Vennootschap - Aandelen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDELEN - 18.06.2021

Aandelen en huwelijk, een troebele relatie?

Wanneer een aandeelhouder gehuwd is, moet er bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk met zijn huwelijksstelsel rekening gehouden worden om te weten hoe de aandelen verdeeld zullen worden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de aandeelhouder gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, zoals het wettelijk stelsel. Hoewel de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 de bedoeling had om duidelijkheid te brengen, blijkt dit meer dan twee jaar later allerminst het geval te zijn. Voor welke struikelblokken moet u uitkijken? Wat is de impact hiervan bij een eventuele echtscheiding of een overlijden? Welke mogelijkheden heeft u als u hieraan wilt verhelpen?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.06.2021

Uw familiebedrijf binnen de familie houden?

Als u uw familiebedrijf aan uw kinderen schenkt, dan wilt u wellicht vermijden dat een stuk van uw bedrijf bij de partner van uw kind terechtkomt, bij een relatiebreuk of bij het overlijden van uw kind. Welke clausules en specifieke oplossingen kunnen u helpen om dat te vermijden?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 16.06.2021

UBO-meldingsplicht: dit zijn de nieuwigheden

Vennootschappen, VZW’s en stichtingen krijgen tot 31.08.2021 uitstel om het zgn. UBO-register aan te vullen en te bevestigen. Waarover gaat het precies en welke bijkomende informatie moeten ze bezorgen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 07.06.2021

Aandelen overnemen met uw vennootschap?

Een abonnee overweegt om met zijn BV, de helft van de aandelen van een NV over te nemen. Hij vraagt zich af wat dan de fiscale gevolgen zijn, in het bijzonder inzake het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, de aanleg en uitkering van liquidatiereserves en de belasting op dividenden. Even kijken…
Lees meer

ADMINISTRATIE - 07.06.2021

Uw papieren gratis in een digitale kluis

U kunt uw belangrijke documenten nu onderbrengen in Izimi, een ‘digitale kluis’ ontwikkeld door de federatie van het Belgische Notariaat. Wat zijn daarvan de voordelen? Wie kan de kluis openen? Welke documenten kunt u er zoal in onderbrengen? Hoe kunt u die documenten naderhand consulteren? Hebben uw erfgenamen na uw overlijden automatisch toegang tot uw digitale kluis? Hoe wordt uw digitale kluis beveiligd? Is het gebruik ervan altijd gratis?
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 02.06.2021

Hoe dividenden van 2020 optimaliseren?

Even opfrissen. Voor dividenden die u in 2020 ontvangen heeft, kunt u tot € 800 aan brutodividend in uw belastingaangifte aangeven. U moet de terugbetaling van de roerende voorheffing (rv) op die dividenden wel zelf aanvragen en de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Het te recupereren bedrag vult u in in vak VII onder de code 1437-18 en 2437-85 van uw aangifte. Het maximale bedrag dat u per belastingplichtige kunt recupereren is 30% van € 800, dus dat is € 240. Let wel, deze vrijstelling geldt enkel voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen. ...
Lees meer
Vennootschap - Aandelen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer