Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - 02.04.2020

Een pand ‘met een procedure’ kopen?

Wat zijn de gevolgen als u na de aankoop van een pand vaststelt dat de verkoper in een procedure verwikkeld zat, zoals een conflict met de aannemer, met een huurder of met een buur? Neemt u dan als koper de rechten en verplichtingen uit die procedure over? Welke afspraken kunt u daarover in de koopovereenkomst maken? Wat kunt u ondernemen als de verkoper nagelaten heeft u over een hangende procedure of over een betwisting in te lichten? Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

LEVENSVERZEKERING - 02.04.2020

Afkoop: vergeet bijvoeglijke aangifte niet

Sinds 1 januari 2017 (decreet van 23.12.2016) hanteert de Vlaamse decreetgever een nieuw principe voor de erfbelasting op de uitkering van levensverzekeringen. Zolang er geen uitkering is, betaalt u geen erfbelasting, maar wanneer de levensverzekering op vervaldag komt of afgekocht wordt, moet u een bijvoeglijke aangifte indienen. Dat wordt vaak vergeten. De Administratie is echter recentelijk met controles gestart...
Lees meer

VLAAMS GEWEST - FISCAAL - 23.03.2020

Hoe uw Vlaamse woonbonus behouden met de pandwissel?

Via een zgn. pandwissel kunt u uw oude Vlaamse woonbonus voor woning A bij de aankoop in 2020 van een nieuwe gezinswoning B, toch behouden voor woning B. In de praktijk zijn daar nog wel wat vragen rond. Eens kijken...
Lees meer

VERKOOP - OPENBARE VERKOOP - 23.03.2020

Een bod op Biddit en daar nog op terugkomen?

Een bod op Biddit bij een online openbare verkoop. Voordat u een bod kunt uitbrengen, moet u zich eerst met uw eID of via itsme identificeren. U gaat op dat moment meteen akkoord met de zgn. verkoopsvoorwaarden (het lastenkohier). Elke bieder is gebonden door zijn bod tot bij de toewijzing of de inhouding ervan (ook indien u overboden wordt). U kunt uw bod ook niet zelf verwijderen! ...
Lees meer

VERKOOP - ECHTGENOTEN - 23.03.2020

Een bod als koppel op Biddit, hoe gaat dat?

Samen kopen, dat gaat niet echt op Biddit. Wilt u als gehuwd koppel iets kopen, dan kan een van beiden een bod uitbrengen voor beiden (samen). Na de afsluiting van de biedingsperiode zal de notaris nagaan onder welk stelsel de bieder gehuwd is en of de niet-biedende echtgeno(o)t(e) akkoord gaat. ...
Lees meer

FISCAAL - MEERWAARDEN - 23.03.2020

Belastbare winst bij verkoop en toch € 0 belastingen?

Een particuliere klant kan een woning aangekocht voor € 300.000 verkopen tegen € 400.000. Vermits hij die woning zelf nog maar drie jaar had, zal hij op de winst wel belast worden. Hij vraagt u hoeveel hij van die € 100.000 netto zal overhouden. Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - 14.01.2020

Vastgoed kopen om uw pensioen aan te vullen met een vast en geïndexeerd inkomen

Nu obligaties nauwelijks nog iets opbrengen, overwegen veel zelfstandigen en bedrijfsleiders om te beleggen in onroerend goed, om zo een bijkomend inkomen te genieten zodra ze met pensioen zijn. Hoe kiest u dan het ideale pand om te verhuren? Hoe berekent u uw netto-opbrengsten? Met welke kosten en belasting moet u daarbij zoal rekening houden?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - REGISTRATIERECHTEN - 13.01.2020

Nieuwe Vlaamse tarieven voor verkooprechten vanaf 2020!

Het basistarief in de registratierechten om een onroerend goed te kopen in Vlaanderen is ook in 2020 nog steeds 10%. Soms zijn er lagere tarieven mogelijk, bv. voor een gezinswoning. Die wijzigden sinds 01.01.2020. Hoe zit het precies?
Lees meer

ONROEREND GOED - WONING - 27.01.2020

Welke normen gelden er voor een woning sinds 2020?

De normen voor woningen werden sinds 2020 in Vlaanderen strenger. Hoe weet u of de woning die u bezit wel nog voldoet aan alle normen en loopt u een risico als dat niet het geval is? Wat is er daarbij precies van belang?
Lees meer

Cookiebeleid