Vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 20.09.2023

Hoe groot mag een ten laste genomen verlies zijn?

De bedrijfsleider neemt de verliezen van zijn vennootschap ten laste. De fiscus weigert de aftrek als beroepskosten, omdat er een wanverhouding zou zijn tussen de verliezen en het loon van de bedrijfsleider. Wie kreeg gelijk van de rechter?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 20.09.2023

VAA nutsvoorziening bepalen volgens werkelijke of forfaitaire waarde?

Betaalt uw vennootschap het privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan moet u een voordeel alle aard (VAA) aanrekenen. Hoeveel? En wat met de btw?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 20.09.2023

Vordering inclusief waardevermindering overgenomen?

NV X verkrijgt van NV Y twee vorderingen waarop waardeverminderingen zijn geboekt. X neemt die waardeverminderingen over in haar boekhouding, maar de fiscus belast ze als onderschatting van het actief. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 19.09.2023

Zelf huur voor uw tweede verblijf betalen aan uw BV(BA)?

De aftrek van de kosten van een tweede verblijf door de eigen vennootschap ligt soms zwaar onder vuur. Kan het dan een oplossing zijn om zelf huur te gaan betalen aan uw vennootschap? Een arrest van 23 mei 2023 licht toe...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 14.09.2023

Het bestuur van een BV in het nieuwe vennootschapsrecht

Uiterlijk 31 december 2023 moeten vennootschappen hun statuten aangepast hebben aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Die statuten moeten regels bevatten over de benoeming en het ontslag van bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop ze die uitoefenen. Welke wettelijke vereisten, verboden, mogelijkheden en opportuniteiten zijn er ter zake voor een BV?
Lees meer

BELASTINGEN - 14.09.2023

Vaste inrichting wegens thuiswerk? Minister en RSZ verduidelijken

Wanneer een bedrijf in het buitenland zijn corebusiness op dezelfde manier uitoefent als in het thuisland, is de kans zeer groot dat het bedrijf een vaste inrichting (VI) heeft en daar dus ook belastbaar zal zijn. Verhoogt thuiswerk dan het risico op VI voor een buitenlandse werkgever? Onlangs werden zowel op sociaalrechtelijk als op fiscaal vlak nuttige administratieve richtlijnen wereldkundig gemaakt.
Lees meer
Vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 28.06.2023

Wat als u uw jaarrekening laattijdig neerlegt?

Wat is de deadline weer voor het neerleggen van de jaarrekeningen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Welke details geeft u vrij? En is uw vennootschap een microvennootschap?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.08.2023

Betaalt uw BV u de elektriciteit voor uw auto terug?

U rijdt sinds kort voor zowel uw beroeps- als privéverplaatsingen met een plug-inhybride of elektrische auto van uw vennootschap die u ook bij u thuis oplaadt. Stel dat uw vennootschap u een vergoeding betaalt voor die laadkosten, moet u daarvoor dan een voordeel alle aard (VAA) aangeven en zo ja, hoeveel?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 28.06.2023

VVPR-bis kwijt na aanpassing statuten aan het WVV?

Bij de verplichte aanpassing van de statuten van uw BV aan het WVV tegen uiterlijk 31 december 2023 kunt u het ingebracht eigen vermogen verminderen en kunt u de rechten van de aandelen wijzigen. Een mogelijk gevolg van die wijzigingen is echter dat uw BV het voordeel van de zgn. VVPR-bis verliest. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app