Vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSVOORHEFFING - 30.03.2023

Onvoldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden: wat is voordeel alle aard?

De fiscus zette onlangs heel wat controleacties op touw m.b.t. situaties waarin onvoldoende bedrijfsvoorheffing (bv) ingehouden was. Vaak ging het om de bestuurder van een managementvennootschap waarvan de betrokken bestuurder dus vaak ook (enige) aandeelhouder was. De fiscus ziet daarin een voordeel alle aard (VAA) en vindt dat de belastbare basis van dat VAA het bedrag van onvoldoende ingehouden bv is. Is dat terecht?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 30.03.2023

Staat er nog een intern IPT op uw balans?

Een bedrijfsleider die tot 65 jaar was blijven werken, werd met een onaangename verrassing geconfronteerd. Op de uitkering van zijn pensioenkapitaal uit een intern IPT (i-IPT) moest hij geen 10%, maar 16,5% belastingen betalen. Hoe komt dat? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n i-IPT? Wat onderneemt u het best als ook u nog zo’n i-IPT op de balans heeft staan?
Lees meer

PRIJSAANPASSINGSCLAUSULES - 30.03.2023

Overnameprijs aanpassen via ‘closing accounts’-mechanisme

Om het tijdsverloop tussen signing en closing en eventuele waardeschommelingen te ondervangen, wordt in de praktijk over het algemeen een beroep gedaan op prijsaanpassingsmechanismes. Wat houdt werken met een ‘closing accounts’-mechanisme concreet in? Wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 30.03.2023

Liquidatiereserves: geen fiscaal voordeel bij misbruik

Kleine vennootschappen (in de zin van art. 1:24, §1-6 WVV) beschikken over de mogelijkheid om hun winst van het boekjaar te reserveren binnen de vennootschap onder de vorm van liquidatiereserves, en dat tegen een kost vennootschapsbelasting van 10%. Het aanleggen van liquidatiereserves creëert de mogelijkheid om de betrokken reserves tegen een fiscaal gunstig tarief uit het vennootschapsvermogen te extraheren. De toepassing van die gunstmaatregel wordt echter begrensd door de antimisbruikbepaling, zoals ook onlangs bevestigd werd door de Rulingcommissie.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 29.03.2023

Welk statuut voor de vakantiejob van uw kind in uw BV?

Uw studerende zoon of dochter zou deze zomer graag iets bijverdienen en u kunt wel wat hulp gebruiken in uw BV. Laat u hem dan het best aan de slag gaan als jobstudent, of misschien is het statuut van student-zelfstandige ook wel interessant? Waar moet u dan zoal rekening mee houden?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - HUURINKOMSTEN - 29.03.2023

Privéwoning deels aan uw BV verhuren voor deel van het jaar?

U wilt vanaf bv. 1 april een deel van uw privéwoning verhuren aan uw vennootschap. Waarmee moet u dan fiscaal gezien rekening houden? Hoe bepaalt u welk deel van de huur eventueel ‘overdreven’ is en wat is het gevolg van het feit dat u maar een deel van het jaar verhuurt?
Lees meer
Vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 16.01.2023

Elektrische auto kopen in 2023: hoe zit dat fiscaal gezien?

Het autosalon heeft u doen watertanden om dit jaar via uw vennootschap een elektrische auto te kopen. Was er daarvoor nu ook al iets gewijzigd inzake de fiscale aftrekbaarheid of niet? Hoe wordt u daar privé op belast en wat als u thuis die auto oplaadt aan een laadpaal ter beschikking gesteld door uw BV?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 17.01.2023

In 2023 een niet volledig elektrische auto kopen?

De auto van uw vennootschap is (zo goed als) afgeschreven. Een volledig elektrische auto ziet u momenteel nog niet zitten. Wat doet u in het licht van de ‘vergroening’ dan het best? Uw auto nog niet vervangen, vervangen door een auto met enkel een verbrandingsmotor of vervangen door een hybride?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 03.02.2023

Laadpaal: hoeveel aftrek voor belastingen en btw?

Investeert uw vennootschap in een laadpaal, dan kan ze die kosten in principe voor 100% inbrengen. Soms is er echter een verhoogde aftrek van 150% of 200% mogelijk. Wanneer is dat zo? Heeft uw vennootschap recht op een investeringsaftrek (IA)? En hoeveel btw kunt u recupereren?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app