Vastgoed - Waals gewest

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 23.09.2022

Extra successierechten als u verkoopt tegen een hogere prijs?

Stel, uw klant erft een pand en schat de waarde op € 400.000 in de successieaangifte. Iets later verkoopt hij dat pand voor € 450.000. Moet hij die hogere verkoopprijs dan aangeven en daarop extra erfbelasting betalen? En riskeert hij dan ook een boete wegens ‘tekortschatting’? Hoe zit dat juist in de drie gewesten?
Lees meer

FISCAAL - ONROERENDE VOORHEFFING - 12.08.2022

Ook korting op onroerende voorheffing voor co-ouders?

Heeft u kinderen ten laste, dan heeft u in de drie gewesten recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (ov). Om hoeveel korting gaat het en moet die dan gedeeld worden als de kinderen bij co-ouderschap op twee plaatsen gehuisvest zijn? Wat zei de rechter daarover 23 juni 2022?
Lees meer

WAALS GEWEST - HUUR - 21.06.2022

Kwaliteitsnormen voor huurwoning in Wallonië?

In Wallonië ligt de kwaliteit van de huurwoningen vast in de Waalse code de l’habitation durable van 29 oktober 1998. Onlangs werd er door de Waalse Administratie een (Franstalige) brochure gepubliceerd die die normen gedetailleerd oplijst. Zo kunt u voortaan eenvoudiger checken of uw huurwoning er aan voldoet....
Lees meer

WAALS GEWEST - RUIMTELIJKE ORDENING - 12.04.2022

‘Watertoets’ in Waals overstromingsgebied

Bouwen in een overstromingsgebied? Daarover liggen er in het Waals gewest voortaan strengere spelregels vast in een circulaire van 23 december 2021 (BS 11.02.2022) . Formaliteiten bij aanvraag van bouwvergunning sinds 1 april 2022. De circulaire bepaalt hoe de overstromingsrisico’s beoordeeld worden bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en welke documenten toegevoegd moeten worden aan de aanvraag (zie punt 7.2. van de circulaire). Ze geldt voor alle bouwaanvragen (of aanvragen voor een certificaat nr. 2), behalve degene die geen gevolgen hebben voor de overstromingsrisico’s zoals het omhakken van bomen. ...
Lees meer

ONROERENDE VOORHEFFING - BEZWAAR - 01.03.2022

Coronasluiting: bezwaar indienen tegen ov vóór 01.04.2022!

Was uw handelspand (tijdelijk) gesloten in 2021 door de coronamaatregelen, dan heeft u in Vlaanderen mogelijk recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Hoe zit dat juist en hoe vraagt u die vermindering dan aan? Bestaat er ook zo een regeling in Wallonië en Brussel?
Lees meer

VASTGOED - ONROERENDE VOORHEFFING - 21.02.2022

Coronasluiting: vermindering onroerende voorheffing nu aanvragen!

Mogelijk was ook uw handelspand in 2021 (tijdelijk) gesloten door de coronamaatregelen. In dat geval komt u in Vlaanderen en Wallonië mogelijk in aanmerking voor een vermindering van de onroerende voorheffing op dit pand. Hoe zit dat juist en tegen wanneer moet u die vermindering aanvragen?
Lees meer
Vastgoed - Waals gewest

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - ONROERENDE VOORHEFFING - 12.08.2022

Ook korting op onroerende voorheffing voor co-ouders?

Heeft u kinderen ten laste, dan heeft u in de drie gewesten recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (ov). Om hoeveel korting gaat het en moet die dan gedeeld worden als de kinderen bij co-ouderschap op twee plaatsen gehuisvest zijn? Wat zei de rechter daarover 23 juni 2022?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 23.09.2022

Extra successierechten als u verkoopt tegen een hogere prijs?

Stel, uw klant erft een pand en schat de waarde op € 400.000 in de successieaangifte. Iets later verkoopt hij dat pand voor € 450.000. Moet hij die hogere verkoopprijs dan aangeven en daarop extra erfbelasting betalen? En riskeert hij dan ook een boete wegens ‘tekortschatting’? Hoe zit dat juist in de drie gewesten?
Lees meer