Recht - Privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

ECHTSCHEIDING - 27.02.2024

Echtscheiding: hoe eigen gelden die u investeerde recupereren?

Kan een echtgenoot die gehuwd is onder het wettelijke stelsel eigen gelden die hij investeerde in het gemeenschappelijk vermogen bij een echtscheiding terugvragen? Hoe gebeurt dat en welk bewijs moet hij daarvoor leveren? Kunt u ook interesten vragen en delen in de meerwaarde van het goed waarin werd geïnvesteerd? Gelden dezelfde regels bij een investering in een eigen goed van de andere echtgenoot? Waarom is het in dat geval van belang schriftelijke afspraken te maken?
Lees meer

NALATENSCHAP - 30.01.2024

Erfenis: niet eens met de verdeling door de notaris?

Welke stappen kunt u ondernemen als u het niet eens bent met een verdeling die de notaris voorstelt bij een echtscheiding of erfenis? Maakt het een verschil uit of de notaris al dan niet door de rechtbank is aangesteld? Over welke termijn beschikt u om uw opmerkingen bij de verdeling te laten kennen? Kunt u nadien nog bijkomende opmerkingen maken? Wie beslist vervolgens of uw opmerkingen al dan niet gevolgd worden? Met welke tijdsduur moet u bij dit alles nog rekening houden?
Lees meer

RELATIEBREUK - 02.01.2024

Echtscheiding: de notaris laat de vereffening-verdeling aanslepen?

Binnen welke termijn moet de notaris de vereffening-verdeling afronden, nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken? Gelden dezelfde regels als een notaris optreedt bij de verdeling van een nalatenschap? Wat als u op een notaris een beroep doet in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming? Welke stappen kunt u ondernemen als de notaris zich niet aan deze termijnen houdt? Waarom denkt u het best twee keer na vooraleer u aan de rechtbank vraagt om een andere notaris aan te stellen?
Lees meer

RELATIEBREUK - 29.11.2023

Echtscheiding: wie betaalt de woonlening verder af?

Wie betaalt de gezamenlijke hypothecaire lening (voorlopig) verder af, als echtgenoten beslissen om uit de echt te scheiden? Kunnen deze afbetalingen later (deels) worden verhaald bij de andere echtgenoot? Wat gebeurt er met de lening als een van de echtgenoten beslist om het onroerend goed over te nemen? En wat als de woning uiteindelijk wordt verkocht? Waarom is het belangrijk dat de ex die de woning niet overneemt met betrekking tot het krediet een desolidarisatie verkrijgt?
Lees meer

RECHT - ERVEN EN SCHENKEN - 10.10.2023

Betalen voor voortgezette ‘familiezaak’ als ouders sterven?

U nam uw winkel of horecazaak destijds over van uw ouders. Kunnen uw broers en zussen dan een vergoeding daarvoor vragen als uw ouders overlijden? Met welke regels moet u hierbij rekening houden? Wat als uw ouders nog van plan zijn om te schenken?
Lees meer

RECHT - 26.09.2023

Huwen als wettelijk samenwonende?

Welke regels gelden als iemand die reeds wettelijk samenwoont, wil huwen? Eindigt de vorige samenlevingsvorm dan automatisch, of moet men hiertoe de nodige stappen zetten? Wat is er door een recente wetswijziging in dit verband veranderd?
Lees meer
Recht - Privé

Meest gelezen tips & adviezen

NALATENSCHAP - 30.01.2024

Erfenis: niet eens met de verdeling door de notaris?

Welke stappen kunt u ondernemen als u het niet eens bent met een verdeling die de notaris voorstelt bij een echtscheiding of erfenis? Maakt het een verschil uit of de notaris al dan niet door de rechtbank is aangesteld? Over welke termijn beschikt u om uw opmerkingen bij de verdeling te laten kennen? Kunt u nadien nog bijkomende opmerkingen maken? Wie beslist vervolgens of uw opmerkingen al dan niet gevolgd worden? Met welke tijdsduur moet u bij dit alles nog rekening houden?
Lees meer

RELATIEBREUK - 02.01.2024

Echtscheiding: de notaris laat de vereffening-verdeling aanslepen?

Binnen welke termijn moet de notaris de vereffening-verdeling afronden, nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken? Gelden dezelfde regels als een notaris optreedt bij de verdeling van een nalatenschap? Wat als u op een notaris een beroep doet in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming? Welke stappen kunt u ondernemen als de notaris zich niet aan deze termijnen houdt? Waarom denkt u het best twee keer na vooraleer u aan de rechtbank vraagt om een andere notaris aan te stellen?
Lees meer

ECHTSCHEIDING - 27.02.2024

Echtscheiding: hoe eigen gelden die u investeerde recupereren?

Kan een echtgenoot die gehuwd is onder het wettelijke stelsel eigen gelden die hij investeerde in het gemeenschappelijk vermogen bij een echtscheiding terugvragen? Hoe gebeurt dat en welk bewijs moet hij daarvoor leveren? Kunt u ook interesten vragen en delen in de meerwaarde van het goed waarin werd geïnvesteerd? Gelden dezelfde regels bij een investering in een eigen goed van de andere echtgenoot? Waarom is het in dat geval van belang schriftelijke afspraken te maken?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app