Vastgoed - Woningfiscaliteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESPLITSTE AANKOOP - VOORAFGAANDE SCHENKING - 24.11.2020

Wanneer schenken bij gesplitste aankoop?

Voorafgaande schenking. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Het komt courant voor dat de ouders voorafgaand aan deze aankoop de nodige gelden schenken aan hun kinderen voor de financiering van hun aandeel. Deze schenking moet wel tijdig gebeuren, zo niet riskeren de kinderen om later toch erfbelasting op dit onroerend goed te moeten betalen. ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING - 24.11.2020

Lening voor niet-eigen woning nog steeds fiscaal interessant

Een lening voor de aankoop van een zgn. niet-eigen woning was tot nu toe fiscaal voordelig. Welke voordelen heeft u daarvoor precies? Blijft dat fiscaal interessant nu de nieuwe regering een indexatiestop aangekondigd heeft?
Lees meer

FISCAAL - ONROERENDE VOORHEFFING - 10.11.2020

Minder ov bij (tijdelijke) sluiting handelszaak door corona?

Bij improductiviteit van een ongemeubeld onroerend goed kunt u in Vlaanderen en Wallonië een vermindering van de onroerende voorheffing bekomen. Geldt dat ook voor handelspanden die tijdens de coronacrisis lange tijd gesloten zijn?
Lees meer

ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 02.11.2020

Wanneer is de huur voor een bedrijfsruimte aftrekbaar?

U bent van plan om een pand of een gedeelte ervan te huren voor uw zaak. Is die huur dan altijd aftrekbaar als beroepskosten of kan de belastingcontroleur soms toch de aftrek volledig of gedeeltelijk weigeren? Waarop moet u letten?
Lees meer

WONINGHUUR - INKOMSTEN - 27.10.2020

Een kamer in uw woning verhuren, wat is fiscaal het gevolg?

U verhuurt een leegstaande kamer of studio in uw eigen woning. Heeft dit dan gevolgen voor de onroerende voorheffing of de personenbelasting die u moet betalen? Hoe worden deze huurinkomsten in dat geval belast?
Lees meer

WOONBONUS/WOONCHEQUE - BETALINGSUITSTEL - 27.10.2020

Minder fiscaal voordeel door betalingsuitstel woonkrediet?

In het kader van de coronacrisis werd er door de banken onder bepaalde voorwaarden betalingsuitstel toegekend voor woonkredieten. Betekent dit dan ook dat u dit jaar minder fiscaal voordeel haalt uit uw woonbonus/wooncheque?
Lees meer
Vastgoed - Woningfiscaliteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SUCCESSIEPLANNING - 01.09.2020

Hoe vastgoed schenken tegen 3%?

Schenken van vastgoed aan de kinderen zit in de lift sinds de schenkingstarieven in de drie gewesten verlaagd werden. Naar verluidt kan dit nu in de drie gewesten tegen 3% schenkbelasting. Klopt dit wel en hoe pakt u dit het best aan?
Lees meer

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 21.09.2020

Is een tweedeverblijfstaks discriminatie?

Een man is mede-eigenaar van een vakantiewoning in De Panne en moet een gemeentelijke tweedeverblijfstaks betalen. Volgens hem is de taks strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Krijgt hij gelijk van de rechter?
Lees meer

FISCAAL - INVESTERINGSAFTREK - 01.09.2020

Vastgoedinvestering extra voordelig in 2020?

Doordat de zgn. investeringsaftrek verhoogd is in 2020, zijn vastgoedinvesteringen de rest van dit jaar extra voordelig voor eenmanszaken en kleine vennootschappen. Welke investeringen komen hiervoor in aanmerking?
Lees meer