Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VLAAMS GEWEST - RUIMTELIJKE ORDENING - 17.05.2024

Constructie zonder vergunning in het Vlaams gewest

Stel, een oud gebouw of een oude constructie gelegen in het Vlaams gewest wordt verkocht, maar er is geen stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. Is dat een probleem of speelt het zgn. vermoeden van vergunning? Wat zei het Grondwettelijk Hof daar onlangs over?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - BRUSSEL - 17.05.2024

Constructie zonder vergunning in het Brussels gewest

Stel, u wilt een oudere constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning bestaat, verkopen in het Brussels gewest. In Wallonië en Vlaanderen bestaat er een regeling waarbij dergelijke constructies in sommige gevallen vermoed worden conform of vergund te zijn. Bestaat er een soortgelijke regeling in het Brussels Hoofdstedelijk gewest?
Lees meer

LIQUIDATIE - 13.05.2024

Wat is het fiscale lot van het opstalrecht en de opstallen bij liquidatie?

In een vonnis van 15 mei 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) geoordeeld dat de opstallen geen deel uitmaken van het liquidatiedividend. De ontbinding en vereffening van de vennootschap-opstalgever hebben niet tot gevolg dat het recht van opstal wordt beëindigd. De aanslag roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd bijgevolg door de rechtbank vernietigd.
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - WET BREYNE - 02.05.2024

Rekening houden met de Wet Breyne bij woningbouw

Als u als aannemer woningen bouwt voor particulieren, moet u weleens rekening houden met de zogenaamde Wet Breyne. Wanneer is dat het geval en wat zijn dan uw verplichtingen? Wat riskeert u als u er zich niet aan houdt?
Lees meer

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 02.05.2024

Als aannemer kunt u werken in regie of tegen vaste prijzen

U moet als aannemer werken uitvoeren voor een opdrachtgever. Met het oog daarop stelt u een offerte op. Welke mogelijke prijsbepalingen heeft u? Hoe bepaalt u het best uw prijs en wat zijn de gevolgen en risico’s als u voor de ene of de andere prijsbepaling kiest?
Lees meer

ONROEREND GOED - 29.04.2024

Uw architect aansprakelijk stellen

Kunt u de architect die tussenkwam bij het bouwen of verbouwen van uw woning aansprakelijk stellen als er gebreken opduiken? Hoe lang kunt u dat doen? Welke fouten kunt u de architect precies aanwrijven? Staat hij altijd in voor het slechte werk van uw aannemer? Kunt u de aannemer en architect samen aansprakelijk stellen als ze beiden in de fout gingen? Kunt u de architect ook aansprakelijk stellen als u geen omgevingsvergunning krijgt of als het bouwbudget uit de hand loopt? Is uw architect verzekerd voor zijn professionele fouten?
Lees meer
Vastgoed - Bouwen & verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 6%-TARIEF - 05.04.2024

6% btw op afbraak en wederopbouw uitgebreid tot verhuur

De mogelijkheden om een gebouw af te breken en weder op te bouwen tegen een verlaagd btw-tarief van 6% werden in 2024 ingeperkt. Nu kondigt de minister aan dat het regime toch opnieuw uitgebreid zou worden. Even kijken wat er hierdoor in de toekomst zou kunnen wijzigen...
Lees meer

BTW - NIEUWBOUW - 05.04.2024

Verkopen met btw: geen kennisgeving aan de Btw vereist sinds 01.01.2024

Een klant (particulier of rechtspersoon) wil een recent opgericht of ingrijpend gerenoveerd gebouw met toepassing van btw verkopen. Kan dat en hoe moet dat gebeuren? De formaliteiten zijn sinds 01.01.2024 versoepeld. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - ONROEREND GOED - 26.04.2024

Een gebouw verkopen met btw i.p.v. met registratierechten?

Wanneer u een gebouw verkoopt, is dat normaal gezien met registratierechten. Nieuwe gebouwen kunnen echter verkocht worden met btw. Hoelang is een gebouw nieuw, waarom zou u het met btw verkopen en hoe moet u dat doen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app