Recht - Slechte betalers

Recent toegevoegde tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 16.10.2020

Garantie op uw herstelling?

U doet een herstelling aan de elektrische poort, verwarmingsketel of de elektrische installatie bij een klant. Moet u daarop dan garantie geven? Kunt u betaling vragen van uw rekening als de herstelling geen ‘resultaat’ geeft?
Lees meer

CORONACRISIS - 02.10.2020

Overnames in een (pre-)faillissementscontext: risico’s en aandachtspunten

De coronacrisis heeft een ongeziene impact op de wereldwijde economie. Heel wat ondernemingen kampen met financiële moeilijkheden en trachten het hoofd boven water te houden. Er wordt dan ook een ware faillissementsgolf verwacht. In een poging om een faillissement te vermijden, kan de onderneming de financiële situatie proberen veilig te stellen door het verkopen van bepaalde activa of zelfs een volledige bedrijfstak. Een overname is in die context echter niet zonder risico, aangezien de curator in een navolgend faillissement onder bepaalde omstandigheden transacties kan herroepen. Welke zijn de voornaamste risico’s en aandachtspunten? Is de situatie anders als de verkoop door de curator zelf georganiseerd wordt?
Lees meer

FACTUUR - BETAALTERMIJN - 01.10.2020

Uw klant cash laten betalen?

Als u een herstelling gaat doen bij een klant wilt u misschien wel dat die dadelijk uw rekening betaalt. Maar mag u als aannemer onbeperkt cash geld aanvaarden van uw klant? Hoe gaat u het best te werk en moet u dan eigenlijk ook een factuur bezorgen?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - VARIA - 30.09.2020

Betaling factuur vragen aan de overnemer van uw klant?

Het bedrijf van een klant is door de coronacrisis in slechte papieren geraakt en is onlangs overgenomen. Kunt u dan zonder meer aan de overnemer de betaling van uw openstaande facturen vragen of niet? Waar hangt dat van af?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 15.09.2020

U indekken bij laattijdige betaling door een klant?

Door de coronacrisis zouden naar verluidt de helft van de facturen aan zelfstandigen te laat betaald worden. Als u zelf geconfronteerd wordt met dergelijke slechte betalers, hoe kunt u zich dan indekken? Op welke vergoedingen kunt u aanspraak maken en waarom kan het nuttig zijn hierover nog afspraken te maken?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - BETALINGSTERMIJN - 03.09.2020

Geen vergunning, geen betaling?

U voert als aannemer werken uit waarvoor uw klant eigenlijk een vergunning nodig had. Uw klant vroeg die echter niet aan. Kan uw klant dan weigeren om uw factuur te betalen? Hoe kunt u zich beveiligen?
Lees meer
Recht - Slechte betalers

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - BETAALTERMIJN - 01.10.2020

Uw klant cash laten betalen?

Als u een herstelling gaat doen bij een klant wilt u misschien wel dat die dadelijk uw rekening betaalt. Maar mag u als aannemer onbeperkt cash geld aanvaarden van uw klant? Hoe gaat u het best te werk en moet u dan eigenlijk ook een factuur bezorgen?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - BETALINGSTERMIJN - 03.09.2020

Geen vergunning, geen betaling?

U voert als aannemer werken uit waarvoor uw klant eigenlijk een vergunning nodig had. Uw klant vroeg die echter niet aan. Kan uw klant dan weigeren om uw factuur te betalen? Hoe kunt u zich beveiligen?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 15.09.2020

U indekken bij laattijdige betaling door een klant?

Door de coronacrisis zouden naar verluidt de helft van de facturen aan zelfstandigen te laat betaald worden. Als u zelf geconfronteerd wordt met dergelijke slechte betalers, hoe kunt u zich dan indekken? Op welke vergoedingen kunt u aanspraak maken en waarom kan het nuttig zijn hierover nog afspraken te maken?
Lees meer

Cookiebeleid