Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - 12.01.2021

Schenking blote eigendom aandelen vennootschap: voor wie is liquidatiereserve?

Veel ondernemers leggen met hun winst een liquidatiereserve aan, omdat ze het geld op die manier achteraf fiscaal voordelig uit hun vennootschap kunnen halen. Aan wie komen de op die manier opgebouwde reserves dan toe, als u in het kader van een successieplanning de aandelen in uw vennootschap met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen schenkt?
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 12.01.2021

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet dan ook de dubbele uitkeringstest, de balans- en liquiditeitstest, uitgevoerd worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer

WAARDERING - 12.01.2021

Prijsmechanismen bij bedrijfsovernames: ‘locking the box’ of ‘unlocking value’?

De prijs waartegen de verkoop van een onderneming gebeurt, is wellicht het belangrijkste element voor zowel koper als verkoper. Het is dan ook van belang dat die bij ondertekening van de definitieve overnameovereenkomst (SPA) bepaald of minstens bepaalbaar is. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende prijsmechanismen? Met welke aandachtspunten houdt u het best zoal rekening?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.01.2021

Is het resultaatsgebonden deel van de verkoopprijs van aandelen belastbaar?

Bij de overname van een bedrijf is het niet ongebruikelijk dat de prijs voor de aandelen gedeeltelijk afhankelijk is van de resultaten die de vennootschap na de overname zal behalen, via een zgn. earn-out. Meestal werkt de overlater dan nog enkele jaren voor het overgelaten bedrijf, om het goede verloop van de overname te begeleiden. Hoe zit dat dan fiscaal gezien? Vaak wordt gezegd dat er dan een risico bestaat dat de variabele prijsbepaling en/of uw prestaties na de overname argumenten zijn voor de fiscus om de verkoopprijs van de aandelen gedeeltelijk te belasten als divers inkomen of beroepsinkomen... Klopt dat ook?
Lees meer

AANDELEN - WIN-WINKAPITAAL - 05.01.2021

Na de Vlaamse win-winlening nu ook het win-winkapitaal!

Vlaamse kmo’s kunnen binnenkort hun eigen vermogen op een fiscaalvriendelijke manier (her)financieren met het zgn. win-winkapitaal. Waarover gaat het precies en wat is het verschil met de reeds bestaande win-winlening?
Lees meer

AANDELEN - 21.12.2020

Een andere prijs voor de aandelen van een ‘bad leaver’?

Als één van de vennoten de vennootschap wil (of moet) verlaten, dan moet de prijs voor zijn aandelen bepaald worden. Kunnen de vennoten dan onderling bepalen hoe hoog de prijs zal zijn? Hoe wordt de prijs vastgesteld als de overdracht ‘gedwongen’ gebeurt door de rechtbank? Welke nieuwe mogelijkheid van uittreding voorziet de nieuwe Vennootschapswet en welke vergoeding krijgt de uittredende aandeelhouder dan? Welke afspraken kunnen de vennoten op dit vlak maken in een aandeelhoudersovereenkomst? Wat houdt een ‘bad leaver’-clausule in een dergelijke overeenkomst in en waarover denkt een aandeelhouder maar beter goed na voor hij zo’n clausule ondertekent?
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

WINSTUITKERING - 27.11.2020

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
Lees meer

AANDELEN - OVERDRACHT - 10.11.2020

Schenking vennootschap: alternatieven voor de kaasroute?

Binnenkort zal het wellicht niet meer mogelijk zijn om aandelen van uw vennootschap belastingvrij te schenken aan uw kinderen via een Nederlandse notaris. Welke alternatieven blijven er dan nog over om schenkbelasting te vermijden?
Lees meer

AANDELEN - 21.12.2020

Een andere prijs voor de aandelen van een ‘bad leaver’?

Als één van de vennoten de vennootschap wil (of moet) verlaten, dan moet de prijs voor zijn aandelen bepaald worden. Kunnen de vennoten dan onderling bepalen hoe hoog de prijs zal zijn? Hoe wordt de prijs vastgesteld als de overdracht ‘gedwongen’ gebeurt door de rechtbank? Welke nieuwe mogelijkheid van uittreding voorziet de nieuwe Vennootschapswet en welke vergoeding krijgt de uittredende aandeelhouder dan? Welke afspraken kunnen de vennoten op dit vlak maken in een aandeelhoudersovereenkomst? Wat houdt een ‘bad leaver’-clausule in een dergelijke overeenkomst in en waarover denkt een aandeelhouder maar beter goed na voor hij zo’n clausule ondertekent?
Lees meer