Vrije beroepers

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - STEUNMAATREGELEN - 24.03.2020

Fiscus mee in de strijd tegen corona!

Ook uw zaak voelt ongetwijfeld de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig komt de overheid tussen om u wat financiële ademruimte te geven. Eens kijken hoe dat concreet zit...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

Wat zit er (niet) in het voordeel alle aard gratis woning?

Wanneer uw vennootschap u gratis een woning ter beschikking stelt, moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Welke door uw vennootschap betaalde kosten worden er eigenlijk allemaal gedekt door dat VAA en welke niet?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

CommVA omvormen naar NV ‘met controle’

CommVA. In het verleden namen familievennootschappen soms de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort CommVA. De CommVA had immers als voordeel dat (een van) de ouders de controle kon(den) behouden en toch een groot deel van de aandelen wegschenken aan de kinderen. Ze konden bv. met één aandeel een vetorecht inbouwen. Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de CommVA afgeschaft en wie er nog een heeft, moet die tegen 31.12.2023 omvormen naar een andere vennootschap, zoals een NV of een BV. Bovendien zijn de dwingende bepalingen van het WVV sinds 01.01.2020 van toepassing op de CommVA. ...
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - PACHT255|4120 - 06.03.2020

Nieuwe pacht in Wallonië is voortaan beperkt in de tijd

In Wallonië is er sinds 01.01.2020 een nieuwe Pachtwet die de federale wet wijzigt op belangrijke punten. Een belangrijke wijziging is dat Waalse pacht anders dan voorheen geen onbeperkte duur meer heeft. Hoe zit dat?
Lees meer

VASTGOED - OPSTAL - 06.03.2020

Verkooprecht op vervroegd beëindigd opstalrecht?

Twee vennootschappen maken vervroegd een einde aan een opstalrecht. Volgens de fiscus is de opstalgever op de vergoeding die hij naar aanleiding van de vervroegde beëindiging aan de opstalhouder betaalt, het verkooprecht i.p.v. het zgn. vast recht verschuldigd. Klopt dat volgens de rechter?
Lees meer
Vrije beroepers

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - STEUNMAATREGELEN - 24.03.2020

Fiscus mee in de strijd tegen corona!

Ook uw zaak voelt ongetwijfeld de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig komt de overheid tussen om u wat financiële ademruimte te geven. Eens kijken hoe dat concreet zit...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

BANK - INTERESTEN - 14.02.2020

Hoe ontsnapt mijn BV of NV aan negatieve rentes?

Een aantal banken zijn gestart om een negatieve rente aan te rekenen voor vennootschappen, alsook voor VZW’s en vermogende particulieren. Wat zijn de mogelijkheden om daaraan te ontsnappen?
Lees meer

Cookiebeleid