Verzekeringen - Ziekte & ongeval

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 16.12.2020

Moet men naar het re-integratieonderzoek gaan?

Als een patiënt die loontrekkende is langdurig arbeidsongeschikt is, kan zijn werkgever of de adviserend arts van het ziekenfonds een zgn. re-integratietraject opstarten. Hij wordt dan opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Is de patiënt verplicht om ernaartoe te gaan?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTBAARHEID - 16.12.2020

Fiscale fiche gemaakt door verzekeraar, toch niet belast?

Een uitkering uit een polis gewaarborgd inkomen (GI) wordt soms wel en soms niet belast, het hangt af van het feit of de polis ook inkomstenverlies dekt. Als dat niet het geval zou zijn, maar de verzekeraar heeft toch een fiscale fiche opgemaakt voor de uitkering, kunt u dan nog iets doen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKENFONDS - 20.11.2020

Versoepeling m.b.t. vertrouwelijke tot eind 2020

Normaal principe. Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, kan ziekenfondsuitkeringen krijgen vanaf de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid (van minstens acht kalenderdagen). De arbeidsongeschiktheid moet dan wel erkend worden vanaf die eerste dag. De datum van die erkenning hangt dan weer samen met de datum waarop de behandelende arts het document ‘vertrouwelijk’ ondertekent. Anders gezegd, als een patiënt-zelfstandige een paar dagen wacht om naar de dokter te gaan, zal hij ook een paar dagen uitkeringen verliezen. ...
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 02.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.10.2020

Wat is de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen?

Eind september 2020 is er een zgn. aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd. Die zou, aldus bepaalde bronnen, gelden voor al wie arbeidsongeschikt is (geweest en geraakt) door COVID-19. Geldt dit inderdaad voor alle zelfstandigen en wat houdt het precies in?
Lees meer

VERZEKERINGEN - ARBEIDSONGEVAL - 03.09.2020

Meer telewerk, dus wijziging van premie arbeidsongevallen?

Stel, u beslist naar aanleiding van de coronacrisis om uw bedienden structureel meer thuis te laten werken. Heeft die beslissing dan ook een invloed op de premie die u moet betalen voor uw verzekering arbeidsongevallen en bent u dan verplicht om dat te melden?
Lees meer
Verzekeringen - Ziekte & ongeval

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.10.2020

Wat is de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen?

Eind september 2020 is er een zgn. aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd. Die zou, aldus bepaalde bronnen, gelden voor al wie arbeidsongeschikt is (geweest en geraakt) door COVID-19. Geldt dit inderdaad voor alle zelfstandigen en wat houdt het precies in?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 02.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTBAARHEID - 16.12.2020

Fiscale fiche gemaakt door verzekeraar, toch niet belast?

Een uitkering uit een polis gewaarborgd inkomen (GI) wordt soms wel en soms niet belast, het hangt af van het feit of de polis ook inkomstenverlies dekt. Als dat niet het geval zou zijn, maar de verzekeraar heeft toch een fiscale fiche opgemaakt voor de uitkering, kunt u dan nog iets doen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer