Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

MAATSCHAP - 13.05.2024

Maatschap: tijd voor jaarlijkse opmaak notulen en boekhouding

Dezer dagen wordt in heel wat maatschappen de jaarlijkse vennotenvergadering georganiseerd. Welke agendapunten worden besproken en genotuleerd? Welke bewijsstukken moet u opmaken en bewaren? Aan welke administratieve verplichtingen moet de maatschap voldoen?
Lees meer

OVERNAME - 13.05.2024

Informatieverplichting bij overnamegesprekken: is zwijgen goud?

Bij onderhandelingen over de overname van aandelen geeft u als verkoper informatie over uw vennootschap, haar activa, passiva en haar activiteiten. Hoe ver strekt uw verplichting om informatie te verschaffen? Hoe verhoudt die informatieverplichting zich tot de onderzoeksplicht van de koper? Wat als u bewust zaken verzwijgt?
Lees meer

MAATSCHAP - 15.04.2024

Uitbreng in een maatschap om de gelijkheid tussen de kinderen te bewaren

Hoewel dat in de praktijk niet altijd eenvoudig is, willen de meeste ouders hun kinderen gelijk behandelen. Het bedrag dat u aan het ene kind schenkt onmiddellijk ook aan het andere kind schenken, is vaak onhaalbaar en niet zo praktisch. Het is eenvoudiger en efficiënter om uw kinderen een bedrag te schenken om te beleggen in een maatschap. Een kind dat bv. geld nodig heeft om een onroerend goed te kopen, kan dan een uitbreng doen, waarna zijn aandelenparticipatie in de maatschap vermindert. Hoe werkt dat precies?
Lees meer

AANGIFTE - 15.04.2024

Personenbelasting: aandachtspunten bij aangifte van (on)roerende inkomsten

Waarop moet u letten bij de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting wanneer u buitenlands vastgoed heeft? Hoe kunt u ingehouden roerende voorheffing recupereren? Hoe verkrijgt u de verrekening van het forfaitair gedeelte buitenlandse belasting bij Franse dividenden? Heeft u ook een aangifteplicht voor de taks op de beursverrichtingen en de effectentaks?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANTAL - 10.04.2024

Van één naar twee aandeelhouders in BV of omgekeerd?

U bent alleen aandeelhouder in uw BV, maar u zou er iemand willen bijnemen. Of omgekeerd: u bent met twee of meer aandeelhouders en u zou enige aandeelhouder willen worden. Hoe doet u dat?
Lees meer

MAATSCHAP - 08.03.2024

Een maatschap als doorgedreven aandeelhoudersovereenkomst voor uw BV of NV

De maatschap gecombineerd met een schenking is vooral populair bij successieplanning. De maatschap is echter ook een interessant instrument als een soort superaandeelhoudersovereenkomst voor exploitatie- en vastgoedvennootschappen. Hoe werkt dat juist en wat zijn de kosten en formaliteiten?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIEBONUS - 21.02.2024

In 2024 een liquidatiereserve aanleggen of niet?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2023. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve, in plaats van een gewone reserve? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

AANGIFTE - 15.04.2024

Personenbelasting: aandachtspunten bij aangifte van (on)roerende inkomsten

Waarop moet u letten bij de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting wanneer u buitenlands vastgoed heeft? Hoe kunt u ingehouden roerende voorheffing recupereren? Hoe verkrijgt u de verrekening van het forfaitair gedeelte buitenlandse belasting bij Franse dividenden? Heeft u ook een aangifteplicht voor de taks op de beursverrichtingen en de effectentaks?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANTAL - 10.04.2024

Van één naar twee aandeelhouders in BV of omgekeerd?

U bent alleen aandeelhouder in uw BV, maar u zou er iemand willen bijnemen. Of omgekeerd: u bent met twee of meer aandeelhouders en u zou enige aandeelhouder willen worden. Hoe doet u dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app