Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 27.09.2022

Een renteloze lening onbelast wegschenken aan uw kind?

In deze zware tijden wilt u uw kind een (renteloze) lening geven om bv. bepaalde energiebesparende investeringen te doen. Na verloop van tijd wilt u die lening of het saldo ervan wel kwijtschelden. Hoe regelt u dat praktisch en fiscaal sluitend?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

NALATENSCHAP - 27.09.2022

Onroerend goed: sinds 1 juli 2022 altijd notariële akte van erfopvolging nodig

Sinds 1 juli 2022 (art. 40 Wet Hervorming Goederenrecht van 04.02.2020) heeft u altijd een notariële akte van erfopvolging nodig wanneer er zich in de nalatenschap een onroerend goed bevindt. Wat is het verschil tussen een attest en een akte van erfopvolging? Waarvoor heeft u deze documenten nodig? Wat zijn de gevolgen wanneer u de akte van erfopvolging voor onroerende goederen niet laat opmaken? Moet u nu wachten op die akte vooraleer u toegang krijgt tot de bankrekeningen van de overledene?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Eigen gelden eigen houden: een kwestie van bewijs

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel hebben naast hun gemeenschappelijke vermogen ook een eigen vermogen. Welke goederen precies eigen zijn, en hoe u dit moet bewijzen, is wel vaker het voorwerp van discussie. Bovendien zal het gemeenschappelijke of eigen karakter bij een overlijden ook een impact hebben op de erfbelasting. Waarop moet u te letten om het eigen karakter van uw goederen te vrijwaren? Hoe kunt u als langstlevende ten aanzien van de fiscus aantonen dat goederen eigen zijn? Wat zijn anders de gevolgen op het vlak van de erfbelasting?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 23.09.2022

Extra successierechten als u verkoopt tegen een hogere prijs?

Stel, uw klant erft een pand en schat de waarde op € 400.000 in de successieaangifte. Iets later verkoopt hij dat pand voor € 450.000. Moet hij die hogere verkoopprijs dan aangeven en daarop extra erfbelasting betalen? En riskeert hij dan ook een boete wegens ‘tekortschatting’? Hoe zit dat juist in de drie gewesten?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.09.2022

Gesplitste aankoop in Spanje: met welke fiscale aspecten rekening houden?

Een gesplitste aankoop is een gekende techniek van successieplanning. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Is zo’n gesplitste aankoop ook mogelijk wanneer u een tweede verblijf in Spanje aankoopt? Wat zijn dan de aandachtspunten?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - GESPLITSTE AANKOOP - 02.09.2022

Gesplitste aankoop van vastgoed samen met uw kinderen

Wenst u uw geld in vastgoed te beleggen, dan overweegt u misschien wel om het pand dat u op het oog heeft samen aan te kopen met uw kinderen. Een gesplitste aankoop kan fiscaal interessant zijn. Waarop letten bij een dergelijke transactie?
Lees meer

FISCAAL - SCHENKINGSRECHTEN - 26.08.2022

Schenken tegen 3%: wat met uw buitenlands vastgoed?

Vastgoed schenken is een populaire techniek om later successierechten te vermijden. Schenkt u Belgisch vastgoed aan uw (klein)kinderen, dan kan dat in de drie gewesten tegen 3% belasting, al moet u wel opletten met de zgn. driejaarstermijn. Hoe zit dat weer en wat bij een schenking van buitenlands vastgoed?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 19.08.2022

Kapitaalvermindering: fiscale addertjes bij schenking of vererving van een familiale vennootschap

Nu uw besloten vennootschap kapitaalloos geworden is, lijkt het aantrekkelijk om het oude ‘kapitaal’ uit te keren. Dat kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. In een vorig advies hebben wij besproken waar u rekening mee moet houden op het vlak van de directe belastingen. In dit advies focussen we op de schenking en vererving van familiale vennootschappen in de drie gewesten.
Lees meer