Verzekeringen - Ziekte & ongeval

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - VERZEKERINGEN - 05.09.2023

Kortere vergeettermijnen voor borstkanker bij schuldsaldo

Op 27 juli 2023 is een nieuw referentierooster inzake het recht op vergeten bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering in voege getreden. Dat rooster voorziet, na een studie van het KCE, in nieuwe termijnen voor borstkanker. Om welke termijnen gaat het voortaan en wat houdt dat recht op vergeten precies in?
Lees meer

PATIËNTENWENK - CONTROLEARTS - 27.06.2023

Attest weerlegd door controlearts, toch een nieuw attest?

Stel, de controlearts van diens werkgever oordeelt dat uw patiënt vroeger dan door u geattesteerd het werk kan hervatten. U bent het echter niet eens met de controlearts. Meer nog, u oordeelt zelfs dat het nodig is om een nog langere afwezigheid te attesteren. Kan dat en wat zijn dan de gevolgen van dat nieuwe attest?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 27.06.2023

Onterecht premie polis GI afgetrokken, uitkering belastbaar?

Heeft u een polis gewaarborgd inkomen (GI) die geen inkomensverlies dekt, dan zijn de premies ervan niet aftrekbaar, maar is een eventuele uitkering ook niet belastbaar. Stel nu echter dat de premies ten onrechte toch afgetrokken werden. Maakt dat een uitkering dan wél belastbaar? Een arrest van eind 2021 licht toe...
Lees meer

ORDE - ATTESTEN - 02.05.2023

Op welke manieren kunt u een ziekteattest ondertekenen?

Aan de Orde der Artsen werd gevraagd of een werkgever een ziekteattest moet aanvaarden dat niet of slechts met een ‘gewone’ elektronische handtekening ondertekend is. Welk advies heeft de Nationale Raad daarover gegeven op 25.02.2023? In het kader van bv. teleconsultaties moet u immers weten wat mag en niet mag...
Lees meer

PATIËNTENWENK - ZIEKTEATTEST - 18.04.2023

Ziek worden nadat vakantie begonnen is: attest of niet?

Ingevolge een aanpassing van de wetgeving van maart 2023 zou een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, voortaan een ziekteattest voor zijn werkgever nodig hebben. De voorbije weken kon u haast niet naast dergelijke (media)berichten lezen/horen. Nochtans klopt dit niet! Hoe zit het dan wel?
Lees meer

PATIENTENWENK - ZELFSTANDIGEN - 04.04.2023

Vanaf 2023 ook TNW-traject mogelijk voor zelfstandigen

Loontrekkenden die langdurig arbeidsongeschikt zijn, kunnen al langer door een ‘terug-naar-werk’-(TNW)-coördinator opgeroepen worden en/of spontaan in een TNW-traject stappen. Ingevolge aangepaste wetgeving kan dat sinds begin 2023 ook voor uw patiënten-zelfstandigen. Wat houdt die regeling nu weer precies in?
Lees meer
Verzekeringen - Ziekte & ongeval

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 27.06.2023

Onterecht premie polis GI afgetrokken, uitkering belastbaar?

Heeft u een polis gewaarborgd inkomen (GI) die geen inkomensverlies dekt, dan zijn de premies ervan niet aftrekbaar, maar is een eventuele uitkering ook niet belastbaar. Stel nu echter dat de premies ten onrechte toch afgetrokken werden. Maakt dat een uitkering dan wél belastbaar? Een arrest van eind 2021 licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENK - CONTROLEARTS - 27.06.2023

Attest weerlegd door controlearts, toch een nieuw attest?

Stel, de controlearts van diens werkgever oordeelt dat uw patiënt vroeger dan door u geattesteerd het werk kan hervatten. U bent het echter niet eens met de controlearts. Meer nog, u oordeelt zelfs dat het nodig is om een nog langere afwezigheid te attesteren. Kan dat en wat zijn dan de gevolgen van dat nieuwe attest?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - VERZEKERINGEN - 05.09.2023

Kortere vergeettermijnen voor borstkanker bij schuldsaldo

Op 27 juli 2023 is een nieuw referentierooster inzake het recht op vergeten bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering in voege getreden. Dat rooster voorziet, na een studie van het KCE, in nieuwe termijnen voor borstkanker. Om welke termijnen gaat het voortaan en wat houdt dat recht op vergeten precies in?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app