Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 17.05.2023

80%-regel – premie-excedenten 2021/2022 – administratieve tolerantie kan onbeperkt in de tijd

De stortingen voor uw IPT zijn binnen uw vennootschap aftrekbaar binnen de grenzen van de 80%-regel. Naar aanleiding van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt, waardoor zelfstandigen sinds 2021 iets meer wettelijk pensioen opbouwen, had de fiscus de berekening van die 80%-regel herzien. De fiscus tolereerde echter om de premie-excedenten voor 2021 en 2022 naar 2023 over te dragen. In een circulaire van 16 januari 2023 wordt nu bevestigd dat premie-excedenten voor 2021 en 2022 onbeperkt in de tijd overdraagbaar zijn.
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 17.04.2023

Groepsverzekering of IPT: berekening 80%-regel opnieuw gewijzigd

De stortingen in uw IPT of groepsverzekering zijn voor uw vennootschap slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de 80%-regel. Naar aanleiding van de gelijkschakeling van de berekening van het wettelijk pensioen van zelfstandigen met dat van werknemers, had de fiscus de berekening van die 80%-regel herzien waardoor u plots (veel) minder extralegaal pensioen kon opbouwen. Nadat er eerder al in een circulaire een beperkte tolerantie voorzien werd voor de in 2021 en 2022 te veel betaalde premies, heeft de fiscus nu ook zijn standpunt over de berekening voor 2021 aangepast.
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 14.04.2023

Uw interne pensioenvoorziening wel of niet externaliseren?

Heeft u in uw vennootschap nog een interne pensioenvoorziening staan, dan kunt u die ‘externaliseren’. Waarom zou u dat doen? En hoe zit het dan met de 80%-regel voor aanvullende pensioenen?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 30.03.2023

Staat er nog een intern IPT op uw balans?

Een bedrijfsleider die tot 65 jaar was blijven werken, werd met een onaangename verrassing geconfronteerd. Op de uitkering van zijn pensioenkapitaal uit een intern IPT (i-IPT) moest hij geen 10%, maar 16,5% belastingen betalen. Hoe komt dat? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n i-IPT? Wat onderneemt u het best als ook u nog zo’n i-IPT op de balans heeft staan?
Lees meer

LOON - 29.03.2023

Het belang van een maandelijks loon voor uw groepsverzekering/IPT

Betaalt uw BV premies van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT), dan is het belangrijk dat u ten minste maandelijks loon opneemt. Wat kunnen de gevolgen zijn als u dat niet doet?
Lees meer

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 22.03.2023

Welk loon bepaalt uw maximaal aftrekbare IPT-premie?

Een vennootschap neemt premies van een individuele pensioentoezegging (IPT) in kosten. De fiscus weigert de aftrek van het grootste deel omdat de 80%-grens overschreden zou zijn. Volgens de vennootschap interpreteert de fiscus het begrip ‘normale brutojaarbezoldiging’ voor de 80%-grens verkeerd. Wie kreeg gelijk?
Lees meer
Vennootschap - Extralegaal pensioen & IPT

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - IPT - 17.03.2023

Uw IPT in kapitaal of in periodieke rente laten uitbetalen?

Een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) heeft, zoals u weet, heel wat voordelen. Maar wat zijn de mogelijkheden bij uitkering? En hoe wordt u dan belast?
Lees meer

TWEEDE PIJLER - 17.04.2023

Groepsverzekering of IPT: berekening 80%-regel opnieuw gewijzigd

De stortingen in uw IPT of groepsverzekering zijn voor uw vennootschap slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de 80%-regel. Naar aanleiding van de gelijkschakeling van de berekening van het wettelijk pensioen van zelfstandigen met dat van werknemers, had de fiscus de berekening van die 80%-regel herzien waardoor u plots (veel) minder extralegaal pensioen kon opbouwen. Nadat er eerder al in een circulaire een beperkte tolerantie voorzien werd voor de in 2021 en 2022 te veel betaalde premies, heeft de fiscus nu ook zijn standpunt over de berekening voor 2021 aangepast.
Lees meer

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 22.03.2023

Welk loon bepaalt uw maximaal aftrekbare IPT-premie?

Een vennootschap neemt premies van een individuele pensioentoezegging (IPT) in kosten. De fiscus weigert de aftrek van het grootste deel omdat de 80%-grens overschreden zou zijn. Volgens de vennootschap interpreteert de fiscus het begrip ‘normale brutojaarbezoldiging’ voor de 80%-grens verkeerd. Wie kreeg gelijk?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app