Verzekeringen - Brand- & diefstalverzekering

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - 13.02.2020

Is uw elektronische apparatuur binnen uw brandverzekering wel voldoende verzekerd?

Als een risicoanalyse aantoont dat het uitvallen van elektronische apparatuur een belangrijke invloed kan hebben op het bedrijf, dan sluit u het best een afzonderlijke ‘alle risico’s elektronica’ (ARE). Waarom volstaat uw brandverzekering niet? Hoe zorgt u er dan voor dat u geen twee keer premie betaalt voor hetzelfde risico? Heeft u ook een specifieke bedrijfsschadeverzekering nodig? Hoe vermijdt u dat u de verzekeraar telkens moet informeren als u een toestel koopt of buiten gebruik stelt?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 17.12.2019

Vóór, tijdens en na de aankoop verzekerd door brandpolis?

De koper van een gebouw merkt schade op die normaal gezien gedekt is door de brandpolis, bv. waterschade na een storm. Is hij daarvoor dan ook verzekerd indien de schade ontstond vóór het tekenen van de akte?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 26.08.2019

Detectie van oorzaak van een vochtprobleem verzekerd?

U heeft als eigenaar een vochtprobleem, maar het is niet volledig duidelijk wat precies de oorzaak is. Zal de brandverzekering of blokpolis in zo’n geval een expert sturen en/of die expertise terugbetalen? Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - BLOKPOLIS - 13.08.2019

Veel schade en daardoor een hogere franchise te betalen... 

Omdat er veel schadegevallen waren, beslist de verzekeringsmaatschappij om de franchise van de blokpolis drastisch te verhogen, bv. naar € 4.000. Hoe gaat u daar als syndicus in een appartementsgebouw mee om?
Lees meer

Cookiebeleid