Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN - 06.04.2020

Coronaziek: heeft een bedrijfsleider recht op een uitkering?

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u (door het coronavirus) ziek wordt? En wat indien u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten? Kunt u dan ook een uitkering aanvragen? Hoeveel krijgt u dan? Hoe wordt dat belast? En welke stappen moet u daarvoor ondernemen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 06.04.2020

Loon vergeten in goedgekeurde jaarrekening?

Een vennootschap stelt vast dat ze in de jaarrekening voor boekjaar 2014 vergeten is om het privé belaste loon voor de bedrijfsleider te boeken. Ze dient een verbeterde versie van de jaarrekening in en vraagt een ambtshalve ontheffing, maar die wordt door de fiscus geweigerd. Wat vond de rechter ervan?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - HUUR - 06.04.2020

Ook dit jaar weer iets meer huur vragen!

Verhuren aan uw vennootschap is fiscaal gezien interessant, maar u mag dan niet te veel huur vragen. Hoe zit dat juist?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 06.04.2020

Belast op voordeel alle aard, kosten woning aftrekbaar?

Een vennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar zaakvoerder, die daarvoor een beperkte huur betaalt en zich voor een stuk op een voordeel alle aard (VAA) laat belasten. Zoals intussen gebruikelijk is, weigert de fiscus de aftrek van de kosten van het pand. Volgt de rechter?
Lees meer

PENSIOEN - 02.04.2020

Uw IPT vóór uw 65ste opnemen?

Op welke leeftijd kunt u uw bedrijfspensioenverzekering opnemen? Wanneer is een opname vóór uw 65ste toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel gezien zinvol als u het geld bv. investeert in vastgoed? Wat zijn de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van uw contract dan meestal een betere strategie?
Lees meer

LEVENSVERZEKERING - 02.04.2020

Afkoop: vergeet bijvoeglijke aangifte niet

Sinds 1 januari 2017 (decreet van 23.12.2016) hanteert de Vlaamse decreetgever een nieuw principe voor de erfbelasting op de uitkering van levensverzekeringen. Zolang er geen uitkering is, betaalt u geen erfbelasting, maar wanneer de levensverzekering op vervaldag komt of afgekocht wordt, moet u een bijvoeglijke aangifte indienen. Dat wordt vaak vergeten. De Administratie is echter recentelijk met controles gestart...
Lees meer
Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSVORMEN - BVBA - 14.01.2020

Vennootschapsregels die sinds 01.01.2020 verplicht gelden!

Sinds 01.01.2020 zijn de zgn. dwingende regels van het nieuwe wetboek vennootschapsrecht (WVV) van kracht. Welke van die dwingende regels zijn praktisch van belang voor uw BV(BA)? Wat moet u ter zake doen en wat als u dat niet doet?
Lees meer

Cookiebeleid