Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - GESPREIDE TAXATIE - 17.05.2024

Waarop letten bij gespreide taxatie van verbouwd pand?

Een vennootschap verbouwt een pand en verkoopt het met een meerwaarde. Kan die meerwaarde volledig gespreid worden belast, of moet er voor de gespreide taxatie een onderscheid gemaakt worden tussen het gebouw zelf en de verbouwingswerken, zoals de fiscus beweert? Wat besliste het Hof van Cassatie?
Lees meer

VERKOOP - ENERGIEPRESTATIE - 17.05.2024

Nieuw appartement haalt E-peil niet

Stel dat u een nieuwbouwappartement koopt en na intrede vaststelt dat het beloofde E-peil (bv. E30) niet behaald wordt. Wie kunt u dan aanspreken?
Lees meer

VARIA - VASTGOED - 14.05.2024

Check bouwprofessionals online

Plant u een verbouwing van uw bedrijfs-, kantoor- of winkelruimte? Hoe checkt u aannemers dan online?
Lees meer

VERKOOP - AANKOOPBELOFTE - 03.05.2024

Hoe de boete vermijden voor een te late registratie?

De aankoopakte van uw klant kan pas over meer dan vier maanden verleden worden, omdat de koper eerst zijn eigen woning wil verkopen. Welk voordeel kan een zgn. wederkerige aankoop-verkoopbelofte dan bieden?
Lees meer

FISCAAL - MEERWAARDEN - 03.05.2024

Termijn meerwaardebelasting pand: opschortende voorwaarden niet relevant

Een particulier wil zijn privé gekocht onroerend goed verkopen met een mooie meerwaarde. Hij vraagt zich af of de meerwaarde belastbaar is. Hoe zit dat precies? Welke termijn is van belang en hoe wordt die berekend?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 03.05.2024

Geen verkooprecht als u compromis tijdig ontbindt

U sluit een zgn. compromis voor de aankoop van een pand voor uw eenmanszaak, maar nog voordat u de authentieke akte tekent, verandert u van gedachten. Hoe kunt u het compromis fiscaal veilig ontbinden, d.w.z. zonder twee keer evenredige registratierechten te moeten betalen?
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - BTW - 11.03.2024

Een nieuwbouw met btw verkopen: hoe zit dat precies?

Stel, u heeft privé een nieuwbouwappartement met btw gekocht als investering. Nu, niet veel later, krijgt u daar een mooi bod voor en wilt u het alweer verkopen. Maakt het dan uit, voor de winst waarop u belast wordt, of u met of zonder btw verkoopt? En wat is er ter zake via een KB van 17 december 2023 gewijzigd aan de formaliteiten als zgn. toevallige btw-plichtige?
Lees meer

VERKOOP - VARIA - 22.03.2024

Mogelijk om uit een onverdeelde eigendom te stappen?

U wilt dat een woning of appartement waarvan u samen met anderen eigenaar bent, verkocht wordt, maar de andere eigenaars willen dat niet. Kunt u de verdeling dan altijd vragen? Hoelang zit u in zo’n geval ‘vast’ aan de onverdeeldheid?
Lees meer

VERKOOP - VERKOOP-AANKOOPBELOFTE - 05.04.2024

Wederzijdse verkoop-aankoopbelofte met een opschortende voorwaarde

Stel, er wordt een wederzijdse verkoop-aankoopbelofte gesloten met een opschortende voorwaarde, bv. voor het verkrijgen van een regularisatievergunning. Wat als één partij niet aan zijn verplichtingen voldoet voor de optie werd gelicht? Kan er dan een schadevergoeding gevraagd worden, ook al is er nog geen definitieve verkoop? Onlangs sprak Cassatie zich hierover uit.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app