Verzekeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 14.05.2024

Het Terug Naar Werk-fonds na ontslag wegens medische overmacht: wat en voor wie?

Sinds 1 april 2024 kan een patiënt-werknemer die door zijn werkgever ontslagen werd wegens medische overmacht, een beroep doen op het zgn. Terug Naar Werk-fonds van het RIZIV. Wat doet dat TNW-fonds en hoe werkt het?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 07.05.2024

Weg met de planten op het terras van uw horecazaak?

Een collega-horeca-uitbater werd verplicht een olijfboom op zijn terras te verwijderen. Betekent dit nu dat u ook alle planten op uw terras moet wegdoen? Waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHADEVERGOEDING - 06.05.2024

Verzekaars moeten vanaf 1 oktober 2024 uw schadevergoeding sneller uitkeren

Een nieuwe wet van 17 maart 2024 verplicht verzekeraars om voor alle soorten verzekeringen de schaderegeling niet nodeloos te rekken. Wat houdt die wet in voor u en vanaf wanneer is ze van toepassing?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 06.05.2024

Uw aansprakelijkheid tegenover klanten contractueel beperken via een zgn. bevrijdingsbeding

Uw aansprakelijkheid voor de diensten die u levert, kunt u beperken via een zgn. bevrijdingsbeding. Wat houdt dat beding in en welke spelregels moet u in acht nemen? Gelden er andere regels naargelang u zakendoet met andere ondernemers (b2b), dan wel met consumenten (b2c)?
Lees meer

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN - 03.05.2024

Fiscale individuele levensverzekering voor minder personenbelasting

Fiscaalvriendelijk een pensioenspaarpotje opbouwen kunt u onder andere via het langetermijnsparen. Welke premie kunt u jaarlijks storten? Hoeveel bedraagt de fiscale aftrek en hoe en wanneer wordt u belast aan het einde van de rit?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - PENSIOENVOORZIENING - 02.05.2024

Uw interne pensioenvoorziening in een IPT storten?

Heeft u in uw vennootschap nog een interne pensioenvoorziening staan, dan kunt u die ‘externaliseren’. Waarom zou u dat doen? En hoe zit het dan met de 80%‑regel voor aanvullende pensioenen?
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 01.03.2024

Hoeveel mag u als gepensioneerde bijverdienen in 2024 zonder enige vermindering op het bedrag van uw wettelijk pensioen?

Wilt u nog bijverdienen wanneer u met pensioen gaat, dan moet u soms rekening houden met ‘grensbedragen’. Wanneer is dat zo? En wat zijn dan de gevolgen als de grensbedragen overschreden worden?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - 25.03.2024

Jaarinkomen voor het VAPZ niet meer zelf doorgeven sinds 2024! Sigedis regelt dat met uw verzekeraar

Het VAPZ is fiscaal gezien zowat het beste pensioenvehikel voor zelfstandigen. De maximale premie is evenwel fiscaal beperkt afhankelijk van uw inkomen van drie jaar terug. Ieder jaar vraagt uw verzekeraar dus om dat inkomen mee te delen om de nodige berekeningen te kunnen maken. Dat hoeft sinds 2024 niet meer.
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 12.03.2024

RIZIV- en solidariteitsbijdrage op VAPZ?

Groepsverzekering/IPT. Wordt het kapitaal van uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging uitgekeerd, dan is er niet alleen personenbelasting van 10% tot 20% verschuldigd. U moet bovendien een RIZIV-bijdrage van 3,55% betalen en – op kapitalen boven € 2.478,95 – een zgn. solidariteitsbijdrage van 1% of 2%. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app