Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

WINSTUITKERING - 27.11.2020

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
Lees meer

KAPITAAL - 27.11.2020

Kapitaalverhoging (NV) of uitgifte aandelen (BV): wat is er gewijzigd onder het WVV?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft enerzijds de uitgifte van nieuwe aandelen in de NV en de BV sinds 1 januari 2020 verregaand versoepeld. Anderzijds is bijvoorbeeld de verslagplicht van het bestuursorgaan verstrengd. Wat is er nog zoal gewijzigd inzake kapitaalverhogingen (NV) of de uitgifte van nieuwe aandelen (BV)? Wat houdt het wettelijke voorkeurrecht in? Is een beperking of opheffing van dat voorkeurrecht mogelijk? Onder welke voorwaarden?
Lees meer

KAPITAAL - 27.11.2020

Let op met het werven van fondsen via een website

Start-ups hebben één ding gemeenschappelijk: ze zijn op zoek naar financiering. Als een van de kinderen van de bedrijfsleider met een bedrijf gestart is, ligt dat wellicht niet anders. In de huidige digitale wereld is het dan eenvoudig om digitaal (bv. via een eigen website) aan fondsenwerving te doen. Aangezien de drempel om financiering op te halen zo klein is, is het nuttig de juridische verplichtingen in dit verband onder de aandacht te brengen. Die verplichtingen kunnen trouwens ook van belang zijn, als u voor het bedrijf bijkomende financiering aantrekt.
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 30.10.2020

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders: nieuwe regels?

Onder het (oude) Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) waren leden van een collegiaal bestuursorgaan enkel hoofdelijk aansprakelijk voor inbreuken op de statuten of op het W.Venn. zelf. Is dat onder het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) nog steeds zo? Hoe kan een bestuurder ontsnappen aan die aansprakelijkheid? Welke nieuwigheden voerde het WVV nog in met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid? En vanaf wanneer zijn die van toepassing?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 16.10.2020

Uitkeringen in de BV en CV: hoe de liquiditeitstest praktisch aanpakken?

De afschaffing van het kapitaalbegrip binnen de BV en CV heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vorming van het vermogen van de vennootschap, maar ook voor de instandhouding daarvan. Voortaan ondergaan ‘uitkeringen’ door kapitaalloze vennootschappen een dubbele uitkeringstest, met name de balans- en liquiditeitstest. De CBN heeft intussen een (ontwerp)advies gewijd aan deze dubbele uitkeringstest. In deze bijdrage focussen wij op de praktische aanpak van de liquiditeitstest.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 16.10.2020

Een ex-bestuurder doet het bedrijf concurrentie aan?

Moet het bedrijf zomaar aanvaarden dat een ex-bestuurder (zaakvoerder) een concurrerende activiteit opstart? Is het mogelijk met een bestuurder een niet-concurrentiebeding overeen te komen en hoever kan dat gaan? Wat zijn de spelregels als er geen niet-concurrentiebeding overeengekomen werd? Gelden er andere regels als een bestuurder al tijdens de uitoefening van zijn mandaat het bedrijf gaat beconcurreren? Beschikt het bedrijf over meer rechten als de bestuurder tegelijk ook aandeelhouder was van het bedrijf en hij zijn aandelen verkocht?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.09.2020

Vergeet uw UBO-inschrijving niet te bevestigen!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijk begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat vlot en hoe vergeet u dat niet?
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 13.10.2020

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders: nieuwe regels?

Onder het (oude) Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) waren leden van een collegiaal bestuursorgaan enkel hoofdelijk aansprakelijk voor inbreuken op de statuten of op het W.Venn zelf. Is dat onder het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) nog steeds zo? Hoe kunt u als bestuurder aan die aansprakelijkheid ontsnappen? Welke nieuwigheden voerde het WVV nog in met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid? En vanaf wanneer zijn die van toepassing?
Lees meer