Vastgoed - Huur & handelshuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - VERHUUR - 21.01.2021

Het huurcontract voor uw winkel laten registreren?

Bij de huur van een woning moet het huurcontract geregistreerd worden. Geldt dat ook voor het huurcontract voor uw winkel? Wie moet dat laten doen en wat kost dat? Wat zijn de gevolgen als u nalaat om dit te laten registreren?
Lees meer

WONINGHUUR - VREDERECHTER - 18.01.2021

Een dringende procedure starten tegen uw huurder?

Stel, uw huurder vernielt uw huurpand en u wilt dringend ingrijpen om ergere schade te voorkomen. Kunt u in dergelijke gevallen dan een spoedprocedure instellen? Hoe doet u dat en hoe zit dat in de verschillende gewesten?
Lees meer

HANDELSHUUR - ONDERLING AKKOORD - 18.01.2021

Nu ook in Brussel een coronahandelshuurlening

Op basis van overeenkomst huurder-verhuurder. Een besluit van de Brusselse regering (17.12.2020, BS 05.01.2021) voorziet dat er ook in het Brussels gewest een handelshuurlening mogelijk is. Het systeem is gelijkaardig aan het systeem dat momenteel bestaat in Vlaanderen. ...
Lees meer

WONINGHUUR - HUUR KORTE DUUR - 21.12.2020

De huur voor korte duur ontbinden, welke vergoeding?

Als uw huurder een huurcontract voor korte duur vroeger wil opzeggen dan voorzien, dan moet hij een opzegtermijn naleven en u een opzegvergoeding betalen. Wat indien u als verhuurder naar de rechter stapt om zo’n huurcontract van korte duur te laten ontbinden?
Lees meer

HANDELSHUUR - HERZIENING HUURPRIJS - 21.12.2020

Afspraken met uw huurder over de betaling van de huur

Veel handelszaken zijn verplicht gesloten (geweest) en daarom vragen huurders soms een tegemoetkoming aan hun handelsverhuurder. Wat is er in dat geval als verhuurder van belang indien u hierover een akkoord zou willen sluiten?
Lees meer

WONINGHUUR - REGISTRATIE - 21.12.2020

Niet geregistreerd, geen opzeg nodig?

Is een woninghuurcontract niet tijdig geregistreerd, dan riskeert u dat uw huurder opstapt zonder opzegtermijn noch vergoeding. Geldt dat ook voor een contract van korte duur? Hoe is dat intussen geregeld in de verschillende gewesten?
Lees meer
Vastgoed - Huur & handelshuur

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - HUUR - 06.11.2020

Wanneer is verhuur een beroepswerkzaamheid?

Een arts geeft de huurinkomsten van een vakantiewoning aan als winsten en de afschrijvingen en andere kosten brengt hij in als beroepskosten. Het negatieve saldo brengt hij als beroepsverlies in mindering van de inkomsten uit zijn praktijk. De fiscus weigert de aftrek. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 26.11.2020

Uw kind gratis laten (in)wonen?

Kunnen de andere kinderen bij uw overlijden een compensatie vragen als één kind lang ‘gratis’ thuis is blijven wonen of weer thuis kwam wonen? Zijn de regels anders als u een kind gratis of tegen een lagere huurprijs in uw huurappartement laat wonen? Wordt dat voordeel na uw overlijden als een schenking aanzien? Welke afspraken kunt u maken om achteraf discussies te vermijden? Kunt u ook later nog een regeling treffen om betwistingen te vermijden?
Lees meer

HANDELSHUUR - HERZIENING HUURPRIJS - 21.12.2020

Afspraken met uw huurder over de betaling van de huur

Veel handelszaken zijn verplicht gesloten (geweest) en daarom vragen huurders soms een tegemoetkoming aan hun handelsverhuurder. Wat is er in dat geval als verhuurder van belang indien u hierover een akkoord zou willen sluiten?
Lees meer