Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

BESTUUR - 16.04.2021

Volstaat een zorgvolmacht voor ondernemers wel altijd?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning. De zorgvolmacht is immers onmisbaar als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid, zowel voor dagelijkse handelingen als voor een successieplanning. Kan de zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder/zaakvoerder van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan hij zomaar uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 16.04.2021

Erfbelasting besparen door te sleutelen aan uw Tak 21 of 23?

Een Tak 21 (spaarverzekering) en/of Tak 23 (beleggingsverzekering) maakt deel uit van het vermogen van heel wat mensen. U kunt vaak erfbelasting besparen door uw bestaande contract aan te passen. Hoe werkt dat precies en wat kunt u dan concreet doen?
Lees meer

VERMOGENSPLANNING - 06.04.2021

Overlijden medeaandeelhouder: maak vooraf goede afspraken

Vermogensplanning is gemoedsrust creëren, op familiaal, fiscaal en professioneel vlak. Als u met professionele partners samenwerkt in de vorm van een vennootschap, dan maakt u met hen het best afspraken over doemscenario’s, zoals een overlijden. Hoe pakt u dat aan? Over welke punten kunt u afspraken maken? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?
Lees meer

SCHENKING - 06.04.2021

Als gehuwde alleen schenken?

Kunt u als gehuwde schenken zonder dat uw partner tussenkomt of heeft u zijn toestemming nodig? Maakt uw huwelijksvermogensstelsel daarbij een verschil? Kunt u een woning die uw exclusieve eigendom is zomaar wegschenken? Welke stappen kunt u ondernemen als uw partner zich tegen de voorgenomen schenking verzet? Hoe pakt u de zaken aan als u zich zelf tegen een schenking wilt verzetten? Gelden dezelfde regels als u (wettelijk) samenwoont?
Lees meer

NALATENSCHAP - 06.04.2021

Aangifte nalatenschap via een successiekantoor?

Meer en meer nabestaanden doen na een overlijden een beroep op een successiekantoor om hen te begeleiden bij het kluwen aan juridische en fiscale formaliteiten. Welke formaliteiten neemt het successiekantoor voor zijn rekening? Is de tussenkomst van een notaris na een overlijden niet verplicht? Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met een successiekantoor?
Lees meer

ERF- EN SCHENKBELASTING - VLAAMS GEWEST - 01.04.2021

Fiscaal voordeel bij duolegaat: over en uit vanaf 01.07.2021!

Vanaf 01.07.2021 wordt in Vlaanderen het fiscale voordeel van een duolegaat afgeschaft. In de plaats daarvan kunt u vanaf dan wel tegen 0% iets schenken of nalaten aan een goed doel en gebruikmaken van de zgn. vriendenerfenis. Hoe zit dat precies en is het dan nu tijd voor actie?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 25.01.2021

Beter 99% dan 100% van de gezinswoning?

Soms is het beter om ervoor te zorgen dat de langstlevende partner via hetkeuzebeding in het huwelijkscontract of via een testament slechts 99% erft van de gezinswoning in plaats van 100%. Waarom is dat?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 26.02.2021

Een verkoop tegen een familieprijsje compenseren?

Als u tegen een zacht prijsje een onroerend goed aan een van uw kinderen verkoopt, dan wilt u wellicht vermijden dat daarover achteraf met de andere kinderen discussie ontstaat. Kunt u uw andere kinderen dan op een of andere manier compenseren? Is het een optie om in uw testament nog een regeling te treffen? Welke andere mogelijkheden heeft u nog? Welke voorzorgen neemt u het best?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 28.01.2021

Volstaat zorgvolmacht voor uw bedrijf?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning, als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid. Kan een zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder (zaakvoerder) van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan een lasthebber zonder meer uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer