Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 16.05.2024

Asymmetrische uitbreng van vermogen onbelast volgens Cassatie: een nieuw sterfhuisbeding?

Als echtgenoten, wanneer een partner ernstig ziek wordt, gemeenschappelijk vermogen uitbrengen ten voordele van de andere partner, ontsnapt het uitgebrachte vermogen aan de erfbelasting. Volgens het Hof van Cassatie houdt zo’n asymmetrische uitbreng geen fiscaal misbruik in. Die visie werd bevestigd door de Vlaamse minister van Financiën. Is die asymmetrische uitbreng nu een alternatief voor het vroegere sterfhuisbeding?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 29.04.2024

Familiale bedrijfsoverdracht en huwelijksstelsel

Als eigenaar van een bedrijf overweegt u (een deel van) uw vermogen door te geven aan de volgende generatie via een schenking of door verkoop van aandelen. Kunt u deze goederen zomaar overdragen of heeft uw echtgenoot hier toch enige inspraak in? Behoren de aandelen automatisch ook toe aan de gehuwde partner van uw kinderen? Een goede screening van uw huwelijksovereenkomst is cruciaal.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 29.04.2024

Asymmetrische uitbreng onbelast: een nieuw sterfhuisbeding?

Volgens het Hof van Cassatie houdt een uitbreng van het gemeenschappelijk vermogen ten voordele van de echtgenoot van een ernstig zieke partner geen fiscaal misbruik in. Die visie werd bevestigd door de Vlaamse minister van Financiën. Is die asymmetrische uitbreng nu een alternatief voor het vroegere sterfhuisbeding?
Lees meer

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN - 19.03.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat precies als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen? Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 15.03.2024

Erfbelasting: genieten samenwoners van de gunsttarieven?

Wie gehuwd is of wettelijk samenwoont kan genieten van de vrijstelling van de gezinswoning bij overlijden en telt mee voor het verlaagd tarief voor familiebedrijven. Maar wat als u gewoon feitelijk samenwoont?
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 11.03.2024

Uw zaak overdragen aan een van uw kinderen: hoe vermijdt u later problemen met de andere kinderen?

U laat uw zaak gratis over aan een van uw kinderen. Kunnen de andere kinderen dan op het moment dat u overlijdt daarvoor een vergoeding vragen? Geldt dat ook als u de zaak tegen een ‘prijsje’ aan uw kind verkoopt?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - HUWELIJKSCONTRACT - 26.02.2024

Waarom een huwelijkscontract opmaken of laten wijzigen?

Uit recente cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat er in 2023 meer dan 40.000 huwelijkscontracten gesloten werden waarvan er zowat 26.500 een aanpassing van het bestaande stelsel uitmaakten. Kan een aanpassing ook voor u nuttig zijn en waarom dan? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN - 19.03.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat precies als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen? Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 11.03.2024

Uw zaak overdragen aan een van uw kinderen: hoe vermijdt u later problemen met de andere kinderen?

U laat uw zaak gratis over aan een van uw kinderen. Kunnen de andere kinderen dan op het moment dat u overlijdt daarvoor een vergoeding vragen? Geldt dat ook als u de zaak tegen een ‘prijsje’ aan uw kind verkoopt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app