Vastgoed - Vastgoed & btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW-TARIEF - 6% BTW - 08.04.2020

Van resto naar afhaal, wat met de btw?

Door de verplichte coronasluiting schakelt u als restaurant tijdelijk over op meeneemgerechten. Wat is er dan inzake btw vooral van belang?
Lees meer

BTW-TARIEF - 6% BTW - 08.04.2020

Btw op bloemstukken: opnieuw anders?

Sinds 1 januari 2020 gold er een nieuwe btw-regeling voor zgn. samengestelde bloemstukken. De Btw is daar nu echter op teruggekomen...
Lees meer

BTW - ONROEREND GOED - 12.03.2020

Btw én registratierechten op de verhuur van uw magazijn?

U heeft privé een magazijn met een kantoorruimte en u wilt dat verhuren aan uw BV(BA). Is die verhuur zonder btw of kunt u desgevallend gebruikmaken van de optie om toch met btw te verhuren? Moeten er dan ook nog eens registratierechten betaald worden?
Lees meer

ONROEREND GOED - AFTREKBARE BTW - 11.03.2020

Aankoop pand in aanbouw, te verhuren met btw?

Panden gebouwd na 1 oktober 2018 kunnen onder bepaalde voorwaarden verhuurd worden met btw. Is die datum ook van belang als u een nieuw pand gekocht heeft met btw of gelden er dan andere regels? Even kijken...
Lees meer

BTW-TARIEF - 6% BTW - 11.03.2020

Afbraak en wederopbouw volledig op hetzelfde perceel?

De afbraak en wederopbouw van een gebouw kan onder bepaalde voorwaarden tegen 6% btw. Moet de heropgebouwde woning dan volledig op hetzelfde kadastraal perceel gelegen zijn? Wat zei de Rulingdienst daarover?
Lees meer

BTW-TARIEF - 6% BTW - 11.03.2020

De ‘omgevallen muur’ werkt niet altijd!

Werken aan een privéwoning van minstens tien jaar oud kunnen het verlaagd tarief van 6% genieten. Wordt er echter té grondig verbouwd, dan is er in principe 21% btw verschuldigd. Daarop wordt wel degelijk gecontroleerd...
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed & btw

Meest gelezen tips & adviezen

REGISTRATIERECHTEN - HUURCONTRACT - 06.03.2020

Kostprijs om huurcontract (met of zonder btw) te registreren?

Uw klant heeft net een huurcontract ondertekend dat nu nog geregistreerd moet worden. Hoe zit dat ook alweer praktisch en wat met een huurcontract met btw? Moet daarop ook nog 0,2% registratierechten betaald worden? Een beslissing van 27.01.2020 verduidelijkt een en ander...
Lees meer

ONROEREND GOED - 03.02.2020

Optioneel btw-stelsel: hoe keuze maken?

Sinds 1 januari 2019 kunt u onder bepaalde voorwaarden ervoor opteren om de verhuur van een onroerend goed aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - 6% - 06.03.2020

Laadpaal 6% btw i.p.v. 21%: drie voorwaarden!

Indien u of uw vennootschap een elektrische laadpaal laat installeren, dan bedraagt het btw-tarief daarvoor standaard 21%. Indien de plaatsing echter aan drie voorwaarden voldoet, kan dat met 6% btw. Welke? Voorwaarde 1: werk in onroerende staat. Een laadpaal aankopen en die zelf installeren, komt niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%, vermits dat immers gewoonweg een levering van een goed is. U moet de laadpaal dus laten installeren. ...
Lees meer

Cookiebeleid