Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

Vruchtgebruik te goedkoop verkocht, hoe zit dat fiscaal?

Een BVBA verkoopt het vruchtgebruik van een pand, waarvan de bedrijfsleider de naakte eigendom heeft. Volgens de fiscus is de verkoopprijs van het vruchtgebruik ondergewaardeerd en hij belast de vennootschap op een zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel (AGV). Is de rechter het daarmee eens?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 02.04.2021

Belast bij verkoop van gesplitst gekocht pand?

Een vennootschap verkoopt het vruchtgebruik van een pand voordat de termijn ervan verstreken is. De fiscus belast de vennootschap op een toegekend zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel, omdat ze te weinig voor het vruchtgebruik zou gekregen hebben. Ging de rechter daarmee akkoord op 16.09.2020?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - GRATIS WONING - 02.04.2021

Wat is er wel of niet vervat in uw voordeel gratis woning?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een voordeel alle aard (VAA) gratis woning. Wat is er eigenlijk juist in dit VAA vervat, wat niet en hoe wordt u hierop dan belast?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 15.03.2021

Gratis woning van vennootschap, apart VAA voor tuin?

Een vennootschap bouwt een villa en laat eromheen een tuin aanleggen die op haar kosten onderhouden wordt. Haar bestuurders wonen in de villa en betalen daarvoor huur. De fiscus belast hen echter toch op een voordeel alle aard (VAA), voor de kosten van het tuinonderhoud. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

FISCAAL - ONROEREND GOED - 02.03.2021

Langere herbeleggingstermijn door corona?

U heeft enkele jaren geleden een pand met winst verkocht die u zgn. gespreid wilde laten belasten door te herinvesteren in een ander gebouw. U heeft daarvoor nog wel tijd tot het einde van 2021, maar door de coronacrisis heeft uw bouw vertraging opgelopen. Is dat een probleem en wat kunt u desgevallend doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.02.2021

Privé belastbaar voordeel gratis woning

Uw woning via vennootschap? Is uw privéwoning eigendom van uw vennootschap en mag u er ‘gratis’ wonen, dan moet u daarvoor een privé belastbaar voordeel aangeven. Dat voordeel wordt forfaitair berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van (het deel van) de woning waar u gratis woont (art. 18, §3, 2° KB/WIB 92) . Het concrete bedrag bekomt u op basis van de volgende formule: geïndexeerd ki x 100/60 x 2. ...
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 02.02.2021

Ook voor uw Belgisch onroerend goed wijzigingen op til?

Door een nakende wetswijziging zal er het een en ander veranderen voor wie onroerend goed in het buitenland heeft. Wist u echter dat die nieuwe wet ook gevolgen zal hebben voor eigenaars van Belgisch vastgoed? Hoezo?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

Vruchtgebruik te goedkoop verkocht, hoe zit dat fiscaal?

Een BVBA verkoopt het vruchtgebruik van een pand, waarvan de bedrijfsleider de naakte eigendom heeft. Volgens de fiscus is de verkoopprijs van het vruchtgebruik ondergewaardeerd en hij belast de vennootschap op een zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel (AGV). Is de rechter het daarmee eens?
Lees meer