Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELEGGEN - 20.01.2023

ELTIF: fiscaal vriendelijk beleggen in de reële economie

Sinds 7 februari 2022 (wet van 21.01.2022) heeft België een belastingregime ingevoerd voor de fiscale behandeling voor Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European Long Term Investment Fund of ELTIF). Deze gereglementeerde beleggingsvennootschappen laten Belgische en buitenlandse beleggers toe om fiscaal vriendelijk te investeren in de reële economie.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wie beslist over de schenking van de aandelen van uw vennootschap?

Aandelen, verkregen door gehuwden onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijke stelsel, kunnen eigen of gemeenschappelijk zijn, of onder de ‘titre-finance’-regeling vallen, waarbij de lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van aandelen gesplitst worden. Wanneer is de ‘titre-finance’-regeling van toepassing? Wie mag dan over de schenking van de aandelen beslissen?
Lees meer

MEERWAARDEN - 05.01.2023

Snelle verkoop aandelen: wanneer abnormaal beheer?

Het hof van beroep te Gent heeft in een recent arrest (Gent, 22.03.2022, 2021/AR/306) geoordeeld dat de snelle doorverkoop van aandelen van een bekende koekjesfabrikant aanleiding geeft tot een abnormaal beheer van een privévermogen. De afwezigheid van enig economisch of financieel risico in hoofde van de belastingplichtige blijkt de doorslag te geven voor de kwalificatie van de meerwaarde als divers inkomen.
Lees meer

AANDELEN - WAARDERING - 20.12.2022

Tegen welke waarde moeten aandelen geboekt worden?

Vennootschap A koopt aandelen van een vennootschap B en boekt die op haar actief tegen de aankoopprijs. De fiscus is van mening dat ze tegen hun hogere intrinsieke waarde hadden geboekt moeten worden en belast een zgn. onderschatting van het actief. Wat vond de rechter daarvan op 21 september 2022?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.12.2022

Wie beslist over de schenking van de aandelen van uw vennootschap?

Aandelen, verkregen door gehuwden onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijke stelsel, kunnen eigen of gemeenschappelijk zijn, of onder de ‘titre-finance’-regeling vallen, waarbij de lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van aandelen gesplitst worden. Wanneer is deze regeling van toepassing? Wie mag de aandelen dan schenken?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 12.12.2022

Fiscale aandachtspunten als u in 2023 kapitaal wilt uitkeren

Heeft u de statuten van uw BV nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschapsrecht (WVV), dan zal u dat in de loop van 2023 moeten doen. De deadline voor die statutenwijziging is immers 31 december 2023. Eventueel kunt u bij die gelegenheid ook het vroegere kapitaal van uw vennootschap beschikbaar maken om het op dat moment of later volledig of gedeeltelijk uit te keren. Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n uitkering?
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 12.12.2022

Fiscale aandachtspunten als u in 2023 kapitaal wilt uitkeren

Heeft u de statuten van uw BV nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschapsrecht (WVV), dan zal u dat in de loop van 2023 moeten doen. De deadline voor die statutenwijziging is immers 31 december 2023. Eventueel kunt u bij die gelegenheid ook het vroegere kapitaal van uw vennootschap beschikbaar maken om het op dat moment of later volledig of gedeeltelijk uit te keren. Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n uitkering?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 14.11.2022

Handgift van aandelen mogelijk?

Even opfrissen. Een van de essentiële bestanddelen van de handgift is de fysieke overhandiging van het geschonken goed. Vóór de afschaffing van de aandelen aan toonder, was het dan ook een gangbare praktijk om aandelen te schenken via een handgift. Alle rechten verbonden aan het aandeel zaten in het waardepapier zelf (art. 2279 BW) . Maar aandelen aan toonder zijn in België al lang afgeschaft en 99,9% van de aandelen van BV’s en NV’s zijn op naam. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app