Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 06.04.2020

Belast op voordeel alle aard, kosten woning aftrekbaar?

Een vennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar zaakvoerder, die daarvoor een beperkte huur betaalt en zich voor een stuk op een voordeel alle aard (VAA) laat belasten. Zoals intussen gebruikelijk is, weigert de fiscus de aftrek van de kosten van het pand. Volgt de rechter?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 24.03.2020

Kan de BV(BA)-vruchtgebruiker nog verbouwingen aftrekken?

Stel, uw vennootschap is vruchtgebruiker van het gebouw waarin u woont én werkt. Als u verbouwingswerken laat doen die (ook) betrekking hebben op het privédeel, zijn dit dan beroepskosten voor uw vennootschap? Een arrest licht toe...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

Wat zit er (niet) in het voordeel alle aard gratis woning?

Wanneer uw vennootschap u gratis een woning ter beschikking stelt, moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Welke door uw vennootschap betaalde kosten worden er eigenlijk allemaal gedekt door dat VAA en welke niet?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 12.03.2020

Woning kopen met BV en naar u privé bij de vereffening?

U wilt met uw BV(BA) een woning kopen die zij u privé dan gratis ter beschikking zou stellen. Hoe zit het dan fiscaal met de aankoop en het bezit, en wat gebeurt er bij de vereffening van uw BV(BA) als ze het pand voor 100% in volle eigendom koopt, het pand in onverdeeldheid met u koopt, of enkel het vruchtgebruik?
Lees meer

FISCAAL - AANKOOP ONROEREND GOED - 06.03.2020

Een beleggingspand privé of via vennootschap kopen?

Een klant wil een woning kopen om te verhuren aan particulieren en wil weten of hij dat pand het best privé koopt dan wel via een vennootschap? Waarmee moet u zoal rekening houden en is er wel een eenduidig antwoord op die vraag?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 26.02.2020

Stormschade door Ciara of Dennis?

Door het stormweer van de voorbije weken heeft uw vennootschap schade geleden. Welke kosten zijn dan aftrekbaar en hoe wordt een uitkering van de verzekering belast?
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VOORDEEL WONING - 14.01.2020

Appartement aan zee dan toch aftrekbaar voor uw BV(BVA)?

Koopt uw BV(BA) een tweede verblijf aan om dat gratis aan u ter beschikking te stellen, dan doet de fiscus vaak moeilijk over de kostenaftrek daarvan. Op 03.12.2019 was een rechter daar echter zeer mild over. Hoezo dan en wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

Cookiebeleid