Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVEREENKOMST - 01.12.2022

Overname aandelen: zorg voor correcte omschrijving voorwerp overeenkomst

Wat is het belang van een correcte omschrijving van het voorwerp van een overeenkomst tot overname van aandelen? Hoe verzekert u er zich van dat u effectief alle uitgegeven aandelen overneemt? Welke afspraken maakt u het best over dividendrechten? Welke nieuwe regeling voorziet het WVV voor de overname van niet-volstorte aandelen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 23.11.2022

Correcte bekendmaking benoeming of ontslag

Benoeming of ontslag bestuurder? Voor de bekendmaking daarvan moet u de formulieren I en II indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank die ze dan in het Belgisch Staatsblad laat publiceren. Strengere regels. Sinds kort hanteren sommige ondernemingsrechtbanken strengere regels om de identiteit en hoedanigheid te controleren van de bij de beslissing en/of indiening betrokken personen. U moet bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de betrokken bestuurders voorleggen en als uw boekhouder de formulieren indient, moet hij een ITAA-erkenningsnummer hebben. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

OVERNAMEPRIJS - 27.10.2022

Earn-out in de koop-verkoopovereenkomst: aandachtspunten

Earn-outs worden in steeds toenemende mate gebruikt bij M&A-transacties. Een earn-out houdt in dat een bijkomende variabele prijs betaald wordt afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en/of het behalen van bepaalde milestones in de periode post-closing. Het toenemende gebruik van earn-outs noopt tot verscherpte aandacht voor de juridische vertaling van het mechanisme in de koop-verkoopovereenkomst (SPA).
Lees meer

AANDELEN - 17.10.2022

Sleutelmedewerkers binden door ze aandeelhouder te maken: do’s-and-don’ts...

In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt wenst u uw belangrijkste mensen aan zich te binden. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door ze mee op te nemen als aandeelhouder in uw vennootschap. Welke regels gelden hiervoor? Gelden ten aanzien van zelfstandige medewerkers andere regels dan ten aanzien van werknemers? Waarop moet u letten? En wat als er aan de samenwerking toch een einde komt?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 28.09.2022

Betalen voor eigen aandelen aan de ‘ex’?

Als uw zaak in een vennootschap zit en de aandelen op uw naam alleen staan, denkt u allicht dat u ‘veilig’ zit als het tot een echtscheiding zou komen. Is dat wel zo? Kan de ex-echtgeno(o)t(e) daarvoor dan geen vergoeding vragen?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - VENNOOTSCHAPSRECHT - 13.09.2022

Bij de statutenwijziging uw vennootschap ook omvormen?

Dateert uw vennootschap van vóór 01.05.2019, dan moet u tegen 31.12.2023 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht. Eventueel kunt u bij die gelegenheid uw vennootschap ook ‘omzetten’, d.w.z. van vorm veranderen en soms moet dat zelfs! Wanneer dan precies en wat moet u dan doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

STATUTENWIJZIGING - 13.09.2022

Extra formaliteiten bij statutenwijziging?

Is uw vennootschap van vóór 01.05.2019, dan moet u uiterlijk 01.01.2024 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht. Hoe zit dat juist, en wat met de extra formaliteiten die soms nodig zijn?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app