Recht - Bedrijfsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

FACTUUR - TIJDSTIP FACTURATIE - 08.01.2021

Factuur sturen als uw klant niet thuis is?

Een klant vraagt om langs te komen om bepaalde werken aan zijn woning uit te voeren. Op het moment dat u langsgaat blijkt hij niet thuis te zijn. Kunt u dan een factuur sturen voor de ‘verloren’ uren?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - SOLDEN - 05.01.2021

Bijkomende stock aan- en verkopen tijdens de solden?

Een aantal van de producten die u verkoopt, doen het bijzonder goed tijdens de solden. Mag u daar een extra voorraad van aanschaffen en ze ook nog in solden verkopen? Kunt u een deel van de voorraad van uw ene winkel naar de andere overbrengen?
Lees meer

RECHT - OFFERTE - 05.01.2021

Een missing in uw offerte: hoe kunt u dat nog rechtzetten?

In de offerte die u aan uw klant stuurde, merkt u plots een vergissing op. Kunt u die offerte dan nog intrekken? En kan uw klant, die de offerte aanvaardde, eisen dat u uw producten of diensten levert tegen de ‘verkeerde’ prijs die u aangaf?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

CONTRACT - 17.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden, die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - 11.12.2020

Wanneer is het bedrijf aansprakelijk voor gebrekkige producten?

Een consument vraagt een schadevergoeding van het bedrijf op basis van de ‘Wet inzake productaansprakelijkheid’. Wat houdt die wet precies in? Onder welke voorwaarden riskeert u aansprakelijk gesteld te worden? Wie kan het bedrijf aansprakelijk stellen en voor welke producten? Hoever kan die aansprakelijkheid precies gaan en welke vergoedingen riskeert u te moeten betalen? Kunt u ook andere afspraken maken in de overeenkomsten die u met uw klanten sluit?
Lees meer
Recht - Bedrijfsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

AANDELEN - OVERDRACHT - 10.11.2020

Schenking vennootschap: alternatieven voor de kaasroute?

Binnenkort zal het wellicht niet meer mogelijk zijn om aandelen van uw vennootschap belastingvrij te schenken aan uw kinderen via een Nederlandse notaris. Welke alternatieven blijven er dan nog over om schenkbelasting te vermijden?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer