Vastgoed - Aan- & verkoop

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 16.10.2020

Meerwaarde bij verkoop van een garage steeds belast?

Stel, u heeft een tijd terug geïnvesteerd in een garagebox of autostaanplaats en u denkt erover om die nu te verkopen. Wordt u dan altijd belast op de meerwaarde die u eventueel realiseert? Even kijken hoe dat nu weer zit...
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.10.2020

Gesplitste aankoop: ander gewest, andere regels?

De gesplitste aankoop waarbij u een onroerend goed in vruchtgebruik koopt terwijl uw kinderen de blote eigendom verwerven, is een populaire techniek van successieplanning. De fiscus kijkt bij uw overlijden echter argwanend toe en legt daarom ook op het moment van aankoop een aantal regels op. Intussen heeft iedere bevoegde fiscale administratie, en dus ook ieder gewest, de regels verder verfijnd. Welke regels moet u respecteren als u successierechten of erfbelasting op het gesplitst aangekochte onroerend goed later bij uw overlijden wilt vermijden? Is het moment waarop u uw kinderen financieel gezien helpt via schenking van belang? Zo ja, hoe moet u dit moment bewijzen?
Lees meer

VERKOOP - DEFINITIEVE AKTE - 13.10.2020

Notariële akte kan nog steeds gratis op afstand

Een notariële akte op afstand sluiten. Notariële akten moeten in principe bij de notaris getekend worden. Sinds enkele maanden (wet van 30.04.2020, BS 04.05.2020) kan dat echter ook ‘op afstand’ met een digitale volmacht. Die volmacht wordt dan gegeven aan een vertrouwenspersoon of aan een medewerker van het notariskantoor. Diegene die de volmacht krijgt, zal in uw plaats bij de notaris aanwezig zijn voor de ondertekening van uw akte. Het kan toegepast worden voor koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, erfovereenkomsten en de oprichting van een vennootschap. ...
Lees meer

VERKOOP - DEFINITIEVE AKTE - 13.10.2020

Schade aan het pand tussen het compromis en de akte

Meestal raadt men de koper aan om vlak vóór het verlijden van de akte nog een laatste inspectie te doen van het pand. Wat als dan blijkt dat er nog ‘nieuwe schade’ is? Wie moet daarvoor instaan en hoe wordt dat dan het best geregeld?
Lees meer

FINANCIEEL - 01.10.2020

Borg staan voor de lening van uw kind?

Wat zijn de risico’s wanneer u borg staat voor de lening van uw kind? Welke voorzorgen kunt u dan nemen? Geniet u dan altijd de wettelijke bescherming die geldt voor kosteloze borgen? Aan welke voorwaarden moet de borgstelling dan voldoen? Wat zijn de gevolgen als u in de plaats van een borgstelling te geven op vraag van de bank medekredietnemer en mede-eigenaar wordt?
Lees meer

ONROEREND GOED - AANKOOP - 30.09.2020

Voorkoop- of voorkeurrecht afspreken met uw verhuurder?

U huurt een winkelpand dat u op termijn zou willen aankopen. Kunt u een zgn. voorkoop- of voorkeurrecht met de verhuurder overeenkomen? Kunt u dat ook nog doen in de loop van de huurovereenkomst en hoe gaat u dan te werk?
Lees meer
Vastgoed - Aan- & verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - MEERWAARDEN - 17.08.2020

Meerwaardebelasting vermijden bij verkoop handelspand

Uw klant is een zelfstandige en wil zijn handelspand verkopen naar aanleiding van de stopzetting van zijn eenmanszaak. Betaalt hij dan steeds zgn. meerwaardebelasting als hij dit pand verkoopt met winst? Hoe kan hij dit eventueel vermijden?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIEPLANNING - 01.09.2020

Hoe vastgoed schenken tegen 3%?

Schenken van vastgoed aan de kinderen zit in de lift sinds de schenkingstarieven in de drie gewesten verlaagd werden. Naar verluidt kan dit nu in de drie gewesten tegen 3% schenkbelasting. Klopt dit wel en hoe pakt u dit het best aan?
Lees meer

VASTGOED - 03.09.2020

Uw pand verkopen via ‘hamsterhuren’?

U las het wellicht ook in de media, sinds enige tijd bieden sommige verkopers hun pand te koop aan via een formule van ‘hamsterhuren’. Wat houdt hamsterhuren concreet in en kan het ook voor u interessant zijn om op deze manier te werk te gaan? Welke overeenkomsten moeten er dan opgesteld worden en met welke spelregels moet u zoal rekening houden? Wat is het verschil tussen deze formule en een ‘huurkoop’?
Lees meer

Cookiebeleid