? Hoe zit dat omgekeerd als u eind 2023 nog prestaties doet die u pas in 2024 factureert?
Lees meer

RECHT - LEVERANCIER - 04.12.2023

Hoe te werk gaan om een domiciliëring te stoppen?

U ging destijds akkoord met een domiciliëring voor de facturen van een bepaalde leverancier die u nu evenwel wilt intrekken. Volstaat het dan om aan uw bank te vragen daarvoor het nodige te doen? Hoe moet u precies te werk gaan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app