Recht - Privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wettelijk stelsel: hoe eigen (roerende) goederen afgescheiden houden?

Hoewel de meerderheid van de Belgen gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, beschikken de partners vaak ook nog over een eigen vermogen. Wat is dan het belang van de kwalificatie van goederen als eigen of gemeenschappelijk? Hoe kunt u het eigen karakter van goederen aantonen? Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

NALATENSCHAP - 29.11.2022

Verdeling nalatenschap via rechtbank: voor hoelang bent u vertrokken?

Als u de goederen uit een nalatenschap niet bij onderling akkoord verdeeld krijgt, moet u langs de rechtbank passeren die een notaris aanstelt. Hoelang duurt zo’n procedure dan? Welke stappen worden dan doorlopen? Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met het standpunt van die notaris? Welke extra tijdsverloop speelt er als de zaak vervolgens opnieuw voor de rechtbank komt? Kunt u in de loop van deze procedure nog altijd (deel)akkoorden sluiten?
Lees meer

RELATIEBREUK - 28.10.2022

Alimentatie voor uw ex: beperkt in de tijd?

Bij een echtscheiding moet een (ex-)echtgenoot weleens alimentatie betalen voor zijn partner. Wordt die alimentatie dan automatisch beperkt in de tijd? Voor hoelang kan de alimentatie toegekend worden? Wat gebeurt er als de ex-echtgenoot na het eindigen van deze termijn nog behoeftig is? Gelden er andere regels bij een echtscheiding door onderlinge toestemming? Zijn dezelfde regels ook van toepassing als de echtscheiding gebeurde onder de oude wetgeving?
Lees meer

RELATIEVERMOGENSRECHT - 27.09.2022

Een verrekenbeding in uw huwelijksovereenkomst?

Wie huwt onder een stelsel van scheiding van goederen kan in de huwelijksovereenkomst een verrekenbeding invoegen, om een zekere financiële gelijkheid in te bouwen voor het geval het huwelijk later ontbonden wordt. Wat houdt zo’n clausule precies in en waarom kan ze nuttig zijn? Hoe moet de verrekening dan gebeuren? Kunt u ook achteraf, als u reeds gehuwd bent, ook nog een verrekenbeding toevoegen? Kunnen echtgenoten zonder dergelijke bepaling in hun huwelijksovereenkomst toch ‘verrekeningen’ doorvoeren?
Lees meer

HUUR - 01.09.2022

Wat zijn uw rechten als huurder wanneer het bedrijfspand verkocht wordt?

Het bedrijf huurt een bureelruimte, winkel of magazijn. Moet de verhuurder u verwittigen als hij tot een verkoop van het gehuurde pand wil overgaan? Beschikt u dan over een voorkoop- of een voorkeurrecht? Kunt u contractueel zo’n recht overeenkomen? Wat zijn uw rechten als de eigenaar die clausule dan toch niet respecteert? Moet de nieuwe eigenaar uw rechten als huurder verder respecteren of kan hij u zonder meer uit het huurpand zetten? Welke clausules kunt u in het huurcontract en de verkoopovereenkomst laten opnemen om uw rechten te beveiligen? Gelden er verschillende regels naargelang het gaat om een gemeenrechtelijke dan wel om een handelshuur?
Lees meer

RELATIEBREUK - 28.06.2022

Moet u bij een echtscheiding de inkomsten van eigen goederen delen?

Vallen de inkomsten uit eigen goederen in het wettelijk stelsel ook in uw eigen vermogen of moet u ze delen met uw ex? Hoe zit het dan precies als u met die inkomsten een lening afbetaalde om een eigen onroerend goed te kopen? Wat zijn de regels als de interesten gekapitaliseerd werden? Moet u eventuele meerwaarden op eigen goederen ook delen met uw ex? Waarom moet u soms een vergoeding betalen voor de inkomsten die u reserveerde in een eigen vennootschap?
Lees meer
Recht - Privé

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wettelijk stelsel: hoe eigen (roerende) goederen afgescheiden houden?

Hoewel de meerderheid van de Belgen gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, beschikken de partners vaak ook nog over een eigen vermogen. Wat is dan het belang van de kwalificatie van goederen als eigen of gemeenschappelijk? Hoe kunt u het eigen karakter van goederen aantonen? Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

NALATENSCHAP - 29.11.2022

Verdeling nalatenschap via rechtbank: voor hoelang bent u vertrokken?

Als u de goederen uit een nalatenschap niet bij onderling akkoord verdeeld krijgt, moet u langs de rechtbank passeren die een notaris aanstelt. Hoelang duurt zo’n procedure dan? Welke stappen worden dan doorlopen? Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met het standpunt van die notaris? Welke extra tijdsverloop speelt er als de zaak vervolgens opnieuw voor de rechtbank komt? Kunt u in de loop van deze procedure nog altijd (deel)akkoorden sluiten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app