Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 20.09.2022

Liquidatiereserves ‘onterecht’ aangelegd: quid 10% betaalde bijzondere aanslag?

Indien uw kmo in het verleden een liquidatiereserve aangelegd heeft, kan ze die in principe na vijf jaar tegen 5% roerende voorheffing (rv) uitkeren. Wat als later blijkt dat uw vennootschap zo’n liquidatiereserve eigenlijk niet kon aanleggen, omdat ze geen kmo was?
Lees meer

MAATSCHAP - 13.09.2022

Een maatschap oprichten na de schenking van uw familiale vennootschap tegen 0%?

U heeft uw familiale vennootschap in blote eigendom weggeschonken tegen het gunsttarief van 0%. Zit u dan nog safe als u achteraf een maatschap opricht om de controle te regelen? Kunt u de maatschap ook eerst oprichten en dan schenken tegen 0% als familiale onderneming?
Lees meer

DUE DILIGENCE - 01.09.2022

Praktische aanpak van de due diligence

Tijdens het due diligence-onderzoek bestuderen de potentiële koper en zijn adviseurs de beschikbare informatie over de targetvennootschap om inzicht te krijgen in de waarde van de targetvennootschap en de eventuele aansprakelijkheden en risico’s die aanwezig zijn in die vennootschap. Hoe verloopt de praktische organisatie daarvan? Wat is het belang van het due diligence-rapport?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

MAATSCHAP - 12.08.2022

Maatschap: vergeet uw statuten niet aan te passen

Met de wet van 23 maart 2019 werd een nieuw vennootschapsrecht ingevoerd. De vennootschappen die op dat moment al bestonden, kregen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen aan dit nieuwe recht. Aangezien ook de maatschap een vennootschap is, zal u dus ook uw statuten van uw maatschap moeten aanpassen. Welke aanpassingen zijn er precies nodig? En wat zijn de risico’s als u de statuten van uw maatschap niet aanpast? Misschien is dit wel het moment om uw maatschap in lijn te brengen met de vele evoluties van de afgelopen jaren?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.08.2022

Schenkt u het best eerst de aandelen van uw familiebedrijf of eerst uw rekening-courant?

Familiale vennootschappen hebben vaak een belangrijke rekening-courant (rc) passief openstaan. De bedrijfsleider heeft dan een vordering op zijn vennootschap. Die vordering valt bij zijn overlijden in zijn nalatenschap. Schenkt u dan in het kader van uw successieplanning het best eerst de aandelen of eerst de rc? Moet u dan altijd naar de notaris of zijn er andere oplossingen?
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 19.08.2022

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik nu beperkt(er)?

Door de nieuwe wetgeving inzake vruchtgebruik is schenken met voorbehoud vaak minder interessant geworden. Hoe komt dat en in welke situaties kiest u het best voor (bijkomende) alternatieven?
Lees meer