Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - ONROEREND GOED - 04.12.2023

Niet-aangifte werken aan woning bij het kadaster kan een serieuze boete tot gevolg hebben!

Heeft u bepaalde aanpassingen of verbouwingen aan uw woning gedaan, dan moet u dat aangeven bij het kadaster, zodat die dienst kan nagaan of uw kadastraal inkomen aangepast moet worden. Doet u dat niet, dan riskeert u sinds 22 oktober 2023 hogere boetes dan voorheen! Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 21.11.2023

Nieuwe verplichting als uw vennootschap een pand huurt!

Uit een wetsontwerp blijft dat er een nieuwe fiscale verplichting komt voor ondernemingen die huren. Welke verplichting is dat en wat als u die niet nakomt?
Lees meer

ONROEREND GOED - 07.11.2023

Wanneer verplichte inhouding op betalingen aan aannemers?

Op betalingen van aannemersfacturen moet uw vennootschap eventueel een bedrag inhouden en aan de FOD Financiën storten. Wanneer is dat het geval, en wat als u dat niet doet?
Lees meer

ONROEREND GOED - 24.10.2023

Boete niet-aangifte onroerende goederen?

Aangifteplicht. Bent u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van onroerende goederen in België of het buitenland, dan moet u bepaalde gebeurtenissen binnen de 30 dagen aangeven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Die gebeurtenissen zijn 1) de ingebruikneming of verhuring (als die de ingebruikneming voorafgaat) van nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen, 2) de voltooiing van de werken aan gewijzigde gebouwen, 3) de verandering in exploitatiewijze, de omvorming of de verbetering van gronden en 4) de ingebruikstelling, de wijziging en de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 18.10.2023

Fiscale aftrek woning via vennootschap en bewijs extra prestaties

Een doktersvennootschap koopt een pand aan dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor de praktijk en gedeeltelijk dient als woning voor haar bestuurder. De fiscus verwerpt de aftrek van de kosten van het pand omdat de vennootschap niet bewijst dat de bestuurder in ruil voor het voordeel alle aard (VAA) gratis woning extra prestaties heeft geleverd. De rechter geeft hem ongelijk. Waarom?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 05.10.2023

Vastgoed in onverdeeldheid met vennootschap kopen en VAA?

De zaakvoerder van een bvba en zijn echtgenote kopen samen met de vennootschap een pand onverdeeld aan. Volgens de fiscus heeft de zaakvoerder daarbij een voordeel van alle aard genoten en heeft de bvba aan de echtgenote een abnormaal of goedgunstig voordeel toegestaan. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - HUUR - 21.11.2023

Nieuwe verplichting als uw vennootschap een pand huurt!

Uit een wetsontwerp blijft dat er een nieuwe fiscale verplichting komt voor ondernemingen die huren. Welke verplichting is dat en wat als u die niet nakomt?
Lees meer

ONROEREND GOED - 24.10.2023

Boete niet-aangifte onroerende goederen?

Aangifteplicht. Bent u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van onroerende goederen in België of het buitenland, dan moet u bepaalde gebeurtenissen binnen de 30 dagen aangeven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Die gebeurtenissen zijn 1) de ingebruikneming of verhuring (als die de ingebruikneming voorafgaat) van nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen, 2) de voltooiing van de werken aan gewijzigde gebouwen, 3) de verandering in exploitatiewijze, de omvorming of de verbetering van gronden en 4) de ingebruikstelling, de wijziging en de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage. ...
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 11.09.2023

Wat is de grond waard als uw vennootschap een pand koopt?

Uw vennootschap heeft onlangs het compromis voor de aankoop van een pand ondertekend. Hoe verdeelt u dan de aankoopprijs over het niet-afschrijfbare grondgedeelte en het gebouw? Hoe pakt u dat correct aan om de fiscus buitenspel te zetten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app