Recht - Privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - 06.04.2021

Als gehuwde alleen schenken?

Kunt u als gehuwde schenken zonder dat uw partner tussenkomt of heeft u zijn toestemming nodig? Maakt uw huwelijksvermogensstelsel daarbij een verschil? Kunt u een woning die uw exclusieve eigendom is zomaar wegschenken? Welke stappen kunt u ondernemen als uw partner zich tegen de voorgenomen schenking verzet? Hoe pakt u de zaken aan als u zich zelf tegen een schenking wilt verzetten? Gelden dezelfde regels als u (wettelijk) samenwoont?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 26.02.2021

Een ‘warme’ scheiding van goederen via het verrekenbeding?

De scheiding van goederen wordt vaak omschreven als het huwelijksstelsel van de koude uitsluiting. De echtgenoten behouden elk hun eigen vermogen en inkomsten. U kunt echter ook kiezen voor een ‘warme’ scheiding van goederen, waarbij u bij overlijden en/of echtscheiding toch herverdeelt, via een verrekenbeding. Hoe werkt dat precies? Waar moet u op letten als u zo’n beding wenst in te lassen in uw huwelijksstelsel? Wat zijn de fiscale gevolgen van dat beding bij een overlijden?
Lees meer

ECHTSCHEIDING - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 25.02.2021

Tips voor het delen van de groepsverzekering met uw ex

Als u een extralegaal pensioen (groepsverzekering, VAPZ, ...) heeft, moet u dat in geval van een echtscheiding soms delen met uw ex-partner (afhankelijk van o.a. het huwelijksstelsel). Kunt u dan beter onderling bepalen hoe er zal gedeeld worden, en hoe gebeurt de verdeling wanneer u het niet eens zou raken?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

RELATIEBREUK - 17.12.2020

Zelf de alimentatie berekenen?

Bij een discussie is het de familierechtbank die de alimentatie vastlegt. Er bestaat nu een online berekeningsmodule om zelf de alimentatie in te schatten. Van wie gaat die module uit? Kunnen de ex-partners ook zelf een overeenkomst sluiten over de alimentatie, wanneer ze het op basis van die berekening onderling eens raken? Is de rechter gebonden door de resultaten die u via die rekenmodule verkrijgt? Kunt u op die basis ook een wijziging vragen van een lopende alimentatie?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 17.12.2020

Nieuwe regels vrijwillige mede-eigendom

Het nieuwe Wetboek Goederenrecht wijzigt vanaf 1 september 2021 de regels rond mede-eigendom. Dat is bv. van belang wanneer samenwonende partners een onroerend goed kopen. Wanneer is er sprake van vrijwillige mede-eigendom? Hoe kunnen de mede-eigenaars dan uit onverdeeldheid treden? Gelden deze regels ook als er een beding van aanwas of een tontine bestaat? Kunt u overeenkomen om gedurende een bepaalde tijd in onverdeeldheid te blijven?
Lees meer
Recht - Privé

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 26.02.2021

Een ‘warme’ scheiding van goederen via het verrekenbeding?

De scheiding van goederen wordt vaak omschreven als het huwelijksstelsel van de koude uitsluiting. De echtgenoten behouden elk hun eigen vermogen en inkomsten. U kunt echter ook kiezen voor een ‘warme’ scheiding van goederen, waarbij u bij overlijden en/of echtscheiding toch herverdeelt, via een verrekenbeding. Hoe werkt dat precies? Waar moet u op letten als u zo’n beding wenst in te lassen in uw huwelijksstelsel? Wat zijn de fiscale gevolgen van dat beding bij een overlijden?
Lees meer

ECHTSCHEIDING - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 25.02.2021

Tips voor het delen van de groepsverzekering met uw ex

Als u een extralegaal pensioen (groepsverzekering, VAPZ, ...) heeft, moet u dat in geval van een echtscheiding soms delen met uw ex-partner (afhankelijk van o.a. het huwelijksstelsel). Kunt u dan beter onderling bepalen hoe er zal gedeeld worden, en hoe gebeurt de verdeling wanneer u het niet eens zou raken?
Lees meer

SCHENKING - 06.04.2021

Als gehuwde alleen schenken?

Kunt u als gehuwde schenken zonder dat uw partner tussenkomt of heeft u zijn toestemming nodig? Maakt uw huwelijksvermogensstelsel daarbij een verschil? Kunt u een woning die uw exclusieve eigendom is zomaar wegschenken? Welke stappen kunt u ondernemen als uw partner zich tegen de voorgenomen schenking verzet? Hoe pakt u de zaken aan als u zich zelf tegen een schenking wilt verzetten? Gelden dezelfde regels als u (wettelijk) samenwoont?
Lees meer