Vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 07.06.2021

Goedkoper lenen bij uw vennootschap dan bij de bank?

U heeft privé bv. € 25.000 nodig (maar dat heeft u niet ‘liggen’). U kunt dat bedrag lenen bij de bank, maar dat is duur. Kunt u niet goedkoper lenen bij uw vennootschap, die dat bedrag wel ‘op overschot’ heeft? Hoe doet u dat optimaal?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 04.06.2021

Een privé belastbaar voordeel als uw BV(BA) verbouwt?

Stel, uw BV(BA) is vruchtgebruiker van het gebouw waarin uw praktijk zich bevindt en zij betaalt verbouwingswerken die normaal gezien ten laste van de (blote) eigenaar zijn. Dan hebben controleurs de neiging om daar direct een voordeel alle aard (VAA) voor op te leggen. Klopt dat wel? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - FISCAAL - 20.05.2021

Toch dividend spijts Debora en corona?

Op de nakende av van uw artsenvennootschap zou u zich eventueel een dividend willen laten uitkeren over boekjaar 2020. Als u fiscale coronasteunmaatregelen genoten heeft, zou dat echter niet kunnen. Klopt dat?
Lees meer

REKENING-COURANT - 20.05.2021

Rekening-courant: hoeveel bedraagt voordeel alle aard als u geld opneemt?

Jaarlijks (in het voorjaar) wordt bij KB gepubliceerd welke omvang het marktconforme rentetarief voor een rekening-courant-actief heeft, voor wat betreft het voorbije kalenderjaar. In maart 2021 werd het rentetarief voor kalenderjaar 2020 gepubliceerd. Hoeveel bedraagt het tarief? Kunt u hiervan toch nog afwijken? Welke zijn de recente evoluties ter zake?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - KINDEREN - 07.05.2021

Uitzondering student in de zorg tot 30.06.2021

RSZ-grens van max. 475 uur. De afwijkende, lage RSZ-tarieven voor studentenarbeid (5,42% werkgevers- en 2,71% werknemersbijdrage) gelden maar voor 475 uur per jaar per student. Als uw zoon of dochter ergens studentenarbeid wil doen, zal dat dus het eerste zijn wat een potentiële werkgever controleert: ‘Hoeveel uur heb je dit jaar al gedaan?’ ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 29.04.2021

Welke gevolgen heeft een rc-schuld of een rc-tegoed?

Heeft u een rekening-courant (rc) in een vennootschap, dan kan het saldo een schuld zijn of een tegoed. In geval van een schuld kunt u soms belast worden op een voordeel alle aard (VAA), bij een tegoed moet de interest mogelijk deels ‘geherkwalificeerd’ worden in een dividend. Wanneer is dat het geval?
Lees meer
Vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 07.06.2021

Goedkoper lenen bij uw vennootschap dan bij de bank?

U heeft privé bv. € 25.000 nodig (maar dat heeft u niet ‘liggen’). U kunt dat bedrag lenen bij de bank, maar dat is duur. Kunt u niet goedkoper lenen bij uw vennootschap, die dat bedrag wel ‘op overschot’ heeft? Hoe doet u dat optimaal?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 08.04.2021

Een vordering overdragen, hoe doet u dat?

Onlangs vertelden we hoe als u twee vennootschappen heeft, de belasting van een voordeel gratis lening vermeden kan worden met de overdracht van een vordering van één vennootschap aan een andere. Hoe pakt u zo’n overdracht juridisch en boekhoudkundig gezien correct aan?
Lees meer