Vastgoed - Waals gewest

Recent toegevoegde tips & adviezen

WAALS GEWEST - HUUR - 17.12.2019

Uw huurders in Wallonië willen een cohuur...

Meerdere huurders die geen koppel vormen? In dat geval bestaat er sinds 01.09.2018 in de Waalse regeling rond woninghuur de mogelijkheid om een specifiek contract van zgn. cohuur te sluiten. Aan u de keuze om daar al dan niet op in te gaan. U bent daar als verhuurder niet toe verplicht. U kunt ook een gewone woninghuur sluiten. Bij cohuur gelden er andere spelregels, zoals de mogelijkheid van de huurder om individueel op te zeggen. ...
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - SCHENKING - 02.12.2019

Uw patrimoniumvennootschap goedkoop schenken

Een zgn. familiale vennootschap kunt u onder bepaalde voorwaarden schenken tegen 0%. Geldt dat gunstregime ook voor het schenken van uw patrimoniumvennootschap? Hoe optimaliseert u dat in de verschillende gewesten?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - VERDELINGSRECHT - 15.11.2019

Hoeveel kost een uitonverdeeldheidtreding nu precies?

U heeft destijds samen met uw NV een pand in onverdeeldheid gekocht. Nu wilt u dat pand naar u privé halen. Moet u dan het kooprecht betalen of alleen het zgn. verdelingsrecht? Wanneer geldt welk tarief en hoe zit dat bij een BVBA?
Lees meer

WAALS GEWEST - FISCAAL - 15.11.2019

Nog belastingvermindering voor dakisolatie?

Bestaat momenteel enkel nog in Wallonië! Voert u dakisolatie uit aan een woning, dan voorziet het Waals gewest als enige gewest nog steeds een belastingvermindering in de personenbelasting. De andere gewesten voorzien enkel premies. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag, met een maximale vermindering van € 3.260 voor aanslagjaar 2020. U valt daaronder indien u uw fiscale woonplaats in Wallonië heeft op 1 januari van het aanslagjaar, eender waar de woning gelegen is in België. ...
Lees meer

WAALS GEWEST - SUCCESSIERECHTEN - 06.11.2019

Ook een fiscaal voordelige doorgeefschenking in Wallonië!

Door zgn. generation skipping kan onroerend goed bij overlijden van de grootouders goedkoop naar de kleinkinderen. In Wallonië is dit nu ook via een decreet van 06.05.2019 geregeld. Hoe zit dat juist en wat met Brussel?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER - 09.09.2019

Wijziging voor beroepsverkopers en voor registratierechten?

Een Koninklijk Besluit wijzigde op 23.08.2019 de spelregels die gelden voor beroepsverkopers en ook de regeling over het betalen van federale successie- en registratierechten. Wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

Cookiebeleid