Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - PREMIES - 18.11.2022

Wie heeft er recht op basispakket voor gas en elektriciteit?

De federale regering bereikte een akkoord over een basispakket energie voor de maanden november en december 2022 voor gas en elektriciteit. Wie heeft daar precies wel/niet recht op? Geldt dat ook voor bewoners van appartementsgebouwen en moeten ze daarvoor dan iets speciaals ondernemen?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - VERDELINGSRECHT - 18.11.2022

Duurdere uitonverdeeldheidtreding bij NV geen discriminatie

U heeft destijds samen met uw vennootschap (NV of BVBA) een pand in zgn. onverdeeldheid gekocht, en nu wilt u het pand naar u privé halen. Dan geldt er een ander kostenplaatje bij de BV dan bij de NV. Volgens een recent arrest van het Grondwettelijk Hof is dat onderscheid niet problematisch. Hoe zit dat precies en wat te onthouden?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Maatschap en vastgoed(vennootschap): nieuwe mogelijkheden

Een maatschap wordt in de praktijk niet vaak gebruikt om een successieplanning voor vastgoed uit te werken, omdat daaraan nogal wat nadelen verbonden zijn. Als het vastgoed in een vennootschap zit, dan zijn er echter wel ruimere mogelijkheden. Laat de nieuwe inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen nu ook toe om de aandelen van uw vastgoedvennootschap via uw maatschap zonder schenkbelasting over te dragen aan uw kinderen?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 14.11.2022

Bijkomend belast op voordeel alle aard aan het begin of het einde van een vruchtgebruik?

Wanneer u met uw vennootschap een pand gesplitst aankoopt, is een belangrijke vraag of de fiscus de aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik door de vennootschap aanvaardt. Doet hij dat, dan is uw vruchtgebruik wel nog niet 100% fiscaal veilig. Mogelijk kunt u immers als blote eigenaar-bedrijfsleider belast worden op een voordeel van alle aard (VAA) bij de vestiging van het vruchtgebruik of aan het einde ervan. Wanneer is dat het geval? Wat kunt u doen om dat te vermijden? Wat zegt de rechtspraak?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Afstand doen van uw vruchtgebruik?

Na een erfenis of schenking of na een gesplitste aankoop kan het vruchtgebruik op een roerend of onroerend goed zich bij verschillende personen bevinden. Hoe kan de vruchtgebruiker afstand doen van zijn vruchtgebruik ten voordele van de blote eigenaars? Is de afstand van vruchtgebruik belastbaar?
Lees meer

VERKOOP - ERFENIS - 07.11.2022

Kopen feitelijk samenwonenden met een beding van aanwas?

Een feitelijk samenwonend koppel wil samen een woning of een bouwgrond kopen. Wat is precies het voordeel om in dat geval een zgn. beding van aanwas te sluiten en is dat wel fiscaal voordelig? Hoe zit dat in ieder gewest?
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - GESPREIDE TAXATIE - 07.09.2022

Vennootschap verkoopt verbouwd pand: gespreide taxatie?

Een vennootschap verkoopt een gebouw dat ze recent verbouwd heeft. Ze realiseert daarbij een meerwaarde die ze gespreid wil laten belasten, maar volgens de fiscus is dat niet mogelijk voor het deel van de meerwaarde dat op de verbouwingswerken slaat. Is de rechter het daarmee eens?
Lees meer

ACTUALITEIT - SPLITSKOOP - 07.10.2022

Nu de woning en later de grond verkopen bij ‘splitskoop’?

Indien kopers onvoldoende startkapitaal hebben om een nieuwbouwwoning aan te kopen, bieden sommige bouwbedrijven een nieuwe formule aan, het zgn. splitskopen zo kwam in de media. Hoe zit dat en kunt u dat zelf ook toepassen?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 14.11.2022

Bijkomend belast op voordeel alle aard aan het begin of het einde van een vruchtgebruik?

Wanneer u met uw vennootschap een pand gesplitst aankoopt, is een belangrijke vraag of de fiscus de aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik door de vennootschap aanvaardt. Doet hij dat, dan is uw vruchtgebruik wel nog niet 100% fiscaal veilig. Mogelijk kunt u immers als blote eigenaar-bedrijfsleider belast worden op een voordeel van alle aard (VAA) bij de vestiging van het vruchtgebruik of aan het einde ervan. Wanneer is dat het geval? Wat kunt u doen om dat te vermijden? Wat zegt de rechtspraak?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app