Vastgoed - Fiscaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT - 29.03.2023

Verleggingsregel ook toepassen bij gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige?

U factureert werken in onroerende staat aan een klant die een gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige is. Moet een werk in onroerende staat verricht voor een dergelijke klant inderdaad gefactureerd worden met verlegging van heffing?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - HUURINKOMSTEN - 29.03.2023

Privéwoning deels aan uw BV verhuren voor deel van het jaar?

U wilt vanaf bv. 1 april een deel van uw privéwoning verhuren aan uw vennootschap. Waarmee moet u dan fiscaal gezien rekening houden? Hoe bepaalt u welk deel van de huur eventueel ‘overdreven’ is en wat is het gevolg van het feit dat u maar een deel van het jaar verhuurt?
Lees meer

FISCAAL - KADASTRAAL INKOMEN - 27.03.2023

Aanpassing kadastraal inkomen: teruggaan in de tijd?

Stel, als eigenaar van een pand krijgt u een brief van het kadaster waarin n.a.v. een controleactie van de gemeente een nieuw ki bepaald wordt. Kan de fiscus in dat geval ook een hogere onroerende voorheffing voor het verleden vorderen?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - VARIA - 27.03.2023

Verlies uw fiscaal voordeel bij aankoop woning niet!

Om het verlaagde verkooprecht in Vlaanderen of de abattementen in Brussel en Wallonië te behouden, is vaak vereist dat de koper zich binnen een bepaalde periode en voor een bepaalde duur vestigt in het pand. Zo niet wordt het voordeel teruggevorderd. Hoe kunt u dat vermijden?
Lees meer

FISCAAL - VARIA - 27.03.2023

Fiscale voordelen bij lening voor tweede verblijf anno 2023

U heeft een tweede verblijf gekocht of een woning die u wilt verhuren. Kunt u nog steeds bepaalde fiscale voordelen krijgen als u voor die aankoop gaat lenen en hoeveel precies?
Lees meer

BTW - 6% - 17.03.2023

Verlaagd btw-tarief 6%: omvorming of nieuwbouw?

Wanneer leiden omvormingswerken tot de totstandkoming van een nieuw gebouw? Dit is in de praktijk vooral van belang voor het al dan niet kunnen toepassen van het verlaagde tarief van 6% bij werken in onroerende staat aan woningen ouder dan tien jaar. In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie hierover meer duidelijkheid gebracht. Voorts is dit begrip ‘nieuw gebouw’ ook in andere aspecten van de btw-wetgeving zeer belangrijk...
Lees meer
Vastgoed - Fiscaal

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - FACTURATIE - 09.01.2023

Foutief ‘btw verlegd’: niet meer aansprakelijk

Factureert u ten onrechte met ‘btw verlegd’ aan een btw-plichtige klant, dan komt de Btw bij u aankloppen. Sinds 1 januari 2023 is dat echter gewijzigd voor zover uw factuur dan een bepaalde vermelding bevat.
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN - 14.02.2023

Wat met uw voordeel alle aard voor uw woning en nutsvoorzieningen in 2023?

De VAA voor de gratis terbeschikkingstelling door uw vennootschap van een woning en van elektriciteit en verwarming stijgen ook in 2023, zeker als u die niet forfaitair mag ramen en de werkelijke waarde moet aangeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 17.02.2023

Nog vlug wegschenken bij zware ziekte?

Als een ouder zwaar ziek wordt, kan er dan nog snel geschonken worden? Hoe doet u dat dan concreet? En is dat enkel mogelijk als er een uitgebreide zorgvolmacht is?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app