Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDELEN - OVERDRACHT - 16.04.2021

Aandelen privé overnemen of via uw vennootschap?

Er staat een vennootschap te koop waarin u geïnteresseerd bent. U vraagt zich echter af of u fiscaal gezien de aandelen van die vennootschap beter privé overneemt of via een vennootschap die u al heeft. We maken de vergelijking...
Lees meer

MEERWAARDE - 16.04.2021

Verkoop aandelen na uitoefening voorkooprecht: meerwaarde belastbaar?

U las het wellicht ook in de pers: een verschil in visie tussen twee aandeelhouders lag aan de basis van de verkoop van een bekende koekjesfabrikant. Een van hen oefende zijn voorkooprecht uit op de aandelen van de andere aandeelhouder, om vervolgens het volledige familiebedrijf aan een derde te verkopen. De meerwaarde die de belastingplichtige realiseerde op de aandelen die hij kort voordien van zijn broer overgenomen had, werd door de rechtbank als abnormaal beschouwd en moet belast worden als een divers inkomen (rb. Brugge, 09.11.2020, 19/19907/A) .
Lees meer

BESTUUR - 16.04.2021

Volstaat een zorgvolmacht voor ondernemers wel altijd?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning. De zorgvolmacht is immers onmisbaar als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid, zowel voor dagelijkse handelingen als voor een successieplanning. Kan de zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder/zaakvoerder van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan hij zomaar uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer

VERMOGENSPLANNING - 06.04.2021

Overlijden medeaandeelhouder: maak vooraf goede afspraken

Vermogensplanning is gemoedsrust creëren, op familiaal, fiscaal en professioneel vlak. Als u met professionele partners samenwerkt in de vorm van een vennootschap, dan maakt u met hen het best afspraken over doemscenario’s, zoals een overlijden. Hoe pakt u dat aan? Over welke punten kunt u afspraken maken? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?
Lees meer

SCHENKING - 06.04.2021

Als gehuwde alleen schenken?

Kunt u als gehuwde schenken zonder dat uw partner tussenkomt of heeft u zijn toestemming nodig? Maakt uw huwelijksvermogensstelsel daarbij een verschil? Kunt u een woning die uw exclusieve eigendom is zomaar wegschenken? Welke stappen kunt u ondernemen als uw partner zich tegen de voorgenomen schenking verzet? Hoe pakt u de zaken aan als u zich zelf tegen een schenking wilt verzetten? Gelden dezelfde regels als u (wettelijk) samenwoont?
Lees meer

AANDELEN - 30.03.2021

Afspraken tussen aandeelhouders: statuten vs. aandeelhoudersovereenkomst

Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren. Aangezien beide instrumenten een verschillende status en werking hebben, is het belangrijk om voor elke afspraak na te gaan of deze in de aandeelhoudersovereenkomst en/of in de statuten opgenomen moet worden. Volgende overwegingen staan onder meer centraal in deze oefening: de werking van het instrument, de mate van confidentialiteit en de invloed van het nieuwe WVV.
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 15.02.2021

Vennootschap uitzuiveren voor de verkoop: abnormaal?

De zaakvoerder van een BVBA verkoopt zijn aandelen met een meerwaarde, nadat hij de vennootschap ontdaan heeft van activa waarin de overnemers niet geïnteresseerd zijn. De fiscus vindt de verkoop abnormaal en belast de meerwaarde als een divers inkomen. Kreeg hij gelijk van de rechter?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.02.2021

Verkoop van uw holding: opletten geblazen?

U wilt de aandelen verkopen in uw holdingvennootschap? Houd er dan rekening mee dat er een objectieve aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen. Een zuivere holding wordt als een dergelijke kasgeldvennootschap beschouwd. Waar gaat dit precies over en hoe kunt u zich tegen dit risico indekken?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 26.02.2021

Een verkoop tegen een familieprijsje compenseren?

Als u tegen een zacht prijsje een onroerend goed aan een van uw kinderen verkoopt, dan wilt u wellicht vermijden dat daarover achteraf met de andere kinderen discussie ontstaat. Kunt u uw andere kinderen dan op een of andere manier compenseren? Is het een optie om in uw testament nog een regeling te treffen? Welke andere mogelijkheden heeft u nog? Welke voorzorgen neemt u het best?
Lees meer