Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 26.06.2020

Bedrijfspensioenkapitaal vervroegd opnemen: wanneer mogelijk en wanneer zinvol?

Wellicht krijgt ook u af en toe van uw collega’s of van de bedrijfsleider de vraag op welke leeftijd zij hun bedrijfspensioenverzekering kunnen opnemen? Wanneer is een opname vóór de leeftijd van 65 toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel zinvol, voor wie het geld bv. wil investeren in vastgoed? Wat zijn dan de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van het contract dan meestal een betere strategie?
Lees meer

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING - 15.06.2020

Uw pensioenfiche ontvangen?

De verzekeraar is wettelijk verplicht om de aangesloten verzekerden van een groepsverzekering of IPT op regelmatige basis een overzicht van hun polis te bezorgen. Iedere verzekeraar gebruikt daarvoor een eigen document, met soms uiteenlopende begrippen en omschrijvingen. Hoe begrijpt u uw pensioenfiche correct? Hoe schat u zo correct mogelijk in op welke uitkering u uiteindelijk recht zal hebben? Wat is daarbij het verschil tussen de reserve, de verworven prestatie en het verzekerde kapitaal?
Lees meer

CORONACRISIS - 15.06.2020

Uw vennootschap financiële ademruimte geven door uw loon te verminderen?

Wanneer uw vennootschap wegens de coronacrisis in liquiditeitsproblemen dreigt te komen, terwijl u privé nog een buffer heeft, kunt u haar eventueel financieel bijstaan door tijdelijk uw loon te verminderen. Hoe pakt u dat het best aan en welke fiscale consequenties heeft dit voor uw vennootschap en voor u privé?
Lees meer

PENSIOEN - 28.05.2020

Uw pensioenfiche ontvangen?

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om de aangeslotenen van een groepsverzekering of IPT op regelmatige basis een overzicht van hun polis te bezorgen. Iedere verzekeraar gebruikt daarvoor echter een eigen document met soms uiteenlopende begrippen en omschrijvingen. Hoe begrijpt u uw pensioenfiche correct? Welke uitkering mag u op het moment van uw pensioen verwachten?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 20.05.2020

Uitstel van sociale bijdragen en de link met uw VAPZ

Wegens de coronacrisis heeft ook u misschien een uitstel van betaling gevraagd voor de sociale bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2020. Als u naast uw groepsverzekering echter ook nog een VAPZ heeft, dan kan dat betalingsuitstel van uw sociale bijdragen wel gevolgen hebben voor uw VAPZ. Hoezo?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Sociale bijdragen pas in 2021 betalen: (g)een goed idee?

Wie als zelfstandige door de coronacrisis financiële moeilijkheden heeft, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Die moet u dan betalen tegen resp. 31 maart en 30 juni 2021. Een goed idee?
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

CORONACRISIS - 15.06.2020

Uw vennootschap financiële ademruimte geven door uw loon te verminderen?

Wanneer uw vennootschap wegens de coronacrisis in liquiditeitsproblemen dreigt te komen, terwijl u privé nog een buffer heeft, kunt u haar eventueel financieel bijstaan door tijdelijk uw loon te verminderen. Hoe pakt u dat het best aan en welke fiscale consequenties heeft dit voor uw vennootschap en voor u privé?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 10.04.2020

Uw loon tijdelijk wat laten zakken?

Door de coronacrisis komt er momenteel minder geld binnen in uw vennootschap. Om liquiditeitsproblemen te vermijden, overweegt u om tijdelijk uw loon te verminderen. Hoe doet u dat het best en wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 28.04.2020

Uw groepsverzekering/IPT in tijden van corona

Door de coronacrisis verwacht u een lagere omzet. Als u nu niet ingrijpt, bekomt u vermoedelijk liquiditeitsproblemen en slechte bedrijfsresultaten. Om de schade te beperken, denkt u eraan om dit jaar wat minder loon of te nemen en/of geen IPT-premie te betalen. Waar moet u dan allemaal op letten?
Lees meer

Cookiebeleid