Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

NON-DISCLOSURE AGREEMENT - 30.10.2020

M&A: het belang van een geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudings- of confidentialiteitsovereenkomst, ook gekend in het jargon als een non-disclosure agreement (NDA), is een van de meest voorkomende transactiedocumenten in de M&A-praktijk. Het biedt partijen een contractueel kader en bescherming om vertrouwelijke informatie uit te wisselen tijdens de verkennings- en/of onderhandelingsfase. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten?
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 27.10.2020

Bezwaar tegen te hoge schatting ABS?

Sinds 1 april 2019 is het mogelijk om een kosteloze bindende schatting (ABS)van onroerende goederen in een nalatenschap aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Omdat die schatting ook bindend is voor de belastingplichtige, zijn vele adviseurs nog steeds erg terughoudend ten aanzien van de ABS. Is dat wel terecht? Wat kunt u nog ondernemen als u het niet eens bent met het resultaat van de ABS?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 20.10.2020

Een verzekering is goedkoper dan schenkingsrechten!

U wilt een schenking doen aan bv. uw zoon, maar u zit met de ‘driejarige termijn’ in uw maag. Om de successierechten te vermijden kunt u schenkingsrechten betalen, maar wist u dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Bijzondere liquidatiereserve in het vizier van de fiscus

Vennootschappen die gebruikmaakten van de mogelijkheid om voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen, ontvingen eind juli een aangetekende brief van de fiscus. Wat is er precies aan de hand?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 16.10.2020

Statuten vennootschap: belang omschrijving voorwerp (‘doel’)

Als u een vennootschap opricht, dan moet u het voorwerp daarvan in de statuten opnemen. Elke bestaande vennootschap moet zijn statuten ook vóór 1 januari 2024 aanpassen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Waarom zorgt u er dan het best voor dat het voorwerp in de statuten voldoende ruim omschreven wordt? Wat is het risico als er binnen de vennootschap activiteiten uitgevoerd worden die buiten dat voorwerp vallen?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKING - ONROEREND GOED - 05.10.2020

Uw vastgoed schenken tegen 3%?

Vastgoed schenken is duur, de tarieven klimmen vlug op naar 27% en u moet ook telkens drie jaar tussen laten. Wanneer is het een haalbare kaart om vastgoed in te brengen in een vennootschap en dan de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 03.09.2020

Het vermogen van uw ouders beheren

Als u een tijdlang het vermogen van uw ouders beheerde, dan kunnen de andere erfgenamen vragen dat u na hun overlijden rekening en verantwoording aflegt. Welke informatie moet u dan voorleggen? Wat riskeert u als u bepaalde transacties niet kunt verantwoorden? Hoe kunt u zich dan verdedigen en welke argumenten kunt u inroepen als u daarover vragen krijgt? Waarom onthoudt u zich beter van enig beheer zodra uw ouder tekenen van dementie vertoont?
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 02.10.2020

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet de dubbele uitkeringstest gemaakt worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer

Cookiebeleid