Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - 29.11.2023

Schenking: hoe naaktheids-, baron- en dynastiesyndroom opvangen?

De beslissing om te schenken gaat vaak gepaard met allerlei bedenkingen en ongerustheden. De vrees voor het verlies van de huidige levensstandaard, van de controle over het geschonken vermogen en, nog verregaander, van inspraak over de generaties heen komt frequent voor. Hoe kunt u die bekommernissen opvangen bij het opstellen van een schenkingsakte?
Lees meer

NALATENSCHAP - 29.11.2023

Het huis van uw ouders overnemen uit de nalatenschap?

Kunt u als erfgenaam een onroerend goed uit de nalatenschap inkopen? Welke afspraken kunt u daaromtrent maken met de andere erfgenamen? Kunt u eisen dat het goed u wordt toebedeeld tegen een schattingsprijs, wanneer afspraken maken niet lukt? Wat gebeurt er wanneer de erfgenamen het niet eens raken? Heeft u ook het recht om mee te bieden, als het uiteindelijk tot een openbare verkoop komt?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 10.11.2023

Het familiebedrijf plots bij uw tweede echtgenoot?

Wie de aandelen van het familiebedrijf in blote eigendom schenkt aan zijn kinderen, beseft vaak niet dat de controle over het bedrijf bij zijn overlijden bij de tweede echtgenoot terecht komt. Hoe komt dat en hoe kunt u dat vermijden?
Lees meer

FAMILY OFFICE - 08.11.2023

Uw eigen family office?

Wie vandaag de trends in vermogensbeheer volgt, kan niet rond het concept van een ‘family office’. In een wereld waarin economische trends voortdurend veranderen en marktvolatiliteit een constante uitdaging blijft, zoeken vermogende families naar duurzame methodes om hun vermogen te beheren en te laten groeien. Mede in het licht van de groei van een familiaal vermogen over meerdere generaties, kan een family office een deel van de oplossing zijn om een antwoord te bieden op economische en financiële uitdagingen en om versnippering tegen te gaan.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 30.10.2023

Schenking: hoe Ferrarisyndroom en heksensyndroom opvangen?

U wilt uw kinderen een financieel duwtje in de rug geven door middel van een schenking. Mogen zij die geschonken goederen dan besteden zoals zij dit zelf willen? Wilt u het risico vermijden dat het geschonken vermogen toekomt aan de partner van uw kinderen? Aangezien een schenking aan uw kinderen onherroepelijk is, bouwt u het best een stukje controle in.
Lees meer

FAMILIALE VENNOOTSCHAP - 17.10.2023

Familiale vennootschap: kapitaalvermindering na schenking of overlijden?

Als het kapitaal van een vennootschap die geschonken of vererfd werd onder het gunstregime voor familiale vennootschappen (0%) binnen de drie jaar daalt als gevolg van terugbetalingen/uitkeringen, dan is evenredig schenkbelasting/erfbelasting verschuldigd. Hoe moet de belastbare basis dan volgens het hof van beroep van Gent berekend worden?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

TACTIEK EN STRATEGIE - 12.09.2023

Aandelen van uw BV belastingvrij schenken aan uw kinderen?

U wilt (een deel van) de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen schenken. In principe betalen zij daarop dan schenkbelasting van 3% of 3,3%. Er zijn echter een aantal manieren om die belasting te vermijden. Welke dan, en worden die alternatieven ook aanvaard door de fiscus?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 29.09.2023

Hoe uw aandelen VVPR-bis schenken?

Even opfrissen. Wie zgn. VVPR-bis-aandelen heeft, geniet een verlaagde roerende voorheffing (rv) voor dividenden van volgestorte niet-preferente aandelen die sinds 1 juli 2013 door een kleine vennootschap uitgegeven werden in ruil voor een inbreng in geld. Het tarief is 20% voor dividenden uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng en 15% voor de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van uw inbreng. Dit is dus een interessant fiscaal voordeeltarief dat u niet graag kwijtspeelt. ...
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 30.10.2023

Schenking: hoe Ferrarisyndroom en heksensyndroom opvangen?

U wilt uw kinderen een financieel duwtje in de rug geven door middel van een schenking. Mogen zij die geschonken goederen dan besteden zoals zij dit zelf willen? Wilt u het risico vermijden dat het geschonken vermogen toekomt aan de partner van uw kinderen? Aangezien een schenking aan uw kinderen onherroepelijk is, bouwt u het best een stukje controle in.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app