Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVERNAME - 01.06.2023

Overname: ‘asset deal’ of ‘share deal’: voor- en nadelen voor de koper en verkoper

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel (ver)koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van beide transactievormen vanuit het standpunt van de verkoper?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 30.05.2023

Gunstregime overdracht familiale vennootschap: ook privaat vastgoed?

U kunt de aandelen van uw familiale vennootschap sinds vele jaren aan uw kinderen schenken tegen 0%. Bij uw overlijden bedraagt het tarief slechts 3%. Een langlopende discussie over de gunstregeling betreft haar reikwijdte: in hoeverre kan ook privaat vermogen zoals onroerend goed als onderdeel van de familiale vennootschap overgedragen worden aan de voordelige gunsttarieven? Wat heeft het Grondwettelijk Hof hierover onlangs gezegd?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.05.2023

Gunstregeling overdracht familiale vennootschap: de saga gaat verder...

Meer dan tien jaar geleden besliste de Vlaamse regering om een vrijstelling van schenkbelasting (0%) te voorzien voor wie de aandelen van zijn familiale vennootschap zou schenken aan zijn opvolgers. Bovendien werd er in de erfbelasting een vlak en verlaagd tarief van 3% in rechte lijn en tussen partners ingevoerd om de successieschok bij een plots overlijden te milderen. Er werden heel wat voorwaarden gekoppeld aan deze gunstregelingen. Waar moet u vandaag op letten bij het toepassen ervan? En wat als u naast uw exploitatie ook privépatrimonium in uw vennootschap heeft ondergebracht? Een stand van zaken.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.05.2023

Aandelen van uw vennootschap belastingvrij overdragen

Welke mogelijkheden bestaan er om uw vennootschap zonder schenkbelasting over te dragen wanneer u niet van het gunstregime voor familiale ondernemingen kunt genieten? Nu u niet langer via de Nederlandse notaris belastingvrij kunt schenken, genieten een aantal alternatieven veel aandacht. Zijn deze alternatieven ook sluitend?
Lees meer

AANDELEN - 09.05.2023

Inkoop eigen aandelen of uittreding: verschillen en gelijkenissen

Aandeelhouders van een BV kunnen hun aandelen verkopen aan de vennootschap zelf via een inkoop eigen aandelen of via een uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen die twee?
Lees meer

PERSONEEL - 27.04.2023

Overdracht onderneming: gevolgen voor het personeel?

Naar aanleiding van de zaak van Delhaize waarbij in maart 2023 tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd werd om 128 winkels in beheer van zelfstandigen te laten overgaan, is er al heel wat inkt gevloeid over cao 32bis. Wanneer en in welke mate behouden de werknemers na de overdracht effectief hun loon- en arbeidsvoorwaarden? Is dat anders wanneer de verkrijger onder een ander paritair comité ressorteert?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

AANDEELHOUDERS - RECHTEN EN PLICHTEN - 12.04.2023

Wat met de aandelen van een overleden aandeelhouder?

U bent niet de enige aandeelhouder in uw BV. Stel dat uw compagnon overlijdt, wat gebeurt er dan met zijn aandelen? Volgen zijn erfgenamen hem dan automatisch op als aandeelhouder? Kunt u zich daartegen verzetten?
Lees meer

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer

SCHENKING - 25.04.2023

Schenking: gegeven is gegeven, of toch niet altijd?

Is een schenking altijd definitief of kunt u deze nadien soms toch nog herroepen? Wanneer kunt u de schenking nog in vraag stellen wegens onwaardigheid van de begiftigde? Wat zijn uw rechten als schenker als de begiftigde de aan de schenking gekoppelde lasten niet nakomt? Geldt er een andere regeling tussen echtgenoten? Wat houdt een beding van terugkeer in dat u bij een schenking kunt voorzien?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app