Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVERNAME - 01.06.2023

Overname: ‘asset deal’ of ‘share deal’: voor- en nadelen voor de koper en verkoper

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel (ver)koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van beide transactievormen vanuit het standpunt van de verkoper?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 31.05.2023

Een nieuwe bestuurder benoemen zonder aandelen?

U bent van plan om een bijkomende bestuurder te benoemen in uw vennootschap. Wat is er daarbij dan van belang voor u en hoe pakt u dat het best aan? Moet de nieuwe bestuurder dan ook aandeelhouder worden?
Lees meer

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 24.04.2023

Een meervoudig stemrecht invoeren bij statutenwijziging?

Is uw BV opgericht voor 1 mei 2019, dan moet u voor 1 januari 2024 haar statuten laten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Mogelijk kan het dan interessant zijn om af te wijken van de gewone regeling ‘één aandeel is één stem’. Hoe zit dat precies en waarom kan dat nuttig zijn?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - 12.04.2023

Een werknemer tot bestuurder benoemen?

Wat wilt u doen? Een van uw werknemers werkt al enige tijd voor u, neemt met uw goedvinden heel wat beslissingen op eigen houtje en heeft eventueel de leiding over andere werknemers. U zou hem nu willen voorstellen om bestuurder te worden in uw vennootschap, zodat zijn juridische statuut in overeenstemming gebracht wordt met de feiten. ...
Lees meer

PRIJSAANPASSINGSCLAUSULES - 30.03.2023

Overnameprijs aanpassen via ‘closing accounts’-mechanisme

Om het tijdsverloop tussen signing en closing en eventuele waardeschommelingen te ondervangen, wordt in de praktijk over het algemeen een beroep gedaan op prijsaanpassingsmechanismes. Wat houdt werken met een ‘closing accounts’-mechanisme concreet in? Wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 14.03.2023

Over de forfaitaire minimumwinst en een bewijskrachtige boekhouding

Een vennootschap wordt belast op een forfaitaire minimumwinst, omdat ze geen bewijskrachtige boekhouding heeft waarmee ze kan weerleggen dat ze dat bedrag aan winst behaald heeft. Hoe zit dat?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 24.04.2023

Een meervoudig stemrecht invoeren bij statutenwijziging?

Is uw BV opgericht voor 1 mei 2019, dan moet u voor 1 januari 2024 haar statuten laten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Mogelijk kan het dan interessant zijn om af te wijken van de gewone regeling ‘één aandeel is één stem’. Hoe zit dat precies en waarom kan dat nuttig zijn?
Lees meer

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app