Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT - 29.03.2023

Verleggingsregel ook toepassen bij gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige?

U factureert werken in onroerende staat aan een klant die een gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige is. Moet een werk in onroerende staat verricht voor een dergelijke klant inderdaad gefactureerd worden met verlegging van heffing?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - 27.03.2023

Regenwaterverplichting bij vergunning in Brussel en Wallonië

Ook als u in het Brussels en Waals gewest een bouwvergunning aanvraagt, gelden er spelregels over het opvangen en/of laten infiltreren van regenwater. Hoe zit dat precies en in welke gevallen moet u daar dan juist rekening mee houden?
Lees meer

FISCAAL - KADASTRAAL INKOMEN - 27.03.2023

Aanpassing kadastraal inkomen: teruggaan in de tijd?

Stel, als eigenaar van een pand krijgt u een brief van het kadaster waarin n.a.v. een controleactie van de gemeente een nieuw ki bepaald wordt. Kan de fiscus in dat geval ook een hogere onroerende voorheffing voor het verleden vorderen?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - VLAAMS GEWEST - 27.03.2023

Regenwaterverplichting bij Vlaamse omgevingsvergunning?

De Vlaamse regering keurde op 10 februari 2023 de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De verordening treedt in werking op 2 oktober 2023 en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die ingediend worden vanaf die datum. Wat wijzigt er precies?
Lees meer

BTW - 6% - 17.03.2023

Verlaagd btw-tarief 6%: omvorming of nieuwbouw?

Wanneer leiden omvormingswerken tot de totstandkoming van een nieuw gebouw? Dit is in de praktijk vooral van belang voor het al dan niet kunnen toepassen van het verlaagde tarief van 6% bij werken in onroerende staat aan woningen ouder dan tien jaar. In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie hierover meer duidelijkheid gebracht. Voorts is dit begrip ‘nieuw gebouw’ ook in andere aspecten van de btw-wetgeving zeer belangrijk...
Lees meer

BTW - NIEUWBOUW - 10.03.2023

Gerenoveerd gebouw met btw verkopen? Rechter vs. fiscus

De Btw hanteert bepaalde voorwaarden over hoe grondig een renovatie moet zijn voordat een oud gebouw toch als nieuw verkocht kan worden met btw. Wat zijn die voorwaarden? En wat zei het hof van beroep van Gent daar onlangs over?
Lees meer
Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - FACTURATIE - 09.01.2023

Foutief ‘btw verlegd’: niet meer aansprakelijk

Factureert u ten onrechte met ‘btw verlegd’ aan een btw-plichtige klant, dan komt de Btw bij u aankloppen. Sinds 1 januari 2023 is dat echter gewijzigd voor zover uw factuur dan een bepaalde vermelding bevat.
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 01.02.2023

Nieuwbouw of renovatie en btw: strengere regels!

Renovatiewerkzaamheden die u aan uw klanten factureert, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Hoe maakt u het onderscheid tussen renovatiewerkzaamheden (6% btw) en nieuwbouw (21% btw)? Het Hof van Cassatie heeft onlangs zijn standpunt hierover verfijnd. Wat betekent dit?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app