Recht - Privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

RELATIEVERMOGENSRECHT - 27.09.2022

Een verrekenbeding in uw huwelijksovereenkomst?

Wie huwt onder een stelsel van scheiding van goederen kan in de huwelijksovereenkomst een verrekenbeding invoegen, om een zekere financiële gelijkheid in te bouwen voor het geval het huwelijk later ontbonden wordt. Wat houdt zo’n clausule precies in en waarom kan ze nuttig zijn? Hoe moet de verrekening dan gebeuren? Kunt u ook achteraf, als u reeds gehuwd bent, ook nog een verrekenbeding toevoegen? Kunnen echtgenoten zonder dergelijke bepaling in hun huwelijksovereenkomst toch ‘verrekeningen’ doorvoeren?
Lees meer

HUUR - 01.09.2022

Wat zijn uw rechten als huurder wanneer het bedrijfspand verkocht wordt?

Het bedrijf huurt een bureelruimte, winkel of magazijn. Moet de verhuurder u verwittigen als hij tot een verkoop van het gehuurde pand wil overgaan? Beschikt u dan over een voorkoop- of een voorkeurrecht? Kunt u contractueel zo’n recht overeenkomen? Wat zijn uw rechten als de eigenaar die clausule dan toch niet respecteert? Moet de nieuwe eigenaar uw rechten als huurder verder respecteren of kan hij u zonder meer uit het huurpand zetten? Welke clausules kunt u in het huurcontract en de verkoopovereenkomst laten opnemen om uw rechten te beveiligen? Gelden er verschillende regels naargelang het gaat om een gemeenrechtelijke dan wel om een handelshuur?
Lees meer

RELATIEBREUK - 28.06.2022

Moet u bij een echtscheiding de inkomsten van eigen goederen delen?

Vallen de inkomsten uit eigen goederen in het wettelijk stelsel ook in uw eigen vermogen of moet u ze delen met uw ex? Hoe zit het dan precies als u met die inkomsten een lening afbetaalde om een eigen onroerend goed te kopen? Wat zijn de regels als de interesten gekapitaliseerd werden? Moet u eventuele meerwaarden op eigen goederen ook delen met uw ex? Waarom moet u soms een vergoeding betalen voor de inkomsten die u reserveerde in een eigen vennootschap?
Lees meer

WETGEVING - 31.05.2022

Nieuw Wetboek Relatievermogensrecht, erfrecht en giften op komst

Op 1 juli 2022 treden een deel van het nieuwe Boek 2 en het nieuwe Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek in werking. Die Boeken hebben betrekking op het relatievermogensrecht, erfenissen en giften. Wat verandert er vanaf dan zoal? Gaat het om meer dan louter een aanpassing van de structuur van het wetboek, artikelnummers, terminologie en het onderbrengen van bestaande wetten in één enkel wetboek? Zijn er ook inhoudelijke aanpassingen waarmee u rekening moet houden?
Lees meer

RELATIEBREUK - 31.05.2022

Rekening-courant verdelen bij echtscheiding?

Wat moet er met de rekening-courant van uw vennootschap gebeuren als het tot een echtscheiding komt? Moet uw ex daar afhankelijk van het saldo in bijdragen of kan hij of zij desgevallend een deel opeisen? Op welk moment wordt het bedrag van die rekening-courant bepaald? Wat gebeurt er met toenames of afnames van de rekening-courant die zich voordoen na de dagvaarding in echtscheiding?
Lees meer

ONVERDEELDHEID - 17.05.2022

Hoe en tegen welke kostprijs kunt u een onverdeeldheid oplossen?

Wanneer verschillende personen titularis zijn van het eigendomsrecht, spreekt men van mede-eigendom. Zolang het goed niet verdeeld is, behoort het hun toe in onverdeeldheid. Deze onverdeeldheid kan gewenst zijn, maar soms wordt de toestand als het ware opgedrongen, bv. bij een erfenis. Kan die onverdeeldheid opgelost worden? Tegen welke kostprijs?
Lees meer
Recht - Privé

Meest gelezen tips & adviezen

HUUR - 01.09.2022

Wat zijn uw rechten als huurder wanneer het bedrijfspand verkocht wordt?

Het bedrijf huurt een bureelruimte, winkel of magazijn. Moet de verhuurder u verwittigen als hij tot een verkoop van het gehuurde pand wil overgaan? Beschikt u dan over een voorkoop- of een voorkeurrecht? Kunt u contractueel zo’n recht overeenkomen? Wat zijn uw rechten als de eigenaar die clausule dan toch niet respecteert? Moet de nieuwe eigenaar uw rechten als huurder verder respecteren of kan hij u zonder meer uit het huurpand zetten? Welke clausules kunt u in het huurcontract en de verkoopovereenkomst laten opnemen om uw rechten te beveiligen? Gelden er verschillende regels naargelang het gaat om een gemeenrechtelijke dan wel om een handelshuur?
Lees meer

RELATIEVERMOGENSRECHT - 27.09.2022

Een verrekenbeding in uw huwelijksovereenkomst?

Wie huwt onder een stelsel van scheiding van goederen kan in de huwelijksovereenkomst een verrekenbeding invoegen, om een zekere financiële gelijkheid in te bouwen voor het geval het huwelijk later ontbonden wordt. Wat houdt zo’n clausule precies in en waarom kan ze nuttig zijn? Hoe moet de verrekening dan gebeuren? Kunt u ook achteraf, als u reeds gehuwd bent, ook nog een verrekenbeding toevoegen? Kunnen echtgenoten zonder dergelijke bepaling in hun huwelijksovereenkomst toch ‘verrekeningen’ doorvoeren?
Lees meer