Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 28.01.2021

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie, heeft de minister van Financiën enkele weken geleden een wetsontwerp ingediend tot hervorming van de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed. Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 12.01.2021

Nieuwe fiscale regels voor buitenlands tweede verblijf

Wegens een veroordeling door het Europees Hof van Justitie heeft België de fiscale regeling voor onroerende goederen in het buitenland gewijzigd. Hoe was die regeling tot nu toe en wat verandert er?
Lees meer

COMPROMIS - MINNELIJKE ONTBINDING - 21.12.2020

Minnelijke ontbinding compromis: registratierechten betalen?

Gaan koper en verkoper akkoord, dan kan men overgaan tot de zgn. minnelijke ontbinding van een compromis. Zijn hierover dan nog registratierechten verschuldigd in de drie gewesten? Hoe verloopt dit precies in coronatijden?
Lees meer

ONROEREND GOED - AANNEMER - 21.12.2020

Betaalt buur een vergoeding als hij naast uw muur bouwt?

Een buurman wil naast de gemeenschappelijke muur van uw woning een eigen muur bouwen. Moet hij dan betalen voor de overname van de gemeenschappelijke muur of niet? Welk criterium is er van belang?
Lees meer

RENOVATIE - BTW-TARIEF - 21.12.2020

Renovatie tegen 6% btw: ook bij omvorming en uitbreiding?

Voor de renovatie van een woning geldt een btw-tarief van 6%. Moet het pand dan al een woning zijn vóór de renovatie? Gaat het nog wel om een renovatie als u het bestaande pand uitbreidt? Wat zei Cassatie hierover op 22.06.2020?
Lees meer

ONROEREND GOED - 17.12.2020

Vastgoed kopen via ‘Biddit’?

Onroerende goederen worden steeds vaker online verkocht via ‘Biddit’. Wat houdt dat precies in? Kunt u een pand dat via Biddit te koop staat ook bezoeken? Is een bod via Biddit bindend? Kunt u nog iets ondernemen als u per ongeluk een verkeerde prijs geboden heeft? Hoe wordt de verkoop gefinaliseerd? Wie betaalt de kosten? Waarom kan werken met Biddit ook voor de verkoper interessant zijn?
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP GEBOUW - 04.11.2020

Eerst verhuren om belastbare meerwaarde te vermijden?

Als u het gebouw verkoopt dat u voor uw praktijk gebruikte, wordt u in principe belast op de winst die u daarbij maakt, lees: op de zgn. meerwaarde. Geldt dit ook als u het gebouw pas verkoopt, nadat u het eerst enkele jaren verhuurde, of kunt u zo de taxatie misschien vermijden? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

RENOVATIE - BTW-TARIEF - 21.12.2020

Renovatie tegen 6% btw: ook bij omvorming en uitbreiding?

Voor de renovatie van een woning geldt een btw-tarief van 6%. Moet het pand dan al een woning zijn vóór de renovatie? Gaat het nog wel om een renovatie als u het bestaande pand uitbreidt? Wat zei Cassatie hierover op 22.06.2020?
Lees meer