Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Recent toegevoegde tips & adviezen

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 22.01.2021

Uitbreiding 6% btw afbraak en wederopbouw verduidelijkt

Sinds 1 januari 2021 geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw in heel België. Op sommige punten blijft de uitgebreide regeling wel wat vragen oproepen. We geven u de voornaamste aandachtspunten mee, zodat u kunt anticiperen op eventuele vragen van uw klanten.
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 22.01.2021

Afspraken maken over vergoeding als de werf niet doorgaat?

In heel wat algemene voorwaarden van aannemers staat een bepaling dat de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd is als die het contract annuleert. Wat moet u daarvan weten? Hoe zit dat eigenlijk als uw klant een consument is?
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 22.01.2021

Verhuur gemeubileerde studentenkamers met bijkomende diensten kan onderworpen zijn aan de btw!

Een commerciële vennootschap zal in een nieuw op te richten gebouw tegen vergoeding gemeubileerde studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking stellen waarbij ze een aantal verplicht af te nemen bijkomende diensten zal leveren. Voor dit bijkomend dienstenpakket wordt een enige, forfaitaire prijs gevraagd. Aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) wordt gevraagd om te bevestigen dat de vergoeding onderworpen is aan het btw-tarief van 6% en dat er een volledig recht op aftrek bestaat van de voorbelasting. Wat besliste de DVB op 06.10.2020 (voorafg. besl. nr. 2020.1867) ?
Lees meer

BTW - 6% - 22.01.2021

Afbraak en wederopbouw van gebouwen tegen 6% btw!

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde btw-tarief van 6% inzake afbraak en wederopbouw tijdelijk (tot 31 december 2022) van toepassing in het hele land. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de 32 centrumsteden. Even kijken naar de voorwaarden met betrekking tot het weder op te bouwen pand...
Lees meer

FISCAAL - BUITENLANDS VASTGOED - 18.01.2021

Voortaan ook een ki voor uw buitenlandse vakantiewoning?

België werd op 12.11.2020 opnieuw veroordeeld door Europa voor de zwaardere belasting van buitenlands vastgoed. Een wetsontwerp voorziet daarom nu ook in de toekenning van een ki aan buitenlands vastgoed. Wat houdt dit precies in?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - PREMIES - 21.12.2020

Vlaamse renovatielening effectief vanaf 2021

‘Gratis’ renovatielening in Vlaanderen. Koopt u in 2021 een woning met een slechte energieprestatie, dan kunt u aansluitend bij uw hypothecair krediet een renovatiekrediet nemen, waarvan u de rente terugbetaald krijgt door de Vlaamse overheid. De lening dient dan om energiebesparende uitgaven te financieren die de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C (energieprestatiecertificaat) moeten brengen binnen een periode van vijf jaar. ...
Lees meer
Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 13.11.2020

Slopen en heropbouw tegen 6% voor heel België?

Uw particuliere klant wil een gebouw afbreken en een woning in de plaats zetten. Uw klant had gelezen dat het 6%-btw-tarief in dat verband voor heel België zou gelden en vraagt u om dat te factureren met 6% btw. Kan dat zomaar of zijn er bijzondere voorwaarden na te leven?
Lees meer

BTW - AFBRAAK EN WEDEROPBOUW - 07.12.2020

Afbraak en heropbouw voortaan in heel België aan 6% btw?

De regering is van plan om het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw uit te breiden naar het hele land. Hoe zal deze regeling er (wellicht) uitzien en wat met de reeds bestaande regeling in 32 steden en gemeenten?
Lees meer