Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 25.01.2023

Vrijgezel en fiscale successieplanning via de ouders?

Als een vrijgezel overlijdt, dan betalen de broers en de zussen 55% tot 65% erfbelasting. U kunt dat fiscaal optimaliseren via een omweg langs de ouders als die nog leven. Maar hoe doet u dat zonder dat er sprake is van fiscaal misbruik?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - AANGIFTE - 20.01.2023

Meer buitenlandse successierechten verrekenbaar!

Heeft u bezittingen in het buitenland, dan moeten daarop bij uw overlijden meestal ook successierechten betaald worden. Mogen deze in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten? Er is goed nieuws op dit gebied...
Lees meer

ONROEREND GOED - 16.01.2023

Een onroerend goed in vruchtgebruik-blote eigendom: wie betaalt de kosten?

Wanneer een onroerend goed in vruchtgebruik toebehoort aan een persoon, terwijl de blote eigendom aan een andere persoon toebehoort, dan is er sprake van een gesplitste eigendom. Hoe komt zo’n gesplitste eigendom tot stand? Wie moet dan welke kosten betalen? Wat als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt? Kunt u een gesplitste eigendom beëindigen door het vruchtgebruik om te zetten?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wie beslist over de schenking van de aandelen van uw vennootschap?

Aandelen, verkregen door gehuwden onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijke stelsel, kunnen eigen of gemeenschappelijk zijn, of onder de ‘titre-finance’-regeling vallen, waarbij de lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van aandelen gesplitst worden. Wanneer is de ‘titre-finance’-regeling van toepassing? Wie mag dan over de schenking van de aandelen beslissen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wettelijk stelsel: hoe eigen (roerende) goederen afgescheiden houden?

Hoewel de meerderheid van de Belgen gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, beschikken de partners vaak ook nog over een eigen vermogen. Wat is dan het belang van de kwalificatie van goederen als eigen of gemeenschappelijk? Hoe kunt u het eigen karakter van goederen aantonen? Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 19.12.2022

Steeds drie of vijf jaar wachten na een schenking?

Wie schenkt, gaat er vaak van uit dat er een termijn van drie jaar speelt (vijf jaar in Wallonië) opdat de schenking vrij is van erfbelasting. Wanneer is dat wel zo en wanneer is dat niet het geval? En zijn er verschillen per regio?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 19.12.2022

Steeds drie of vijf jaar wachten na een schenking?

Wie schenkt, gaat er vaak van uit dat er een termijn van drie jaar speelt (vijf jaar in Wallonië) opdat de schenking vrij is van erfbelasting. Wanneer is dat wel zo en wanneer is dat niet het geval? En zijn er verschillen per regio?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Maatschap en vastgoed(vennootschap): nieuwe mogelijkheden

Een maatschap wordt in de praktijk niet vaak gebruikt om een successieplanning voor vastgoed uit te werken, omdat daaraan nogal wat nadelen verbonden zijn. Als het vastgoed in een vennootschap zit, dan zijn er echter wel ruimere mogelijkheden. Laat de nieuwe inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen nu ook toe om de aandelen van uw vastgoedvennootschap via uw maatschap zonder schenkbelasting over te dragen aan uw kinderen?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 02.11.2022

Gesplitst aankopen of gesplitst bouwen, hoe doet u dat?

Een zgn. gesplitste aankoop, waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, is een gekende techniek om erfbelasting te besparen. Een variant op die techniek is een pand gesplitst bouwen. Hoe zit dat en hoe pakt u dat concreet aan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app