Vastgoed

Recent toegevoegde tips & adviezen

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 19.04.2021

Moet uw klant een aangifte nieuwbouw indienen?

U bent in het kader van het verlaagde 6%-btw-tarief een pand aan het afbreken en wederopbouwen voor uw klant. Uw klant stelt zich de vraag of hij dan ook een zgn. aangifte nieuwbouw kan indienen? Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 19.04.2021

U heeft opmerkingen bij de gevraagde werken, wat dan?

Een klant vraagt u om werken uit te voeren waarbij u uw twijfels heeft en waarvan u meent dat ze op termijn tot problemen kunnen leiden. Wat zijn uw verplichtingen op dat vlak en hoe pakt u dat het best aan?
Lees meer

ONDERAANNEMING - CONTRACT - 19.04.2021

Uw onderaannemer haalt zijn timing niet!?

U doet op een werf waar u een strikte timing moet respecteren een beroep op een onderaannemer. Hoe zorgt u er dan voor dat die zich aan de timing houdt? Wat kunt u doen als dat uiteindelijk niet het geval is?
Lees meer

BESTUUR - 16.04.2021

Volstaat een zorgvolmacht voor ondernemers wel altijd?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning. De zorgvolmacht is immers onmisbaar als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid, zowel voor dagelijkse handelingen als voor een successieplanning. Kan de zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder/zaakvoerder van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan hij zomaar uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 16.04.2021

Erfbelasting besparen door te sleutelen aan uw Tak 21 of 23?

Een Tak 21 (spaarverzekering) en/of Tak 23 (beleggingsverzekering) maakt deel uit van het vermogen van heel wat mensen. U kunt vaak erfbelasting besparen door uw bestaande contract aan te passen. Hoe werkt dat precies en wat kunt u dan concreet doen?
Lees meer

BTW-AANGIFTE - AANGIFTE NIEUWBOUW - 15.04.2021

Aangifte nieuwbouw: wie en waarom?

Nu afbraak en wederopbouw interessant is, zullen velen ook een zgn. aangifte nieuwbouw moeten doen. Wat is dat precies en wie moet dat doen?
Lees meer
Vastgoed

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 02.02.2021

Ook voor uw Belgisch onroerend goed wijzigingen op til?

Door een nakende wetswijziging zal er het een en ander veranderen voor wie onroerend goed in het buitenland heeft. Wist u echter dat die nieuwe wet ook gevolgen zal hebben voor eigenaars van Belgisch vastgoed? Hoezo?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 09.03.2021

Hoe privé fiscaal voordelig verhuren aan uw vennootschap?

Verhuurt u als bedrijfsleider een (deel) van uw woning aan uw vennootschap, dan wordt het ‘overdreven deel’ van de huur geherkwalificeerd in loon. Kan ‘overdreven huur’ soms interessant zijn? En welke huur ontsnapt aan de herkwalificatie?
Lees meer