Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP - 27.03.2020

Kan de fiscus het bestaan van een (management)vennootschap negeren?

Bedrijfsleiders en financieel managers leveren hun prestaties vaak via een managementvennootschap. Kan de fiscus het bestaan van een (management)vennootschap negeren en de inkomsten van die vennootschap bij de zaakvoerder belasten? Wanneer kan de fiscus de juridische realiteit toch aan de kant schuiven? Wanneer is er effectief sprake van simulatie of van fiscaal misbruik? Wat zei het Hof van Cassatie onlangs daarover in een specifiek dossier?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

Bent u ook secretaris van de algemene vergadering?

Misschien treedt u ook op als secretaris van de algemene vergadering (AV). Welke regels moeten dan vóór, tijdens en na die vergadering gerespecteerd worden? Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Mag een lastige aandeelhouder vóór de vergadering uw boekhouding komen nakijken? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren om op zijn vragen te antwoorden?
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 27.02.2020

Uw aansprakelijkheid als bestuurder in een internationale groep onder het nieuwe WVV

Het faillissement van Thomas Cook bracht de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders van een Belgische dochtervennootschap opnieuw onder de aandacht. Waarop moet u letten als u als financieel manager bestuurder bent van een Belgische vennootschap binnen een (internationale) groep? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op uw aansprakelijkheid?
Lees meer

PUBLICATIEKOSTEN - 26.02.2020

Kostprijs publicatie in het Staatsblad?

Publicatiekosten. Wanneer u een vennootschap opricht, de statuten van een vennootschap wijzigt of bestuurders benoemt of ontslaat, moet u dat openbaar maken door een neerlegging van de akten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Voor dat laatste moet een jaarlijks geïndexeerde vergoeding betaald worden. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BENOEMING - 26.02.2020

Welke AV benoemt de nieuwe bestuurder?

Nieuwe bestuurder benoemen. U zou in uw BV een extra bestuurder willen benoemen. Dit moet gebeuren door een algemene vergadering (AV). Dat kan de jaarvergadering zijn, die u sowieso binnenkort weer moet houden, of een zgn. bijzondere AV, enkel voor de benoeming. Tip.  Een buitengewone AV voor een notaris is niet nodig, tenzij u een zgn. statutaire bestuurder wilt aanstellen. ...
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 20.02.2020

Nieuw vennootschapsrecht: dwingende bepalingen nu van toepassing

Het nieuwe WVV is in werking getreden op 1 mei 2019, met een ruime overgangsperiode voor de op dat ogenblik reeds bestaande (‘oude’) vennootschappen. Sedert 1 januari 2020 zijn evenwel de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op die (bestaande) vennootschappen.Welke bepalingen zijn van dwingend recht? Wat indien uw statuten in strijd zijn met een of meer van die bepalingen? Wat is de sanctie op de overtreding van de dwingende bepalingen?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 14.01.2020

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers.Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 03.02.2020

Dwingende bepalingen WVV van toepassing

Sedert 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op de (bestaande) vennootschappen. Welke bepalingen zijn van dwingend recht?
Lees meer

Cookiebeleid