Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 16.09.2022

CommV en VOF: toch VVPR-bis voor ‘oud’ kapitaal

In een recente parlementaire vraag bevestigt de minister van Financiën dat vennootschappen die destijds niet over een minimumkapitaal moesten beschikken, voortaan ook met hun ‘oud’ kapitaal toegang hebben tot het VVPR-bis-stelsel. Waarover gaat het precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 16.09.2022

Liquidatiereserves ‘onterecht’ aangelegd: kunt u de 10% betaalde bijzondere aanslag terugvorderen?

Als uw vennootschap in het verleden een liquiditeitsreserve aangelegd heeft, dan kan ze die in principe na vijf jaar tegen 5% roerende voorheffing (rv) uitkeren. Wat als later blijkt dat uw vennootschap zo’n liquidatiereserve eigenlijk niet kon aanleggen omdat ze geen kmo was?
Lees meer

MAATSCHAP - 13.09.2022

Een maatschap oprichten na de schenking van uw familiale vennootschap tegen 0%?

U heeft uw familiale vennootschap in blote eigendom weggeschonken tegen het gunsttarief van 0%. Zit u dan nog safe als u achteraf een maatschap opricht om de controle te regelen? Kunt u de maatschap ook eerst oprichten en dan schenken tegen 0% als familiale onderneming?
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

STATUTEN - 01.09.2022

Uw statuten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht: wanneer en hoe?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is al enkele jaren in voege. Veel vennootschappen die opgericht zijn vóór 1 mei 2019 hebben tot op vandaag hun statuten nog niet aangepast. Ze hebben de tijd tot uiterlijk 1 januari 2024 om dat te doen. Gelden dezelfde formaliteiten als bij een gewone statutenwijziging? Wanneer hebben de aandeelhouders er belang bij om de vennootschap naar een andere rechtsvorm te wijzigen? Wanneer is dat verplicht? En wat gebeurt er wanneer u die verplichtingen niet nakomt?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.08.2022

Schenkt u het best eerst de aandelen van uw familiebedrijf of eerst uw rekening-courant?

Familiale vennootschappen hebben vaak een belangrijke rekening-courant (rc) passief openstaan. De bedrijfsleider heeft dan een vordering op zijn vennootschap. Die vordering valt bij zijn overlijden in zijn nalatenschap. Schenkt u dan in het kader van uw successieplanning het best eerst de aandelen of eerst de rc? Moet u dan altijd naar de notaris of zijn er andere oplossingen?
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 19.08.2022

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik nu beperkt(er)?

Door de nieuwe wetgeving inzake vruchtgebruik is schenken met voorbehoud vaak minder interessant geworden. Hoe komt dat en in welke situaties kiest u het best voor (bijkomende) alternatieven?
Lees meer