Vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

REKENING-COURANT - 13.02.2020

4,06%: ook al op uw rc-tegoed van 2019?

Marktrente voor 2020 is 4,06%. Een van de maatregelen van de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting is dat voor interesten op een rc-tegoed de marktrente voortaan een jaarlijks vastgesteld percentage (4,06% voor 2020) is i.p.v. een geval per geval te bepalen interestvoet. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 10.02.2020

Hoeveel interesten op uw rc-tegoed van 2019?

Ook al beperken tot 4,06%? Het tarief van 4,06% is nl. de wettelijke vastgelegde zgn. marktrente waarmee u sinds 01.01.2020 rekening moet houden, zo u niet wilt dat die interesten (deels) geherkwalificeerd worden in een fiscaal niet-aftrekbaar dividend. Want die interesten worden pas in 2020 aan u betaald? U vraagt zich dus af u met dat tarief ook al rekening moet houden voor de interesten op uw rekening-couranttegoed voor boekjaar 2019 (balans 31.12.2019), want per slot van rekening worden die pas effectief aan u privé betaald in de loop van 2020. ...
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 10.02.2020

Wanneer worden interesten op rc-tegoed belast als dividend?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.02.2020

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

REKENING-COURANT - 28.01.2020

Hoeveel interesten op uw rc vragen?

Voor uw lening via rc aan uw vennootschap, kunt u interesten vragen. Voor zover die zgn. marktconform zijn, zijn ze voor uw vennootschap aftrekbaar en bij u belast tegen 30% rv. Wat is er evenwel sinds 1 januari 2020 veranderd aan dat begrip ‘marktconform’?
Lees meer

REKENING-COURANT - 14.01.2020

Nieuwe regels voor herkwalificatie van interesten op uw rekening-couranttegoed

Interesten die een vennootschap betaalt op voorschotten, moeten soms gedeeltelijk in dividenden geherkwalificeerd worden en zijn dan voor uw vennootschap niet aftrekbaar. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn de regels inzake deze herkwalificatie voor sommige interesten gewijzigd sinds 1 januari 2020. Wat waren de regels tot nu toe en wat is er precies veranderd? Welke negatieve gevolgen kunnen de wijzigingen hebben voor de interesten op uw tegoed in rekening-courant (rc) en zijn er manieren om die gevolgen te vermijden?
Lees meer
Vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.02.2020

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 17.12.2019

Worden interesten vanaf 2020 sneller als dividend aanzien?

Zo u via uw rekening-courant een vordering op uw BV(BA) heeft, dan moet u vanaf 01.01.2020 meer dan voorheen uitkijken dat de interesten die u op dat voorschot vraagt, niet in een dividend geherkwalificeerd worden. Er verandert vanaf dan nl. het een en ander! Hoe zit dat precies en kunt u daarop anticiperen?
Lees meer

REKENING-COURANT - 28.01.2020

Hoeveel interesten op uw rc vragen?

Voor uw lening via rc aan uw vennootschap, kunt u interesten vragen. Voor zover die zgn. marktconform zijn, zijn ze voor uw vennootschap aftrekbaar en bij u belast tegen 30% rv. Wat is er evenwel sinds 1 januari 2020 veranderd aan dat begrip ‘marktconform’?
Lees meer

Cookiebeleid