Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVERNAME - 01.06.2023

Overname: ‘asset deal’ of ‘share deal’: voor- en nadelen voor de koper en verkoper

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel (ver)koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van beide transactievormen vanuit het standpunt van de verkoper?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 30.05.2023

Gunstregime overdracht familiale vennootschap: ook privaat vastgoed?

U kunt de aandelen van uw familiale vennootschap sinds vele jaren aan uw kinderen schenken tegen 0%. Bij uw overlijden bedraagt het tarief slechts 3%. Een langlopende discussie over de gunstregeling betreft haar reikwijdte: in hoeverre kan ook privaat vermogen zoals onroerend goed als onderdeel van de familiale vennootschap overgedragen worden aan de voordelige gunsttarieven? Wat heeft het Grondwettelijk Hof hierover onlangs gezegd?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 26.05.2023

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2022 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 12.05.2023

Dividenden: de algemene vergadering als ijkpunt?

Vruchtgebruik-blote eigendom. In het kader van een successieplanning of naar aanleiding van een erfenis zijn de aandelen van een vennootschap vaak opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom. De nieuwe ‘Vennootschapswet’ bepaalt dat de vruchtgebruiker het stemrecht heeft, tenzij de statuten anders bepalen. Het nieuw ‘goederenrecht’ stelt dat de vruchtgebruiker het recht heeft op de ‘vruchten’ die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden worden of opeisbaar zijn. En vruchten zijn wat het goed periodiek voortbrengt zonder in te teren op de kapitaalwaarde. Bij aandelen komen de dividenden dus toe aan de vruchtgebruiker. ...
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.05.2023

Gunstregeling overdracht familiale vennootschap: de saga gaat verder...

Meer dan tien jaar geleden besliste de Vlaamse regering om een vrijstelling van schenkbelasting (0%) te voorzien voor wie de aandelen van zijn familiale vennootschap zou schenken aan zijn opvolgers. Bovendien werd er in de erfbelasting een vlak en verlaagd tarief van 3% in rechte lijn en tussen partners ingevoerd om de successieschok bij een plots overlijden te milderen. Er werden heel wat voorwaarden gekoppeld aan deze gunstregelingen. Waar moet u vandaag op letten bij het toepassen ervan? En wat als u naast uw exploitatie ook privépatrimonium in uw vennootschap heeft ondergebracht? Een stand van zaken.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.05.2023

Aandelen van uw vennootschap belastingvrij overdragen

Welke mogelijkheden bestaan er om uw vennootschap zonder schenkbelasting over te dragen wanneer u niet van het gunstregime voor familiale ondernemingen kunt genieten? Nu u niet langer via de Nederlandse notaris belastingvrij kunt schenken, genieten een aantal alternatieven veel aandacht. Zijn deze alternatieven ook sluitend?
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 12.04.2023

Statutenwijziging: wat doen met het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV(BA)?

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht zijn het kapitaal en de wettelijke reserve van uw BV(BA) omgevormd tot het zgn. onbeschikbaar eigen vermogen. Wist u dat u bij de aanpassing van uw statuten aan dat hervormde vennootschapsrecht die onbeschikbaarheid kunt opheffen? Waarom is dat nuttig?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 28.04.2023

Asymmetrische toebedeling liquidatiereserves?

Heel wat vennootschappen leggen om fiscale redenen liquidatiereserves aan. Maar wat als er aandeelhouders zijn die (management)vennootschappen of maatschappen zijn?
Lees meer

AANDELEN - AANDELENREGISTER - 14.03.2023

Wie mag het aandelenregister inkijken?

Aandelenregister. Elke BV moet een aandelenregister hebben, waarin staat wie precies hoeveel aandelen bezit (art. 5:24-5:25 WVV) . Dit register moet u bewaren op de zetel van de vennootschap, moet nergens publiek gemaakt worden en kan dus niet zomaar door om het even wie bekeken worden. U ben echter verplicht om inzage te verlenen aan sommige personen die daarom vragen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app