Vastgoed - Fiscaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - GESPREIDE TAXATIE - 17.05.2024

Waarop letten bij gespreide taxatie van verbouwd pand?

Een vennootschap verbouwt een pand en verkoopt het met een meerwaarde. Kan die meerwaarde volledig gespreid worden belast, of moet er voor de gespreide taxatie een onderscheid gemaakt worden tussen het gebouw zelf en de verbouwingswerken, zoals de fiscus beweert? Wat besliste het Hof van Cassatie?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - HUUR - 17.05.2024

Huurvoordeel of voordeel van alle aard?

Een vennootschap huurt een terrein van haar bedrijfsleider en richt dat in als parking. De fiscus belast de bedrijfsleider op een voordeel van alle aard (VAA) voor de inrichtingswerken. Waarom, en was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

FISCAAL - PRIVÉGEBRUIK - 17.05.2024

Eigen woning fiscaal vrijgesteld als u er niet (meer) woont?

De onroerende inkomsten uit uw gezinswoning moet u normaal gezien niet aangeven in uw aangifte personenbelasting. Hoe wordt die gezinswoning echter precies bepaald als u uw woning bv. verkoopt of als u uit de echt scheidt? Kunt u meer dan één gezinswoning hebben?
Lees meer

FISCAAL - HUUR - 17.05.2024

Geen fiscale aftrek bij gratis geregistreerd huurcontract

Indien een huurovereenkomst gratis geregistreerd werd, kan de huurder de huurkosten sinds aanslagjaar 2024 niet meer fiscaal in aftrek brengen. Wat zijn precies de gevolgen van die nieuwe regel? Een circulaire brengt verduidelijking.
Lees meer

LIQUIDATIE - 13.05.2024

Wat is het fiscale lot van het opstalrecht en de opstallen bij liquidatie?

In een vonnis van 15 mei 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) geoordeeld dat de opstallen geen deel uitmaken van het liquidatiedividend. De ontbinding en vereffening van de vennootschap-opstalgever hebben niet tot gevolg dat het recht van opstal wordt beëindigd. De aanslag roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd bijgevolg door de rechtbank vernietigd.
Lees meer

FISCAAL - MEERWAARDEN - 03.05.2024

Termijn meerwaardebelasting pand: opschortende voorwaarden niet relevant

Een particulier wil zijn privé gekocht onroerend goed verkopen met een mooie meerwaarde. Hij vraagt zich af of de meerwaarde belastbaar is. Hoe zit dat precies? Welke termijn is van belang en hoe wordt die berekend?
Lees meer
Vastgoed - Fiscaal

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - ONROEREND GOED - 11.03.2024

Een extra fiscale reden om woninghuurcontract te registreren

U heeft zopas een appartement voor privégebruik verhuurd aan een particulier en nu moet het huurcontract nog geregistreerd worden. Hoe zit dat praktisch en wist u al dat u sinds een wet van 28 december 2023 nog een extra reden heeft om die registratie in orde te brengen, nl. voor uw privébelastingen? Hoezo?
Lees meer

BTW - 6%-TARIEF - 05.04.2024

6% btw op afbraak en wederopbouw uitgebreid tot verhuur

De mogelijkheden om een gebouw af te breken en weder op te bouwen tegen een verlaagd btw-tarief van 6% werden in 2024 ingeperkt. Nu kondigt de minister aan dat het regime toch opnieuw uitgebreid zou worden. Even kijken wat er hierdoor in de toekomst zou kunnen wijzigen...
Lees meer

ONROEREND GOED - 10.04.2024

Laadpaal geplaatst, dus hoger ki?

Wanneer hoger ki? De fiscus, meer bepaald de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) herschat het kadastraal inkomen (ki) van een pand als de huurwaarde ervan aanzienlijk gestegen is door werken. Een wijziging is aanzienlijk als ze meer dan € 50 of 15% van het bestaande ki bedraagt (art. 494, §2, 1° WIB 92) . ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app