Vastgoed - Huur & handelshuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

WONINGHUUR - INDEXERING - 01.12.2023

Tool voor de indexering van de woninghuur

Indexering woninghuur verschillend per gewest en energielabel. Sinds kort mag u de huurprijs van de woninghuur in de drie gewesten weer indexeren, dus ook indien de woning niet energiezuinig is. Hoe dat precies moet gebeuren is niet zo eenvoudig, zeker als het gaat om een energieverslindende woning. De regeling is bovendien in ieder gewest iets verschillend. ...
Lees meer

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING - 01.12.2023

Handelshuurder vraagt huurhernieuwing tegen lagere huurprijs

Een handelshuurder wil de huurprijs verminderen. Loopt de negenjarige handelshuur tegen de einddatum aan, dan heeft de huurder het recht om (drie keer) een hernieuwing van zijn huur aan te vragen. Mogelijk stelt de huurder in zijn huurhernieuwing voor om de huurprijs te verlagen. Wat zei het Hof van Cassatie daar onlangs over?
Lees meer

VERHUUR - 29.11.2023

Welke afspraken kunt u maken over de betaling van de woninghuur?

Wanneer moet uw huurder de huur betalen? Kunt u daarover afspraken maken in de huurovereenkomst? Kunt u ook afspreken dat de huurder bij aanvang van de huur al dadelijk een aantal maanden huur vooraf moet betalen? Kunt u ook overeenkomen dat deze maanden pas verrekend worden bij het einde van de huur? Is de huurder een extra vergoeding en interesten verschuldigd als hij de huur niet tijdig betaalt? Welke afspraken kunt u op dat vlak met uw huurder maken?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 21.11.2023

Nieuwe verplichting als uw vennootschap een pand huurt!

Uit een wetsontwerp blijft dat er een nieuwe fiscale verplichting komt voor ondernemingen die huren. Welke verplichting is dat en wat als u die niet nakomt?
Lees meer

WONINGHUUR - HUURCONTRACT - 20.11.2023

Welke informatie vragen aan kandidaat-huurder?

Rekening houden met antidiscriminatieregels en privacy! Zoals u weet, let u als verhuurder het best op uw tellen wanneer u bepaalde gegevens opvraagt aan een kandidaat-huurder. U mag immers geen informatie opvragen die valt onder de antidiscriminatiebescherming of die in strijd is met de privacywetgeving. ...
Lees meer

HANDELSHUUR - INDEXERING - 20.11.2023

Huur kantoor of handelspand indexeren?

Stel, u verhuurt een kantoor, garage of handelspand. Mag u de huurprijs die in het huurcontract afgesproken was dan indexeren en hoe moet dat gebeuren? Wat wijzigt er hier in Brussel?
Lees meer
Vastgoed - Huur & handelshuur

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - HUUR - 21.11.2023

Nieuwe verplichting als uw vennootschap een pand huurt!

Uit een wetsontwerp blijft dat er een nieuwe fiscale verplichting komt voor ondernemingen die huren. Welke verplichting is dat en wat als u die niet nakomt?
Lees meer

ONROEREND GOED - 24.10.2023

Boete niet-aangifte onroerende goederen?

Aangifteplicht. Bent u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van onroerende goederen in België of het buitenland, dan moet u bepaalde gebeurtenissen binnen de 30 dagen aangeven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Die gebeurtenissen zijn 1) de ingebruikneming of verhuring (als die de ingebruikneming voorafgaat) van nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen, 2) de voltooiing van de werken aan gewijzigde gebouwen, 3) de verandering in exploitatiewijze, de omvorming of de verbetering van gronden en 4) de ingebruikstelling, de wijziging en de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage. ...
Lees meer

WONINGHUUR - INDEXERING - 23.10.2023

Is de huurcalculator niet nuttig meer?

Wilt u als verhuurder de huur van uw huurwoning indexeren, dan kon u dat in het verleden eenvoudig met de huurcalculator. Komt die nu nog altijd van pas?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app