Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOENOPBOUW - GROEPSVERZEKERING/IPT - 27.09.2022

Groepsverzekering/IPT: tolerantie overschrijding 80%-grens!

Sinds 2021 bouwt u als bedrijfsleider hogere wettelijke pensioenrechten op. Goed nieuws, al betekent dat wel dat uw BV ook minder pensioenpremies kan aftrekken. Heeft uw BV daardoor te veel premies gestort in 2021-2022, dan mag u die van de fiscus onder bepaalde voorwaarden toch aftrekken. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 27.09.2022

Meer wettelijk pensioen, dus minder extralegaal pensioen?

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige wordt sinds 2021 zoals dat van werknemers berekend waardoor u op termijn een hoger wettelijk pensioen krijgt. Leuk nieuws maar er is daar toch ook een keerzijde aan voor wie een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging opbouwt via zijn vennootschap! Hoe zit dat precies?
Lees meer

IPT - 12.08.2022

Een hoger wettelijk pensioen: gevolgen voor uw IPT of ‘groepsverzekering’

Sinds 2021 is de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen afgeschaft. Krijgt u nu effectief evenveel wettelijk pensioen als een werknemer, zoals de media beweren? Uw wettelijk pensioen speelt ook mee bij de berekening van de premie voor uw aanvullend pensioen (IPT) die uw vennootschap binnen de grenzen van de 80%-regel fiscaal mag aftrekken. Daarenboven heeft de fiscus vanaf 2022 in een recente circulaire (circ. 2022/C/33 van 31.03.2022) de berekening van die 80%-regel gewijzigd. Welke gevolgen heeft dat allemaal samen voor uw IPT?
Lees meer

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 17.06.2022

Hervorming wettelijk pensioen zelfstandigen – impact op de 80%-regel

Bij de berekening van het maximale pensioenkapitaal dat op basis van de 80%-regel fiscaal voordelig opgebouwd kan worden, moet er rekening gehouden worden met een (geraamd) wettelijk pensioen. In een circulaire van 31 maart 2022 verduidelijkt de Belastingadministratie hoe de recente hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen (nl. afschaffing correctiecoëfficiënt) doorwerkt in de 80%-regel.
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 31.05.2022

Minimumrendementsgarantie groepsverzekering: nu tijd voor opvolging

De Wet op de aanvullende pensioenen (WAP) van 2003 legt heel wat spelregels vast inzake de groepsverzekering. Een ervan is de rendementsgarantie. Wat houdt die garantie concreet in? Waarom doet u er goed aan om nu bij de voorbereiding van de fiscale aangifte na te gaan in welke mate de verworven reserves binnen de groepsverzekering afwijken van de minimumreserves?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 10.05.2022

Welke fiscale gevolgen zijn er als u minder loon opneemt?

Door een aantal investeringsplannen zou u de rest van 2022 meer geld in uw vennootschap willen laten door privé minder loon op te nemen. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten en fiscale gevolgen voor u en uw vennootschap?
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

IPT - 12.08.2022

Een hoger wettelijk pensioen: gevolgen voor uw IPT of ‘groepsverzekering’

Sinds 2021 is de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen afgeschaft. Krijgt u nu effectief evenveel wettelijk pensioen als een werknemer, zoals de media beweren? Uw wettelijk pensioen speelt ook mee bij de berekening van de premie voor uw aanvullend pensioen (IPT) die uw vennootschap binnen de grenzen van de 80%-regel fiscaal mag aftrekken. Daarenboven heeft de fiscus vanaf 2022 in een recente circulaire (circ. 2022/C/33 van 31.03.2022) de berekening van die 80%-regel gewijzigd. Welke gevolgen heeft dat allemaal samen voor uw IPT?
Lees meer

PENSIOENOPBOUW - GROEPSVERZEKERING/IPT - 27.09.2022

Groepsverzekering/IPT: tolerantie overschrijding 80%-grens!

Sinds 2021 bouwt u als bedrijfsleider hogere wettelijke pensioenrechten op. Goed nieuws, al betekent dat wel dat uw BV ook minder pensioenpremies kan aftrekken. Heeft uw BV daardoor te veel premies gestort in 2021-2022, dan mag u die van de fiscus onder bepaalde voorwaarden toch aftrekken. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 27.09.2022

Meer wettelijk pensioen, dus minder extralegaal pensioen?

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige wordt sinds 2021 zoals dat van werknemers berekend waardoor u op termijn een hoger wettelijk pensioen krijgt. Leuk nieuws maar er is daar toch ook een keerzijde aan voor wie een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging opbouwt via zijn vennootschap! Hoe zit dat precies?
Lees meer