Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - STOOKOLIETANKS - 10.02.2020

De nieuwe regelgeving rond stookolietanks in Wallonië

De Waalse regelgeving rond de controle van stookolietanks wijzigt vanaf 13.05.2020. De controle van stookolietanks vanaf 500 liter is daar dan gekoppeld aan de verkoop. Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 10.02.2020

Vlaamse woonbonus blijft behouden na pandwissel!

Sinds 01.01.2020 is in Vlaanderen de woonbonus afgeschaft en het registratierecht bij de aankoop van een (gezins)woning verlaagd. In één geval ‘overleeft’ de woonbonus echter. Wanneer is dat zo en hoeveel registratierecht betaalt u dan?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 28.01.2020

Uw appartementsgebouw heropbouwen?

Als u aan zee een appartement bezit, dan krijgt u misschien vroeg of laat van een promotor een voorstel om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Of misschien verkiest u zelf een nieuwbouw boven een grondige renovatie om het pand energiezuinig te maken? Wie beslist daarover en met welke meerderheid? Kunnen de mede-eigenaars verplicht worden om tegen hun zin mee te investeren? Zijn de regels dezelfde als de verzekering na een brand de schade vergoedt?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - REGISTRATIERECHTEN - 27.01.2020

Wat met het Vlaamse abattement en de meeneembaarheid?

In Vlaanderen koopt u sinds 1 januari 2020 uw enige gezinswoning tegen nog maar 6% registratiebelasting. Kan dat goedkope tarief dan ook nog verder verminderd worden als het gaat om een bescheiden woning of door meeneembaarheid?
Lees meer

ONROEREND GOED - WONING - 27.01.2020

Welke normen gelden er voor een woning sinds 2020?

De normen voor woningen werden sinds 2020 in Vlaanderen strenger. Hoe weet u of de woning die u bezit wel nog voldoet aan alle normen en loopt u een risico als dat niet het geval is? Wat is er daarbij precies van belang?
Lees meer

VERKOOP - KADASTRAAL PLAN - 27.01.2020

Wegwijs in nieuwe ‘look’ van het kadastraal plan

Het kadastraal plan. Op het kadastraal plan kunt u zien waar een bepaald perceel precies ligt, waar de grenzen precies zijn. U kunt als eigenaar via de website van de FOD Financiën deze gegevens bekijken via de zgn. CadGIS Viewer. Een uittreksel nodig uit het kadastraal plan? Dat kunt u afdrukken op CadGIS ( http://financien.belgium.be/nl/E-services/cadgis ). Een afdruk wordt voortaan gelijkgesteld met een officieel uittreksel. ...
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 23.12.2019

Wat moet u weten als u privé een tweede verblijf aankoopt?

U overweegt om een tweede verblijf te kopen in België, bv. een appartement aan de kust of een chalet in de Ardennen. Wat zijn dan de voornaamste fiscale aandachtspunten?
Lees meer

ONROEREND GOED - 14.01.2020

Vastgoed kopen om uw pensioen aan te vullen met een vast en geïndexeerd inkomen

Nu obligaties nauwelijks nog iets opbrengen, overwegen veel zelfstandigen en bedrijfsleiders om te beleggen in onroerend goed, om zo een bijkomend inkomen te genieten zodra ze met pensioen zijn. Hoe kiest u dan het ideale pand om te verhuren? Hoe berekent u uw netto-opbrengsten? Met welke kosten en belasting moet u daarbij zoal rekening houden?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING - 22.11.2019

Vlaamse spelregels dubbelglas en dakisolatie versoepeld

Vanaf 2020 is zoals u wellicht weet dakisolatie in principe verplicht voor Vlaamse woningen en gaat de eerste stap in voor de verplichting van dubbelglas. Wat is precies het risico en wanneer kunt u daar mogelijk nog aan ontsnappen?
Lees meer

Cookiebeleid