Recht - Slechte betalers

Recent toegevoegde tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.03.2020

Als uw klant een deel zelf wil doen...

Nadat u een aannemingsovereenkomst gesloten heeft, beslist uw klant om een deel van de werken uiteindelijk toch niet te laten doorgaan of ze zelf uit te voeren. Moet u dat dan zomaar aanvaarden? Hoe gaat u praktisch te werk?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - VERTRAGINGSBEDING - 27.03.2020

Is de deadline verschoven door de coronacrisis?

Door het coronavirus moet u als aannemer misschien tijdelijk bepaalde werven stilleggen. U had nochtans misschien een strikte deadline afgesproken en er waren eventueel ook vertragingsboetes afgesproken. Hoe zit dat dan juist?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 17.03.2020

Uw klant of leverancier is failliet of in ‘WCO’: wat nu?

Elke ondernemer komt er vroeg of laat mee in aanraking: uw klant of leverancier gaat failliet of vraagt een gerechtelijke reorganisatie (het vroegere WCO), terwijl u nog een tegoed heeft of nog goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft. Welke stappen kunt of moet u dan ondernemen? Kunt u op dat moment nog beslag leggen? Wanneer is uw vordering bevoorrecht?
Lees meer

PROCEDURE - 27.02.2020

Komt uw boekhouding nu bij een proces ‘op tafel’?

Met welke bewijsregels moet u rekening houden als u een discussie heeft met een andere onderneming? Kunt u dan vragen dat de tegenpartij haar boekhouding voorlegt? Kunt u zelf uw eigen boekhouding als bewijsmateriaal gebruiken? Hoe zorgt u er dan voor dat een concurrent geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie achterhaalt? Verandert er iets aan deze regels door de nieuwe wet (Wet van 13.04.2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 ‘Bewijs’ in dat Wetboek) rond het bewijs die vanaf 1 november 2020 in werking treedt?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.02.2020

Een discussie door een fout van uw onderaannemer?

U heeft een discussie met uw klant omdat uw onderaannemer de werken niet naar behoren uitvoerde. Waarom is het dan belangrijk de onderaannemer bij de discussie te betrekken? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - VERZOENING - 27.02.2020

Een clausule voorzien over de Verzoeningscommissie Bouw?

Sommige aannemers voorzien in contracten een clausule in verband met de bemiddeling van de Verzoeningscommissie Bouw. Is dat inderdaad nuttig als de klant niet wil betalen en voorziet u dat dan het best ook in uw contracten?
Lees meer
Recht - Slechte betalers

Meest gelezen tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 20.01.2020

Klant betaalt niet omdat nog niet alles 100% klaar is?

Uw klant laat weten dat hij u pas iets zal betalen als u de werken volledig afgewerkt heeft. Hij baseert zich op een zgn. ‘exceptie’. Hoe zit dat en kunt u dat niet omdraaien waardoor u alles pas afwerkt als hij u eerst betaalt?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 03.02.2020

Gevelwerken zonder bouwvergunning, wat met uw factuur?

U voert gevelwerken uit aan een woning, maar nadien blijkt dat de bouwheer geen bouwvergunning aangevraagd had. Kunt u voor die werken daardoor geen enkele vergoeding vragen? De rechter sprak zich onlangs uit...
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.02.2020

Een discussie door een fout van uw onderaannemer?

U heeft een discussie met uw klant omdat uw onderaannemer de werken niet naar behoren uitvoerde. Waarom is het dan belangrijk de onderaannemer bij de discussie te betrekken? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

Cookiebeleid