Recht - Bedrijfsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 14.09.2023

De goederen zijn beschadigd voordat de klant betaald heeft: wie draait ervoor op?

Moet de klant de bestelde goederen soms toch betalen wanneer ze voor de levering beschadigd geraken, bv. terwijl ze zich nog in uw magazijn bevinden? Gelden dezelfde regels als er iets misgaat bij het transport? Riskeert u zelf nog op te draaien voor beschadigingen als u de goederen wel al leverde bij de klant, maar de klant uw factuur nog niet betaald heeft? Kunt u andere afspraken maken met de klant? Zijn er grenzen aan de geldigheid van dergelijke afspraken?
Lees meer

BUITENLAND - 12.09.2023

Contracten sluiten met buitenlandse ondernemingen: waarop letten?

U heeft een buitenlandse (professionele) klant of leverancier met wie u een overeenkomst wenst te sluiten. Hoe bereikt u dat, in geval van problemen, de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en het Belgisch recht van toepassing? Maakt de toepassing van het Belgisch recht de Belgische rechter automatisch bevoegd? Wat als er op die vlakken niets is overeengekomen?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 12.09.2023

Algemene voorwaarden en ingebrekestelling aan consumenten nog niet aangepast sinds 01.09.2023!?

Heel wat ondernemers die zaken doen met consumenten pasten het best hun algemene voorwaarden en ingebrekestellingen sinds 1 september 2023 aan. Wat riskeert u als u dat ook nog niet deed? Waar kunt u terecht voor de aanpassing?
Lees meer

RECHT - AUTEURSRECHTEN - 12.09.2023

Uw menukaarten ‘eigendom’ van de drukker?

U laat een drukkerij uw menukaarten drukken en er eventueel ook een ontwerp van maken. Kan de drukkerij dan intellectuele eigendomsrechten daarop claimen? Hoe kunt u latere discussies hieromtrent vermijden?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - GARANTIE - 12.09.2023

Ook in de uitverkoop twee jaar garantie geven?

Een klant vraagt garantie op een aankoop die hij bij u deed tijdens een uitverkoop of waarvoor hij een kortingsbon gebruikte. Moet u dan ook twee jaar garantie geven? Kunt u andere afspraken met de klant maken?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - UITVERKOOP - 12.09.2023

Herbevoorraden bij een uitverkoop?

U voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een uitverkoop te houden. Hoelang mag die dan duren en moet u de uitverkoop ook houden in uw gebruikelijke winkelruimte? Mag u zich tijdens de uitverkoop herbevoorraden?
Lees meer
Recht - Bedrijfsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - SLECHTE BETALERS - 16.08.2023

Algemene voorwaarden en aanmaningsbrief voor particuliere slechte betalers aanpassen tegen 1 september 2023!

Op 1 september 2023 treedt de wet van 4 mei 2023 in werking die uw schadebedingen, interesten en de aanmaningen naar uw particuliere klanten die te laat betalen, reglementeert. Wat moet u dus zeker nu aanpassen en wat riskeert u als u die wettelijke bepalingen naast u neerlegt? En hoe stelt u zich in orde?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 16.08.2023

Hoeveel interesten vanaf juli 2023 voor uw slechte betalers?

Een klant betaalt uw facturen niet op tijd. Welke interesten kunt u dan voor de tweede helft van 2023 aan hem aanrekenen en vanaf wanneer zijn die precies verschuldigd? Wat als u andere contractuele afspraken gemaakt heeft?
Lees meer

OVERNAME - 29.06.2023

Geheimhoudingsovereenkomst bij overname: inhoud en aandachtspunten

Wanneer een bedrijf te koop is, wordt er van de verkoper verwacht dat hij de potentiële koper inzage zal verstrekken in vertrouwelijke informatie over het bedrijf dat hij wil verkopen. Het is gebruikelijk dat er dan aan de ontvanger van de vertrouwelijke informatie een geheimhoudingsverplichting opgelegd wordt. Die verplichting wordt dan geformaliseerd in een overeenkomst, de ‘geheimhoudingsovereenkomst’, ‘vertrouwelijkheidsovereenkomst’ (‘confidentiality agreement’) of ook wel ‘non-disclosure agreement’ (NDA) genaamd.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app