Verzekeringen - Brand- & diefstalverzekering

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 31.03.2021

Verzekerd als woning verzakt door de droogte?

Barsten en grondverzakking door het lage waterpeil. Naar aanleiding van een televisiereportage was er heel wat te doen over woningen die verzakken en barsten vertonen door het extreem lage grondwaterpeil. Is zoiets standaard gedekt door de brandverzekering? Daarover is er op juridisch vlak veel discussie. Meestal loont het wel de moeite – zeker als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt die dit op zich kan nemen – om een procedure te starten. Indien de grondverzakking door een natuurlijk fenomeen veroorzaakt wordt, is die gedekt. Is een menselijke ingreep echter de oorzaak, dan is er geen dekking. De vraag is dus of het lage grondwaterpeil een natuurlijke of menselijke oorzaak heeft. Het is aan een rechter om daarover uitspraak te doen. ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 18.01.2021

Het gebrek herstellen vóór de verzekeraar komt kijken?

Stel: als eigenaar heeft u waterschade die (mogelijk) gedekt is door de brandverzekering, maar waarbij van de andere kant het dringende herstel van het gebrek nodig is. Hoe gaat u daar dan het best mee om?
Lees meer

ACTUALITEIT - VERZEKERINGEN - 18.01.2021

Uitstel van betaling voor uw bedrijfsverzekeringen

Tijdens de voorbije lente hebben verzekeraars al collectief een plan van uitstel van betaling van de verzekeringspremie van bedrijfsverzekeringen aangeboden. Via een nieuw protocol op 17.12.2020 wordt dit plan verlengd.
Lees meer

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 10.11.2020

Schade aan de tuin en de brandverzekering

Tijdens de afgelopen maanden en zeker tijdens de eerste ‘lockdown’ waren er veel eigenaars die extra investeerden in hun tuin, bv. voor de aanleg van een zwembad. Hoe zit dat indien er schade komt, bv. na een storm. Zijn de planten en gebouwen in de tuin dan ook verzekerd?
Lees meer

BRANDVERZEKERING - 04.11.2020

Brandpolistips voor gemengd gebouw

Stel, uw praktijk bevindt zich in uw woning. Is/zijn er dan één of twee brandverzekering(en) nodig, en wie moet die aangaan opdat een en ander zowel verzekeringstechnisch als op fiscaal vlak in orde zou zijn?
Lees meer
Verzekeringen - Brand- & diefstalverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - BRANDVERZEKERING - 31.03.2021

Verzekerd als woning verzakt door de droogte?

Barsten en grondverzakking door het lage waterpeil. Naar aanleiding van een televisiereportage was er heel wat te doen over woningen die verzakken en barsten vertonen door het extreem lage grondwaterpeil. Is zoiets standaard gedekt door de brandverzekering? Daarover is er op juridisch vlak veel discussie. Meestal loont het wel de moeite – zeker als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt die dit op zich kan nemen – om een procedure te starten. Indien de grondverzakking door een natuurlijk fenomeen veroorzaakt wordt, is die gedekt. Is een menselijke ingreep echter de oorzaak, dan is er geen dekking. De vraag is dus of het lage grondwaterpeil een natuurlijke of menselijke oorzaak heeft. Het is aan een rechter om daarover uitspraak te doen. ...
Lees meer