Vastgoed

Recent toegevoegde tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.02.2020

Een discussie door een fout van uw onderaannemer?

U heeft een discussie met uw klant omdat uw onderaannemer de werken niet naar behoren uitvoerde. Waarom is het dan belangrijk de onderaannemer bij de discussie te betrekken? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

SCHENKING - 27.02.2020

Ontbinding schenking: geen schenkbelasting?

Wat kunt u ondernemen wanneer blijkt dat een schenking in het verleden niet optimaal gebeurd is, bv. omdat de wetgeving of de visie van de fiscus intussen gewijzigd is of omdat er familiaal iets veranderd is? Is het mogelijk om de modaliteiten van een schenking achteraf aan te passen? Kunt u als alternatief de schenking (belastingvrij) ontbinden en opnieuw schenken?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.02.2020

Eigen vermogen: vermenging herstellen?

Als u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijk stelsel en goederen erft of geschonken krijgt, dan is het belangrijk dat u vermenging tussen uw eigen vermogen en de huwgemeenschap vermijdt. Anders riskeert u die goederen bij een echtscheiding of bij het overlijden van uw partner deels te verliezen. Wat kunt u nog ondernemen als de vermenging zich reeds voorgedaan heeft? Hoe vermijdt u eenvoudig dat er vermenging optreedt?
Lees meer

ONVERDEELDHEID - 27.02.2020

Een ‘onverdeeld’ pand verhuren?

Kunt u alleen beslissen om een huurder te zoeken of om de huur op te zeggen wanneer u samen met uw mede-erfgenamen of met de partner waar u vroeger mee samenwoonde een onroerend goed bezit? Wie kan er dan optreden als er achterstallen zijn? Hoe verdeelt u de huurgelden onder elkaar? Welke stappen kunt u ondernemen als de mede-eigenaars hun medewerking weigeren?
Lees meer

NALATENSCHAP - 27.02.2020

Hoe vraagt u een legaat op?

Mag u zich zonder meer de goederen toe-eigenen die u via een testament toebedeeld worden? Bij wie kunt u ze opvragen? In welke gevallen moet u daarvoor langs de rechtbank passeren? Wat onderneemt u als u geconfronteerd wordt met een weigering om tot afgifte over te gaan? Riskeert u door de afgifte te vragen ook op te draaien voor de schulden van de overledene?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 26.02.2020

Stormschade door Ciara of Dennis?

Door het stormweer van de voorbije weken heeft uw vennootschap schade geleden. Welke kosten zijn dan aftrekbaar en hoe wordt een uitkering van de verzekering belast?
Lees meer
Vastgoed

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 23.12.2019

Wat moet u weten als u privé een tweede verblijf aankoopt?

U overweegt om een tweede verblijf te kopen in België, bv. een appartement aan de kust of een chalet in de Ardennen. Wat zijn dan de voornaamste fiscale aandachtspunten?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

HUUR - INDEXERING - 02.12.2019

De ‘nieuwe’ index bij woninghuur...

Sinds 2019 is er in Vlaanderen een nieuw Woninghuurdecreet en dus is het stilaan tijd voor de eerste indexering. Is die hetzelfde als in Brussel en Wallonië?
Lees meer

Cookiebeleid