Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 02.04.2020

Afschaffing duolegaat: wat nu?

De Vlaamse regering heeft in het najaar van 2019 (regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024, 30.09.2019) aangekondigd de fiscale werking van het duolegaat, zoals het vandaag bestaat, te willen aanpakken. Deze maatregel zou dan wel gepaard gaan met een tariefverlaging voor de goede doelen. Wat doet u voorlopig met uw testament met duolegaat? Zijn er alternatieven voor zo’n duolegaat?
Lees meer

SCHENKING - NEDERLANDSE NOTARIS - 27.03.2020

Belgische of Nederlandse STAK?

Even opfrissen. Met het oog op de overdracht van de aandelen van een familiebedrijf naar de volgende generatie wordt vaak gebruikgemaakt van een zgn. stichting administratiekantoor (STAK) en de techniek van certificering. Via deze techniek kunt u ervoor zorgen dat u de zeggenschap behoudt over uw NV of BV en de economische eigendom via een schenking van de certificaten al naar de kinderen gaat. ...
Lees meer

CONTRACT - 27.03.2020

MAC-clausules in de M&A-praktijk: de zoektocht naar het evenwicht

Gezien de recente gebeurtenissen inzake het coronavirus wint de ‘Material Adverse Change’-clausule (MAC) opnieuw aan belang. Een MAC-clausule is een vaak gebruikte clausule in een overnameovereenkomst die (één van) de partijen het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen wanneer er zich tussen ‘signing’ en ‘closing’ wezenlijk ongunstige wijzigingen voordoen. Wat is de juridische kwalificatie van zo’n MAC-clausule? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen ervan?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 17.03.2020

Restschenking voor de Nederlandse notaris: twee keer bingo of twee keer erfbelasting?

Wie naar de Nederlandse notaris stapt voor een restschenking van zijn vastgoedvennootschap, maatschap of beleggingsportefeuille, ontsnapt met wat geluk twee generaties lang aan erfbelasting. Maar als u pech heeft, betaalt u toch twee keer erfbelasting. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe vermijdt u dat u twee keer erfbelasting betaalt?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 16.03.2020

Schenken door aandelen- en UBO-register te wijzigen?

Volgens een recent arrest zou u de aandelen van uw BV of NV kunnen schenken door gewoon het aandelenregister te wijzigen. Is dit een veilige manier om de aandelen van uw vastgoed- of familiebedrijf aan de kinderen te schenken?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

Bent u ook secretaris van de algemene vergadering?

Misschien treedt u ook op als secretaris van de algemene vergadering (AV). Welke regels moeten dan vóór, tijdens en na die vergadering gerespecteerd worden? Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Mag een lastige aandeelhouder vóór de vergadering uw boekhouding komen nakijken? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren om op zijn vragen te antwoorden?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIERESERVE - 09.01.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

U wilt over enkel jaren een vennootschap vereffenen. De meerwaarden op de activa die ze nog bezit, zou u naar een liquidatiereserve willen overboeken. Is dat een probleem? Wat vindt de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) daarvan?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 16.03.2020

Schenken door aandelen- en UBO-register te wijzigen?

Volgens een recent arrest zou u de aandelen van uw BV of NV kunnen schenken door gewoon het aandelenregister te wijzigen. Is dit een veilige manier om de aandelen van uw vastgoed- of familiebedrijf aan de kinderen te schenken?
Lees meer

ACQUISITIES - 14.01.2020

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt?
Lees meer

Cookiebeleid