Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 14.02.2020

Scheiding van goederen: een keuzebeding of een verblijvingsbeding zonder erfbelasting?

Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen kunnen nu soms toch een keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract. Wanneer is dat mogelijk? Welke belangrijke fiscale gevolgen heeft de uitwerking van de huwelijksvoordelen voor onverdeelde goederen dan? Kunnen echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel een gelijkaardig voordeel realiseren?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - BELEGGINGEN - 14.02.2020

Check de begunstigingsclausule van uw levensverzekering!

Als u een levensverzekering heeft lopen, is het aangeraden om de ‘begunstigingsclausule bij overlijden’ regelmatig af te toetsen aan uw persoonlijke situatie en indien nodig aan te passen. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 06.02.2020

Wederzijdse schenking zonder notaris tegen halve prijs?

Een wederzijdse roerende schenking tussen echtgenoten is tot de helft goedkoper als u het onderhands document registreert i.p.v. naar de notaris stapt. Hoe komt dat en waarom zag het Grondwettelijk Hof daar recent geen problemen in?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 28.01.2020

Zorgvolmacht en levensverzekering

Als u een of meer personen wilt aanduiden die uw vermogen kunnen beheren wanneer u onbekwaam wordt, dan is de zorgvolmacht het antwoord. Al meer dan 126.000 Belgen lieten een zorgvolmacht opmaken. Van het regelen van eenvoudige bankzaken tot het verkopen of schenken van uw bezittingen: u bepaalt zelf hoe ver de lasthebber mag gaan. Mag uw lasthebber echter ook de begunstiging van een levensverzekering wijzigen? En wat met uw andere rechten als verzekeringnemer, zoals het recht om de levensverzekering te beëindigen (afkoop)?
Lees meer

NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN - 28.01.2020

Kinderen en nieuwe partner beschermen?

Omdat de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en omdat de niet-gemeenschappelijke kinderen dit vruchtgebruik kunnen laten omzetten, is de langstlevende vaak onvoldoende beschermd. Als u de volle eigendom toekent aan uw partner, benadeelt u echter uw kinderen. Hoe kunt u uw partner beter beschermen zonder uw kinderen te benadelen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 28.01.2020

Scheiding van goederen: toch keuzebeding?

Ten gevolge van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht kunnen echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen nu soms toch ook een keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract. Wanneer is dat mogelijk? Welke belangrijke en voordelige fiscale gevolgen heeft de uitwerking van de huwelijksvoordelen dan voor onverdeelde goederen? Kunnen echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel een gelijkaardig voordeel realiseren?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 23.12.2019

Aanwas: Vlabel zet de puntjes op de i

Het beding van aanwas kan in het bijzonder voor echtgenoten een interessante techniek van vermogensplanning vormen. De afgelopen maanden hebben een aantal koppels hun beding van aanwas voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, om zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling. Wat kunnen we uit deze recente voorafgaande beslissingen leren?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 10.12.2019

Een TIGV toevoegen aan uw scheiding van goederen?

Heel wat ondernemers die gehuwd zijn met scheiding van goederen, gaan daar om fiscale redenen nu een TIGV (toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen) aan toevoegen. Hoe doet u dat en wat is het voordeel daarvan?
Lees meer

SCHENKING - 18.12.2019

Schenking roerende goederen: aanwas, terugval of wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

Als u een goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik uit bij uw overlijden en wordt de begiftigde volle eigenaar. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan toch doen toekomen aan uw partner, als u (samen) de blote eigendom van het goed geschonken heeft aan uw kinderen? Opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas?
Lees meer

Cookiebeleid