Vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

100% aftrekbare kosten van niet-elektrische auto’s

De kosten van auto’s die niet 100% elektrisch zijn, zijn deels niet aftrekbaar en vanaf 2028 helemaal niet meer voor sinds 1 juli 2023 aangeschafte auto’s. Sommige autogerelateerde kosten worden echter niet als kosten met betrekking tot het ‘gebruik’ van de auto gezien, zodat de aftrek niet beperkt moet worden. Welke?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

Hoe uw voordeel alle aard (VAA) auto beperken?

U heeft dit voorjaar gebruikgemaakt van de saloncondities om een nieuwe auto aan te schaffen. Kunt u dan ook van die speciale acties gebruikmaken om uw VAA auto, die uw vennootschap u gratis ter beschikking stelt, te verminderen?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 23.04.2024

Werkelijk VAA gratis lening kleiner dan het forfaitaire VAA

Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA) waarbij de fiscus uitgaat van een forfaitaire interestvoet die jaarlijks bij KB vastgesteld wordt. Een rechter oordeelde echter op 20 februari 2024 dat dit niet correct is als die forfaitaire waarde niet overeenkomt met het werkelijke VAA. Hoe zit dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 22.04.2024

Eén voordeel alle aard internet is voldoende

Even kaderen. Maakt u als bestuurder via uw vennootschap of via uw werkgever gratis gebruik van een internetaansluiting, dan kan die ene aansluiting dienen voor meerdere toestellen, zoals uw vaste pc, een laptop, een tablet of een smartphone. Eén voordeel internet per toestel dat erop aangesloten wordt? Dat was wat een abonnee zich afvroeg. Hij kan echter gerust zijn. Uit een circulaire (circ. 2017/C/82, 13.12.2017) blijkt nl. expliciet dat er daarvoor maar één voordeel alle aard internet aangegeven moet worden. Concreet gaat dat dus om € 60. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 22.04.2024

Op vakantie met de auto van uw BV: fiscale gevolgen

Deze zomer plant u om op vakantie te gaan met de auto van uw BV. Heeft dat gevolgen voor uw voordeel gratis auto? Ook niet als u nog een trekhaak, een fietsdrager of een dakkoffer wilt kopen via uw BV? En wat als u toch met het vliegtuig gaat en een auto zou huren in het buitenland?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 19.04.2024

Rechter past forfaitaire raming voordeel alle aard gratis lening niet toe!

A is de vaste vertegenwoordiger van BV X, bestuurder van NV Y, en krijgt van die tweede vennootschap een lening. De fiscus belast het verschil tussen de interest die A betaalt en de zgn. fictieve debetinterest volgens het KB/WIB 92 als een voordeel alle aard (VAA). De rechter komt tot een interessante beslissing…
Lees meer
Vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app