Recht - Vestigingswetgeving

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - STATUTEN - 18.06.2019

Sinds 01.05.2019 is er een statutendatabank!

Statutendatabank met dank aan het vennootschapsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet nl. in de invoering van een openbaar raadpleegbaar elektronisch systeem dat alle statuten van vennootschappen bewaart (art. 2:7, §2 WVV) . ...
Lees meer

RECHT - KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - 21.05.2019

Wat kost een wijziging in de KBO?

Aanpassing doorvoeren. Zelf kunt u in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de zgn. KBO, wel wat wijzigingen doen via My Enterprise, maar wezenlijke aanpassingen zoals een adreswijziging of een bijkomende activiteit kunt u niet zelf doen. Daarvoor moet u naar een ondernemingsloket, dat dan het nodige voor u doet. ...
Lees meer

RECHT - KBO - 20.05.2019

Wat kost een wijziging in de KBO?

Aanpassing doorvoeren. Zelf kunt u in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de zgn. KBO, wel wat wijzigingen doen via My Enterprise, maar wezenlijke aanpassingen zoals bv. een adreswijziging of een bijkomende activiteit kunt u niet zelf doen. Daarvoor moet u naar een ondernemingsloket, dat dan het nodige voor u doet. ...
Lees meer

Cookiebeleid