Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 16.05.2024

Pro-rataregel kapitaalvermindering: toepassing VVPR-bis op dividend?

Als een vennootschap overgaat tot een terugbetaling van inbreng/kapitaal, vormt het gedeelte van die terugbetaling dat fiscaal wordt aangerekend op de in aanmerking te nemen reserves, een dividend waarop in principe roerende voorheffing (rv) is verschuldigd. Aan de minister van Financiën werd gevraagd of dit dividend de verlaagde tarieven rv onder de VVPR-bis-regeling kan genieten.
Lees meer

KAPITAAL - 16.05.2024

Creëert een kapitaalvermindering uitkeerbare reserves?

Wanneer een vennootschap tot een kapitaalvermindering besluit, wordt het bedrag van de kapitaalvermindering doorgaans in liquide middelen of in natura uitbetaald aan de aandeelhouder. Het alternatief is dat er een schuld ontstaat van de vennootschap t.o.v. de aandeelhouder. Op 24 augustus 2021 besloot de Rulingcommissie echter dat een kapitaalvermindering ook tot ‘uitkeerbare reserves’ aanleiding kan geven (besl. 2021.0702) . Hoe werkt dat dan?
Lees meer

OVERNAME - 13.05.2024

Informatieverplichting bij overnamegesprekken: is zwijgen goud?

Bij onderhandelingen over de overname van aandelen geeft u als verkoper informatie over uw vennootschap, haar activa, passiva en haar activiteiten. Hoe ver strekt uw verplichting om informatie te verschaffen? Hoe verhoudt die informatieverplichting zich tot de onderzoeksplicht van de koper? Wat als u bewust zaken verzwijgt?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2024

Onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Onkostenvergoeding voor bedrijfsleiders. Uw vennootschap mag u de kosten die u als bedrijfsleider privé voor haar betaalt, terugbetalen. De terugbetaling kan gebeuren op basis van bewijsstukken, bv. facturen of kastickets, of in de vorm van een forfaitaire periodieke (bv. maandelijkse) vergoeding en is voor u geen belastbaar inkomen. ...
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANTAL - 10.04.2024

Van één naar twee aandeelhouders in BV of omgekeerd?

U bent alleen aandeelhouder in uw BV, maar u zou er iemand willen bijnemen. Of omgekeerd: u bent met twee of meer aandeelhouders en u zou enige aandeelhouder willen worden. Hoe doet u dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 09.04.2024

Het wat, wie en waarom van de zgn. kwijting op de jaarvergadering

Op de komende jaarvergadering die de jaarrekening van 2023 van uw vennootschap goedkeurt, staat ook weer de zgn. kwijting op de agenda. Wat houdt die kwijting precies in, wie kan er kwijting krijgen en wat ‘koopt’ u daarmee?
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 08.04.2024

Liquidatiereserves tegen 5% rv uitkeren na vijf jaar: zijn dat boekjaren of kalenderjaren?

Liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing. Op de uitkering van liquidatiereserves betaalt uw vennootschap maar 5% rv als die uitkering pas na vijf jaar gebeurt. Die termijn van vijf jaar begint te lopen op de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve aangelegd is. Die vijf jaar, zijn dat boekjaren of kalenderjaren? Stel dat uw vennootschap een liquidatiereserve aangelegd heeft voor een boekjaar dat afsloot op 31 maart 2019 en dat u dan het boekjaar dat begon op 1 april 2020 verlengd heeft tot 31 december 2021. Wanneer is dan de termijn van vijf jaar voorbij: vijf kalenderjaren na 31 maart 2019, dus op 31 maart 2024, of vijf boekjaren na 31 maart 2019 en dus pas op 31 december 2024? ...
Lees meer

BELASTINGEN - AANDELEN - 28.03.2024

Hoe optimaliseert u de vrijstelling voor uw dividenden van 2023 in uw aangifte personenbelasting?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse overzichten van de dividenden die u in 2023 privé ontvangen heeft. Daarvan kunt u maximaal € 800 vrijstellen van belastingen via uw aangifte in de personenbelasting. Hoe kunt u die vrijstelling optimaliseren?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2024

Onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Onkostenvergoeding voor bedrijfsleiders. Uw vennootschap mag u de kosten die u als bedrijfsleider privé voor haar betaalt, terugbetalen. De terugbetaling kan gebeuren op basis van bewijsstukken, bv. facturen of kastickets, of in de vorm van een forfaitaire periodieke (bv. maandelijkse) vergoeding en is voor u geen belastbaar inkomen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app