Gefilterd op:
Volledig jaar
 • Laatste 7 dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 90 dagen
 • Volledig jaar
 • Aangepast
Alle domeinen
 • Alle domeinen
 • Bedrijfswagen
  • Actualiteit
  • Auto via vennootschap
  • Personeel
 • Personeel
  • Personeelsbeheer
  • Alternatief belonen
  • Onderbreking loopbaan
  • Loonkosten
  • Cao's
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Arbeidsinspectie
  • Arbeidsduur
  • Afwezigheden
  • Personeelsverzekeringen
  • Actualiteit
  • Aanwerving
  • Aansprakelijkheid
  • Pensioen & einde loopbaan
  • Opleiding
  • Werknemersstatuut
  • Werkloosheid
  • Vakbond & ondernemingsraad &CPBW
  • Vakantie & verlof
  • Ontslag
 • Vrije beroepers
  • Actualiteit
  • Associatie
  • Kantoorruimte
 • Artsen
  • Orde
  • Tandartsen
  • Ziekenhuisarts
  • Medisch recht
  • RIZIV
  • Patienten
  • Actualiteit
  • Associatie
  • Attesten
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Deontologie
  • Erelonen
  • Huisarts
 • Verzekeringen
  • Brand- & diefstalverzekering
  • Levensverzekeringen privé
  • Levensverzekeringen via vennootschap
  • Rechtsbijstand
  • Ziekte & ongeval
  • Autoverzekering
  • BA-uitbating
  • Actualiteit
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Aansprakelijkheid
 • Vennootschap
  • Oprichting
  • Rekening-courant
  • Aandelen
  • Actualiteit
  • Dagelijks bestuur
  • Extralegaal pensioen & IPT
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Opvolging & overdracht
  • Vennootschapsrecht
 • Vastgoed
  • Aan- & verkoop
  • Milieu
  • Waals gewest
  • Vruchtgebruik & opstal
  • Vlaams gewest
  • Vastgoed via vennootschap
  • Vastgoedmakelaar
  • Vastgoed & btw
  • Mede-eigendom
  • Actualiteit
  • Huur & handelshuur
  • Fiscaal
  • Erven & schenken
  • Brussels gewest
  • Bouwen & verbouwen
  • Attesten & vergunningen
  • Woningfiscaliteit
 • Tips & Advies Nieuws
  • Mijn nieuws
 • Recht
  • Slechte betalers
  • Vestigingswetgeving
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Algemene voorwaarden
  • Bedrijfsrecht
  • Gebreken & garantie
  • Handelspraktijken
  • Privé
 • Kleinhandel & Horeca
  • Actualiteit
  • Handelspraktijken
  • Horeca & btw
  • Meewerkende echtgenoot
 • Belastingen
  • Auto & transport
  • Onkostenvergoedingen
  • Schenkings- & successierechten
  • Registratierechten
  • Meerwaarden
  • Investeringen
  • Internationaal
  • Controle & geschillen
  • Bedrijfsleider
  • Aftrekbare kosten & verminderingen
  • Afschrijvingen
  • Actualiteit
  • Aangiften
  • Voordelen van alle aard
  • Voorafbetalen
  • Vennootschapsbelasting
 • Internet
  • Actualiteit
  • Beveiliging
  • Consument
  • Eigen website
  • E-mail
  • Software & hardware
  • Webdiensten
  • Zakelijk
 • Gestart met een vennootschap
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering / IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen / dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Meewerkende echtgenoot
  • Medewerkers
  • Leveranciers
  • Leningen / kredieten / leasing
  • Voorafbetalen
  • Verzekeringen
  • Subsidies
  • Klanten
  • Aftrekbare kosten
  • Investeringen
  • Facturatie
  • Btw
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Bedrijfspand kopen
  • Bedrijfspand huren
  • Bankzaken
  • Pensioensparen / VAPZ / individuele levensverzekering
 • Financieel & bankzaken
  • Beleggen
  • Franchising
  • Leasing
  • Leningen & kredieten
  • Overdracht bedrijf
  • Subsidies & steunmaatregelen
  • Vermogensplanning
  • Bankzaken
  • Actualiteit
 • Eenmanszaken
  • Overdracht & stopzetting
  • Actualiteit
  • Afschrijvingen
  • Aftrekbare kosten & verminderingen
  • Auto & transport
  • Investeringen
  • Meerwaarden
  • Meewerkende echtgenoot
  • Personenbelasting
  • POZ
 • Btw
  • Btw-plicht
  • Diensten
  • Intracommunautair
  • Geschillen & betwistingen
  • Factuur
  • Specifieke btw-regimes
  • Onroerend goed
  • Leveringen
  • Btw-verlegd
  • Actualiteit
  • Btw-tarief
  • Btw-listing
  • Btw-controle
  • Btw-aangifte
  • Auto
  • Aftrekbare btw
  • Invoer
 • Bouw
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Bouw & btw
  • Milieu
  • Offertes & contracten
  • Onderaanneming
  • Uitvoering & oplevering
 • Boekhouding
  • Winstverdeling
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen
  • Actualiteit
  • Balans & resultatenrekening
  • Bewaartermijn
  • Facturatie
 • Zelfstandigen
  • Actualiteit
  • Burotica
  • Schijnzelfstandigheid
  • Sociale bijdragen & uitkeringen
  • Wettelijk pensioen zelfstandigen
2185 resultaten... voor ''
Gesorteerd op datum
 • relevantie
 • aantal hits
 • datum

ZELFSTANDIGEN - OVERBRUGGINGSRECHT - 20.01.2021

Federaal overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd!

De ministerraad van 15.01.2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het overbruggingsrecht verlengd voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen.

vlaams gewest - fiscaal - 19.01.2021

Vlabel verleent corona-uitstel tot 30.04.2021!

In het kader van de coronacrisis verleent Vlabel uitstel tot 30.04.2021 voor de onroerende voorheffing, de registratiebelasting en de erfbelasting.

VENNOOTSCHAP - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 18.01.2021

Stijging privévoordelen: goed voor uw groepsverzekering?

Werkt u via een vennootschap, dan worden sommige van uw privé belastbare voordelen in 2021 weer wat duurder. Dat kost u privé dus meer belastingen, maar het kan wel voordelig zijn voor uw groepsverzekering! Hoezo?

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 18.01.2021

Voordeel auto: hoe wordt dat eigenlijk berekend?

U bent nog niet zo lang geleden gestart met een vennootschap en u wilt voor het eerst een auto via uw BV kopen. Want ook al gaat het autosalon niet fysiek door, er zijn toch heel wat deals te maken. Maar welke elementen bepalen precies de hoogte van het voordeel alle aard (VAA) waarop u dan privé belast zal worden?

FISCAAL - BRANDSTOFKOSTEN - 18.01.2021

Uw tankkosten voor 2020 als zelfstandige


BELASTINGCONTROLE - 18.01.2021

Controleverslag inkijken? Dat kan!

Voor belastingcontroles afgesloten sinds 08.01.2021 wordt er een controleverslag gemaakt dat u zelf kunt opvragen! Wat moet u hierover weten?

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 18.01.2021

Wat doet de fiscus met verklikkingen?

Onlangs meldden de kranten dat de fiscus in 2020 net geen 3.000 verklikkingen ontvangen heeft of het hoogste aantal in jaren! Moet u daarvan nu wakker liggen? Wat doet een controleur trouwens met zo’n verklikking en mag u vragen van wie de klacht in feite komt?

FACTUUR - PROTESTEREN - 18.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?

FISCAAL - SCHENKING - 18.01.2021

Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!


VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 18.01.2021

Het gebrek herstellen vóór de verzekeraar komt kijken?

Stel: als eigenaar heeft u waterschade die (mogelijk) gedekt is door de brandverzekering, maar waarbij van de andere kant het dringende herstel van het gebrek nodig is. Hoe gaat u daar dan het best mee om?

WONINGHUUR - VREDERECHTER - 18.01.2021

Een dringende procedure starten tegen uw huurder?

Stel, uw huurder vernielt uw huurpand en u wilt dringend ingrijpen om ergere schade te voorkomen. Kunt u in dergelijke gevallen dan een spoedprocedure instellen? Hoe doet u dat en hoe zit dat in de verschillende gewesten?

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 18.01.2021

Wet over AV tijdens coronacrisis is eindelijk definitief!

Eindelijk is de wet die weergeeft wat er moet gebeuren met de algemene vergaderingen van mede-eigenaars tijdens de coronacrisis, in werking. Wat wijzigt er precies en gaat dat dan om tijdelijke of definitieve wijzigingen?

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 18.01.2021

Hoe een algemene vergadering ‘op afstand’ organiseren?

Sinds de wet van 18.12.2020 is het als mede-eigenaar in een appartementsgebouw voortaan soms mogelijk om een algemene vergadering ‘op afstand’ bij te wonen. Hoe zit dat precies en hoe organiseert u dat als syndicus?

VLAAMS GEWEST - FISCAAL - 18.01.2021

Uitstel van betaling ov in Vlaanderen en Brussel


VASTGOEDMAKELAAR - VERKOOP - 18.01.2021

Nuttige info als eigenaar op MyMinfin

Als eigenaar van een perceel vindt u sinds enkele jaren de kadastrale documenten, aankoopaktes, enz. op MyMinfin terug. Sinds kort vindt u er nog meer informatie.