Verzekeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 16.04.2021

Betaal backservicepremies niet te laat!

Heeft uw vennootschap een groepsverzekering/IPT voor u afgesloten, dan kan ze soms een zgn. backservicepremie betalen. Die premie is in principe aftrekbaar, maar u moet wel opletten met de timing! Hoezo?
Lees meer

BESTUUR - 16.04.2021

Een bestuursmandaat neemt u nooit vrijblijvend op...

Het komt nog steeds vaak voor dat een bedrijfsleider een bestuursmandaat opneemt in een vennootschap om een bevriend bestuurder of aandeelhouder ‘een plezier te doen’. Dat gebeurt het vaakst in NV’s waar het bestuursorgaan in principe uit drie bestuurders moet bestaan. Is het opnemen van zo’n ‘passief’ bestuursmandaat verstandig? Welke verplichtingen rusten op dergelijke bestuurders? En welke mogelijkheden biedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om niet langer een beroep te moeten doen op dergelijke vriendendiensten?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 06.04.2021

De werken ‘stilzwijgend’ opleveren?

Als u (grotere) werken doet bij een klant, moeten die gevolgd worden door een oplevering. Is het noodzakelijk om die ook op papier te zetten? Hoe gaat u daarbij eigenlijk het best te werk?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 31.03.2021

Verzekerd als woning verzakt door de droogte?

Barsten en grondverzakking door het lage waterpeil. Naar aanleiding van een televisiereportage was er heel wat te doen over woningen die verzakken en barsten vertonen door het extreem lage grondwaterpeil. Is zoiets standaard gedekt door de brandverzekering? Daarover is er op juridisch vlak veel discussie. Meestal loont het wel de moeite – zeker als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt die dit op zich kan nemen – om een procedure te starten. Indien de grondverzakking door een natuurlijk fenomeen veroorzaakt wordt, is die gedekt. Is een menselijke ingreep echter de oorzaak, dan is er geen dekking. De vraag is dus of het lage grondwaterpeil een natuurlijke of menselijke oorzaak heeft. Het is aan een rechter om daarover uitspraak te doen. ...
Lees meer

IPT - 18.03.2021

IPT: de 80%-regel in tijden van COVID-19

Bedrijfsleiders bouwen doorgaans een aanvullend pensioen op tijdens hun actieve beroepsloopbaan. De wetgever voorziet daarvoor in een aantrekkelijk fiscaal kader. De premies die betaald worden voor een aanvullend pensioen zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De COVID-19-pandemie kan een impact hebben op de toepassingsvoorwaarden van de fiscale gunstregeling voor aanvullende pensioenen. De Administratie heeft bij circulaire enige duiding gebracht en neemt hierbij een soepele houding in, zonder de grenzen van de wet te overschrijden.
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - VAPZ - 26.02.2021

Hoeveel belastingen op de uitkering van uw (S)VAPZ?

Binnenkort wordt u 65 en gaat u met pensioen. U heeft gedurende uw loopbaan als zelfstandige een pensioenkapitaal opgebouwd via een VAPZ. Nu de uitkeringsdatum in zicht is, vraagt u zich af wat u daar netto van kunt verwachten?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 09.02.2021

Nieuwe taks op effectenrekeningen en uw pensioenspaarpot

Is de nieuwe taks op effectenrekeningen (TER 2.0) ook van toepassing op uw pensioenspaarpot opgebouwd via uw IPT (groepsverzekering) en individueel pensioensparen? En hoe zit dat met die ‘bevroren’ belastingverminderingen?
Lees meer