Recht - Slechte betalers

Recent toegevoegde tips & adviezen

INCASSO - 14.09.2023

Binnen welke termijn moeten uw facturen betaald worden?

Binnen welke termijn moet de klant de facturen die het bedrijf stuurt precies betalen? Gelden er verschillende regels naargelang het gaat om een b2b- dan wel een b2c-transactie? Kunt u met de klant afspraken maken over de betaaltermijn? Zijn dergelijke afspraken ook geldig? Wat zijn de juridische gevolgen van het opeisbaar worden van uw facturen? Kunt u meteen ook overeenkomen dat de niet-tijdige betaling van een van uw facturen ervoor zorgt dat uw nog niet vervallen facturen meteen opeisbaar zijn?
Lees meer

BUITENLAND - 12.09.2023

Contracten sluiten met buitenlandse ondernemingen: waarop letten?

U heeft een buitenlandse (professionele) klant of leverancier met wie u een overeenkomst wenst te sluiten. Hoe bereikt u dat, in geval van problemen, de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en het Belgisch recht van toepassing? Maakt de toepassing van het Belgisch recht de Belgische rechter automatisch bevoegd? Wat als er op die vlakken niets is overeengekomen?
Lees meer

RECHT - SLECHTE BETALERS - 12.09.2023

Nieuwe regels rond consumentenschulden ook voor uw ‘oude’ contracten?

Op 1 september 2023 trad de nieuwe wet rond consumentenschulden in werking die strengere regels oplegt. Moet u die als bedrijf ook toepassen als u een ingebrekestelling stuurt voor een ‘oude factuur’? Met welke overgangsregels moet u precies rekening houden?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - VERBREKING - 30.08.2023

Welke schadevergoeding als de klant het contract annuleert?

Kunt u in uw algemene voorwaarden een clausule opnemen die de klant verplicht een forfaitaire vergoeding te betalen als die het contract deels (annuleert)? Zijn er andere spelregels naargelang de klant een particulier of andere ondernemer is?
Lees meer

LASTIGE KLANTEN - VARIA - 30.08.2023

Een minnelijke schikking... bij de rechtbank?

Bij een discussie met een klant, hoofd- of onderaannemer eindigt de zaak weleens voor de rechtbank. Maar wist u dat u ook daar nog altijd tot een regeling kunt komen en dat rechtbanken dat ook weleens faciliteren?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - AANMANING - 28.08.2023

Twee nuttige weetjes over de wet inzake schulden van uw particuliere klanten

Op 1 september 2023 treedt de nieuwe wet inzake schulden van de consument in werking. Geldt die dan meteen ook voor contracten van vóór die datum? En wist u dat u als kmo de interesten retroactief kunt rekenen? Hoe zit dat precies?
Lees meer
Recht - Slechte betalers

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - SLECHTE BETALERS - 16.08.2023

Algemene voorwaarden en aanmaningsbrief voor particuliere slechte betalers aanpassen tegen 1 september 2023!

Op 1 september 2023 treedt de wet van 4 mei 2023 in werking die uw schadebedingen, interesten en de aanmaningen naar uw particuliere klanten die te laat betalen, reglementeert. Wat moet u dus zeker nu aanpassen en wat riskeert u als u die wettelijke bepalingen naast u neerlegt? En hoe stelt u zich in orde?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 16.08.2023

Hoeveel interesten vanaf juli 2023 voor uw slechte betalers?

Een klant betaalt uw facturen niet op tijd. Welke interesten kunt u dan voor de tweede helft van 2023 aan hem aanrekenen en vanaf wanneer zijn die precies verschuldigd? Wat als u andere contractuele afspraken gemaakt heeft?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 10.08.2023

Slechte betalers: nieuwe regels bij verkoop aan consumenten vanaf 1 september 2023

Welke schadevergoeding kan het bedrijf binnenkort vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? Kunt u dan ook interesten vorderen en tegen welke rentevoet? Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling die u aan uw klant stuurt binnenkort voldoen? Wat riskeert u als u dat niet correct doet? Kunt u aan de klant een kost aanrekenen voor de ingebrekestelling? Binnen welke termijn na de ingebrekestelling moet de klant dan betalen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app