Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

BESTUUR - 21.11.2023

Hoe een bestuursverbod controleren?

Bestuursverbod. Soms mag iemand tijdelijk geen bestuursmandaat opnemen als extra straf bij een veroordeling voor bv. valsheid in geschrifte. Wilt u zo iemand toch tot bestuurder benoemen, dan zal de griffie het publicatieformulier daarvan weigeren. Controleer het zelf! Sinds 20 oktober 2023 kunt u zelf in het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) controleren of iemand een bestuursverbod heeft. U doet dat via Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 20.11.2023

Wat als de statuten van uw vennootschap niet meer op tijd aangepast raken aan het hervormde vennootschapsrecht?

Uw vennootschap moet voor 1 januari 2024 haar statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u of uw notaris dat niet meer rond krijgt voor het jaareinde?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - ONTSLAG EN BENOEMING - 23.10.2023

Eind 2023 nog een bestuurder benoemen?

Kan dat nog? Ja, er is immers nergens voorgeschreven wanneer een bestuurder precies benoemd kan of moet worden. U moet dus niet noodzakelijkerwijze wachten met die benoeming tot bv. de jaarvergadering in het voorjaar van 2024. U moet voor de benoeming wel een bijzondere algemene vergadering houden, maar in kleine vennootschappen is dat eigenlijk een formaliteit, die uw boekhouder voor u kan regelen. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - FORMALITEITEN - 26.09.2023

Uw vennootschap in de bijlagen van het Staatsblad...

Vennootschappen moeten een uittreksel uit de oprichtingsakte, statutenwijzigingen alsook de benoemingen en ontslagen van bestuurders en zaakvoerders publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hoe zit dat concreet?
Lees meer

RECHT - 26.09.2023

Bij welke rechtbank moet u precies zijn?

Welke criteria? Bij welke rechtbank u moet zijn, is afhankelijk van drie criteria. Het eerste criterium is de juridische materie. Zo moet u bv. voor fiscale zaken naar de rechtbank van eerste aanleg en voor vennootschapsrechtelijke kwesties naar de ondernemingsrechtbank. Het tweede criterium is de aanleg, nl. eerste aanleg of beroep. Ten derde is de bevoegdheid van rechtbanken territoriaal beperkt. Enkel het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof zijn voor heel België bevoegd. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST - 25.09.2023

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst nuttig is

Een collega vertelde u dat hij en zijn medeaandeelhouders binnen hun vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld hebben. Is dat iets wat in uw vennootschap ook nuttig kan zijn? Wat kunt u daar dan zoal in opnemen?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 20.11.2023

Wat als de statuten van uw vennootschap niet meer op tijd aangepast raken aan het hervormde vennootschapsrecht?

Uw vennootschap moet voor 1 januari 2024 haar statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u of uw notaris dat niet meer rond krijgt voor het jaareinde?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST - 25.09.2023

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst nuttig is

Een collega vertelde u dat hij en zijn medeaandeelhouders binnen hun vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld hebben. Is dat iets wat in uw vennootschap ook nuttig kan zijn? Wat kunt u daar dan zoal in opnemen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - ONTSLAG EN BENOEMING - 23.10.2023

Eind 2023 nog een bestuurder benoemen?

Kan dat nog? Ja, er is immers nergens voorgeschreven wanneer een bestuurder precies benoemd kan of moet worden. U moet dus niet noodzakelijkerwijze wachten met die benoeming tot bv. de jaarvergadering in het voorjaar van 2024. U moet voor de benoeming wel een bijzondere algemene vergadering houden, maar in kleine vennootschappen is dat eigenlijk een formaliteit, die uw boekhouder voor u kan regelen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app