Vastgoed - Woningfiscaliteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 26.03.2020

Gelijkenis en verschil tussen interest- en huurherkwalificatie?

Ontvangt u interesten van uw vennootschap of verhuurt u aan haar een gebouw, dan kan er soms een fiscale herkwalificatie zijn. Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen beide herkwalificatieregelingen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 23.03.2020

Onroerende voorheffing: kunt u verminderingen genieten wegens improductiviteit?

De jaarlijkse onroerende voorheffing wordt berekend op het ‘kadastraal inkomen’, het fictieve jaarlijkse netto-inkomen van het onroerend goed. Maar wat als uw onroerend goed geen inkomen opgebracht heeft? In deze bijdrage gaan we dieper in op de regels die gelden in Vlaanderen.
Lees meer

VLAAMS GEWEST - FISCAAL - 23.03.2020

Hoe uw Vlaamse woonbonus behouden met de pandwissel?

Via een zgn. pandwissel kunt u uw oude Vlaamse woonbonus voor woning A bij de aankoop in 2020 van een nieuwe gezinswoning B, toch behouden voor woning B. In de praktijk zijn daar nog wel wat vragen rond. Eens kijken...
Lees meer

FISCAAL - MEERWAARDEN - 23.03.2020

Belastbare winst bij verkoop en toch € 0 belastingen?

Een particuliere klant kan een woning aangekocht voor € 300.000 verkopen tegen € 400.000. Vermits hij die woning zelf nog maar drie jaar had, zal hij op de winst wel belast worden. Hij vraagt u hoeveel hij van die € 100.000 netto zal overhouden. Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT - 12.03.2020

Huurcontract met btw: dan ook registratierecht?

Registratierecht van 0,2%? Daar gaat het inderdaad over. Zoals u weet, moet elk huurcontract van een onroerend goed (bv. een woning, kantoor, winkel) geregistreerd worden en daarbij moet dan een registratierecht van 0,2% betaald worden. Voor contracten van bepaalde duur wordt die 0,2% berekend op het totaalbedrag van de huurprijs en  -lasten die aan de huurder opgelegd zijn voor de duur van het huurcontract, met een minimum van € 50. Bij een contract van onbepaalde duur is de basis voor die 0,2% de jaarlijkse huurprijs (+ lasten) x 10. ...
Lees meer

BANK - HYPOTHECAIRE VOLMACHT - 06.03.2020

Een lening bij de bank zonder een dure hypotheek?

In Vlaanderen en in Brussel is een hypotheek als waarborg van een lening voor een gezinswoning fiscaal niet meer nodig. Welke goedkopere alternatieven zijn er? Hoe staan de banken daar dan tegenover?
Lees meer
Vastgoed - Woningfiscaliteit

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - 20.02.2020

Wanneer zijn kosten van een pand in uw vennootschap nu eigenlijk aftrekbaar?

Het hof van beroep besliste onlangs dat een vennootschap de kosten van twee appartementen aan zee fiscaal volledig mocht aftrekken. Deze beslissing kreeg veel aandacht, omdat de rechtspraak over vastgoed in vennootschappen de laatste jaren vaak negatief is voor de belastingplichtige.Wat is de belangrijkste voorwaarde om te bepalen of kosten van een pand in uw vennootschap aftrekbaar zijn of niet? Wat is daarbij de relevantie van het gebruik dat van het pand gemaakt wordt? Waarom kreeg in de zaak voor het Gentse hof van beroep de vennootschap gelijk?
Lees meer

FISCAAL - MEERWAARDEN - 23.03.2020

Belastbare winst bij verkoop en toch € 0 belastingen?

Een particuliere klant kan een woning aangekocht voor € 300.000 verkopen tegen € 400.000. Vermits hij die woning zelf nog maar drie jaar had, zal hij op de winst wel belast worden. Hij vraagt u hoeveel hij van die € 100.000 netto zal overhouden. Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

BANK - HYPOTHECAIRE VOLMACHT - 06.03.2020

Een lening bij de bank zonder een dure hypotheek?

In Vlaanderen en in Brussel is een hypotheek als waarborg van een lening voor een gezinswoning fiscaal niet meer nodig. Welke goedkopere alternatieven zijn er? Hoe staan de banken daar dan tegenover?
Lees meer

Cookiebeleid