Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Recent toegevoegde tips & adviezen

LASTIGE KLANTEN - UITVOERING WERKEN - 27.02.2020

Een discussie door een fout van uw onderaannemer?

U heeft een discussie met uw klant omdat uw onderaannemer de werken niet naar behoren uitvoerde. Waarom is het dan belangrijk de onderaannemer bij de discussie te betrekken? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 26.02.2020

Stormschade door Ciara of Dennis?

Door het stormweer van de voorbije weken heeft uw vennootschap schade geleden. Welke kosten zijn dan aftrekbaar en hoe wordt een uitkering van de verzekering belast?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - PREMIES - 24.02.2020

Huurprijs laag? Dan extra premie om te isoleren!

Welke premie krijgt u als verhuurder als u isoleert? Wilt u een huurwoning isoleren, dan heeft u – als de woning in Vlaanderen gelegen is – recht op de premies van netbeheerder Fluvius indien u dit grondiger doet dan wat wettelijk verplicht is. Die premies kunt u als eigenaar, maar ook als verhuurder vragen. De Vlaamse renovatiepremie kunt u als verhuurder enkel vragen als u verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. ...
Lees meer

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN - 21.02.2020

Uw klant beslist om toch niet te laten herstellen…

Een klant vraagt u om langs te komen voor een herstelling. Nadat u een offerte maakte, doet de klant geen beroep op uw diensten omdat de herstelling groter is dan gedacht. Kunt u dan nog een factuur sturen voor de verplaatsing en diagnose?
Lees meer

ONROEREND GOED - 20.02.2020

Optioneel btw-stelsel onroerende verhuur: KB verduidelijkt hoe u de keuze moet maken

Sinds 1 januari 2019 is het, zoals u weet, onder bepaalde voorwaarden mogelijk om ervoor te kiezen om de verhuur van een onroerend goed dat door de huurder beroepsmatig gebruikt wordt, aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - RUIMTELIJKE ORDENING - 10.02.2020

Nieuw Wetboek Goederenrecht goedgekeurd

Nu goedgekeurd, maar zal pas in 2021 ingaan. Op 30 januari ll. werd het nieuwe Wetboek Goederenrecht goedgekeurd in de Kamer. Het is wel nog wachten op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Zodra dat gebeurd is, treedt de wet 18 maanden nadien in werking. Toch wel belangrijke wijzigingen op komst. Zo wijzigt er heel wat aan de regeling van het vruchtgebruik, de erfpacht en het opstalrecht. ...
Lees meer
Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 23.12.2019

Wat moet u weten als u privé een tweede verblijf aankoopt?

U overweegt om een tweede verblijf te kopen in België, bv. een appartement aan de kust of een chalet in de Ardennen. Wat zijn dan de voornaamste fiscale aandachtspunten?
Lees meer

BTW - VERBOUWING - 23.12.2019

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?

Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?
Lees meer

BTW - VERHUUR - 17.12.2019

Verhuren met btw-optie: hoe moet u precies opteren?

Sinds 1 januari 2019 kunt u ervoor opteren om een nieuw professioneel pand te verhuren met btw. Na de zgn. FAQ van de fiscus, legt een KB van 07.11.2019 nu de manier vast waarop dat precies moet gebeuren. Hoe zit dat precies en moet u een lopende overeenkomst dan desgevallend nog aanpassen?
Lees meer

Cookiebeleid