Vastgoed - Woningfiscaliteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCALE VERMINDERINGEN - 01.06.2021

Fiscaal voordeel kwijtschelding huur verlengd

Fiscaal voordeel? In het kader van de coronacrisis is er een belastingvermindering gekomen voor verhuurders van bedrijfspanden die aan hun huurders ten minste 40% van de huur kwijtschelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021. Wordt verlengd. Op 18 mei 2021 heeft het kernkabinet beslist om o.a. deze coronasteunmaatregel te verlengen. De belastingvermindering voor de kwijtschelding van huur zal nog mogelijk zijn tot en met september 2021. ...
Lees meer

FISCAAL - EINDE SAMENWONING - 26.05.2021

Bijbetalen als u niet voldoet aan de domicilieplicht?

In de drie gewesten kunt u korting krijgen op de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning, op voorwaarde dat u hier uw domicilie neemt. Hoe zit dat precies en wat indien u niet (meer) voldoet aan deze domicilieplicht, bv. door een relatiebreuk?
Lees meer

ONROEREND GOED - 19.05.2021

Modelovereenkomst kwijtschelding huur

Belastingvermindering. Als u een bedrijfspand verhuurt en u de huurder minstens 40% van de huur voor maart, april en/of mei 2021 kwijtscheldt, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% op het kwijtgescholden bedrag. Overeenkomst nodig. Dat is een voorwaarde. Een kopie van die overeenkomst moet u uiterlijk op 15 juli 2021 aan de fiscus bezorgen. ...
Lees meer

ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 19.05.2021

Een deel van uw woning verhuren als vakantieverblijf?

Nu we door de coronacrisis massaal in eigen land op vakantie gaan, zien we steeds vaker kamers of afgescheiden woonruimten die door particulieren ter beschikking gesteld worden aan toeristen. Indien u op die manier inkomsten verwerft, moet u nadenken over de fiscale gevolgen hiervan.
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 14.05.2021

Kwijtschelding huur: modelovereenkomst

Kwijtschelding huur met fiscaal voordeel: overeenkomst maken. Over het hoe en wat van dit belastingvoordeel voor de verhuurder (natuurlijk persoon dan wel vennootschap) vertelden wij u reeds ( T&A Zelfstandige, jg. 28, nr. 18, p. 4, 29.04.2021 ). Kortweg komt het erop neer dat de verhuurder/eigenaar een belastingvoordeel van 30% krijgt als hij vrijwillig de huur voor maart, april en/of mei 2021 voor minstens 40% kwijtscheldt aan de huurder die zijn zaak verplicht heeft moeten sluiten als gevolg van de coronapandemie. Een van de toepassingsvoorwaarden om dat fiscale voordeel te bekomen is dat die kwijtschelding in een schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder vastgelegd moet worden. ...
Lees meer

KADASTRAAL INKOMEN - HERZIENING - 10.05.2021

Kadastraal inkomen van uw pas gekochte woning herzien?

Uw klant heeft een woning op het oog, alleen vindt hij het kadastraal inkomen (ki) toch wel wat aan de hoge kant. Kan hij dan bezwaar indienen tegen dit ki? Wat zei het Grondwettelijk Hof daarover op 25 maart 2021?
Lees meer
Vastgoed - Woningfiscaliteit

Meest gelezen tips & adviezen

KADASTRAAL INKOMEN - HERZIENING - 10.05.2021

Kadastraal inkomen van uw pas gekochte woning herzien?

Uw klant heeft een woning op het oog, alleen vindt hij het kadastraal inkomen (ki) toch wel wat aan de hoge kant. Kan hij dan bezwaar indienen tegen dit ki? Wat zei het Grondwettelijk Hof daarover op 25 maart 2021?
Lees meer

VASTGOED - KANTOOR - 05.05.2021

Huur van uw vennootschap anders belast bij uw partner?

Als u als bedrijfsleider bv. een praktijkruimte verhuurt aan uw vennootschap, wordt een deel van de ontvangen huur boven een bepaald bedrag als een bezoldiging beschouwd. Is dat echter ook zo indien uw levenspartner (deels) eigenaar is?
Lees meer

ONROEREND GOED - AFTREKBARE KOSTEN - 19.05.2021

Een deel van uw woning verhuren als vakantieverblijf?

Nu we door de coronacrisis massaal in eigen land op vakantie gaan, zien we steeds vaker kamers of afgescheiden woonruimten die door particulieren ter beschikking gesteld worden aan toeristen. Indien u op die manier inkomsten verwerft, moet u nadenken over de fiscale gevolgen hiervan.
Lees meer