Recht - Gebreken & garantie

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 18.01.2021

Algemene voorwaarden: hoever kunt u gaan in het beperken van uw verantwoordelijkheid?

In veel algemene voorwaarden staan clausules die de aanspraken van klanten beperken in de tijd. Zijn zulke clausules geldig? Hoever kunt u daarin gaan? Kunt u voorzien dat klachten van klanten u binnen een bepaalde termijn moeten bereiken of uw garantietermijn beperken in de tijd? Kunt u afwijken van de wettelijke regels omtrent verjaring? Is er een verschil naargelang u zakendoet met een andere ondernemer dan wel met een consument?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

CONTRACT - 17.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden, die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - 11.12.2020

Wanneer is het bedrijf aansprakelijk voor gebrekkige producten?

Een consument vraagt een schadevergoeding van het bedrijf op basis van de ‘Wet inzake productaansprakelijkheid’. Wat houdt die wet precies in? Onder welke voorwaarden riskeert u aansprakelijk gesteld te worden? Wie kan het bedrijf aansprakelijk stellen en voor welke producten? Hoever kan die aansprakelijkheid precies gaan en welke vergoedingen riskeert u te moeten betalen? Kunt u ook andere afspraken maken in de overeenkomsten die u met uw klanten sluit?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 26.11.2020

Uw woning beschermen tegen een faillissement

Nu een aantal collega’s in slechte financiële papieren zitten, wilt u zichzelf gaan beschermen. Wist u dat u uw woning kunt veiligstellen bij een faillissement? Hoe gaat u daarbij precies te werk en wat kost u dat?
Lees meer

RECHT - LEVERING - 26.11.2020

Als uw klant zijn bestelling niet afhaalt...

Een klant vraagt u om een product dat u niet in stock heeft, voor hem te bestellen. Alleen haalt hij dat uiteindelijk niet af. Welke stappen kunt u ondernemen? Mag u het betaalde voorschot als schadevergoeding behouden?
Lees meer
Recht - Gebreken & garantie

Meest gelezen tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 26.11.2020

Uw woning beschermen tegen een faillissement

Nu een aantal collega’s in slechte financiële papieren zitten, wilt u zichzelf gaan beschermen. Wist u dat u uw woning kunt veiligstellen bij een faillissement? Hoe gaat u daarbij precies te werk en wat kost u dat?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - LEVERING - 26.11.2020

Als uw klant zijn bestelling niet afhaalt...

Een klant vraagt u om een product dat u niet in stock heeft, voor hem te bestellen. Alleen haalt hij dat uiteindelijk niet af. Welke stappen kunt u ondernemen? Mag u het betaalde voorschot als schadevergoeding behouden?
Lees meer