Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 06.12.2023

Minder of geen loon opnemen in december?

U heeft u in 2023 elke maand een vast bedrag als loon uit uw vennootschap gehaald. Omdat u daar toch wel zwaar op belast wordt, wilt u in december minder of zelfs geen loon opnemen. Wat moet u dan eerst checken?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 06.12.2023

Link tussen VAPZ en sociale bijdragen?

Aftrekbare VAPZ-premies. Heeft u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar van uw loon. In 2023 zijn die grenzen 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2020, met een maximum van € 3.859,40 voor de premies van een gewone VAPZ, en 9,40% van dat inkomen met een maximum van € 4.440,43 voor een sociaal VAPZ. ...
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 21.11.2023

Groepsverzekering of IPT: wat is een normaal loon voor de 80%-grens?

Zo er in uw vennootschap een groepsverzekering of IPT voor u loopt, zijn de premies daarvan aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Die grens wordt berekend op uw brutojaarloon van het jaar waarin de premies in aftrek gebracht worden, maar dat loon moet wel ‘normaal’ zijn. Wat wordt daarmee bedoeld?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 07.11.2023

Gunsttarief extralegaal pensioen: wat met de ‘uitbolperiode’ van drie jaar?

Opdat uw extralegaal pensioen gunstig belast wordt, moet u tot uw 65ste actief blijven, al gedoogt de fiscus een ‘uitbolperiode’ van maximaal drie jaar. Hoe zit dat en wat zegt een circulaire van 4 oktober 2023 daarover?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 26.09.2023

Stoppen met werken vóór uw 65ste?

Uit een recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen vóór hun 65ste met pensioen gaat. Als u dat ook overweegt, hoe zit het dan met uw bedrijfspensioen (groepsverzekering/IPT, VAPZ) en uw huidige voordelen alle aard?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 12.09.2023

Pensioen op 65? Uw recht op 10% belasting op uw IPT wordt niet automatisch toegepast

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT belast?De tarieven variëren van 20% tot 10%. Om op uw 65ste het tarief van 10% te genieten, moet u beroepsmatig actief blijven. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief gebleven? Wordt het tarief van 10% dan automatisch door de verzekeringsmaatschappij toegepast? Hoe bewijst u dan dat u recht heeft op de verminderde aanslagvoet van 10%?Binnen welke termijn moet de verzekeraar dan tot uitkering overgaan?
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 26.09.2023

Stoppen met werken vóór uw 65ste?

Uit een recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen vóór hun 65ste met pensioen gaat. Als u dat ook overweegt, hoe zit het dan met uw bedrijfspensioen (groepsverzekering/IPT, VAPZ) en uw huidige voordelen alle aard?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 07.11.2023

Gunsttarief extralegaal pensioen: wat met de ‘uitbolperiode’ van drie jaar?

Opdat uw extralegaal pensioen gunstig belast wordt, moet u tot uw 65ste actief blijven, al gedoogt de fiscus een ‘uitbolperiode’ van maximaal drie jaar. Hoe zit dat en wat zegt een circulaire van 4 oktober 2023 daarover?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 12.09.2023

Pensioen op 65? Uw recht op 10% belasting op uw IPT wordt niet automatisch toegepast

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT belast?De tarieven variëren van 20% tot 10%. Om op uw 65ste het tarief van 10% te genieten, moet u beroepsmatig actief blijven. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief gebleven? Wordt het tarief van 10% dan automatisch door de verzekeringsmaatschappij toegepast? Hoe bewijst u dan dat u recht heeft op de verminderde aanslagvoet van 10%?Binnen welke termijn moet de verzekeraar dan tot uitkering overgaan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app