Vastgoed - Huur & handelshuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONVERDEELDHEID - 27.02.2020

Een ‘onverdeeld’ pand verhuren?

Kunt u alleen beslissen om een huurder te zoeken of om de huur op te zeggen wanneer u samen met uw mede-erfgenamen of met de partner waar u vroeger mee samenwoonde een onroerend goed bezit? Wie kan er dan optreden als er achterstallen zijn? Hoe verdeelt u de huurgelden onder elkaar? Welke stappen kunt u ondernemen als de mede-eigenaars hun medewerking weigeren?
Lees meer

HANDELSHUUR - HUURPRIJS - 26.02.2020

Verhuurder wil huurprijs verhogen na een verbouwing

U huurt een handelspand en de verhuurder vraagt een verhoging van de huurprijs tijdens de lopende handelshuur. Het gebouw werd immers recent gerenoveerd en volgens hem stijgt daardoor de waarde. Mag hij dat zomaar doen?
Lees meer

HANDELSHUUR - VERHUURDER - 24.02.2020

De huurprijs van uw handelspand verhogen na een renovatie?

U verhuurt een handelspand in een gebouw dat onlangs gerenoveerd werd. U zou graag de kostprijs van die werken recupereren door de huur te verhogen. Kan dat ook tijdens de looptijd van de handelshuur en wat is er dan van belang?
Lees meer

WONINGHUUR - HUURCONTRACT - 24.02.2020

U verhuurt een appartement aan twee studenten...

U verhuurt een appartement in een studentenstad en twee studenten zijn kandidaat-huurder. Mag u met hen dan een gewone woninghuur sluiten of gaat het dan automatisch om studentenverhuur?
Lees meer

WONINGHUUR - 24.02.2020

Huurschade vaststellen zonder huurder?

De opzeg van uw huurder is afgelopen, maar hij wil niet meewerken aan de uitgaande plaatsbeschrijving. Kunt u dan toch een vergoeding van uw huurschade bekomen zonder extra kosten te moeten maken?
Lees meer

WONINGHUUR - INDEXERING - 24.02.2020

De nieuwe huurcalculator sinds 2020

Hoe berekent u uw geïndexeerde huur bij woninghuur? Daarvoor kunt u nog altijd de huurcalculator gebruiken van de federale overheid ( https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie ). ...
Lees meer
Vastgoed - Huur & handelshuur

Meest gelezen tips & adviezen

HUUR - INDEXERING - 02.12.2019

De ‘nieuwe’ index bij woninghuur...

Sinds 2019 is er in Vlaanderen een nieuw Woninghuurdecreet en dus is het stilaan tijd voor de eerste indexering. Is die hetzelfde als in Brussel en Wallonië?
Lees meer

ONROEREND GOED - AANKOOP - 04.12.2019

Hoe koopt u het best een te verhuren woning aan?

U wilt een woning kopen om ze te verhuren aan particulieren. Koopt u die woning dan beter privé, met uw vennootschap of gesplitst? Welke verschillen zijn er inzake inkomstenbelastingen en de schenking aan of vererving door uw kinderen?
Lees meer

VERHUUR - 23.12.2019

Verhuren voor korte duur?

Met welke spelregels moet u rekening houden als u uw woning of appartement voor een kortere duur dan negen jaar wilt verhuren? Welke opzegmogelijkheden gelden er dan? Moet u een kortlopend huurcontract ook registreren? Wat zijn anders de sancties? Wordt het contract ook stilzwijgend verlengd? Wanneer is het vooral zinvol om (eerst) een kortlopende huurovereenkomst te sluiten?
Lees meer

Cookiebeleid