Vastgoed - Huur & handelshuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - 23.04.2024

Fiscale aandachtspunten als uw vennootschap een bedrijfspand verbouwt

Uw vennootschap is eigenaar van een pand dat ze volledig voor haar ondernemingsactiviteit gebruikt. U zou dat pand nu grondig willen verbouwen. Wat zijn dan de belangrijkste aandachtspunten inzake de directe belastingen?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 23.04.2024

Formulier voor aftrek van huur is er…

De wet die verplicht om een bijlage bij uw vennootschapsaangifte te voegen opdat de betaalde huur aftrekbaar zou zijn, is er én het officiële formulier voor die bijlage werd ook gepubliceerd. Even kijken...
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 23.04.2024

Thuiskantoor aan uw vennootschap verhuren in de praktijk

Uw vennootschap is gevestigd op uw thuisadres en uw boekhouder zegt dat het een goed idee is om het kantoor waarin u werkt aan uw vennootschap te verhuren. Klopt dat? En hoe pakt u dat aan in de praktijk?
Lees meer

WONINGHUUR - WAARBORG - 22.04.2024

Borgstelling niet meer altijd cumuleerbaar met huurwaarborg

U wilt als verhuurder graag een familielid van de huurder, bv. een ouder, zich borg laten stellen voor de betaling van de woninghuur. Kunt u daarnaast dan ook nog een huurwaarborg vragen? Hoe zit dat en wat wijzigt er weldra in Brussel?
Lees meer

HANDELSHUUR - OPZEGGINGSTERMIJN - 22.04.2024

Opzeg van de handelshuur door de koper voor eigen gebruik

Stel, de koper van een handelspand zegt de handelshuur op om het pand zelf in gebruik te nemen. Hij moet het pand dan tijdig in gebruik nemen, zo niet riskeert hij een schadevergoeding. Vanaf wanneer begint die termijn te lopen? Onlangs sprak een rechter zich daarover uit...
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 22.04.2024

Studentenhuurcontract stopzetten voordat het ingegaan is

Uw kind gaat vanaf september op kot en om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft u reeds het huurcontract voor een studentenkamer ondertekend. Kunt u daar nog onderuit als u bv. in augustus een beter kot zou vinden en tegen welke ‘prijs’ dan? Welke regels gelden er ter zake in elk gewest?
Lees meer
Vastgoed - Huur & handelshuur

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - 30.01.2024

Revalorisatie- en indexatiecoëfficiënt 2024

Revalorisatiecoëfficiënt. Daarmee wordt het zgn. gerevaloriseerde kadastraal inkomen (ki) berekend. Dat dient om het maximum aan aftrekbare kosten te bepalen als u een gebouw verhuurt aan een vennootschap of een natuurlijk persoon die het gebouw beroepsmatig gebruikt, en om de zgn. herkwalificatiegrens te bepalen als u een pand verhuurt aan uw vennootschap waarvan u de bestuurder bent. ...
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 12.02.2024

Hoeveel optimale huur aan uw vennootschap vragen in 2024?

U privé verhuurt aan uw vennootschap. Verhuurt u als bestuurder een pand of het beroepsgedeelte ervan aan uw vennootschap, dan is er voor de fiscus een ‘bovengrens’ inzake de huur die u kunt vragen, nl. 5/3 × gerevaloriseerde kadastraal inkomen (ki). Alles boven dat bedrag wordt fiscaal gezien geherkwalificeerd in loon. ...
Lees meer

FISCAAL - ONROEREND GOED - 11.03.2024

Een extra fiscale reden om woninghuurcontract te registreren

U heeft zopas een appartement voor privégebruik verhuurd aan een particulier en nu moet het huurcontract nog geregistreerd worden. Hoe zit dat praktisch en wist u al dat u sinds een wet van 28 december 2023 nog een extra reden heeft om die registratie in orde te brengen, nl. voor uw privébelastingen? Hoezo?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app