Recht - Bedrijfsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

CONTRACT - 29.09.2022

Vanaf 1 januari 2023 meer mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden?

Welke mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden biedt het nieuwe verbintenissenrecht u vanaf 1 januari 2023, als een klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt? Moet u steeds langs de rechtbank passeren om de ontbinding te vragen? Zijn clausules in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden die een ontbinding voorzien nog geldig? Kunt u de ontbinding voortaan ook al vragen als het duidelijk is dat uw klant in de toekomst zijn verbintenissen niet zal kunnen nakomen?
Lees meer

FACTUUR - VARIA - 27.09.2022

Altijd een verkoopfactuur maken?

Als u – voordat u een factuur maakt – al weet dat die onbetaald gaat blijven, moet u dan nog wel de moeite doen om er een te versturen? Wat zei de rechter daarover op 24.05.2022?
Lees meer

RECHT - AANKOOP - 20.09.2022

Geen bedenktijd bij onlineaankoop medisch materiaal?

Bij een onlineaankoop geldt er een zgn. wettelijke bedenktijd (van 14 kalenderdagen), tenminste wanneer u als consument aankoopt. Hoe zit dat dan wanneer u iets online aankoopt voor uw praktijk: is er dan geen enkele bescherming?
Lees meer

INCASSO - 15.09.2022

Zakendoen met een vennootschap in oprichting?

Een klant wil een bestelling plaatsen op naam van een vennootschap die hij nog moet oprichten. Is dat mogelijk? Aan welke voorwaarden moet er dan voldaan worden? Moet de vennootschap eens ze achteraf effectief opgericht is, die verbintenissen overnemen? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat gebeurt er als de vennootschap uiteindelijk toch niet opgericht wordt of als ze de verbintenissen toch niet overneemt? Kunt u uw factuur elders innen, als de vennootschap u uiteindelijk niet kan betalen? Waarom kunt u in zo’n geval misschien beter een waarborg vragen?
Lees meer
Recht - Bedrijfsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

KLANTEN - SLECHTE BETALERS - 16.08.2022

Jaarrekening van uw klanten nu screenen

Nu de meeste jaarrekeningen neergelegd zijn, kunt u zich een idee vormen van de betalingsmogelijkheden van uw klanten die via vennootschap werken. Waarop moet u dan vooral letten?
Lees meer

RECHT - BEWIJSWAARDE - 30.08.2022

Een e-mail: wettelijk erkend als bewijs!

Een klant of leverancier beweert een e-mail die u naar hem gestuurd heeft, nooit gezien te hebben. Kunt u die mail dan toch nog als bewijs gebruiken in een discussie of niet? Wat zegt de nieuwe wet daarover?
Lees meer

RECHT - VENNOOTSCHAPSRECHT - 13.09.2022

Bij de statutenwijziging uw vennootschap ook omvormen?

Dateert uw vennootschap van vóór 01.05.2019, dan moet u tegen 31.12.2023 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht. Eventueel kunt u bij die gelegenheid uw vennootschap ook ‘omzetten’, d.w.z. van vorm veranderen en soms moet dat zelfs! Wanneer dan precies en wat moet u dan doen?
Lees meer