Vastgoed - Fiscaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 26.11.2020

Onroerend goed eenmanszaak gratis schenken?

Sinds 2012 geldt kunt u in het Vlaams gewest een familiale onderneming overdragen naar de volgende generatie met vrijstelling van schenkbelasting. Wanneer u uw onderneming uitoefent in de vorm van een eenmanszaak, kan deze vrijstelling van schenkbelasting zowel op roerende als op de onroerende goederen van toepassing zijn. Met welke voorwaarden moet u dan rekening houden? Welke regels gelden er na de schenking? Hoe soepel gaat de fiscus om met deze spelregels?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 26.11.2020

Uw kind gratis laten (in)wonen?

Kunnen de andere kinderen bij uw overlijden een compensatie vragen als één kind lang ‘gratis’ thuis is blijven wonen of weer thuis kwam wonen? Zijn de regels anders als u een kind gratis of tegen een lagere huurprijs in uw huurappartement laat wonen? Wordt dat voordeel na uw overlijden als een schenking aanzien? Welke afspraken kunt u maken om achteraf discussies te vermijden? Kunt u ook later nog een regeling treffen om betwistingen te vermijden?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 26.11.2020

Vrijstelling gezinswoning: vaak ruim te interpreteren?

De gezinswoning is in de drie gewesten in principe volledig vrijgesteld van successierechten, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, en in Vlaanderen ook tussen feitelijk samenwonenden die meer dan drie jaar samenwonen. Wanneer wordt een woning als gezinswoning beschouwd? Wat als er in die woning ook een handelsactiviteit uitgevoerd wordt? Maken ook een aanpalende (bouw)grond of een apart gelegen garage deel uit van de gezinswoning?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - TERMIJN - 24.11.2020

Opnieuw ‘extra time’ door coronamaatregelen?

Binnen vier maanden naar de notaris. Koopt u een onroerend goed, dan heeft u vanaf de ondertekening van het compromis in principe vier maanden de tijd voor de notariële akte. Niet altijd evident in deze coronatijden. Boete indien te laat? Haalt u deze termijnen niet, dan riskeert u een boete die kan oplopen tot 20% (Vlaanderen) of zelfs 50% (Brussel en Wallonië) van de verschuldigde registratiebelasting. Zowel de verkoper als de koper kunnen voor de betaling van die boete aangesproken worden. ...
Lees meer

GESPLITSTE AANKOOP - VOORAFGAANDE SCHENKING - 24.11.2020

Wanneer schenken bij gesplitste aankoop?

Voorafgaande schenking. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Het komt courant voor dat de ouders voorafgaand aan deze aankoop de nodige gelden schenken aan hun kinderen voor de financiering van hun aandeel. Deze schenking moet wel tijdig gebeuren, zo niet riskeren de kinderen om later toch erfbelasting op dit onroerend goed te moeten betalen. ...
Lees meer
Vastgoed - Fiscaal

Meest gelezen tips & adviezen

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 03.09.2020

Verbouwen of afbreken voor 6% btw?

Uw klant wil het verlaagde 6%-btw-tarief genieten voor werken aan zijn privéwoning en twijfelt daarom om grondig te renoveren of te opteren voor afbraak en wederopbouw. Waar ligt de breuklijn eigenlijk tussen de twee en waarvoor opteert uw klant het best?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.10.2020

Vrijstelling successierechten voor de gezinswoning: toch actie nodig?

In de drie gewesten kan de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partner. Tenzij u zelf iets onderneemt, leidt het wettelijk erfrecht er echter toe dat het grootste stuk van de gezinswoning toch belast wordt. Met welke eenvoudige ingrepen kunt u ervoor zorgen dat uw partner de gezinswoning 100% belastingvrij verkrijgt?
Lees meer

SCHENKING - ONROEREND GOED - 05.10.2020

Uw vastgoed schenken tegen 3%?

Vastgoed schenken is duur, de tarieven klimmen vlug op naar 27% en u moet ook telkens drie jaar tussen laten. Wanneer is het een haalbare kaart om vastgoed in te brengen in een vennootschap en dan de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer