Recht - Handelspraktijken

Recent toegevoegde tips & adviezen

HANDELSPRAKTIJKEN - SOLDEN - 05.01.2021

Bijkomende stock aan- en verkopen tijdens de solden?

Een aantal van de producten die u verkoopt, doen het bijzonder goed tijdens de solden. Mag u daar een extra voorraad van aanschaffen en ze ook nog in solden verkopen? Kunt u een deel van de voorraad van uw ene winkel naar de andere overbrengen?
Lees meer

RECHT - OFFERTE - 05.01.2021

Een missing in uw offerte: hoe kunt u dat nog rechtzetten?

In de offerte die u aan uw klant stuurde, merkt u plots een vergissing op. Kunt u die offerte dan nog intrekken? En kan uw klant, die de offerte aanvaardde, eisen dat u uw producten of diensten levert tegen de ‘verkeerde’ prijs die u aangaf?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 09.12.2020

Een overeenkomst voor bepaalde duur toch ook opzeggen?

Mogelijk heeft u ook contracten van bepaalde duur lopen, bv. voor de huur van een kopieermachine. Die lopen dan toch sowieso af op de einddatum of kunnen die zomaar stilzwijgend verlengd worden? Waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

CONTRACTEN - 27.11.2020

Uw klant annuleert het contract: heeft u recht op een schadevergoeding?

Als uw klant een contract annuleert of een wanprestatie begaat, dan kunt u vaak een schadevergoeding vragen. Kunt u in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden meteen afspreken welke schadevergoeding de klant u dan verschuldigd is? Kan de rechtbank die vergoeding verminderen als ze overdreven is? Geldt dat ook als er geen sprake is van een schadebeding, maar van een opzegbeding? Wat moet u weten over het verschil daartussen?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - PRIJS - 10.11.2020

Een foute prijs in uw folder?

U plaatst een advertentie in een reclameblad of laat een folder bedelen. Hierin vermeldt u per vergissing een te lage prijs voor een bepaald product. Zit u aan die prijs dan ook vast? Wat als u in uw winkel een product verkeerd ‘prijst’?
Lees meer
Recht - Handelspraktijken

Meest gelezen tips & adviezen

BEWIJS - 30.10.2020

Nieuw bewijsrecht sinds 1 november 2020

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek werd ingelast bij de wet van 13 april 2019 en wijzigt het bewijsrecht grondig. Wat wordt verstaan onder vrij bewijs? Wat is een ‘geschrift’ en een ‘begin van bewijs door geschrift’? Kunt u binnenkort verplicht worden om mee te werken aan de bewijsvoering? En vanaf wanneer gelden deze nieuwe bewijsregels?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - PRIJS - 27.10.2020

Hoe laat u uw klanten met hun smartphone betalen?

Sinds de uitbraak van het coronavirus is cash- en contactloos betalen de norm geworden. Uw klanten willen daarvoor ook hun smartphone kunnen gebruiken. Welke mogelijkheden kunt u hen vandaag aanbieden?
Lees meer

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer