Vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 14.02.2020

Elektrische bedrijfslaadpaal: FAQ

Via uw vennootschap heeft u zich een elektrische wagen aangeschaft en u denkt eraan om bij u thuis een laadpaal te plaatsen. Wordt u dan extra belast op een VAA als uw vennootschap de elektriciteit en de laadpaal voor haar rekening neemt? En hoeveel btw is er verschuldigd op die laadpaal?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MANAGEMENTVENNOOTSCHAP - 14.02.2020

Kan de fiscus via het attractiebeginsel een vennootschap negeren?

Volgens het attractiebeginsel worden alle vergoedingen die een vennootschap toekent aan haar bedrijfsleider beschouwd als bedrijfsleidersbezoldigingen. Wat echter als er zowel betalingen gedaan worden aan een natuurlijk persoon als aan zijn ‘managementvennootschap’? De fiscus herkwalificeert die maar al te graag als bedrijfsleidersloon. Wat besliste Cassatie hierover op 02.01.2020?
Lees meer

AUTEURSRECHTEN - 14.02.2020

Auteursrechten voor bedrijfsleiders: Rulingcommissie scherpt de regels nu aan

We gingen in een eerdere adviesbrief reeds uitgebreid in op het fiscaal regime van auteursrechten voor bedrijfsleiders. We kondigden toen aan dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) striktere voorwaarden zou opleggen in verband met de omvang van die vergoedingen. Inmiddels zijn de eerste beslissingen in die zin bekend. Concreet legt de Rulingcommissie restricties op in situaties waar er, naast de bedrijfsleider, nog andere ‘creatieve’ personen werkzaam zijn in de vennootschap (werknemers, enz.).
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 13.02.2020

Tijd om fiscale fiches 281.10 en 281.20 te checken!

Uiterlijk op 29.02.2020 moet u de fiscale fiches 281.10 en 281.20 m.b.t. inkomstenjaar 2019 indienen bij de fiscus. Waarop moet u zoal letten? Wat als er iets fout loopt?
Lees meer

PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN - 13.02.2020

Hoeveel VAA in 2020 voor gratis ICT?

Gratis ICT? Daarmee bedoelen we de terbeschikkingstelling aan u door uw BV(BA) van telefoons, tablets, computers en internet- en telefoonabonnementen. Gebruikt u die zaken gratis, dan wordt u privé belast op een voordeel alle aard (VAA). Enkele jaren geleden werden de forfaitaire bedragen van deze VAA nog aangepast. ...
Lees meer

REKENING-COURANT - 13.02.2020

4,06%: ook al op uw rc-tegoed van 2019?

Marktrente voor 2020 is 4,06%. Een van de maatregelen van de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting is dat voor interesten op een rc-tegoed de marktrente voortaan een jaarlijks vastgesteld percentage (4,06% voor 2020) is i.p.v. een geval per geval te bepalen interestvoet. ...
Lees meer
Vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 18.12.2019

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden.Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

Cookiebeleid