Vastgoed

Recent toegevoegde tips & adviezen

OFFERTES EN CONTRACTEN - MIN- EN MEERWERKEN - 28.09.2022

Meer uren gepresteerd dan gedacht, en dan?

Een klant waarmee u ‘op uurbasis’ afrekent vraagt u om een inschatting te geven van het aantal uren dat u werk zal hebben. Waarom bent u daar maar beter voorzichtig mee? Welke voorzorgen kunt u nemen als u op die vraag ingaat?
Lees meer

BANK - LENING - 27.09.2022

Uitstel woonkrediet: effect op de schuldsaldoverzekering?

Wie door de torenhoge energiekosten kampt met betalingsproblemen, kan sinds 19.09.2022 onder bepaalde strikte voorwaarden een betalingsuitstel aanvragen voor zijn lopende hypothecaire lening. Hoe zit dat precies en wist u dat dit ook gevolgen heeft voor uw schuldsaldoverzekering?
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 27.09.2022

Een renteloze lening onbelast wegschenken aan uw kind?

In deze zware tijden wilt u uw kind een (renteloze) lening geven om bv. bepaalde energiebesparende investeringen te doen. Na verloop van tijd wilt u die lening of het saldo ervan wel kwijtschelden. Hoe regelt u dat praktisch en fiscaal sluitend?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

VASTGOED - 27.09.2022

Nieuwe wettelijke regeling voor aankoopopties van voorkeurrechten

U overweegt om aan een kandidaat-koper van een pand een aankoopoptie te geven. Of u wilt aan uw huurder een voorkeurrecht geven voor het geval u het huurpand ooit zou verkopen. Wat zegt het nieuwe Wetboek Verbintenissen dat op 1 januari 2023 in werking treedt daar precies over? Welke afspraken kunt u binnenkort maken? Wat zijn de rechten van de begunstigde als u de optie uiteindelijk niet nakomt of als u het voorkeurrecht niet naleeft? Kunt u van de nieuwe wettelijke spelregels ook afwijken in de overeenkomst die u met de kandidaat-koper of huurder sluit?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Eigen gelden eigen houden: een kwestie van bewijs

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel hebben naast hun gemeenschappelijke vermogen ook een eigen vermogen. Welke goederen precies eigen zijn, en hoe u dit moet bewijzen, is wel vaker het voorwerp van discussie. Bovendien zal het gemeenschappelijke of eigen karakter bij een overlijden ook een impact hebben op de erfbelasting. Waarop moet u te letten om het eigen karakter van uw goederen te vrijwaren? Hoe kunt u als langstlevende ten aanzien van de fiscus aantonen dat goederen eigen zijn? Wat zijn anders de gevolgen op het vlak van de erfbelasting?
Lees meer
Vastgoed

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VOORDEEL WONING - 16.08.2022

Privégebruik van een pand voor de belastingen en de Btw

U wilt met uw vennootschap een pand kopen of bouwen waarvan u ook een deel privé zal gebruiken. Moet de verhouding tussen het privé- en beroepsgedeelte dan op dezelfde manier bepaald worden voor de belastingen als voor de Btw?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING - 12.08.2022

Fiscaal voordeel tweede verblijf nu echt op de schop?

Leent u voor een tweede verblijf of een woning die u verhuurt, dan heeft u mogelijk recht op een aantal federale belastingvoordelen. Die ‘fiscale sponsoring’ staat echter al even ter discussie en ook de huidige minister viseert dat nu in zijn hervormingsplannen. Hoe zit dat juist en wat als u al zo’n lening heeft lopen?
Lees meer

WONING IN VENNOOTSCHAP - 23.08.2022

Woning in artsen-BV(BA) is aftrekbaar!

Begin 2022 werd de fiscus teruggefloten, nadat hij de aftrek van een door een dokters-BV(BA) (privé) gebruikt gebouw verworpen had vanaf het jaar dat er meer loon opgenomen werd uit die BV(BA). Wat leert u hieruit?
Lees meer