Recht - Handelspraktijken

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

CONTRACT - 29.09.2022

Vanaf 1 januari 2023 meer mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden?

Welke mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden biedt het nieuwe verbintenissenrecht u vanaf 1 januari 2023, als een klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt? Moet u steeds langs de rechtbank passeren om de ontbinding te vragen? Zijn clausules in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden die een ontbinding voorzien nog geldig? Kunt u de ontbinding voortaan ook al vragen als het duidelijk is dat uw klant in de toekomst zijn verbintenissen niet zal kunnen nakomen?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - ALGEMENE VOORWAARDEN - 13.09.2022

Een waarborg vragen bij reservatie?

Sommige restauranthouders vragen aan klanten die een reservatie plaatsen om een waarborg te betalen om te voorkomen dat de klanten uiteindelijk toch niet komen opdagen. Is een dergelijke werkwijze wel geldig? Hoe kunt u te werk gaan?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - GARANTIE - 13.09.2022

Twee jaar garantie voor batterijen en andere slijtagegevoelige onderdelen voor consumenten-klanten?

Als winkelier moet u twee jaar garantie geven op de producten die u verkoopt aan particuliere klanten. Geldt dat ook voor slijtagegevoelige onderdelen of voor bijvoorbeeld batterijen? Kunt u daaraan ontsnappen?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - GARANTIE - 13.09.2022

Minder lang garantie geven op tweedehandsgoederen?

U verkoopt in uw winkel af en toe of geregeld tweedehandsgoederen. Moet u ook twee jaar garantie geven als die defect raken of volstaat een kortere termijn? Waarmee moet u rekening houden?
Lees meer
Recht - Handelspraktijken

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - BEWIJSWAARDE - 30.08.2022

Een e-mail: wettelijk erkend als bewijs!

Een klant of leverancier beweert een e-mail die u naar hem gestuurd heeft, nooit gezien te hebben. Kunt u die mail dan toch nog als bewijs gebruiken in een discussie of niet? Wat zegt de nieuwe wet daarover?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 13.09.2022

Uw bedrijfsgegevens verplicht vermelden op sociale media?

Begin augustus was er in de pers commotie rond het feit dat influencers verplicht hun adresgegevens zouden moeten vermelden op de socialemediakanalen waarop ze actief zijn. Hoe komt dat en gelden diezelfde regels ook voor uw zaak of vennootschap als die actief is op bv. Facebook of LinkedIn?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - WEKELIJKSE RUSTDAG - 16.08.2022

Nieuwe openingsuren voor uw zaak?

U wilt de openingsuren van uw winkel wijzigen. Zijn er dan grenzen waarmee u daarbij rekening moet houden? Moet u al dan niet bepaalde formaliteiten vervullen als u hiertoe wilt overgaan?
Lees meer