Vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 19.09.2023

Zelf huur voor uw tweede verblijf betalen aan uw BV(BA)?

De aftrek van de kosten van een tweede verblijf door de eigen vennootschap ligt soms zwaar onder vuur. Kan het dan een oplossing zijn om zelf huur te gaan betalen aan uw vennootschap? Een arrest van 23 mei 2023 licht toe...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 29.08.2023

Lening aan uw BV als alternatief voor staatsbon of spaarboekje?

De recentste staatsbon biedt een netto-interest van 2,81% en sommige spaarboekjes binnenkort wellicht ook. Kunt u die opbrengst ook krijgen op een lening aan uw vennootschap?
Lees meer

BELASTINGEN - 29.06.2023

Reorganisaties onder vuur van de antimisbruikbepaling

In een vonnis van 22 november 2022 oordeelt de rechtbank van Luik dat de verkoop door een echtpaar van de aandelen van een vennootschap aan een andere groepsvennootschap, gevolgd door de geruisloze fusie van beide vennootschappen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 344, §1 WIB 92. De verrichting zou louter fiscaal geïnspireerd geweest zijn met het oog op het ‘belastingvrij’ doen verdwijnen van een debetrekening-courant van de aandeelhouders.
Lees meer

REKENING-COURANT - OVERNAME - 06.06.2023

Een vennootschap overnemen, wat dan met het rc-tegoed?

U bent van plan om alle aandelen van een vennootschap over te nemen. In die vennootschap zit echter nog een tegoed of schuld in rekening-courant (rc) van de overlater. Wat gebeurt er daarmee als u daarover niets afspreekt en wat spreekt u het best af om problemen te vermijden?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.05.2023

Genoeg loon ‘in natura’ en toch geen verlaagd tarief?

Een van de voorwaarden opdat uw vennootschap recht zou hebben op het zgn. verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, is dat u er voldoende loon uit opneemt. Worden uw belastbare voordelen alle aard ook meegeteld om die minimumbezoldiging te berekenen? Een arrest van 1 juni 2022 licht toe...
Lees meer

REKENING-COURANT - 09.05.2023

Aanvaardt de fiscus privé-uitgaven op uw rc?

Een bedrijfsleider laat privé-uitgaven door zijn BV betalen en op zijn rekening-courant (rc) boeken. Na tien jaar wordt die rc afgeboekt, omdat de bedrijfsleider die toch nooit meer zal aflossen. Wat vinden de fiscus en de rechter daarvan?
Lees meer
Vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 29.08.2023

Lening aan uw BV als alternatief voor staatsbon of spaarboekje?

De recentste staatsbon biedt een netto-interest van 2,81% en sommige spaarboekjes binnenkort wellicht ook. Kunt u die opbrengst ook krijgen op een lening aan uw vennootschap?
Lees meer

BELASTINGEN - 29.06.2023

Reorganisaties onder vuur van de antimisbruikbepaling

In een vonnis van 22 november 2022 oordeelt de rechtbank van Luik dat de verkoop door een echtpaar van de aandelen van een vennootschap aan een andere groepsvennootschap, gevolgd door de geruisloze fusie van beide vennootschappen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 344, §1 WIB 92. De verrichting zou louter fiscaal geïnspireerd geweest zijn met het oog op het ‘belastingvrij’ doen verdwijnen van een debetrekening-courant van de aandeelhouders.
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 19.09.2023

Zelf huur voor uw tweede verblijf betalen aan uw BV(BA)?

De aftrek van de kosten van een tweede verblijf door de eigen vennootschap ligt soms zwaar onder vuur. Kan het dan een oplossing zijn om zelf huur te gaan betalen aan uw vennootschap? Een arrest van 23 mei 2023 licht toe...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app