Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDELEN - 26.06.2020

Hervorming vennootschapsrecht: sanctie eenhoofdigheid afgeschaft?

Onder het vroegere Wetboek van Vennootschappen moest een naamloze vennootschap door minstens twee oprichters opgericht worden. Is dat nog steeds zo onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat sinds 1 mei 2019 in werking getreden is? Werden ook andere regels inzake eenhoofdigheid gewijzigd? Kan eenzelfde persoon voortaan enige vennoot zijn van meerdere BV’s?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - 26.06.2020

Geschillenregeling aandeelhouders 2.0: de vlag dekt nu een veel bredere lading...

Als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of hun belangen schaadt of dreigt te schaden, dan kunnen zij een beroep doen op de geschillenregeling. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geeft aan die regeling een ruimer toepassingsgebied.Welke andere geschillen dan de loutere overdracht van aandelen kunnen nu in die procedure betrokken worden? Kunnen vruchtgebruikers voortaan ook een vordering tot uittreding of tot uitsluiting stellen? Sinds wanneer zijn de nieuwe regels in werking getreden?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AANSPRAKELIJKHEID - 16.06.2020

Persoonlijk aansprakelijk voor niet-betaalde btw of bv?

Betaalt uw vennootschap haar schulden inzake btw of bedrijfsvoorheffing (bv) niet, zonder dat ze daarvoor van de fiscus uitstel gekregen heeft, dan loopt u als bestuurder het risico om daarvoor privé op te draaien. Hoe zit dat nu ook weer?
Lees meer

JURIDISCH - 16.06.2020

Corona en de KBO...

Wijziging inschrijving KBO. Bij de inschrijving van uw vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) moest u o.a. haar activiteiten opgeven. Als die activiteiten later wijzigen, moet ook u de inschrijving wijzigen. U moet daarvoor dus naar een ondernemingsloket, dat daarvoor € 89,50 aanrekent. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - CORONAMAATREGEL - 16.06.2020

Hoe zit dat met uw vennootschapsbijdrage?

Vennootschapsbijdrage. Dat is, zoals u weet, een jaarlijkse bijdrage die uw vennootschap moet betalen. In principe gaat dat over een bedrag van € 347,50, maar als het balanstotaal van uw vennootschap voor boekjaar 2018 meer dan € 702.954,47 was, moet ze dit jaar € 868 betalen. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARVERGADERING - 03.06.2020

Hoe uw jaarvergadering organiseren in coronatijden?

De jaarvergadering van uw vennootschap over boekjaar 2019 moet eerstdaags gehouden worden, maar is dat in deze coronatijden wel haalbaar? Welke maatregelen zijn er ter zake genomen en waarmee moet u rekening houden?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

ALGEMENE VERGADERING - 10.04.2020

Algemene vergadering: wat verandert er door de hervorming van het vennootschapsrecht?

Welke wijzigingen voerde het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) door met betrekking tot de algemene vergadering (AV) in de BV en in de niet-genoteerde NV? Waarmee moet u rekening houden wanneer u de bepalingen omtrent de AV in uw statuten nog moet aanpassen aan het nieuwe WVV? In een BV kunt u voortaan aan de aandelen ook verschillende rechten toekennen. Welke gevolgen heeft dat op de AV?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 10.04.2020

Vaste vertegenwoordiger van een bestuurder- rechtspersoon: nieuwe regels?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft de figuur van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder behouden. Meer nog, het toepassingsgebied ervan wordt uitgebreid. Wat verandert er? Kunt u nog steeds in eigen naam én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder in hetzelfde orgaan zetelen? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? En wat onderneemt u het best indien u in strijd met deze nieuwe regels al beslissingen genomen heeft?
Lees meer

ALGEMENE VERGADERING - 05.05.2020

Algemene vergadering: wat verandert er door de hervorming van het vennootschapsrecht?

Welke wijzigingen voerde het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) door met betrekking tot de algemene vergadering (AV) in de BV en in de niet-genoteerde NV? Waarmee moet u rekening houden wanneer u de bepalingen omtrent de AV in uw statuten nog moet aanpassen aan het nieuwe WVV? In een BV kunt u voortaan aan de aandelen ook verschillende rechten toekennen. Welke gevolgen heeft dat op de AV?
Lees meer

Cookiebeleid