Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - REGISTRATIERECHTEN - 09.06.2021

Vlaanderen schaft borgstelling af voor de beroepsverkopers

Wie onroerend goed verhandelt als ‘beroepsverkoper’, kan kopen tegen een verlaagd tarief. Het Vlaams gewest versoepelde de regeling in een recent decreet. Hoe zit dat en wat is de regeling in de andere gewesten?
Lees meer

AANKOOP WONING - LENING - 09.06.2021

Woning kopen met uw vennootschap als bank?

Uw klant heeft een woning op het oog, maar de bank is niet bereid om hem de volledige aankoopprijs te lenen. Privé bezit hij amper spaargeld, maar in zijn vennootschap zit er wel een mooi spaarpotje. Kan hij dat geld dan van zijn eigen vennootschap lenen? Hoe pakt hij dat het best aan?
Lees meer

VASTGOED - 07.06.2021

Als compromis en akte verschillen

Het gebeurt wel vaker dat een van de partijen vaststelt dat de clausules in de notariële verkoopakte verschillen van wat in het compromis vermeld staat. Hoe kunt u dat vermijden? Heeft een van beide documenten voorrang boven het andere? Blijft een bepaling die in het compromis staat en niet in de akte toch van toepassing? Welke regels gelden er wanneer beide documenten tegenstrijdige bepalingen bevatten? Kunt u achteraf overwegen om de notaris aansprakelijk te stellen?
Lees meer

VASTGOED - 07.06.2021

Als verkoper pand gebreken verzweeg...

De verkoper van een onroerend goed sluit zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken meestal uit. Is zo’n clausule in een verkoopovereenkomst ook geldig? Kan de verkoper zich ook op die clausule beroepen als hij het gebrek wel kende, maar dat voor u als koper verzweeg? Welke stappen kunt u dan ondernemen? Hoe bewijst u dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek? Waarom wacht u in zo’n situatie het best niet te lang, vooraleer u actie onderneemt?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 07.06.2021

Vastgoed schenken via vennootschap?

Als u vastgoed schenkt, dan betaalt u progressieve schenkingsrechten die kunnen oplopen tot 27%. Kunt u de kostprijs van uw schenking beperken tot 3% door uw vastgoed in schijfjes te schenken? Wanneer is dat een goede oplossing? In welke omstandigheden is schenken in schijfjes minder evident? Kunt u ook overwegen om uw vastgoed in te brengen in een vennootschap om daarna de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer

BELEGGEN - ONROEREND GOED - 02.06.2021

Beursgenoteerd vastgoed: aandelen, fonds of tracker?

U kiest voor beursgenoteerd vastgoed in uw portefeuille? Maar koopt u dan het best aandelen of beter een vastgoedfonds of een vastgoedtracker? En wat zijn de fiscale verschillen?
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer

VASTGOED - MEERWAARDEN - 07.05.2021

Winst op verkoop blote eigendom eigen woning belast?

Een bedrijfsleider woont in een pand waarvan hij blote eigenaar is en zijn vennootschap het vruchtgebruik heeft. Wanneer hij op een bepaald moment de blote eigendom verkoopt, is de winst op die verkoop volgens de fiscus belastbaar als divers inkomen. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

BUITENLAND - 03.05.2021

Hoe ki buitenlands vastgoed bepalen?

Zoals u weet werd onlangs een wetswijziging doorgevoerd die voorziet dat er aan elk buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen (‘ki’) toegekend zal worden. De fiscus heeft nu een circulaire uitgevaardigd waarin hij verduidelijkt hoe dat kadastraal inkomen berekend wordt (circ. 2021/C/21, 01.03.2021) .
Lees meer