Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - ONROEREND GOED - 27.10.2020

Herbeleggen in een gebouw, hoe zit dat concreet?

Naar aanleiding van een vorig artikel over de zgn. gespreide taxatie vroeg een abonnee wat er precies als een ‘gebouw’ aanzien wordt waarvoor de herbeleggingstermijn geen drie maar vijf jaar bedraagt. Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

FISCAAL - VASTGOEDVENNOOTSCHAP - 13.10.2020

Vastgoedvennootschap nog snel schenken in Nederland?

Het schenken van een vastgoedvennootschap voor de Nederlandse notaris is heel populair, omdat men zo schenkbelasting vermijdt in de drie gewesten. Deze ontsnappingsroute zou binnenkort echter afgesloten worden. Tijd voor actie dus?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 07.10.2020

Uw tweede verblijf in het verslag van de AV vermelden?

De aftrek van de kosten van (het vruchtgebruik van) een tweede verblijf in uw vennootschap ligt al jaren flink onder vuur. Zo eist men dat u aantoont dat de gratis terbeschikkingstelling van het goed de tegenprestatie vormt voor het werk dat u voor de vennootschap levert. Hoe doet u dat? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

WONING IN VENNOOTSCHAP - AFTREK KOSTEN - 30.09.2020

Welk bewijs voor kostenaftrek van woning in vennootschap?

De fiscus weigert de aftrek van afschrijvingen van een woning in een BV(BA). De vennootschap komt met verschillende argumenten waarom ze volgens haar wel aftrekbaar zijn. Hebben de rechters daar oor naar?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 30.09.2020

Een privévoordeel wegens overwaardering vruchtgebruik?

Een BV(BA) en haar zaakvoerder kopen een appartement gesplitst aan. De fiscus vindt echter het vruchtgebruik overgewaardeerd en belast de zaakvoerder privé op een voordeel alle aard (VAA). Gelukkig was de rechter het daar niet mee eens. Eens kijken waarom niet...
Lees meer

BELASTINGEN - ONROERENDE VOORHEFFING - 30.09.2020

Uw afrekening van de grondlasten gespreid betalen?

De Vlaamse Belastingdienst is volop de aanslagen in de onroerende voorheffing aan het versturen. Wat echter als u door de coronacrisis krap bij kas zit en die afrekening niet in een keer kunt betalen? Is een uitstel of spreiding dan mogelijk?
Lees meer
Vastgoed - Vastgoed via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - 16.09.2020

Zelf gebouwd voor uw vennootschap?

U laat een pand bouwen of verbouwen voor uw vennootschap en u en eventueel uw werknemers helpen een handje mee. Voor welke waarde moet u het pand of de verbouwingswerken dan in de boekhouding opnemen en wat zijn de fiscale gevolgen van de boekhoudkundige regels?
Lees meer

WONING IN VENNOOTSCHAP - AFTREK KOSTEN - 30.09.2020

Welk bewijs voor kostenaftrek van woning in vennootschap?

De fiscus weigert de aftrek van afschrijvingen van een woning in een BV(BA). De vennootschap komt met verschillende argumenten waarom ze volgens haar wel aftrekbaar zijn. Hebben de rechters daar oor naar?
Lees meer

AANDELEN - 17.08.2020

Aandelenregister: wat is er veranderd na de hervorming van het vennootschapsrecht?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen nog slechts twee vormen van effecten uitgegeven worden: effecten op naam en gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam, waarvan de aandelen op naam de bekendste zijn, moeten ingeschreven worden in een register. Welke vermeldingen moet zo’n register bevatten? Wie ondertekent dit register? Waar moet dit register bijgehouden worden? En wat is de bewijskracht ervan?
Lees meer

Cookiebeleid