Vrije beroepers

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 17.05.2023

Waarde vruchtgebruik 90% van waarde volle eigendom?

Een vennootschap koopt het vruchtgebruik van een pand voor 90% van de waarde van de volle eigendom en haar bedrijfsleider koopt de blote eigendom. De fiscus belast een voordeel alle aard (VAA) bij de bedrijfsleider. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PRAKTIJKGEBOUW - 16.05.2023

Brandveiligheidsvereisten voor artsenpraktijk?

De vereisten inzake brandveiligheid zitten verspreid over verschillende items: blusapparaten, pictogrammen, enz. Via deze website kunt u zich toch al een beeld vormen: https://brandbeveiliging.vlaanderen . Aangeraden is wel om te checken welke specifieke vereisten er mogelijk gesteld worden op lokaal vlak (gemeente waar de praktijk ligt). U kunt daarvoor de lokale brandweer contacteren. Ook de brandverzekeraar van het gebouw moet zeker geraadpleegd worden. En als er personeel tewerkgesteld wordt in de praktijk, is het ook verplicht om de preventieadviseur van de externe dienst (Mensura, Idewe, Premed, … naargelang bij wie u aangesloten bent) een risicoanalyse te laten doen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - GEZIN - 12.05.2023

Zijn uw kinderen nog fiscaal ten laste voor 2022?

Binnenkort is het weer tijd voor uw privéaangifte en daarin moet u ook aanduiden of u nog kinderen fiscaal ten laste heeft. Uw kinderen zijn fiscaal gezien maar ten laste als hun zgn. nettobestaansmiddelen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Wat telt er allemaal mee als nettobestaansmiddelen, hoeveel is het grensbedrag voor 2022 en hoe berekent u of dat grensbedrag niet overschreden wordt?
Lees meer

BTW - VARIA - 12.05.2023

Overschakelen naar kleine onderneming voor de btw?

Kleine ondernemer voor de btw? Behaalde u in kalenderjaar 2022 een omzet van maximaal € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 01.07.2023 vrijgesteld worden van de btw op basis van de kleineondernemersregeling. Dat houdt in dat u geen periodieke btw-aangiftes meer moet indienen en geen btw meer moet aanrekenen aan uw klanten. Als u vanaf 01.07.2023 deze regeling wenst te genieten, moet u daartoe een aanvraag indienen via de e604-toepassing op MyMinfin (via “Wijziging btw-identificatie”, tabblad “regime”) en dit vóór 10.06.2023. ...
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 12.05.2023

Wat als... u niet kunt voorafbetalen?

Uw vennootschap heeft geen geld om op 10 juli 2023 een voorafbetaling uit te voeren. Is lenen dan voordelig om zo de boete van 6,75% te vermijden?
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - 24.04.2023

Opzeg ‘gemene huur’ na afloop termijn?

Stel, u heeft jaren geleden een huurcontract gesloten voor een kantoor, magazijn, garage, ... voor een bepaalde termijn van bv. drie jaar die intussen afgelopen is. Wanneer kunt u zo’n contract dan opzeggen?
Lees meer
Vrije beroepers

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 30.03.2023

Fiche 281.45 uiterlijk op 30 april 2023 indienen als u auteursrechten uit uw vennootschap heeft uitgekeerd!

Als uw vennootschap in 2022 (u) auteursrechtenvergoeding(en) heeft toegekend, dan moet zij daar verplicht (sinds inkomstenjaar 2021) een fiscale fiche voor opmaken. Hoe zit dat precies? En wat zijn dan de fiscale gevolgen voor u en uw vennootschap als u dat niet doet?
Lees meer

SCHENKING - ONROEREND GOED - 14.04.2023

Successieplanning: meer mogelijkheden met vruchtgebruik?

Wie een vruchtgebruikconstructie met zijn vennootschap heeft, denkt ook het best eens aan successieplanning. Het nieuwe goederenrecht zorgt er nu trouwens voor dat u meer mogelijkheden heeft...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 17.05.2023

Waarde vruchtgebruik 90% van waarde volle eigendom?

Een vennootschap koopt het vruchtgebruik van een pand voor 90% van de waarde van de volle eigendom en haar bedrijfsleider koopt de blote eigendom. De fiscus belast een voordeel alle aard (VAA) bij de bedrijfsleider. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app