Vastgoed - Fiscaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 18.06.2021

Hoe ki buitenlands vastgoed bepalen: circulaire verduidelijkt

Zoals u weet, werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vastgoed in vergelijking met het bezit van een Belgisch tweede verblijf. In navolging hiervan werd een wetswijziging doorgevoerd die voorziet dat aan elk buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen (ki) toegekend zal worden. De Administratie heeft nu een circulaire uitgevaardigd die verduidelijkt hoe dat ki berekend moet worden en geeft daarbij enkele praktijkvoorbeelden.
Lees meer

BTW - ONROEREND GOED - 16.06.2021

Verhuur gemeubelde studentenkamers zonder btw?

Verhuur vrijgesteld van btw? Dat is inderdaad het algemene principe. Concreet moet er dan over de verhuur geen btw gerekend worden, wat ook impliceert dat er geen btw gerecupereerd kan worden op kosten die daarmee samenhangen. Hoteldienst? Dat is een uitzondering op de regel. Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak verleend wordt, is onderworpen aan btw. Btw op kosten kan dan wel gerecupereerd worden. ...
Lees meer

ONROEREND GOED - ONROERENDE VOORHEFFING - 10.06.2021

Uw verhuurder rekent de onroerende voorheffing door!?

U huurt de winkel waarin u uw zaak uitbaat. Moet u in dat geval naast de maandelijkse huur ook de onroerende voorheffing (ov) betalen? Kan uw verhuurder dat zomaar aan u doorrekenen?
Lees meer

VERHUUR MET BTW - BTW-VERPLICHTINGEN - 09.06.2021

Verhuren met btw: wat komt hier allemaal bij kijken?

In sommige gevallen bent u bij de verhuur btw verschuldigd, bv. indien u een vakantiewoning ter beschikking stelt met extra diensten of bij een zgn. pop-upverhuur. Welke btw-verplichtingen gelden er dan? En kunt u de btw die u zelf betaald heeft, bv. bij de nieuwbouw of renovatie van het pand, recupereren?
Lees meer

BTW - 6% - 07.06.2021

6% of 21% btw op de plaatsing van kasten?

Een vrouw laat kasten op maat maken. De aannemer factureert met 21% btw. Volgens de vrouw moest dat met 6% zijn, omdat het zou gaan om een onroerend gemaakte kast in een woning van meer dan tien jaar oud. Wat besliste de rechter?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 07.06.2021

Vastgoed schenken via vennootschap?

Als u vastgoed schenkt, dan betaalt u progressieve schenkingsrechten die kunnen oplopen tot 27%. Kunt u de kostprijs van uw schenking beperken tot 3% door uw vastgoed in schijfjes te schenken? Wanneer is dat een goede oplossing? In welke omstandigheden is schenken in schijfjes minder evident? Kunt u ook overwegen om uw vastgoed in te brengen in een vennootschap om daarna de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer
Vastgoed - Fiscaal

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer

BTW 6% - AFBRAAK EN HEROPBOUW - 14.04.2021

Ook ‘gesplitst’ aankopen tegen 6% btw?

Een van de voorwaarden om als koper van een woning het verlaagde btw-tarief van 6% te kunnen genieten in de nieuwe regeling inzake afbraak en wederopbouw, is dat de koper die zal gebruiken als zijn ‘enige en eigen woning’. Hoe wordt dit beoordeeld en hoe zit dat dan bij een gesplitste aankoop?
Lees meer

VASTGOED - MEERWAARDEN - 07.05.2021

Winst op verkoop blote eigendom eigen woning belast?

Een bedrijfsleider woont in een pand waarvan hij blote eigenaar is en zijn vennootschap het vruchtgebruik heeft. Wanneer hij op een bepaald moment de blote eigendom verkoopt, is de winst op die verkoop volgens de fiscus belastbaar als divers inkomen. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer