Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 26.10.2020

Overbruggingsrecht: wordt u anders belast dan uw collega?

Volgens uw boekhouder wordt het corona-overbruggingsrecht dat u privé gekregen heeft, samen met uw ander beroepsinkomen belast tegen de progressieve tarieven. Volgens uw collega zou dat maar tegen 16,5% zijn. Wie heeft er nu gelijk?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

GEHEIME COMMISSIELONEN - 16.10.2020

Kan een geheim commissieloon tweemaal belast worden?

De aanslag geheime commissielonen is een vlak tarief in de vennootschapsbelasting dat van toepassing is op niet-aangegeven beroepsinkomsten. De interpretatie en toepassing van de wetgeving is geen sinecure. We bespreken een aantal aandachtspunten die nuttig zijn voor de praktijk.
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 16.10.2020

Oude vrijgestelde reserves nu opnemen tegen gunsttarieven!

Heeft uw vennootschap vroeger bepaalde reserves tijdelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting, dan kunt u deze mogelijk tegen gunsttarieven ‘mobiliseren’ in 2020 of 2021. Welke reserves komen hiervoor in aanmerking? Hoe past u dit praktisch toe? Kunt u de gemobiliseerde reserves bovendien gebruiken voor de aanleg van de liquidatiereserve?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 13.10.2020

Enkel maandloon telt voor 80%-grens!

De 80%-regel. Uw groepsverzekeringspremie (of IPT-premie) is voor uw vennootschap maar aftrekbaar als uw totale pensioen, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is dan 80% van uw laatste normale brutojaarloon. Daarmee wordt uw loon bedoeld in het jaar vóór u met pensioen gaat, maar omdat u dat nog niet kent in het jaar van premiebetaling, mag u het loon van dat jaar gebruiken. ...
Lees meer
Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

Cookiebeleid