Vastgoed - Huur & handelshuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERHUUR - 28.05.2020

Discussie over de huurschade?

Als verhuurder moet u de huurschade aan uw woning kunnen bewijzen. Hoe stelt u bij het einde van de huur de schade vast? Is het altijd noodzakelijk om een uitgaande plaatsbeschrijving op te stellen of kunt u dadelijk een regeling treffen met de huurder? Hoe en wanneer stelt u die uitgaande plaatsbeschrijving desgevallend op? Wat kunt u ondernemen als uw huurder weigert aan de plaatsbeschrijving mee te werken of als hij al met de noorderzon vertrokken is?
Lees meer

VERHUUR - 28.05.2020

Verhuren via een vastgoedmakelaar?

Mede omwille van de steeds complexere regelgeving doen almaar meer verhuurders een beroep op een vastgoedmakelaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat doet die makelaar dan zoal voor u? Met welke kostprijs moet u rekening houden? Kunt u die kostprijs (deels) ten laste leggen van de huurder? Wat zijn de spelregels als u tijdens de bedenktijd de opdracht wilt annuleren?
Lees meer

HANDELSHUUR - HUURPRIJS - 20.05.2020

Een Vlaamse ‘deal’ over de handelshuur

Een kwijtschelding van een deel van de huur in coronatijden. Veel handelshuurders bekwamen van hun verhuurder dat ze een deel van de huur niet moesten betalen tijdens de verplichte sluiting. Dat is niet alleen afhankelijk van de goede wil van uw verhuurder, er zijn immers ook juridische argumenten om te verdedigen dat u als huurder in die periode niet de volledige huur moet betalen. ...
Lees meer

WONINGHUUR - SLECHTE BETALERS - 19.05.2020

Komt Vlaams Fonds Uithuiszettingen van pas als verhuurder?

Uw huurder die een woning huurt als hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest, heeft achterstallen, al dan niet door de coronacrisis. Is het nieuwe Vlaamse Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen voor u als verhuurder een oplossing?
Lees meer

WONINGHUUR - BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN - 19.05.2020

Wanneer kan de huurder de huur verlengen in coronatijden?

Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest is er een tijdelijke coronaregeling waardoor de huurder bij afloop van de huur of bij het einde van de opzeg toch langer in het pand kan blijven. Hoe zit die regeling precies in elkaar?
Lees meer

WONINGHUUR - CORONAMAATREGELEN - 19.05.2020

Nieuwe huurder zoeken sinds 11 mei 2020?

De strikte maatregelen die gelden in de coronacrisis, worden langzaamaan afgebouwd in de overgangsfase sinds 11 mei 2020. Wat betekent dat precies indien u sinds 11 mei 2020 een nieuwe huurder wilt zoeken?
Lees meer
Vastgoed - Huur & handelshuur

Meest gelezen tips & adviezen

HANDELSHUUR - HERZIENING HUURPRIJS - 23.03.2020

Handelshuur en de ‘coronaovermacht’...

Horecazaken en winkels moeten verplicht sluiten omwille van corona. Moet de huurder in zo’n geval dan nog de huur betalen? Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer

GDPR - 17.03.2020

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten.Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 06.05.2020

Uitstel of kwijtschelding wegens corona?

Uw vennootschap krijgt door de coronacrisis uitstel voor de aflossing van een krediet, de huur van haar bedrijfspand, of ze moet bv. voor april en mei maar de helft van de huur betalen. Hoe zit dat fiscaal gezien?
Lees meer

Cookiebeleid