Vastgoed - Vastgoed & btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFTREKBARE BTW - ONROEREND GOED - 13.02.2020

Toevallige btw-plichtige en btw-aftrek

Wie een pand verkoopt met btw, heeft een recht op aftrek van de btw betaald bij de oprichting van het gebouw. Geldt dat ook voor de btw op sloopwerken?
Lees meer

BTW-TARIEF - 6% BTW - 13.02.2020

Een aanlegsteiger is geen camping!

Recentelijk sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de vraag of het verlaagd tarief van 6% voor campings ook van toepassing is op de huur van een ligplaats voor boten. Even kijken...
Lees meer

ONROEREND GOED - 03.02.2020

Optioneel btw-stelsel: hoe keuze maken?

Sinds 1 januari 2019 kunt u onder bepaalde voorwaarden ervoor opteren om de verhuur van een onroerend goed aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW-TARIEF - 6% BTW - 07.01.2020

Cohousing na afbraak en wederopbouw: tegen 6%?

Afbraak en wederopbouw kan in 32 welbepaalde steden het verlaagd btw-tarief van 6% genieten. Kan dat ook voor een cohousingproject waar niet iedereen van bij het begin bij betrokken is? De minister antwoordt...
Lees meer

ONROEREND GOED - BTW-TARIEF - 07.01.2020

Huur plaats rommelmarkt met btw?

Naar aanleiding van een aantal controles, verduidelijkt de Btw wanneer de huur van een plaats op een rommelmarkt vrijgesteld is van btw en wanneer niet...
Lees meer

BTW - VERBOUWING - 23.12.2019

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?

Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed & btw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW-AFTREK - 13.12.2019

Is ten onrechte aangerekende btw aftrekbaar?

Een NV laat bouwwerken uitvoeren, die haar gefactureerd worden met btw. De aftrek van die btw wordt geweigerd, omdat er met verlegging van heffing gefactureerd had moeten worden. Wat zei de rechter hier onlangs over?
Lees meer

BTW - VERBOUWING - 23.12.2019

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?

Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?
Lees meer

BTW - VERHUUR - 17.12.2019

Verhuren met btw-optie: hoe moet u precies opteren?

Sinds 1 januari 2019 kunt u ervoor opteren om een nieuw professioneel pand te verhuren met btw. Na de zgn. FAQ van de fiscus, legt een KB van 07.11.2019 nu de manier vast waarop dat precies moet gebeuren. Hoe zit dat precies en moet u een lopende overeenkomst dan desgevallend nog aanpassen?
Lees meer

Cookiebeleid