Verzekeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE PIJLER - 12.09.2023

Pensioen op 65? Uw recht op 10% belasting op uw IPT wordt niet automatisch toegepast

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT belast?De tarieven variëren van 20% tot 10%. Om op uw 65ste het tarief van 10% te genieten, moet u beroepsmatig actief blijven. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief gebleven? Wordt het tarief van 10% dan automatisch door de verzekeringsmaatschappij toegepast? Hoe bewijst u dan dat u recht heeft op de verminderde aanslagvoet van 10%?Binnen welke termijn moet de verzekeraar dan tot uitkering overgaan?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - VERZEKERINGEN - 05.09.2023

Kortere vergeettermijnen voor borstkanker bij schuldsaldo

Op 27 juli 2023 is een nieuw referentierooster inzake het recht op vergeten bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering in voege getreden. Dat rooster voorziet, na een studie van het KCE, in nieuwe termijnen voor borstkanker. Om welke termijnen gaat het voortaan en wat houdt dat recht op vergeten precies in?
Lees meer

PENSIOEN - KAPITAAL - 01.09.2023

Uw aanvullend pensioen in stukjes of in een keer laten uitbetalen?

Wanneer u met pensioen gaat, heeft u de keuze om uw aanvullend pensioenkapitaal in een keer te laten uitbetalen of te opteren voor een periodieke rente. Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn de fiscale implicaties?
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENSPAREN - 01.09.2023

Bijna 60? Aandachtspunten pensioensparen!

Anticipatieve heffing. Startte u voor uw 55ste met pensioensparen, dan wordt op uw 60ste verjaardag automatisch een anticipatieve heffing van 8% afgehouden op het gespaarde bedrag. Tip 1. Vanaf dan kunt u wel nog verder blijven storten t.e.m. het jaar waarin u 64 wordt. U blijft die jaren het fiscaal voordeel genieten van 25% of 30% zonder dat u er later nog op belast wordt! ...
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 30.08.2023

Meer vragen omdat de werken langer duren kan niet zomaar

U maakte een offerte op waarbij u rekening hield met een aantal ‘mandagen’ werk dat een onderaannemer nodig zou hebben op de werf. Naderhand blijkt die inschatting te laag. Kunt u de bouwheer dan alsnog een hogere rekening sturen?
Lees meer

VASTGOEDMAKELAAR - AANSPRAKELIJKHEID - 28.08.2023

Als vastgoedmakelaar binnenkort beter beschermd?

De ministerraad keurde op 2 juni 2023 een wetsontwerp goed dat de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wijzigt. Als de wet er komt, wijzigen de voorwaarden voor een zgn. erkende vastgoedvennootschap. Hoe zit dat?
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 16.08.2023

Hogere Wijninckx-bijdrage: gevolgen voor u?

In het kader van een pensioenhervorming wordt het tarief van de zgn. Wijninckx-bijdrage verhoogd van 3% naar 6%. Heeft dat ook voor u van belang?
Lees meer

PENSIOEN - KAPITAAL - 01.09.2023

Uw aanvullend pensioen in stukjes of in een keer laten uitbetalen?

Wanneer u met pensioen gaat, heeft u de keuze om uw aanvullend pensioenkapitaal in een keer te laten uitbetalen of te opteren voor een periodieke rente. Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn de fiscale implicaties?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 27.06.2023

Onterecht premie polis GI afgetrokken, uitkering belastbaar?

Heeft u een polis gewaarborgd inkomen (GI) die geen inkomensverlies dekt, dan zijn de premies ervan niet aftrekbaar, maar is een eventuele uitkering ook niet belastbaar. Stel nu echter dat de premies ten onrechte toch afgetrokken werden. Maakt dat een uitkering dan wél belastbaar? Een arrest van eind 2021 licht toe...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app