Verzekeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOENOPBOUW - GROEPSVERZEKERING/IPT - 27.09.2022

Groepsverzekering/IPT: tolerantie overschrijding 80%-grens!

Sinds 2021 bouwt u als bedrijfsleider hogere wettelijke pensioenrechten op. Goed nieuws, al betekent dat wel dat uw BV ook minder pensioenpremies kan aftrekken. Heeft uw BV daardoor te veel premies gestort in 2021-2022, dan mag u die van de fiscus onder bepaalde voorwaarden toch aftrekken. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 27.09.2022

Meer wettelijk pensioen, dus minder extralegaal pensioen?

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige wordt sinds 2021 zoals dat van werknemers berekend waardoor u op termijn een hoger wettelijk pensioen krijgt. Leuk nieuws maar er is daar toch ook een keerzijde aan voor wie een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging opbouwt via zijn vennootschap! Hoe zit dat precies?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.09.2022

Uw patiënt moet naar de TNW-coördinator...

Een arbeidsongeschikte patiënt-loontrekkende heeft een bericht ontvangen van de adviserend arts van het ziekenfonds waarin meegedeeld wordt dat de patiënt naar een terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) wordt doorverwezen. Wie is deze coördinator, wat doet hij en wat is de bedoeling van zijn tussenkomst?
Lees meer

PERSONEEL - 13.09.2022

Een BBQ voor uw personeel: bent u wel voldoende verzekerd?

Nu de vakantieperiode stilaan op zijn einde loopt, overweegt u misschien ook om van de laatste mooie dagen te profiteren om voor uw medewerkers een BBQ of een andere leuke activiteit te organiseren. Bij de vraag of u tijdens zo’n evenement wel voldoende verzekerd bent, wordt meestal pas achteraf stilgestaan, wanneer er iets is misgegaan. Wat gaat u het best vooraf zoal met uw verzekeraar na?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 13.09.2022

Is kachel gedekt door brandverzekering?

Door de dure energieprijzen grijpen sommige (mede-)eigenaars naar alternatieven zoals een hout- of pelletkachel. Hoe zit dat dan met de brand- of blokpolis?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 13.09.2022

Brandverzekering en grondverzakking

Daarover was er de laatste jaren heel wat discussie. De discussie ging kortweg om het volgende: stel, er is schade aan een gebouw door een grondverzakking in de bodem door de langdurige droogte: is dat dan al dan niet gedekt door de brandverzekering? Een interpretatieve wet van 29 oktober 2021 stelde uitdrukkelijk dat zo’n grondverzakking inderdaad onder de verplichte waarborg valt in een standaardbrandverzekering. Toch was door die wet de discussie niet ten einde. De verzekeringssector blijft zich op juridisch vlak tegen die interpretatie verzetten. ...
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

IPT - 12.08.2022

Een hoger wettelijk pensioen: gevolgen voor uw IPT of ‘groepsverzekering’

Sinds 2021 is de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen afgeschaft. Krijgt u nu effectief evenveel wettelijk pensioen als een werknemer, zoals de media beweren? Uw wettelijk pensioen speelt ook mee bij de berekening van de premie voor uw aanvullend pensioen (IPT) die uw vennootschap binnen de grenzen van de 80%-regel fiscaal mag aftrekken. Daarenboven heeft de fiscus vanaf 2022 in een recente circulaire (circ. 2022/C/33 van 31.03.2022) de berekening van die 80%-regel gewijzigd. Welke gevolgen heeft dat allemaal samen voor uw IPT?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - ARBEIDSONGEVAL - 31.08.2022

Schadestatistiek van uw polis arbeidsongevallen opvragen?

Wilt u een korting bekomen op uw polis arbeidsongevallen, dan vraagt u dit het best in het begin van de maand september. Er wordt aangeraden om u hiervoor te baseren op de zgn. schadestatistiek die u kunt opvragen bij uw arbeidsongevallenverzekeraar. Soms kunt u die statistiek echter beter niet opvragen...
Lees meer