Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

RESERVES - 18.06.2021

Vrijgestelde reserves nu tijdelijk mobiliseren tegen een gunsttarief

In het belastbare tijdperk gekoppeld aan aanslagjaar 2021 of 2022 kunt u in de vennootschapsbelasting tijdelijk bepaalde belastingvrije reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%, of zelfs 10% als u de opgenomen reserves herinvesteert. Hoe werkt dat precies? Welke reserves komen in aanmerking? Wanneer is het voor u zinvol om van dat gunsttarief gebruik te maken?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 16.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Op 18 mei 2021 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Zo zou vanaf 1 juli 2023 de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagenpark? Met wat moet u rekening houden indien u uw toekomstige wagenpark (deels) fiscaal aftrekbaar wilt houden? En zijn er incentives voor de laadinfrastructuur?
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 14.06.2021

Hoeveel tantième mag u eigenlijk uitkeren?

Een abonnee wilde dat weten. Een abonnee wiens vennootschap over boekjaar 2020 een mooi resultaat behaalde, wilde zichzelf een extraatje uitkeren. Hij zou dat graag doen door zich eerstdaags op de jaarvergadering een tantième te laten toekennen. Beperkingen inzake het bedrag? Ja en neen... U bent in principe vrij om de grootte van het tantième zelf te bepalen. Er is wat dat betreft geen enkele voorwaarde inzake de verhouding tussen het tantième en uw gewone loon van 2020. Of u nu in 2020 veel of weinig loon opgenomen heeft, maakt dus niet uit voor de grootte van het tantième. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 11.06.2021

Uw kind laten rijden met auto van de vennootschap?

U heeft een auto in uw vennootschap die (bijna) afgeschreven is en die uw zoon, die in september op kot gaat, zal gebruiken. Wat zijn dan de fiscale gevolgen als u die auto gewoon in de vennootschap laat zitten? En waar moet u op letten als u hem voor ‘een zacht prijsje’ zou overkopen van uw vennootschap?
Lees meer

TACTIEK & STRATEGIE - AANKOOP FIETS - 11.06.2021

Elektrische fiets privé kopen of via uw vennootschap?

U bent van plan om een elektrische fiets aan te schaffen die u zowel privé als beroepsmatig zal gebruiken. Koopt u die fiets dan beter privé, of laat u dat uw vennootschap doen? Waarvan is die keuze afhankelijk?
Lees meer
Vennootschap - Geld uit uw vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.04.2021

Iedereen straks verplicht een elektrische auto?

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn”, zo staat in het regeerakkoord! De minister van Financiën heeft nu toegelicht hoe hij die doelstelling wil bereiken. Hoe zou de timing eruitzien en wat is het gevolg voor uw huidige auto?
Lees meer

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer