Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - ONROEREND GOED - 04.12.2023

Niet-aangifte werken aan woning bij het kadaster kan een serieuze boete tot gevolg hebben!

Heeft u bepaalde aanpassingen of verbouwingen aan uw woning gedaan, dan moet u dat aangeven bij het kadaster, zodat die dienst kan nagaan of uw kadastraal inkomen aangepast moet worden. Doet u dat niet, dan riskeert u sinds 22 oktober 2023 hogere boetes dan voorheen! Hoe zit dat precies?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - LANDMETER - 01.12.2023

Als landmeter prekadastratie via MyMinfin?

Aanvraag voor voorafgaande identificatie (prekadastratie)? Sinds 29 november 2023 is het mogelijk om als landmeter-expert sommige aanvragen voor een voorafgaande identificatie (nieuwe term voor prekadastratie) in te dienen via MyMinfin. Dat is zo voor de types Horizontale splitsing, verkaveling, basisakte en splitsing privatief deel . Landmeters zullen hun aanvraag kunnen indienen via het tabblad Mijn professionele toepassingen . ...
Lees meer

ONDERAANNEMING - INHOUDINGSPLICHT - 29.11.2023

Onderaannemer met sociale of fiscale schulden?

Als u als aannemer een beroep doet op een onderaannemer voor uw bouwprojecten, heeft u soms een ‘inhoudingsplicht’. Welke controles moet u doen en wat riskeert u als u dat niet doet?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 29.11.2023

6% btw op sloop en wederopbouw in 2024?

Vanaf 01.01.2024 zullen de regels met betrekking tot het verlaagde btw-tarief voor sloop en wederopbouw worden gewijzigd. Wat zal er precies veranderen? Wanneer kunt u het btw-tarief van 6% nog toepassen? Zijn er overgangsmaatregelen voorzien?
Lees meer

ACTUALITEIT - VASTGOED - 20.11.2023

Nu ook arbitrage voor betwist ki buitenlands vastgoed

Indien u eigenaar bent van een onroerend goed in het buitenland, wordt daar na aangifte, net als voor onroerend goed in België, een kadastraal inkomen aan toegekend. Wat als u het niet eens bent met dat kadastraal inkomen? Wat werd daarover onlangs beslist?
Lees meer

ONROEREND GOED - AANNEMER - 20.11.2023

Wanneer checken of aannemer sociale schulden heeft?

Stel, u doet als ondernemer een beroep op een aannemer in de bouw- of bewakingssector. In dat geval moet u voordat u de factuur betaalt nagaan of die aannemer schulden heeft bij de RSZ of de fiscus. Wat zei het Hof van Cassatie daar onlangs over?
Lees meer
Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 15.09.2023

Slechts 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?
Lees meer

ONROEREND GOED - 24.10.2023

Boete niet-aangifte onroerende goederen?

Aangifteplicht. Bent u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van onroerende goederen in België of het buitenland, dan moet u bepaalde gebeurtenissen binnen de 30 dagen aangeven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Die gebeurtenissen zijn 1) de ingebruikneming of verhuring (als die de ingebruikneming voorafgaat) van nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen, 2) de voltooiing van de werken aan gewijzigde gebouwen, 3) de verandering in exploitatiewijze, de omvorming of de verbetering van gronden en 4) de ingebruikstelling, de wijziging en de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage. ...
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 27.09.2023

6%-btw-tarief op sloop en wederopbouw weldra afgelopen?

Het tijdelijke btw-tarief van 6% voor sloop en wederopbouw dat in heel België van toepassing is, loopt in principe eind 2023 af. Wat zal er daarna gebeuren? Zal het verlaagde tarief worden verlengd?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app