Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

BESTUURDER - 18.06.2021

Bent u misschien (nog) ergens bestuurder zonder dat u het weet?

Het gebeurt weleens dat iemand bestuurder is in een vennootschap zonder dat hij of zij dat weet. Bedrijfsleiders die gedurende hun carrière in heel wat vennootschappen actief geweest zijn, verliezen soms het overzicht. Identiteitsfraude komt ook steeds vaker voor. Hoe kunt u nagaan waar u bestuurder bent en verifiëren of uw identiteit niet misbruikt wordt om, zonder dat u van iets weet, bestuurshandelingen te stellen? Wat kunt u hiertegen ondernemen? En wat zijn alweer de regels inzake de benoeming en het ontslag van bestuurders?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING - 14.06.2021

De toelichting bij de jaarrekening: niet zomaar bladvulling!

De toelichting maakt deel uit van de neer te leggen jaarrekening, maar nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat externe partijen alleen maar naar de jaarrekening zelf kijken. Klopt dat wel? Wat kunt u afleiden uit die toelichting en is er voor 2020 een speciaal aandachtspunt?
Lees meer

CONFLICTSITUATIES - 01.06.2021

Wat als een bestuurder het te bont maakt?

Het verhaal achter Let’s Go Urban , ongeacht of de beschuldigingen kloppen of niet, vormt een prima gelegenheid om even te bekijken welke actiemiddelen u kunt voorstellen, als een medebestuurder of aandeelhouder uw advies vraagt wanneer één of meerdere bestuurders buiten de lijntjes kleuren. Bestaan er dan meer actiemogelijkheden dan alleen het ontslag van de betrokken bestuurder?
Lees meer

STATUTEN - 20.05.2021

Uw statuten aanpassen: kiezen voor een BV of toch voor een NV?

Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd bepaald dat vennootschappen hun statuten aan het WVV moeten aanpassen tegen uiterlijk 31 december 2023. U doet er goed aan om hierover tijdig te beginnen na te denken. Wanneer is het nuttig om uw bestaande NV om te vormen tot een BV, of omgekeerd? Wat zijn de voor- en nadelen van een NV dan wel van een BV? Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? Welke procedure geldt voor de omzetting?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 20.05.2021

Overlijden van een medeaandeelhouder: maak vooraf goede afspraken

Het plots wegvallen van een medeaandeelhouder kan aanleiding geven tot praktische en financiële onzekerheden. Enerzijds wilt u als aandeelhouder bij het wegvallen van uw medeaandeelhouder zelf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Anderzijds wilt u graag dat uw erfgenamen bij uw overlijden niet met lege handen achterblijven. Bovendien moet de vennootschap zelf operationeel en financieel gezond kunnen blijven. Hoe kunt u een dergelijk evenwicht realiseren? Kunt u terugvallen op de wettelijke bepalingen hieromtrent? En waarop moet u letten als u afspraken maakt?
Lees meer

BESTUUR - 20.05.2021

Wat als uw medebestuurder het te bont maakt?

Het verhaal achter Let’s Go Urban , ongeacht of de beschuldigingen kloppen of niet, vormt een prima gelegenheid om even te bekijken over welke middelen u als medebestuurder of aandeelhouder beschikt wanneer een of meerdere bestuurders buiten de lijntjes kleuren. Heeft u dan meer actiemogelijkheden dan alleen het ontslag van de betrokken bestuurder?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

STATUTEN - 20.05.2021

Uw statuten aanpassen: kiezen voor een BV of toch voor een NV?

Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd bepaald dat vennootschappen hun statuten aan het WVV moeten aanpassen tegen uiterlijk 31 december 2023. U doet er goed aan om hierover tijdig te beginnen na te denken. Wanneer is het nuttig om uw bestaande NV om te vormen tot een BV, of omgekeerd? Wat zijn de voor- en nadelen van een NV dan wel van een BV? Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? Welke procedure geldt voor de omzetting?
Lees meer

BESTUUR - 16.04.2021

Volstaat een zorgvolmacht voor ondernemers wel altijd?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning. De zorgvolmacht is immers onmisbaar als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid, zowel voor dagelijkse handelingen als voor een successieplanning. Kan de zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder/zaakvoerder van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan hij zomaar uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer