Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 16.04.2021

Betaal backservicepremies niet te laat!

Heeft uw vennootschap een groepsverzekering/IPT voor u afgesloten, dan kan ze soms een zgn. backservicepremie betalen. Die premie is in principe aftrekbaar, maar u moet wel opletten met de timing! Hoezo?
Lees meer

IPT - 18.03.2021

IPT: de 80%-regel in tijden van COVID-19

Bedrijfsleiders bouwen doorgaans een aanvullend pensioen op tijdens hun actieve beroepsloopbaan. De wetgever voorziet daarvoor in een aantrekkelijk fiscaal kader. De premies die betaald worden voor een aanvullend pensioen zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De COVID-19-pandemie kan een impact hebben op de toepassingsvoorwaarden van de fiscale gunstregeling voor aanvullende pensioenen. De Administratie heeft bij circulaire enige duiding gebracht en neemt hierbij een soepele houding in, zonder de grenzen van de wet te overschrijden.
Lees meer

IPT - 02.03.2021

IPT-bedrijfsleiders: de 80%-regel in tijden van COVID-19

Bedrijfsleiders bouwen doorgaans een aanvullend pensioen op tijdens hun actieve beroepsloopbaan. De wetgever erkent het belang van een dergelijk aanvullend pensioen en voorziet dan ook in een fiscaal aantrekkelijk kader voor de opbouw hiervan. Mits de voorwaarden daartoe voldaan zijn, zijn premies die betaald worden voor een aanvullend pensioen – net als een gewone bezoldiging – fiscaal aftrekbaar. De COVID-19-pandemie kan een impact hebben op de toepassingsvoorwaarden van de fiscale gunstregeling voor aanvullende pensioenen. De Administratie heeft bij circulaire enige duiding gebracht en neemt hierbij een soepele houding in, zonder de grenzen van de wet te overschrijden.
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - VERZEKERINGEN - 25.02.2021

Wat als de schuldsaldoverzekeraar de kanker niet vergeet?

Een kandidaat-verzekeringnemer uitsluiten van een schuldsaldoverzekering omdat hij lang geleden kanker had, mag zomaar niet, noch mag de verzekeraar de premie daarvoor verhogen. Als dat toch gebeurt, kan men dit aankaarten bij het Opvolgingsbureau (voor de tarifering). Hoe werkt dat en kan dat helpen?
Lees meer

ECHTSCHEIDING - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 25.02.2021

Tips voor het delen van de groepsverzekering met uw ex

Als u een extralegaal pensioen (groepsverzekering, VAPZ, ...) heeft, moet u dat in geval van een echtscheiding soms delen met uw ex-partner (afhankelijk van o.a. het huwelijksstelsel). Kunt u dan beter onderling bepalen hoe er zal gedeeld worden, en hoe gebeurt de verdeling wanneer u het niet eens zou raken?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 18.02.2021

Administratieve tolerantie voor aftrek IPT-premie 2020

Premies die een vennootschap voor haar bedrijfsleider stort in een IPT of groepsverzekering zijn fiscaal aftrekbaar onder voorwaarden. Door de coronapandemie bestaat de kans dat deze voorwaarden in 2020 niet vervuld werden. Een recente circulaire voorziet in enige tolerantie.
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - VAPZ - 09.02.2021

Nieuwe taks op effectenrekeningen en uw pensioenspaarpot

Is de nieuwe taks op effectenrekeningen (TER 2.0) ook van toepassing op uw pensioenspaarpot opgebouwd via uw IPT (groepsverzekering) en individueel pensioensparen? En hoe zit dat met die ‘bevroren’ belastingverminderingen?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.01.2021

Vanaf wanneer kunt u uw IPT opnemen tegen 10%?

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal ‘maar’ tegen 10% belast zou worden, moet u in principe tot uw wettelijke pensioenleeftijd actief blijven. Wat is uw wettelijke pensioenleeftijd? En wat is ‘actief blijven’ volgens de fiscus?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.01.2021

Uitbollen om IPT (groepsverzekering) tegen 10% op te nemen?

Een abonnee kan met vervroegd pensioen op 63. Probleem is dat zijn IPT-kapitaal dan uitgekeerd wordt tegen 16,5%. Wacht hij echter tot zijn 65 om met pensioen te gaan, dan is dat slechts tegen 10% maar ontvangt hij tot dan nog geen wettelijk pensioen en moet hij sociale bijdragen blijven betalen. Wat is nu het voordeligst?
Lees meer