Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - PENSIOENVOORZIENING - 02.05.2024

Uw interne pensioenvoorziening in een IPT storten?

Heeft u in uw vennootschap nog een interne pensioenvoorziening staan, dan kunt u die ‘externaliseren’. Waarom zou u dat doen? En hoe zit het dan met de 80%‑regel voor aanvullende pensioenen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 02.04.2024

Een loonsverhoging uit uw BV voor meer (extralegaal) pensioen: gevaarlijk of toch mogelijk?

Om de aftrekbaarheid van extralegaal pensioen te beoordelen, hanteert de fiscus de zgn. 80%-regel. Die regel beperkt uw totaal pensioenbedrag in functie van uw laatste ‘normale brutojaarbezoldiging’. Dan verhoogt u in dat betrokken jaar toch vlug uw loon en klaar is Kees, … of toch niet? Een vonnis van 2023 licht toe…
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 12.03.2024

RIZIV- en solidariteitsbijdrage op VAPZ?

Groepsverzekering/IPT. Wordt het kapitaal van uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging uitgekeerd, dan is er niet alleen personenbelasting van 10% tot 20% verschuldigd. U moet bovendien een RIZIV-bijdrage van 3,55% betalen en – op kapitalen boven € 2.478,95 – een zgn. solidariteitsbijdrage van 1% of 2%. ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - 27.02.2024

Verzekering overlijden: via uw IPT of toch beter privé?

Bij een vroegtijdig overlijden zal met het wegvallen van de partner het gezin meestal een deel van de inkomsten verliezen, maar het uitgavenpatroon wijzigt in veel beperktere mate. Dat verlies aan inkomen wordt slechts in bepaalde gevallen ten dele door de overheid gecompenseerd in de vorm van een overlevingspensioen of overgangsuitkering. Een verzekering tegen vroegtijdig overlijden kan een oplossing bieden. Sluit u die verzekering het best privé af? Of toch via uw vennootschap?
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 18.01.2024

In 2024 fiscaalvriendelijk een pensioenspaarpot opbouwen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is meestal onvoldoende om uw levensstandaard te behouden. Hoe kunt u op een fiscaalvriendelijke manier wat extra opbouwen? En welk pensioenproduct is fiscaal gezien het interessantste?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 10.01.2024

Wat is een normaal loon voor uw aanvullend pensioen?

De premies van een groepsverzekering (GV) of individuele pensioentoezegging (IPT) voor u, zijn voor uw vennootschap in principe aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Die grens wordt berekend op uw loon, voor zover dat ‘normaal’ is. Waarom staat die voorwaarde in de wet en wat wordt ermee bedoeld?
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 12.03.2024

RIZIV- en solidariteitsbijdrage op VAPZ?

Groepsverzekering/IPT. Wordt het kapitaal van uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging uitgekeerd, dan is er niet alleen personenbelasting van 10% tot 20% verschuldigd. U moet bovendien een RIZIV-bijdrage van 3,55% betalen en – op kapitalen boven € 2.478,95 – een zgn. solidariteitsbijdrage van 1% of 2%. ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - 27.02.2024

Verzekering overlijden: via uw IPT of toch beter privé?

Bij een vroegtijdig overlijden zal met het wegvallen van de partner het gezin meestal een deel van de inkomsten verliezen, maar het uitgavenpatroon wijzigt in veel beperktere mate. Dat verlies aan inkomen wordt slechts in bepaalde gevallen ten dele door de overheid gecompenseerd in de vorm van een overlevingspensioen of overgangsuitkering. Een verzekering tegen vroegtijdig overlijden kan een oplossing bieden. Sluit u die verzekering het best privé af? Of toch via uw vennootschap?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 02.04.2024

Een loonsverhoging uit uw BV voor meer (extralegaal) pensioen: gevaarlijk of toch mogelijk?

Om de aftrekbaarheid van extralegaal pensioen te beoordelen, hanteert de fiscus de zgn. 80%-regel. Die regel beperkt uw totaal pensioenbedrag in functie van uw laatste ‘normale brutojaarbezoldiging’. Dan verhoogt u in dat betrokken jaar toch vlug uw loon en klaar is Kees, … of toch niet? Een vonnis van 2023 licht toe…
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app