Vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

ZORGVOLMACHT - 18.06.2021

Maatschap: geen zorgvolmacht meer nodig?

Via een maatschap kunt u uw vermogen met behoud van inkomsten en controle overdragen naar de volgende generatie. U kunt in de statuten van een maatschap ook een regeling treffen voor het geval dat u zelf niet meer bekwaam bent om het geschonken vermogen te beheren. Heel wat mensen met een maatschap denken daarom dat ze geen zorgvolmacht meer nodig hebben. Klopt dat ook? In welke omstandigheden is een zorgvolmacht uiteindelijk toch nog nuttig of noodzakelijk?
Lees meer

RESERVES - 18.06.2021

Vrijgestelde reserves nu tijdelijk mobiliseren tegen een gunsttarief

In het belastbare tijdperk gekoppeld aan aanslagjaar 2021 of 2022 kunt u in de vennootschapsbelasting tijdelijk bepaalde belastingvrije reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%, of zelfs 10% als u de opgenomen reserves herinvesteert. Hoe werkt dat precies? Welke reserves komen in aanmerking? Wanneer is het voor u zinvol om van dat gunsttarief gebruik te maken?
Lees meer

AANDELEN - 18.06.2021

Aandelen en huwelijk, een troebele relatie?

Wanneer een aandeelhouder gehuwd is, moet er bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk met zijn huwelijksstelsel rekening gehouden worden om te weten hoe de aandelen verdeeld zullen worden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de aandeelhouder gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, zoals het wettelijk stelsel. Hoewel de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 de bedoeling had om duidelijkheid te brengen, blijkt dit meer dan twee jaar later allerminst het geval te zijn. Voor welke struikelblokken moet u uitkijken? Wat is de impact hiervan bij een eventuele echtscheiding of een overlijden? Welke mogelijkheden heeft u als u hieraan wilt verhelpen?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.06.2021

Uw familiebedrijf binnen de familie houden?

Als u uw familiebedrijf aan uw kinderen schenkt, dan wilt u wellicht vermijden dat een stuk van uw bedrijf bij de partner van uw kind terechtkomt, bij een relatiebreuk of bij het overlijden van uw kind. Welke clausules en specifieke oplossingen kunnen u helpen om dat te vermijden?
Lees meer

BESTUURDER - 18.06.2021

Bent u misschien (nog) ergens bestuurder zonder dat u het weet?

Het gebeurt weleens dat iemand bestuurder is in een vennootschap zonder dat hij of zij dat weet. Bedrijfsleiders die gedurende hun carrière in heel wat vennootschappen actief geweest zijn, verliezen soms het overzicht. Identiteitsfraude komt ook steeds vaker voor. Hoe kunt u nagaan waar u bestuurder bent en verifiëren of uw identiteit niet misbruikt wordt om, zonder dat u van iets weet, bestuurshandelingen te stellen? Wat kunt u hiertegen ondernemen? En wat zijn alweer de regels inzake de benoeming en het ontslag van bestuurders?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 16.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Op 18 mei 2021 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Zo zou vanaf 1 juli 2023 de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagenpark? Met wat moet u rekening houden indien u uw toekomstige wagenpark (deels) fiscaal aftrekbaar wilt houden? En zijn er incentives voor de laadinfrastructuur?
Lees meer
Vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.04.2021

Iedereen straks verplicht een elektrische auto?

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn”, zo staat in het regeerakkoord! De minister van Financiën heeft nu toegelicht hoe hij die doelstelling wil bereiken. Hoe zou de timing eruitzien en wat is het gevolg voor uw huidige auto?
Lees meer