Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 10.01.2023

Premies schuldsaldoverzekering als beroepskosten?

Een kiné (zonder venootschap) bracht premies van een schuldsaldoverzekering als beroepskosten in. De controleur personenbelasting weigerde de aftrek, omdat voor zulke premies enkel een belastingvermindering mogelijk zou zijn. Wat zei de rechter hierover?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 12.12.2022

Staat er nog een interne individuele pensioentoezegging op uw balans?

Een bedrijfsleider die tot 65 jaar was blijven werken, werd met een onaangename verrassing geconfronteerd. Op de uitkering van zijn pensioenkapitaal uit een intern IPT (i-IPT) moest hij geen 10% maar 16,5% belastingen betalen? Hoe komt dat? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n i-IPT? Wat onderneemt u het best als ook u nog zo’n i-IPT op de balans van uw vennootschap heeft staan?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 23.11.2022

Groepsverzekering/IPT-excedent: check de voorafbetalingen!

Mogelijkerwijs heeft ook uw BV te veel pensioenpremies betaald in 2021-2022. Op zich is dat geen probleem want het premie-overschot mag u overdragen naar 2023 als voorschot voor de premies van dat jaar. U checkt dan echter wel het best hoe het dan zit met haar voorafbetalingen voor boekjaar 2022. Hoe zit dat juist?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 23.11.2022

Fiscaal voordeel voor meerdere pensioenovereenkomsten?

Pensioensparen. Als u aan pensioensparen doet, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% of 25% van de betalingen. Voor deze belastingvermindering komt wel maar één contract in aanmerking (art. 145/8, lid 4 WIB 92) . Groepsverzekering/IPT. Voor de aftrek door uw vennootschap van de premies van een groepsverzekering/IPT, is het geen voorwaarde dat er maar één overeenkomst is. Vereist is enkel dat de premies van de overeenkomsten opgeteld de zgn. 80%-grens niet overschrijden. ...
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer

IPT - 17.10.2022

Beperking aftrek bijdragen voor IPT of groepsverzekering: nu toch tolerantie?

De stortingen voor uw IPT of groepsverzekering zijn binnen uw vennootschap slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de 80%-regel. Naar aanleiding van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt, waardoor zelfstandigen sinds 2021 iets meer wettelijk pensioen opbouwen, had de fiscus de berekening van die 80%-regel herzien waardoor u plots (veel) minder extralegaal pensioen kon opbouwen. In een recente circulaire werd nu toch een beperkte tolerantie voorzien voor de in 2021 en 2022 te veel betaalde premies.
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 23.11.2022

Groepsverzekering/IPT-excedent: check de voorafbetalingen!

Mogelijkerwijs heeft ook uw BV te veel pensioenpremies betaald in 2021-2022. Op zich is dat geen probleem want het premie-overschot mag u overdragen naar 2023 als voorschot voor de premies van dat jaar. U checkt dan echter wel het best hoe het dan zit met haar voorafbetalingen voor boekjaar 2022. Hoe zit dat juist?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 23.11.2022

Fiscaal voordeel voor meerdere pensioenovereenkomsten?

Pensioensparen. Als u aan pensioensparen doet, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% of 25% van de betalingen. Voor deze belastingvermindering komt wel maar één contract in aanmerking (art. 145/8, lid 4 WIB 92) . Groepsverzekering/IPT. Voor de aftrek door uw vennootschap van de premies van een groepsverzekering/IPT, is het geen voorwaarde dat er maar één overeenkomst is. Vereist is enkel dat de premies van de overeenkomsten opgeteld de zgn. 80%-grens niet overschrijden. ...
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app